…..o očkování bylo mnoho napsáno. Nebyly ale odhaleny mnohé naprosto zásadní a utajované skutečnosti. Není vyloučeno, že dokonce i naši lékaři, kteří se momentálně vzepřeli očkování proti chřipce a nechtějí se nechat očkovat, se dozvěděli následující data nebo je správně vytušili….

55:55

Zde jsou. SNAŽNĚ PROSÍME O ŠÍŘENÍ TOHOTO ČLÁNKU A PŘEPOSÍLÁNÍ MEZI CO NEJVÍCE LIDÍ. Jinak nám možná hrozí, že nemusíme mít žádnou budoucnost…..

Dole pod článkem je možné stáhnout jako pdf

 

O očkování a o jeho skrývaných, nepřiznaných i dosud nerozpoznaných nežádoucích účincích bylo již mnohé napsáno a šířeno. Také na stránkách TADESCA se tomuto tématu autoři a redakce pravidelně věnují. Existuje však jeden důležitý aspekt očkování, kterého si překvapivě nevšímá téměř nikdo z jeho současných kritiků. Dle mého názoru je to problém, který se v důležitosti vyrovná a možná i předčí celou oblast nechtěných nežádoucích účinků očkování. Je absolutní mlčení odborné veřejnosti i kritiky k tomuto klíčovému problému očkování jenom náhoda? Mozaika dosud skrývaného se možná poodkryje těm, kteří ucítí ve své ruce skutečnost hmoty jejích jednotlivých kamínků.

Čtenář TADESCA ze zahraničí

 

[wp_ad_camp_2]

 

KAMÍNEK PRVNÍ

Tou první informací do naší mikromozaiky je všeobecně známá skutečnost. Je to zákaz výroby a používání biologických zbraní.

Lidstvo se kontinuálně již tisíce let nesnaží v podstatě o nic jiného, než jak by jeden sebral něco tomu druhému a přitom ho zabil, zotročil nebo jinak donutil k poslušnosti. Biologické zbraně mají mezi účinky jiných konvenčních zbraní výjimečný potenciál a speciální možnosti svého nasazení. Jsou to vysoce účinné zbraně hromadného ničení, na jejichž zákazu se oficiálně dohodly všechny mocné světové síly na této Zemi. (Mé osobní vysvětlení k důvodu dohody na zákazu výroby a používání biologických zbraní není konformní a nechci jej uvádět.) Přestože jsou národy a jejich řídící struktury ochotny se po miliónech navzájem hubit, biologické zbraně z nějakého důvodu neprošly jako nástroj veřejně obhajitelný k takovému účelu použití. Jestli si však někdo myslí, že se potenciálu biologických zbraní a jejich zkoumání a dalšího vývoje rozhodly vojenskoprůmyslové komplexy trvale vzdát, tak se úplně zbláznil. To se samozřejmě nikdy nestalo. Dočasně bylo pouze maximálně omezeno jejich veřejné používání. Jejich výzkum a vývoj byly skryty. To vše až do té doby, než se najde řešení problému, který – který vedl všechny mocnosti k dohodě na jejich zákazu.

 

[wp_ad_camp_2]

 

KAMÍNEK DRUHÝ

Druhou informací do naší mikromozaiky je odborná skutečnost z oblasti vědy a výzkumu. Jsou to předvídatelné možnosti nových vakcinálních technologií v blízké budoucnosti.

Pokud byste jen trochu sledovali oblast aktuálního výzkumu a vývoje vakcín, možná byste byli pozitivně ohromeni tím, co všechno se již reálně zkoumá a provádí prostřednictvím experimentálních vakcín na zvířatech. Shrnul bych to jedním komplexním pojmem. Je to místy až neskutečné genetické, buněčné a biomolekulární inženýrství. Velice se zvyšuje zacílení a „adresnost“ nových technologií a mnohé nové jsou i jejich mechanismy účinku. Vědci dnes například intenzivně zkoumají jak vyrobit autistickou mozkovou buňku z buňky zdravé. A všichni tito výzkumníci naivně věří, že je to vše samozřejmě výhradně proto, abychom to jednou obrátili a uměli autistické mozkové buňky transformovat zpět na zdravé buňky. První část jejich práce však může být spolehlivě zneužita tak, jak by si většina z nich asi nikdy sama nepřála. Nové vakcinální technologie jsou přitom klíčovým nástrojem podobných pokusů v současnosti.

