Rozhodli jsme se popsat na těchto stránkách řadu kriminálních případů, ke kterým se nám podařilo získat mnoho poznatků, informací a důkazů. V řadě těchto případů jsme byli oznamovateli.

Způsob, jakým s těmito informacemi a podáními bylo naloženo, nás přivedl k myšlence zveřejnit tyto skutečnosti a ukázat tak všem, kterým není lhostejná skutečnost, že jsou zde rozkrádány miliardy korun, ví se o tom, kdo se na tom podílí, jak je tato činnost prováděna a především, kde končí rozkradené finanční prostředky.

K jednotlivým případům zveřejníme v plném znění a bez úprav veškeré písemné dokumenty, které máme k dispozici a které byly předány orgánům činným v trestním řízení v jednotlivých případech. Uvedeme také jména konkrétních policistů, kteří se věcí zabývali. Zveřejníme také veškerou korespondenci s dotčenými orgány státní správy.

Více naleznete na: investigace.com

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.