Milí čtenáři tadesca,

připravila jsem pro vás seriál velice zajímavých článků, které vycházejí z přednášek a vědomostí tomáše marného. Díly budou vycházet vždy ob den. Seriál obsahuje podrobné vysvětlení všech jevů spojených s dutou zemí a odpoví vám na všechny otázky, které se tohoto tématu týkají.

Hezké počtení přeje

raja

[wp_ad_camp_1]

Je jedno, co Vás učili v geologii o zemi jako takové a o její vnitřní struktuře. Nikdo z nich nebyl dole podívat se, co je uvnitř. Během 17 století se vědci vážně zabývali problémem skutečného určení tvaru země a pochopení globálních změn v magnetickém polárním úhlu. A jak už to bývá, všemožné spekulace vznikly daleko dřív, než kdokoli pochopil podstatu věci. Myšlenka duté země je stará jako samo lidstvo a zasvěcení se předává z pokolení na pokolení. Vidoucí si jej mohli přečíst ve starobylé architektuře a pro zbytek lidstva je tu systém školství, který je katem přirozené lidské intuici. A tak v tom pokračujeme dál a svým dětem se nevědomky mstíme za to, co bylo způsobeno nám. Všechny objevitele buď umlčíme, nebo degradujeme či zesměšníme, aby nemohli otřást základy naší vědy. Paradoxem je to, že když dáte dítěti prázdný papír s namalovaným kruhem, řeknete mu tohle je naše planeta, kde bydlíme? Namaluje Vám pravdu. Pravdu, za kterou mě za chvíli odsoudíte, nikoli umlčíte.
– Řekli nám, že zemské jádro je žhavé cca. 5000 – 5800ºC. Přemýšleli jste někdy nad tím, že stojíme na bombě, studený povrch, který je notabene ze dvou třetin zaplaven vodstvem a v hloubce 6370 km se rozpíná žhavé magma?
[wp_ad_camp_1]
– Řekli nám, že se země otáčí okolo slunce – 360º za 365,25 dní (siderický „hvězdný“rok) a okolo své osy – 360º za 23h 56s a 4,1s ( siderický den). Tyto data jsme vzali v potaz, ale napadlo Vás, že když je úhlová rychlost rotace 15º za min, tak obvodová rychlost na rovníku je 1674km/h, čímž o 474 km/h překonává rychlost zvuku. –
Co by ale mělo být minimálně líto každému z nás je fakt, že při tom všem otáčení navíc !!!!! levotočivého !!!!! které v celém konstruktivním vesmíru NEEXISTUJE (vše se točí doprava), proč máme při čtyřech ročních obdobích jen jeden kousek noční oblohy ?????
 
Pokud na předchozí otázky máte odpovědi, nečtěte dál a šetřete si svůj drahocený čas, pro účely Vám předurčené.
Vy, kteří se nespokojíte s Velkým vozem, Cassiopeou, Váhami a tím vším co večer vidíte nad hlavou na jaře, v létě, na podzim a v zimě, pro Vás mám vysvětlení. Sedněte si na zadek, chyťte se něčeho pevného a dejte si panáka. Žijeme na vnitřní straně duté země !!!!!
[wp_ad_camp_1]
Skutečnost je  taková:
– vnitřní průměr země – cca 12754 km
– venkovní průměr země – 15330km
– tloušťka skořepiny – 800 mil – 1288 km
– slunce (rezonátor) Ø 350 km – rotuje kolem černé hvězdy
– měsíc (satelite) Ø 450 km – rotuje okolo černé hvězdy
– black star (černá hvězda) Ø 1000 km – je statická
Na povrchu planety je poměr pevniny vůči souši vyvážen, tudíž třetina vodstva (sladkovodního) ku dvěma třetinám pevniny. Sopečná činnost uvnitř skořepiny o tloušťce 800 mil – 1288 km je samoozdravným procesem země coby živého organismu. Otvory na pólech mají Øcca 1400km.
 
