Když shrneme všechno, co jsme si zatím řekli, dokonce i bez ohledu na to, zda je Ericova výpověď pravdivá nebo ne, odkaz od mimozemšťanů, který si uvedeme níže, má pro lidstvo nesmírnou hodnotu.

Říkáme to proto, že nikdy nebudeme mít absolutní jistotu v tom, zda Eric tento odkaz od mimozemšťanů opravdu přijal nebo ne. Máme však schopnost uvažovat a vnímat bez předsudků, díky čemuž si z tohoto odkazu můžeme vzít mnoho hodnotného.

V úvodu jsme zmínili některé klíčové pasáže odkazu. Domníváme se, že poukazují na podstatné hodnoty a aspekty, na které je třeba se zaměřit při čtení celého odkazu.

Předaný, resp. zjevený odkaz nám bude dávat smysl jedině v případě, kdy se rozhodneme, co s přijatou informaci uděláme a zda se jí v životě budeme chtít řídit.

„Nejsme jen nějaká neurčitá civilizace, kterou se vám podařilo zpozorovat. Jsme uvědomělé bytosti stejně jako vy. Naše existence je skutečností. Většina z vás však nemá schopnosti nás vnímat, protože jsme se rozhodli zůstat v podobě, kterou vaše smysly a přístroje nejsou schopny zaznamenat.“

 

[wp_ad_camp_2]

 

„Chceme vám pomoci překlenout tuto propast ve vaší historii, před kterou se právě nacházíte. My jako civilizace jsme se už rozhodli, to však nestačí – je třeba, abyste se tak rozhodli i vy.“ (Tímto způsobem chtějí říci, že lidstvo se musí připravit a poprosit mimozemšťany o komunikaci – za předpokladu, že o komunikaci s nimi máme zájem.)

„V dálce na obzoru se zvedá obrovská vlna, která se blíží. Nese v sobě velmi pozitivní, ale i velmi negativní možnosti. Jste v období historie, ve kterém nádherné možnosti pro váš další progres stojí hned vedle strašných hrozeb totální destrukce.“  (Zde poukazují na probíhající a hmatatelnou celoplanetární změnu myšlení a vědomí. Díky ní se nám postupně odkrývají ty nejhlubší a podstatné zákony bytí, o kterých se nám kdysi ani nezdálo.)

„Je nám líto toho, že vidíme muže, ženy a děti, jak zažívají ve svém těle a srdci tolik utrpení, zvláště když si uvědomíme, jak nádherné světlo ve svém nitru nosíte. Toto světlo ale může být vaší budoucností.“

„Vaše komunikace s námi, a tak i náš vzájemný vztah, by se mohly rozvíjet postupně, v jednotlivých fázích.

V průběhu několika desetiletí by tedy mohlo dojít k více fázím, kdy se necháme přímo zpozorovat – shlédnete naše lodě, jako bytosti přijdeme do vaší fyzické blízkosti, pomůžeme vám ve vaší technologické a duchovní evoluci nebo vám pomůžeme poznat vzdálené části galaxie.“

A toto je jen začátek. V celém textu odkazu, který vám předkládáme, je však mnoho podobných významných statí.  

Čtěte! Bude to neopakovatelný zážitek.

Eric píše: „…když se mi po mnoha letech tréninku podařilo nabýt schopnosti vyslat mou mysl na jiná místa, přenesl jsem se do blízkosti dobrotivých mimozemšťanů. Od nich jsem přijal následující odkaz…“

 

[wp_ad_camp_2]

 

Začátek odkazu

Každý z vás si přeje uplatňovat svou svobodnou vůli a žít šťastně. Vaše svobodná vůle přímo závisí na vašem uvědomování si své vlastní síly. Vaše štěstí závisí na lásce, kterou dáváte a přijímáte.

V současné fázi vašeho progresu se pravděpodobně cítíte být na své planetě zcela izolováni. To je zcela typické pro každou uvědomělou civilizaci.

Z tohoto dojmu tak vyvozujete určitou představu o vašem osudu. Ale jen nepatrná část z vás si uvědomuje, že se nachází na pokraji obrovských změn a převratu.

Naší odpovědností však není změnit vaši budoucnost, zejména pokud se tak nerozhodnete vy sami. Tento odkaz proto opravdu vnímejte jako celosvětové referendum a vaši odpověď na něj za tajné volby.

