…..dnes v noci se mi zdál sen. Dost často se mi právě zdává, že letíme do Peru a Brazílie, kde navštěvujeme podzemní města. Jedním z důvodů je měření času a sledování různých úkazů ve městech. Navštěvují nás zde zajímaví lidé, kteří s námi taky hovoří. Jsou z minulých civilizací a cestujícími v čase….

05:55

Vchod do podzemní říše

Experiment v ČecháchPodzemní štoly, kaverny, jeskynní komplexy, umělé tunely a skalní obydlí můžeme najít na různých místech naší planety. To všechno nás přivádí k zamyšlení nad možností existence podzemní civilizace.

V roce 1970 pořídil americký satelit snímek čehosi neobvyklého v oblasti severního pólu. Pod mraky byl vidět zvláštní otvor. Fotografie prošla tisíci expertíz. Dodnes se ve vědeckých kruzích ohledně této „díry“ vedou spory, k jednoznačnému závěru ale ještě nikdo nedospěl. Nejpopulárnější se stala verze, že se jedná o otvor, vedoucí do vnitřního světa Země a ten je dokonce i v současnosti obýván.

[wp_ad_camp_1]

Když se začneme zabývat podzemní civilizací, narazíme na mýty různých národů. Velmi často se v dávných bájeslovích setkáváme s příběhy, které vypráví o podzemní říši. Například v hindské mytologii je to království, kde žijí nadpřirozené bytosti – protějšky bohů na nebesích. Na rozdíl od našeho pekla je toto království popisováno jako nádherné místo pod zemí, plné zlata a drahokamů.

Stoupenců i odpůrců teorie o existenci života pod naším světem je mnoho. Ani jedna ze stran nebyla ale zatím schopná doložit svoji verzi.

Experiment v Čechách

V roce 1976 byl psychology proveden zajímavý experiment. Do jeskyně v Krkonoších bylo umístěno 12 vybraných vojáků, dobrovolníků. Účelem bylo zkoumat chování skupiny lidí, izolovaných od okolního světa. Vojáci byli zaopatřeni vším potřebným a měli možnost jak intelektuálního vyžití, tak i fyzických aktivit. Všechno, co se dělo v jeskyni bylo odposloucháváno.

Na konci pátého měsíce začali obyvatelé jeskyně sdělovat „nahoru“, že s nimi někdo hovoří. Vědci se domnívali, že se jedná o sluchové halucinace a nepřikládali tomu žádnou důležitost. Ovšem brzy poté se začali vojáci mezi sebou bavit o jakémsi podzemním městě, kam je někdo zve a nabízí jim možnost tam žít.

Příběh Richarda ShaveraBěhem 173. dne experimentu bylo nečekaně spojení s povrchem přerušeno. Obratem se do jeskyně spustila skupina speleologů a vojenských specialistů aby ukončili experiment a evakuovali lidi z podzemí. V jeskyni je ale čekalo velké překvapení, našli tam pouze jednoho z dobrovolníků a ten byl ve stavu hluboké deprese. Ostatní zmizeli. Dodnes zůstává záhadou, co se s nimi stalo. Zda se vybraní psychicky odolní jedinci pomátli a ztratili se v množství chodeb komplexu nebo se opravdu „přestěhovali“ do zmiňovaného podzemního města.

Příběh Richarda Shavera

Jedna z prvních zmínek o podzemních obyvatelích v naší době se objevila v roce 1946, když vědec a spisovatel Richard Shaver uveřejnil v časopise Amazing Stories svůj příběh kontaktu s mimozemšťanem, který nepocházel z vesmíru a žil u nás, pod zemí.

Shaver tam vyprávěl, že strávil několik týdnů v podzemí mezi bytostmi, které se podobaly démonům. Tak je popisují i dávné legendy a mýty mnohých národů. Bylo by jednoduché umístit tento příběh do kolonky přílišná fantazie vědce, pokud by… Do redakce časopisu začaly poté přicházet stovky ohlasů od čtenářů, kteří psali a volali, že byli nejenom v podzemních městech, mluvili s jejich obyvateli, ale viděli tam také úžasné technologie, které zabezpečovaly pohodlný život v hlubinách Země a které zároveň umožňují podzemní rase kontrolovat vědomí lidí.

Tento příběh měl bouřlivé dozvuky, ovlivnil některé vědce a byl impulsem pro výzkum. Mimochodem to, že naše planeta je dutá tvrdili i takoví lidé jako byl Edmond Halley, Jules Verne, Edgar Allan Poe a další. Ve Spojených státech v 18. a v 19. století dokonce zvažovali možnost vyslání tajné vědecké expedice, která měla zjistit, zda je naše planeta opravdu dutá a kde se nachází případné vchody.

