Přes internetové nahlížení do katastru lze volně vyhledávat informace podle konkrétní adresy nebo parcelního čísla. Ukáže to vlastníky nemovitosti, břemena a probíhající řízení. Z katastru ale může také kdokoliv, kdo si na úřad zajde osobně, předloží občanku a zaplatí malý poplatek, vytahovat údaje i podle konkrétního jména.