Přidejme k tomu ještě jednu skutečnost. To, co nového se zkoumá a publikuje veřejně, je pravidelně doplněno o širší výzkum neveřejný, tajný a místy dokonce i přísně tajný. Tak například vývoj a výzkum vakcín, které by na genetickém základě cíleně účinkovaly pouze na určité rasy nebo určitá etnika, ten se pravděpodobně veřejně diskutovat příliš nebude. Vyrobit poté klinickou studii na jiné etnické skupině, která prokáže vynikající bezpečnostní profil určité vakcíny, která je však objektivně nebezpečná a poškozuje významně jiné etnikum, to bude přece úplná hračka. Trvalé genetické úpravy makroorganismů dosažené právě pomocí moderních vakcinálních technologií jsou dnes již tou veřejně známou částí výzkumu a vývoje. Které vakcinální technologie by tak asi mohly patřit mezi ty přísně tajné?

 

[wp_ad_camp_2]

 

KAMÍNEK TŘETÍ

Třetí informací do naší mikromozaiky je další odborná skutečnost z oblasti vědy a výzkumu. Jsou to vakcinální technologie s pomalými a odloženými účinky.

Zcela úmyslně jsem nyní nenapsal vakcinální technologie s odloženými nežádoucími účinky. To, co je pro člověka a pro lidi obvykle hrubě nežádoucí, bývá obvykle hrubě žádoucí právě pro vojenskoprůmyslový komplex. Je pouze našim vlastním stereotypem dívat se na vakcíny a na jejich žádoucí i nežádoucí účinky jako na něco, co přichází hned, bezprostředně či alespoň v dostatečně krátkém odstupu po očkování. Tento myšlenkový stereotyp je zcela nesprávný, ale je dnes z různých účelových důvodů silně podporovaný vakcinační lobby. U mnoha infekčních chorob již samozřejmě byly vědecky prokázány odložené imunologické komplikace, které se klinicky projeví někdy až s dlouhým časovým odstupem. Očkování zajisté vytvoří dysfunkce a defekty v imunitním systému člověka v poměrně krátkém čase. Může však trvat i velmi dlouhou dobu, než tyto komplexní a zdánlivě drobnější dysfunkce zapříčiní vznik a rozvoj klinicky rozlišitelných onemocnění a příznaků.

Některé indukované změny imunologického systému člověka přitom mohou být velmi zajímavé a velmi specifické. Samy o sobě nemusí být některé zdánlivě vůbec škodlivé. Mohou ale zapřičinit velmi závažná poškození, pokud se „citlivý“ organismus potká v budoucnu s jiným specifickým rizikovým faktorem. Odložené účinky vakcinálních technologií a zejména účinky vyžadující k dosažení poškození organismu v budoucnu ještě druhou expozici jinému rizikovému faktoru, vytváří velice zajímavé možnosti pro léčebné i vojenské využití. Nyní to záměrně pro ilustraci přeženu až téměř do žánru Sci-Fi. Dovolím si pronést jedno fiktivní heslo jedné fiktivní operační skupiny budoucnosti: „Chytrým očkováním provedeným dnes si do budoucna přihrajeme jejich snadné hloupé mrtvoly.“ To, že jako ryze biotechnický cíl to není vůbec nic nereálného, to je myslím nesporné. K potenciálu dvousložkových zbraní bych poté zájemcům doporučoval shlédnout krásný film Skála (The Rock) se Seanem Connerym a Nicolasem Cagem. Dvousložkové zbraně mají vojenským stratégům opravdu hodně co nabídnout. Obzvláště cenný vojenský potenciál mají dvousložkové zbraně tehdy, pokud lze účinek obou jejich složek dostatečně oddělit v čase a místě svého působení.

 

[wp_ad_camp_2]

 

KAMÍNEK ČTVRTÝ

Čtvrtou informací do naší mikromozaiky je informace z oblasti vojenské strategie. Jsou to výhody  multifunkčního použití jednotlivých zbraní a zbraňových systémů.