Vaši vědci, stejně jako přední osobnosti organizovaných náboženství, nemají potřebné znalosti, a proto nesprávně vnímají některé zatím nevysvětlené nebeské a kosmické události, které má lidstvo možnost pozorovat již několik tisíciletí.

Jestli chcete znát pravdu, musíte k ní přistupovat bez filtru jakýchkoliv přesvědčení či dogmat, ať již by byly jakkoliv vznešené.

Avšak přibývají mezi vámi i anonymní badatelé a vědci, kteří nacházejí nové a nové cesty k dalším informacím, díky čemuž se už dostali velmi blízko k poznání skutečnosti.

V posledním období má vaše civilizace přístup k oceánu informací. K těmto informacím se však dostane jen nepatrná část z vás, a to jen k těm informacím, které vás nebudou nijak znepokojovat.

Mějte tu ale na paměti, že to, co se v průběhu vaší historie často jevilo jako absurdní či nepravděpodobné, se později stalo možným a často se to dokonce uskutečnilo. Platí to zejména o posledních padesáti letech.

A buďte si vědomi toho, že budoucnost přinese ještě větší překvapení. Když poznáte pravdu, dozvíte se to nejhorší, ale také to nejlepší.

Ti, kteří nás zkoumají a chtějí nás najít, nás považují za záhadná světla na noční obloze. Zcela jim však uniká podstata. Většinou si nás představují jen jako létající objekty či lodě, ačkoliv to podstatné je, že jsme bytosti obdařené vědomím.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Kdo jsme?

Jsme vědomé bytosti, stejně jako miliardy jiných v této galaxii. Někdo nás nazývá „mimozemšťany“, i když ve skutečnosti je to trochu jinak. Pravda je taková, že mezi námi není tak velký rozdíl.

S jistotou to můžeme říci o určitých stádiích vývoje, kterými procházíte a kterými jsme my už prošli.

Podobně jako každá jiná organizovaná společnost i ta naše se vyznačuje hierarchií, která existuje mezi našimi vzájemnými vztahy.

Hierarchie v naší společnosti má však základ v moudrosti, kterou jsme vypozorovali u více různých civilizacích. A je to tato hierarchie, na jejímž základě se nyní obracíme na vás.

Podobně jako vy a mnoho jiných civilizaci i my hledáme „Svrchovanou Bytost“ resp. „Stav Bytí“.

Proto nás nepovažujte za bohy, ani za nižší božstva, ale vnímejte nás jako sobě rovné v rámci Kosmického Bratrstva. Po tělesné stránce se od vás v něčem odlišujeme, ale tvar našeho těla je v převážné míře lidského typu.

Nejsme jen nějaká neurčitá civilizace, kterou se vám podařilo zpozorovat. Jsme uvědomělé bytosti stejně jako vy. Naše existence je skutečností.

Většina z vás však nemá schopnosti nás vnímat, protože jsme se rozhodli zůstat v podobě, kterou vaše smysly a přístroje nejsou schopny zpozorovat.

Chceme vám pomoci překlenout tuto propast ve vaší historii, před kterou se právě nacházíte. My jako civilizace jsme se už rozhodli, to však nestačí – je třeba, abyste se tak rozhodli i vy.

Smyslem tohoto odkazu je podnítit ve vás iniciativu, abyste se začali aktivně rozhodovat. Vy osobně. Na planetě Zemi nemáme žádného lidského zástupce, který by vás ve vašich rozhodnutích usměrňoval.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Proč nejsme viditelní?

Inteligentní civilizace kosmu v některé fázi své evoluce zpravidla vždy objeví určité vědecké principy ohledně hmoty. Mezi hlavní principy patří strukturovaná dematerializace a materializace.

V úzké spolupráci s jinými mimozemskými bytostmi se lidstvu v několika laboratořích již podařilo tyto principy zrealizovat – zaplatili jste však za to vysokou cenu v podobě nebezpečných kompromisů, které vaši zástupci před vámi úspěšně zatajují.

Kromě vzdušných a kosmických létajících objektů či jevů, které vaši vědci považují za „UFO“ existující čistě jen na hmotné úrovni, většina našich vesmírných lodí je v podstatě vícerozměrná a je schopna dematerializace a materializace.

Mnoho lidí už přišlo do vizuálního, sluchového, hmatového či psychického kontaktu s těmito loděmi. Zvláště zde musíme upozornit na to, že některé z těchto lodí jsou pod přímým vlivem skrytých sil, které vám vládnou. Tyto síly zvykneme nazývat „třetí strana“.