                       Uspořádání planet uvnitř duté země.          Dráha slunce uvnitř duté země.
Černá hvězda je vnitřním modelem skutečné hvězdné oblohy. Je ve středu duté země. Má porézní povrch v podobě výběžků a kráterů, které z vnitřního povrchu země působí dojmem menších a větších světélkujících hvězd. Uvnitř rotuje jádro, čímž černá hvězda vytváří:
– Magnetické pole země
– Shumanovu frekvenci
– Spin – náboj – nabíjí jednotlivé atomy – působí přitažlivost (gravitaci)
– Je energetický zdroj, jak uvnitř tak na povrchu země.
Drobné úlomky černé hvězdy, pokud neshoří v atmosféře, dopadají na zemi jako meteority. Náboj černé hvězdy (přitažlivost zemská) lze vyrušit, či utlumit buď elektromagneticky, nebo uzpůsobením tvaru – lamelové, plástvové segmenty, či pohybem po hyperbolické spirále (ptáci, kytovci, plazi atp.)
Slunce je rezonátor energie stvoření. Je živeno konstruktivní energií planety, kterou přetransformovává do žlutého světla, které jediné používá pravotočivou vlnovou frekvenci. Je to konstruktivní světlo tvořivé síly a šíří se po parabole.  Stejně jako země je též duté.
Měsíc je největším útvarem mezi zemí a černou hvězdou. Je zajímavé, že když církev konečně přijala za své, že se planety otáčejí okolo slunce a okolo svých os, jediný měsíc, který se „prý“ točí okolo země, dostal vyjímku, aby se nemusel točit ještě okolo své osy, stejně jako slunce a země je též dutý.
[wp_ad_camp_1]
Ostatní planety jsou malé organismy rotující po svých drahách, bez možnosti vybočení a jsou všechny duté. Nutno ještě dodat, že vesmír uvnitř naší země je koloidní, neexistuje tedy možnost jakékoli srážky vesmírných těles, jak nás krmí média.
Planeta země má tedy charakter buňky, je to živý organismus a vše, co tu bylo doposud řečeno, by se dalo shrnout do tří bodů:
1. Země není plná koule, ale dutá koule s námi známým vnitřním průměrem 12 754 km, na jejíž vnitřní straně žijeme.
2. Světelný paprsek se nešíří po přímce, ale je zakřivený podobně, jako siločáry elektromagnetického pole.
3.Rychlost světla tudíž není konstantní 300.000km/s, ale liší se v závislosti na zakřivení prostoru.
Proč se jeví pohled na zemi lidskému zraku jako konvexní?
Na obrázku vidíte modelovou situaci, kdy vlevo slunce osvětluje kouli a vpravo osvětluje dutinu. Na fotografii by to vypadalo stejně, jak vlevo, tak vpravo. Proč? to dole vidíte sami.
Na levém obrázku je polokoule, kterou drží pán na pravo v levé ruce. Toto je nejjednodušší důkaz optické iluze v níž žijeme a proto když vidíme fotografie ze satelitu, nejde nikdy s jistotou říct jestli jde o konvexní, či konkávní snímek. Přesto se jedna z těchto verzí vyučuje a ta druhá se umlčuje.
Vaše oči vidí na velkou vzdálenost přesně naopak. Vypuklé vidí jako vyduté a vyduté vidí jako vypuklé.
[wp_ad_camp_1]
Zní to všechno jako pěkný blábol že ano? Vůbec se Vám nedivím, že mi nevěříte a ani nechci, abyste mi věřili, měli byste to totiž moc jednoduché a nakonec byste přišli třeba na to, že v jednoduchosti je ukryta krása vesmíru. Pokud si ale vše začnete ověřovat a začne Vám docházet, co by znamenalo, kdyby to pravda byla, pak Vás tady vítám a právě pro Vás mám pokračování.
Dole
Nahoře
[wp_ad_camp_1]
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.