Máte-li ve svém arsenálu zbraň, jejíž způsob použití nahrazuje způsob použití jiných pěti samostatných zbraní, je to zkrátka nepřehlédnutelná výhoda dané zbraně nad ostatními. Je velice zajímavé se ryze teoreticky zamyslet nad tím, co vlastně všechno nabízí očkování a vakcinální technologie jako zbraň v případě hypotetického vojenského využití. Nejsem vojenský stratég a takové analýzy od profesionálů bych si opravdu velmi rád přečetl. Nepochybuji vůbec o tom, že existují. Stejně tak nepochybuji o tom, že je nikdo z vás neviděl a nikdy neuvidí.

Avšak z toho, jak se dnes očkování běžně v praxi používá, lze i laikům dovodit některé dílčí výhody uvažované „vakci-zbraně“. Tak například dnes není žádný problém vyvolat informačními technologiemi i skutečnými epidemiologickými provokacemi na území Cíle stav epidemiologické potřeby či paniky. V takové situaci už spolehlivě nějaký hloupý hlavní hygienik podpořený skupinou naivních nedomyslů z ministerstva zdravotnictví a obrany nařídí akutní přeočkování silových složek státu a zdravotníků. Obvykle dnes proti žloutence či chřipce. Očkovací zbraň principiálně umožňuje režim operativního i dostatečně specifického nasazení k zasažení právě armády, policie a zdravotních složek cílového státu. Stačí je vyřadit třeba i jen na 4 týdny nějakou vadnou šarží. Aby zkrátka nebyly akceschopné v klíčové době potřeby nějaké akce. A to může stačit.

Lze ale modelovat i jiné možnosti. Útočník si stejným mechanismem skrytě a s předstihem připraví armádu cizího státu chytrým očkováním jako skupinu sekundárně vnímavou vůči vystavení druhé útočné látky (imunologická či genetická senzibilizace). Její použití v budoucnu je poté zcela v jeho moci a velkou strategickou výhodou. Odložené chytré účinky očkování by také umožnily pomalé, pozvolné poškozování nepřátelské civilní populace. Například kombinace neplodnosti u žen a dlouhodobé pomalé zvýšení nemocnosti nebo ovlivnění psychiky populace, může vyřadit tvůrčí a aktivní potenciál celé jedné i dvou generací. Mladé rodiny a rodiče mohou být snadno vysycení a dlouhodobě vyčerpáni péčí o neustále nějak nemocné děti. Poté zábor státu, který je 20 let státem chronických marodů a je bez masy silných zdravých mužů ve věku 20-35 let, bude hračkou i pro armádu tankových atrap. Respektive takovou okupaci lze možná uskutečnit už jen politickými, diplomatickými a ekonomickými kroky. Třeba nějakou novou Mnichovskou zradou číslo 2. Očkování tedy umožňuje i režim dlouhodobého skrytého nasazení vůči celé populaci určeného Cíle. A může toho umožnit ještě i mnohem více. Stačí se jen zamyslet.

Máte snad někdo pocit, že si neskutečně cenný a multifunkční vojenský potenciál globální „vakci-zbraně“ dnes nechá někdo jen tak uniknout s odůvodněním, že by její využití bylo přece nehumánní, neetické, nesprávné?

 

[wp_ad_camp_2]

 

KAMÍNEK PÁTÝ

Pátou informací do naší mikromozaiky je informace z oblasti ekonomiky a hospodářství. Je to informace o tom, kde a kdo vyrábí vakcíny pro naši populaci.

Možná to některé z vás překvapí, ale v České republice náš průmysl pro naše děti a naše dospělé nevyrábí už ani jednu jedinou vakcínu. Přitom všichni na světě dobře vědí, že ten, kdo vám dodává systém protiletadlové obrany, je skutečným pánem vašeho vzdušného protoru. Stejně tak již vstoupilo v povědomí, že ten, kdo dodává technologie vašich jaderných elektráren, je skutečným pánem funkce (či spíše nefunkce) celé vaší infrastruktury i vašeho technologického ohrožení. Veřejnost zatím ale dostatečně nepochopila, že ten, kdo vám vyrábí a dodává vakcíny, je skutečným pánem nad životem a smrtí (zdravím a vývojem) celé vaší populace a to na desítky let dopředu. Komu se suverénní státy v tomto ohledu svěří, ten je bude mít v tomto ohledu úplně v hrsti. To, že si ČR svými silami neumí vyvinout a udržovat vlastní ultramoderní protivzdušnou obranu a stejně tak vlastní ultramoderní jaderné technologie, to je realita daná poměry. Ale to, že jsme se dobrovolně zbavili řízení, výroby a plné kontroly nad výrobou vakcín a některých strategických léčiv pro vlastní populaci, to lze svým způsobem klasifikovat až jako jako vlastizradu a kolaboraci. To byla obrovská chyba, která odkázala zdraví celé naší populace do područí těch, kteří pro náš trh vakcíny ve svých továrnách vyrábí a nám je dodávají.