Důvod, proč jste schopni nás zpozorovat relativně zřídka, je právě dematerializovaný stav těchto lodí. A jelikož nemáte možnost je vnímat, nemáte možnost uznat jejich existenci. Toto si plně uvědomujeme.

Drtivá většina informací, které o nás máte, se k vám vždy dostane prostřednictvím svědectví jednotlivců. Když se rozhodneme někomu ukázat, vždy to uděláme tak, že se ukážeme pouze jednotlivci.

Chceme se pouze dotknout duše jednotlivce. Naším zájmem není vyvíjet nějaký vliv či vyvolat rozruch na úrovni jakéhokoliv organizovaného sociálního systému.

Zůstat v tajnosti je záměrným rozhodnutím všech civilizací, které s vámi v této galaxii existují. Každá civilizace má na to své důvody.

Pro negativní multidimenzionální bytosti, jejichž moc se projevuje dokonce i v stinné oligarchii vaší společnosti, je důvodem jejich důvěrnosti touha zachovat si svou existenci v tajnosti.

Důvod, proč jsme v utajení my, je ten, že respektujeme svobodnou vůli, kterou člověk disponuje. Svobodnou vůlí byste se měli řídit při rozhodování o vašich záležitostech, abyste vlastním úsilím dosáhli technické a duchovní vyspělosti.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Ať tak či onak, začlenění lidstva do galaktické rodiny přivítáme s radostí.

Mohli bychom vám pomoci dosáhnout spojení s námi tím, že bychom se celému lidstvu ukázali v celé kráse za denního světla.

Zatím jsme to neudělali, protože jen málokteří z vás po tom opravdu upřímně touží, a protože drtivá většina lidské populace zatím žije v ignoranci, lhostejnosti nebo strachu. A také proto, že vaše situace zatím není až tak vážná.

Kdo jste vy?

Jste potomky mnoha tradic, které se v průběhu času vzájemně obohatili, protože každá z nich byla v něčem přínosná.

Vaším cílem je spojit se za předpokladu, že zachováte respekt vůči vašim rozdílným kořenům. Tímto způsobem se vám podaří naplnit váš společný účel, váš jednotný plán.

Rozdílný vnější vzhled vašich kultur vás však zatím drží ve vzájemné separaci, protože tímto rozdílnostem přikládáte mnohem větší význam, než jaký přikládáte vaší hlubší vnitřní podstatě, kterou máte všichni stejnou.

Vnější tvar nebo formu považujete za důležitější než podstatu vaší vnitřní bytosti. Vzhledem k tomu, jaké síly hýbou vaším světem, tento přílišný důraz na rozdíly ve vnější formě v konečném důsledku působí jako masivní hradba, která vám naneštěstí brání před jakoukoliv pozitivní změnou.

Nyní ale stojíte před výzvou, abyste se přestali identifikovat s vaší vnější formou, ale za předpokladu, že budete i nadále respektovat její rozmanitost a krásu. Když si začnete uvědomovat existenci vědomí, které se skrývá za každou formou, naučíte se milovat všechny lidi i navzdory jejich rozmanitosti.

Mír nezajistíte jen tím, že odmítnete jít do války. Dlouhodobý mír může nastat pouze v případě, kdy se na kolektivní úrovni stanete tím, čím ve své podstatě jste – bratrstvem.

Prostředků, díky kterým byste toho mohli dosáhnout, postupně ubývá. Stále je tu však jeden, který by mohl urychlit váš vývoj tímto směrem – přímý kontakt s jinou rasou nebo civilizací by vám poskytl přímý pohled na to, kým doopravdy jste na hlubší úrovni.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Až na několik vzácných výjimek, naše záměrná setkání s vámi zanechala velmi malý vliv na vaši schopnost udělat nějaká kolektivní a individuální rozhodnutí ohledně vaší budoucnosti.

Znalost nejhlubších psychologických mechanismů, které řídí váš život, je pro nás vždy motivací k tomu, abychom vás kontaktovali.

Dospěli jsme k závěru, že jak si vědomá bytost každým dnem více a více uvědomuje sebe sama a své prostředí, stává se více a více svobodnější. Postupně se tak zbavuje veškerých svých omezení a přetrvávajících návyků, ať už jsou jakékoliv.

