…..pokud se Evropané okamžitě nesemknou, tak měl Nostradamus pravdu ve svých proroctvích. Něco podobného jsem zde dával. Lidé budíček, prosím probuďte se a vstávejte!!!! Za několik týdnů může být už pozdě….

09:54

 [wp_ad_camp_1]

N O S T R A D A M U S !!! „otec všech proroků“

Michel de Nostredame zvaný Nostradamus byl francouzský lékař, který proslul jako věštec. Narodil se 14. prosince 1503
v rodině Židů konvertovaných na křesťanství. Zemřel 2. července 1566.

Jak je možné, že v 15. století dokázal říci co čeká lid ve století jednadvacátém??? Ale trefil to. I s tím POLITIKUSEM:
„Tak zaplatí lid národů nevinných za chybu politikusa svého – a ten potrestán nebude!“

Jeho proroctví:

A v patnáctém roku toho věku (tzn. v roce 2015) Mohamedán zaplaví Iberii, Řím, Huny i daleký sever.

Dostane se i do krajů Vikingů. Nikde nebude spokojen a bude třenice vyvolávat! Spory nastanou i mezi národy macedónskými
a Huny pro tu vlnu vetřelců! Ruka Mohamedána bude stále napřažena po darech těch krajin a nároků nebude konce!

Stabilní a silná Evropa bude narušena, toť cílem bratra západního. Bude to záminkou k zákroku silných legií a Evropa
bude vtažena postupně do války! Vlny Mohamedánovy se podaří utlumit až roku sedmnáctého (2017) – ale bude již pozdě!

Peníze pozbudou ceny a chleba moc nebude – sucha a zbytečné výdaje – hlad. Rabování, násilí a tekoucí krev bude chlebem
každodenním a velká města budou plakat! Nároky a nenasytnost Mohamedána se budou zvyšovat a lid je bude živit.

Bratr ze západu bude nepokoje posouvat k hranicím bratra východního a nová válka bude! Až bratr Západu zjistí, že co
vyvolal sám nezvládne, spojí se s odolným Východem.

Teď politikus Evropy zjistí, že chybu udělal převelikou a první loď s Mohamedánem přijal! Evropa rozvrácena bude a to
na dobu 15 až 20 let bude sužující a krvácející! Východ se Západem se spojí a hrozbu Orientu zažene za cenu velikého
utrpení. Tak zaplatí lid národů nevinných za chybu politikusa svého – a ten potrestán nebude!

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.