V tomto kontextu se mi vybavuje jedna nevysvětlená informace. Není to zas tak dávno, co z našeho trhu bez většího humbuku zmizel InfanrixHexa jako strategická povinná vakcína pro děti. Přestala být z vůle soukromých subjektů (!) úplně dovážena. Byla nahrazena dovozem a plošným použitím vakcíny Hexacima. Medicínsky a ekonomicky se to chvíli sice omílalo, ale nikdo v tom nehledal a nenašel nic víc. Strategickým úhlem pohledu to bohužel komentováno nebylo. Ale mělo být. Tímto manévrem byl výrazně snížen vliv kapitálové skupiny zahrnující spol. GlaxoSmithKline (USA) a výrazně posílen vliv kapitálové skupiny zahrnující spol. Sanofi Pasteur (Francie) na zdraví a vývoj populace v ČR. Jestli to byla změna spíše přátelská nebo spíše nepřátelská nelze asi bez dalšího posoudit.

 

[wp_ad_camp_2]

 

KAMÍNEK ŠESTÝ

Šestou informací do naší mikromozaiky je informace z oblasti státní kontroly. Je to informace o tom, zda jsou státní orgány schopny odhalit ve vakcínách nebezpečné technologie, které neznají a nepředpokládají.

Odpověď je samozřejmě jednoznačná. Naše dozorové orgány (zejm. Státní ústav pro kontrolu léčiv) jsou samozřejmě absolutně krátké na něco, co absolutně neznají, absolutně nepředpokládají a vlastně o něčem takovém nesmí absolutně ani spekulovat. Jak mají poté včas a efektivně případné nebezpečné složky a technologie ve vakcínách prokázat a preventivně zabránit použití takových šarží v populaci? Je to obecný logický model typu: Hledám něco, co neznám. Když to náhodou najdu, jak poznám, že je to právě to, co hledám?

Důkazem, že nic takového nelze dnes od žádného dozorových orgánů očekávat, jsou teprve nedávná vědecká zjištění o rozsahu kontaminace současných vakcín různými nečistotami, výrobními zbytky, rozpadovými produkty ze složek vakcín a také nebezpečnými nanomateriály i glyfosátem. Skutečný obsah vakcín se mimo oficiální stanoviska a texty příbalových letáků jeví spíše jako pestrá biomolekulární kejda. Přestože jen v arteficiálním množství, biologické účinky některých nečistot a neplánovaných příměsí mohou být i velice významné. Vmezeřit do současného vakcinálního obsahu složky, které se jako nečistoty mezi jinými nečistotami budou případně pouze jevit, přestože půjde o specifické skryté technologie, to je opravdu nesmírně snadné. Je to snadné nejen pro výrobce vakcín, ale i pro jejich dovozce a distributory. Ti všichni se mohou dopouštět libovolných nekontrolovatelných manipulací s obsahem vakcín pro celou populaci, pokud by to někdy chtěli učinit. Odhalit biologický útok provedený chytrou „vakci-zbraní“ dříve, než se v populaci projeví její účinky, to je naopak nesmírně složité a spíše jen z říše nejoptimističtějších hypotéz.

 

[wp_ad_camp_2]

 

KAMÍNEK SEDMÝ

Sedmou informací do naší mikromozaiky je informace z oblasti očkovací politiky. Je to informace o vojenských výhodách povinných systémů očkování a vynucování „povinné“ důvěry odborné i laické veřejnosti i zastrašováním a systémovým násilím.