Ale navzdory hrdinským skutkům mnoha odvážných a dobromyslných lidských duší, tyto přetrvávající návyky s úspěchem udržují v činnosti ti, jejichž jediným zájmem je rostoucí, centralizovaná moc.

V jaké situaci se nacházíte?

Až donedávna se lidstvu dařilo dělat taková rozhodnutí, která mu zajistili uspokojivý život. Lidstvo však pomalu, ale jistě ztrácí schopnost rozhodovat o svém osudu. V nemalé míře za to může rostoucí využívání vyspělých technologií, které mají velký vliv na vaše tělo a mysl.

Nadměrné používání těchto technologií nakonec povede k nevratným smrtícím důsledkům, které se projeví na pozemském ekosystému a fungování lidské společnosti.

Nezávisle na vaší vůli bude vaše životaschopnost záměrně a uměle oslabována, v důsledku čehož pomalu, ale jistě ztratíte svou výjimečnou schopnost vytvářet podmínky pro zdravý a smysluplný život. Tyto plány mají s vámi ti, kteří mají zájem o oslabení vaší životaschopnosti.

Pokud nedojde k nějaké kolektivní reakci ve velkém rozsahu, síla, kterou disponujete jako jednotlivci, je odsouzena k zániku. Proto období, které se blíží, bude pravděpodobně obdobím velkého zlomu.

Tento průlom však může být velmi pozitivní v tom smyslu, že se vám může podařit vymanit se z okovů vaší minulosti. Podaří se vám to však jen v případě, kdy si uchráníte svou tvůrčí životaschopnost.

A je docela pravděpodobné, že určitý čas budete takto žít vedle temných záměrů vašich potenciálních budoucích vládců.

 

[wp_ad_camp_2]

 

A co teď?

Máte vyčkávat až do poslední chvíle, dokud začnete hledat řešení? Nebo byste se měli připravovat na to, co může přijít a podstupovat bolest?

Celá vaše historie je poznamenána střety mezi rasami a národy. Tyto střety a vzájemné poznávání byly však vždy doprovázeny konflikty a dobýváním.

V současné době je Země pro vás jako malá vesnice, ve které každý každého zná. Ale stále u vás přetrvávají konflikty a hrozby všeho druhu, které ještě nabraly na intenzitě a trvání.

Je mnoho jednotlivců, kteří disponují mnoha prospěšnými a využitelnými schopnostmi, ale nedostává se jim prostoru, aby je důstojně uplatnili. A toto opravdu platí o drtivé většině z vás – důvody jsou zde v podstatě geopolitické povahy.

Je vás několik miliard, ale vzdělání vašich dětí a životní podmínky, ve kterých žijete – a také životní podmínky mnoha živočišných druhů a převážné části rostlinného světa – má pod palcem malá skupina politických, finančních, armádních a náboženských představitelů.

Vaše myšlenky a přesvědčení jsou utvářeny k obrazu stranických zájmů, ale zároveň vám dávají iluzorní pocit, že svůj život a osud máte plně ve vašich rukou – to je v podstatě pravda, jenže pokud chcete proměnit vaše přání ve skutečnost, budete muset urazit ještě velký kus cesty, protože skutečná pravidla hry, která jste měli vždy po ruce, před vámi někdo záměrně schovává.

Tentokrát však už nejste v pozici dobyvatelů. Šíření překroucených informací je novější a účinná strategie, díky které lze snadno manipulovat s lidskými bytostmi.

A starší strategií je zde například umělé navozování myšlenek a pocitů, či dokonce záměrné vyvíjení a produkce různých organismů, které nejsou přirozenou součástí vašeho organismu.

V dálce na obzoru se zvedá obrovská vlna, která se blíží. Nese v sobě velmi pozitivní, ale také velmi negativní možnosti. Jste v období historie, ve kterém nádherné možnosti pro váš další progres stojí hned vedle strašných hrozeb totální destrukce.

Ať tak či onak, jste schopni vnímat jen to, co je očividné. Vyčerpání mnoha přírodních zdrojů je již neodvratné a zatím se vám nepodařilo zrealizovat žádný kolektivní dlouhodobý projekt zaměřený na ochranu a šetření přírodních zdrojů.

Vyčerpanost mechanismů ekosystému už překročila hranice obnovitelnosti, jinak řečeno, je nevratná.