Třetí říše

O tajemný podzemní svět se zajímala i Třetí říše. V roce 1942 byla, pod patronací Himmlera a Göringa, vypravena vysoce utajená expedice. Jejími členy byli přední vědci nacistického Německa a předpokládali, že „hlavní stan“ vysoce rozvinutého národa se nachází pod ostrovem Rujána v Baltském moři.Třetí říše

Je zajímavé, že na tomto ostrově prováděli Němci vědecké experimenty již ve 30. letech minulého století, skončilo to mohutným výbuchem a od té doby ani americké ani sovětské výzvědné služby v těchto místech nezaznamenali žádnou aktivitu.

Němečtí vědci měli v úmyslu rozmístit pod zemí nově zkonstruovaná detekční zařízení. Není známo jak toto „dobrodružství“ skončilo, ale již v druhé polovině minulého století se začala hypotéza o podzemní civilizaci potvrzovat.

Další příběhy

V roce 1963 objevili při průchodu štolou dva američtí horníci, David Fellini a Henry Torn, obrovské dveře, za kterými uviděli mramorová schodiště, sestupující dolů. Několik let poté horníci v Anglii, kteří razili chodbu, uslyšeli řinčení a skřípot „mechanismů“, nesoucí se z hlubin. Poté, co sbíječkou rozbili skalní stěnu, spatřili schodiště, která vedla do hloubi země. Zároveň se zvýšil hluk, který vycházel zdola. Vyděšení havíři utekli, a když se pak vrátili s posilou, nemohli už najít předtím proražený otvor ke schodištím.

Velký zájem vyvolalo i bádání spisovatele a průzkumníka Jamese A. Mackaye, který zkoumal záhadnou jeskyni ve státě Idaho. Ta měla u původního obyvatelstva velmi špatnou pověst. Mackay a jeho průvodce poté, co prošli širokou chodbou několik stovek metrů, uslyšeli najednou křik a sténání. Dále to bylo ještě „zajímavější“, podél stěny byly rozeseté lidské kostry. Průzkum byl, bohužel, rychle ukončen, protože v těch místech byl velmi silný zápach síry a lidé tam kolabovali.

Kamenná mapa z Čandaru

Na sklonku minulého století bylo v Baškirii objeveno něco, co v žádném případě nezapadá do oficiální verze historie. Jedná se o tzv. Čandarskou mapu nebo jinak také Dášin kámen, kterou v roce 1999 objevil profesor Čuvyrov v zapadlé vesničce Čandar poblíž Ufy. Mapa je vyřezána do kamenné desky, rozměry 148 х 10З х 16 cm, váží téměř tunu a znázorňuje oblast Jižního Uralu. Podle střízlivějších datování je stará 65 miliónů let.

Velmi brzy se objevila hypotéza, že deska je součástí většího celku, který mohl být mapou celé naší planety. Záhadný objev byl prozkoumán i Kamenná mapa z Čandaruvědci z Wisconsinské univerzity, fakulty historické kartografie, kteří v té době spolupracovali s NASA na vytvoření 3D mapy Země. Desku studovali i ruští a čínští výzkumníci a všichni dospěli k jednomyslnému závěru: rozhodně se jedná o mapu a její tvůrci museli mít možnost létat a to dokonce i za „hranicemi“ naší atmosféry. Další vrstva desky zobrazuje podzemí Jižního Uralu.

Geologové sice s teorií podzemního života nesouhlasí, ale nepopírají, že by tam mohly existovat velké duté prostory. Je těžké si představit, že tam mohou žít lidé – v hlubinách Země je relativně vysoká teplota, málo kyslíku a spousta plynů – podmínky ne zcela vhodné pro život. To dovedlo badatele k hypotéze, že by podzemní civilizace mohla být mimozemského původu.

Tady ovšem vyvstává otázka: pokud je naše planeta opravdu dutá, proč ještě nebyl objeven vchod do podzemního světa? Skupina amerických vědců se domnívá, že města pod zemí existují, ale nachází se v jiné dimenzi a pouze v obdobích, kdy dochází ke změně elektromagnetického pole Země, se otevírají „brány“ do této říše.

Je možné, že právě proto byly postaveny takové stavby, jako je Stonehenge; aby byly zafixovány brány do podzemních měst, a vědci si pořád ještě lámou hlavy nad jejich smyslem. A to mohl být i jeden z účelů mapy, kterou našel profesor Čuvyrov. Pokud se přikloníme k verzi, že v podzemí žije jiná rozumná rasa, tak spousta záhadných jevů bude najednou vysvětlena.

Zdroj:  http://www.suenee.cz/vchod-do-podzemni-rise/

[wp_ad_camp_2]

[wp_ad_camp_3]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.