Plošné efektivní nasazení „vakci-zbraně“ s potřebnými taktickými účinky je samozřejmě závislé na více podmínkách. „Vakci-zbraň“ si můžeme připodobnit k protiletecké raketové obraně státu. Základem zbraně je hustá síť mobilních raketometů po celém území. Vakcíny poté představují konkrétní bedny s konkrétními šaržemi raket, které se vyrábí a dováží zásadně ze zahraničí. Očkovací politika a očkovací systém, to je právě ta síť funkčních mobilních raketových nosičů. Zajišťuje stav jejich pohotovosti, připravenosti, pokrytí a spolehlivosti střelby. Veřejné mínění a důvěra klíčových skupin populace v očkování jsou ekvivalenty důvěry vojenské obsluhy raketometů (lékařů), generality (tvůrců očkovací politiky) a civilní populace (všech ostatních) v užitečnost a rozumnost použití právě raketové obrany na obranu státu před nebezpečím ze vzduchu.

Aby si hloupý stát soustavně pálil či jednorázově masivně vypálil nad své vlastní lidi, jejich hlavy a domy špatné a sebezničující rakety, které jste mu chytře ve svých bednách přivezli, musíte mít pod svou kontrolou nejen obsah hlavic raket. Musíte mít přiměřenou kontrolu i nad stavem klíčových prvků systému jeho protiraketové obrany. Musíte především zařídit, že sebezničující účinky vašich raket nebude až do té nejposlednější chvíle nikdo veřejně ochoten dát do souvislosti právě s vašimi raketami. Dále musíte zařídit, aby se civilní obyvatelstvo samo nedokázalo ubránit tomu, až jim ty vaše rakety budou fanatickou (nebo strachem poslušnou) první protiletadlovou armádou vypalovány nad hlavy a domy s devastujícími účinky. A to i kdyby už lidé pochopili, že to vaše rakety asi opravdu dělají paseku tam, kde to nikdo z army-příznivců nečekal. A dále musíte zařídit, aby v daném státě nikoho ani nenapadlo začít používat proti vzdušnému ohrožení jiný typ protivzdušné obrany, ve kterém vámi vyráběné rakety nefigurují nebo jen omezeně a pro vás nedostatečně a nespolehlivě.

Myslím, že dalších slov a přirovnání netřeba. Použijte dále svou vlastní logiku a analogii. V systému očkování jako takovém se dnes objevují zajímavé prvky a nástroje (stopy zájmů), které rozumnému a chytře prováděnému byznysu s vakcínami nesvědčí. Pouze marketingovým a komerčním úhlem pohledu nejsou vysvětlitelné. Pokud se ale na tyto prvky podíváte pohledem vojenské strategie, jsou zcela správné a stojí pěkně a pevně na svém místě. Biologické zbraně nedozírných budoucích možností chytře schované před veřejným míněním za „Ten sprostý farmabyznys!“, to je přece chytré. Nemyslíte?

 

[wp_ad_camp_2]

 

KAMÍNEK OSMÝ

Osmou informací do naší mikromozaiky je informace z oblasti teorie řízení. Je to informace o nasazení vhodných operativců, „spáčů“ a důvěryhodných kádrů na klíčové pozice pro budoucí manévry.

Pokud byste plánovali útok svými vakcínami na území vašeho rádoby přátelského státu (ve skutečnosti vám v něčem vzdorující vaší neformální kolonie), a to útok provedený jeho vlastními strukturami proti vlastnímu obyvatelstvu, poté to samozřejmě nesmí dopředu téměř nikdo v tomto státě vědět. Přesto musí být na klíčových pozicích lidé, kteří provedou bez diskuze, bez selhání, včas a koordinovaně právě to, co mají provést. Je vašim úkolem předem kádrově zajistit a obsadit klíčové pozice v takové zemi lidmi a odborníky, kteří v naprosté většině o vašich plánech nebudou tušit vůbec nic. Jaké odborníky a kádry byste si obecně vybrali?

Zaprvé se vám budou hodit hlupci. Zjevně podprůměrní odborníci, pokud možno namyšlení, arogantní, ješitní a agresivní. Hlupci se kterými nelze vést žádnou rozumnou řeč a kteří obvykle bez toho, aniž byste je vy někým „udělali“, by nebyli mezi svými prakticky nikým. Vytáhněte je nahoru a podřiďte jim ty moudřejší, opatrnější, kritičtější, schopnější a s vyšší úrovní sebekritiky a hlavně svědomí.