Nedostatek surovin, jejichž vstupní cena bude růst ze dne na den – a spolu s jejich nespravedlivým přerozdělením – se projeví v nepokojích po celé Zemi. Tyto nepokoje se objeví jak v centrech vašich měst, tak na venkově.

 

[wp_ad_camp_2]

 

To je také důvod, proč dnes platí více než kdykoliv předtím, že rozhodnutí, které uděláte, přímo a významně ovlivní to, zda se dožijete zítřka.

Nenávist se rozrůstá… ale rovněž i láska. A právě láska vám dává naději a schopnost vždy najít nějaké řešení.

Avšak lidské myšlení a chování, které jsou zformovány zvyky a výchovou minulosti, jsou samy o sobě velkou překážkou, která vás vede jen do slepé uličky. Vaše populace ale zatím nedosáhla kritického počtu i díky sofistikovanému a účinnému uskutečnění plánů ohledně snížení počtu populace.

Vaše problémy svěřujete do rukou vašim zástupcům. Jejich upřímný zájem hájit blahobyt běžných lidí však vždy neúprosně ustoupí před zájmem korporací.

A tito údajní služebníci lidu ve skutečnosti často vyprávějí pouze o vnější formě, ale málokdy směřují k podstatnému obsahu.

A vždy ve chvíli, kdy je třeba jednat, se veškerá zpoždění zpravidla nakupí do té míry, že už vám nezbývá možnost svobodně se rozhodnout, a tak se musíte podvolit situaci.

Tuto neochotu pojmenovat problémy pravým jménem si přenášíte z generace na generaci a ve většině ohledů je typická pro každou civilizaci.

Co by se muselo stát, aby se to radikálně změnilo? Jak byste měli dospět ke kolektivnímu a sjednocujícímu uvědomění, které by zastavilo to, že se pořád ženete vpřed?

Mezi kmeny, národy a kulturami vždy docházelo ke vzájemným střetům, díky kterým se vzájemně ovlivňovaly. Vzhledem k tomu, před jakými vážnými problémy dnes stojí lidská rodina, je možná ten správný čas, aby došlo k ještě většímu a významnějšímu setkání.

Existují dva způsoby, jak můžete navázat kontakt s jinou kosmickou civilizací: buď prostřednictvím oficiálních zástupců nebo přímo prostřednictvím obyčejných, běžných jednotlivců.

První způsob s sebou vždy přináší střet zájmů. Díky druhému způsobu však vždy dochází k uvědomění.

Pro ten první způsob se vždy rozhodují skupiny nebo rasy, jejichž snahou je držet lidstvo v otroctví. Tímto způsobem tak mohou rozhodovat o zdrojích Země, přerozdělování genů a celé emocionální a mentální energii lidstva.

Druhý způsob navázání kontaktu však využívají ty skupiny nebo rasy, které se přiklánějí ke zdroji, ze kterého pramení Duch Pomoci a Laskavosti. Před několika lety jsme se již představili vašim zástupcům mocenských struktur.

Naši pomocnou ruku však odmítli, protože jejich zájmy a strategické vize nebyly v souladu s pomocí, kterou jsme vám nabízeli.

A to je také důvod, proč důležitá rozhodnutí související s navázáním kontaktu s námi musí dnes dělat jednotlivci sami za sebe a nespoléhat se na oficiální zástupce.

To, co jsme v minulosti navrhovali vašim oficiálním zástupcům, o kterých jsme se domnívali, že dokáží splnit tento úkol a přispět k dobru celého lidstva, dnes navrhujeme vám jako jednotlivcům.

Jen málokteří z vás vědí o tom, že za úsilím o centralizaci moci ve vašem světě stojí bytosti nelidského původu, které používají velmi sofistikované způsoby, jak vás obrat o vaši moc.

Tyto bytosti však neexistují na stejné hmotné úrovni jako vy. To je také důvod, proč se jich pravděpodobně budete obávat, díky čemuž budou s vámi účinně manipulovat.

Na druhé straně si však uvědomte, že mnozí vaši oficiální zástupci opravdu upřímně bojují proti špatným záměrům těchto temných bytostí. Rovněž ne každý únos mimozemšťany byl spáchán s úmyslem vám uškodit.

A také si uvědomte, že odpor vůči těmto nekalým snahám existuje i uvnitř samotné rasy, ze které tyto bytosti bažící po dominanci pocházejí.

Pokračování na: vesmironas.cz

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.