Zadruhé se vám budou hodit neúprosní a neústupní očkovací fanatici. Mohou ale nemusí to být hlupci. I velmi chytří lidé patří často do této skupiny. Jsou to lidé, kteří již pevně v životě spojili svou prestiž, image, pozici, projevy, vztahy, vazby a hlavně své jistoty s názorovou pozicí, která vám přesně vyhovuje. Sledujte chvíli segment a najděte je. Vyberte si je a nenápadně je popostrčte tam, kde je potřebujete mít. Třeba na ministra nebo i jenom do zálohy.

Zatřetí se vám budou hodit osobnosti spolehlivě nemravné, chamtivé a spolehlivě zkorumpovatelné. Najděte je a jejich slabá místa. Učiňte jim správné nabídky, a to v takovém rozsahu, který nikdy nebudou moci připustit aby vyšel veřejně najevo, i kdyby se v nich náhodou hnulo svědomí a pochopili by více.

A začtvrté se vám budou samozřejmě hodit – vojáci. Myslím nyní poněkud vyšší šarže s potřebným vlivem. Vojáci dobře poslouchají. Jsou zvyklí. Jsou členy struktur, které mají nejvyvinutější stereotypy k tomu nejprve poslechnout a pak se teprve dívat na to, co se to vlastně děje. Jsou členy přísných autoritativních struktur, kde se diskuzí a přesvědčováním proti rozkazu obvykle nedosáhne ničeho. Vyberte kádry z vojáků armády tam, kde to zkrátka je možné. Ani oni nemusí o vašich vojenských plánech vůbec nic vědět. Až jim řeknete „Pal!“ začnou okamžitě poslušně pálit. Je to jejich život a spojili s tím svou profesní i osobní prestiž a čest. A kdyby náhodou i zapochybovali, že brutálním omylem pálí do vlastních, budou vojáci pravidelně mezi těmi posledními, kteří se proti tomu pokusí něco udělat. Něco z vlastní iniciativy. Něco proti očekávání a proti svým rozkazům.

Když se tak dnes rozhlížím po kádrové základně České vakcinologické společnosti, Ministerstvu zdravotnictví, Národní imunizační komise, krajských hygienických stanicích a některých dalších spolků a institucí, začínají mi některé personálie dávat mnohem více smyslu, než dávaly dříve.

 

[wp_ad_camp_2]

 

KAMÍNEK POSLEDNÍ

Poslední devátou informací do naší mikromozaiky je informace z oblasti bezpečnosti státu. Je to informace o tom, že kontrola celého očkovacího systému a kontrola obsahu vakcín na našem trhu patří mezi naprosto klíčové otázky celonárodní bezpečnosti. S touto otázkou se jiné dnes upřednostňované otázky, jako je třeba riziko teroristického útoku na nádražích, v principu vůbec nemohou srovnávat.  

Bezpečnostní rada státu přesto dosud nikdy neřešila riziko zneužití vakcín a očkování jako vojenské či teroristické technologie a nezabývala se nastavením současného systému očkování pohledem jeho kontroly státními a soukromými subjekty. Agenti našich tajných služeb určitě nejsou infiltrovaní v továrnách u linek na výrobu vakcín pro východní Evropu a nesledují v managmentech distributorů a dovozců vakcín nic z toho, co se zde případně za bukem kuje. Tedy, myslím si to. A jestli mi třeba nevěříte, tak se zkuste třeba zeptat. Možná vám k tomu poskytne nějaký hezký bonmot i vrchní velitel našich ozbrojených sil, pan prezident Miloš Zeman. Určitě už dostal ve svém životě tisíce mnohem banálnějších a nesmyslnějších otázek, než bude tato.

A pokud podle vás na toto téma zatím ještě nenastal ten správný okamžik a čas, tak s ohledem na vývoj a výzkum v oblasti nových vakcinálních technologií již rozhodně nastává.

Zde si můžete článek stáhnout jako pdf nebo i ZDE

 

[wp_ad_camp_2]

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.