Národní centrála RCMP
73 Leikin Dr
Ottawa, Ontario K1A 0R2
21.10.2021

Vážená paní komisařko Brendo Lucki,

s úctou předkládáme tento otevřený dopis, abychom vyjádřili své nejupřímnější obavy, postavili se proti nucenému lékařskému zásahu – vakcinaci Kanaďanů a proti nepřiměřené diskriminaci, kterou zažívají ti z nich, kteří uplatňují své zákonné právo na tělesnou autonomii. Nejsme proti očkování, ale jako strážci zákona se nemůžeme s čistým svědomím dobrovolně podílet na prosazování nařízení, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou v rozporu s nejlepšími zájmy lidí, které chráníme.

SHRNUTÍ

Jakožto Kanaďané, naše Ústavou chráněné svobody předcházejí vládě a mohou být dočasně omezeny pouze v případě, že většina důkazů ospravedlňuje taková porušení jako rozumná, prokazatelná a řízená zákonem. Pokud by dnes byly všechny dostupné důkazy předloženy soudu, pevně věříme, že vládní nařízení by pod drobnohledem neobstály.

Jako zkušení vyšetřovatelé se díváme na to, jaké informace jsou poskytovány a jak jsou prezentovány. Řádné vyšetřování by mělo být vedeno co nejobjektivněji a mělo by se řídit zásadou, že je lepší mít otázky, na které nelze odpovědět, než-li mít odpovědi, které nelze zpochybnit. Kompletní vyšetřování musí zahrnovat úplné odhalení všech skutečností případu a to i protichůdných důkazů. Proč se tedy svobodná a otevřená diskuse o této věci netoleruje? Mnoho důvěryhodných lékařských a vědeckých odborníků je cenzurováno. V souladu s tím máme oprávněně obavy z „vědy“, kterou jsme nuceni „následovat“.

Jako zástupci našich komunit v rámci RCMP (Royal Canadian Mounted Police) a zástupci RCMP v našich obcích jsme u nás nikdy předtím nebyli svědky takového rozdělení obyvatel. Tento pocit „my versus oni“ bude dále posílen tím, že Policie bude složena pouze z „očkovaných“ lidí, zatímco bude sloužit komunitám složených z „neočkovaných“ lidí, což je v rozporu s modelem komunitní policie, o jehož dosažení se RCMP snažila.

Jako strážci zákona se již z povahy naší práce potýkáme s vyšší mírou stresu a duševních chorob. Ty byly – značně – umocněny příkazy, které jsou podle nás hluboce neetické, ohrožují naše živobytí a rozdělují společnost.

Co federální zaměstnanci pro zmírnění tohoto stresu dělají? Navíc, jaké máme záruky, že injekce nezpůsobí krátkodobé nebo dlouhodobé vedlejší účinky? Jaké budou podniknuty kroky k zajištění, že postižení budou za nepříznivé vedlejší účinky kompenzováni?

Od policistů se očekává, že budou zachovávat klid, dodržovat zákony a hájit veřejné zájmy. Pevně věříme, že vynucené lékařské ošetření podkopává všechny tři výše uvedená očekávání, a proto je v rozporu s našimi povinnostmi a odpovědností vůči Kanaďanům. Zůstáváme loajální Ústavě a Listině práv, ale žádáme Vás, abyste vyslali vyšetřovatele k shromáždění výpovědi lékařských profesionálů (a dalších spolehlivých svědků), kteří tvrdí, že byli umlčeni. Umožněte nám zpřístupnit tyto informace veřejnosti, aby je společnost mohla prozkoumat a vy získat informovaný souhlas.

[wp_ad_camp_2]

O NÁS

Tento dopis byl vytvořen ze společných myšlenek, přesvědčení a názorů aktivně sloužících policistů Královské kanadské jízdní policie (RCMP) z celé této země. Máme bohaté zkušenosti, které mimo jiné zahrnují všeobecnou službu, federální organizovaný zločin, spolupráci se školami, podrobnosti o ochraně předsedy vlády, tým pro reakci na mimořádné události, vztahy s médii a speciální donucovací jednotku kombinovaných sil. Pocházíme z různých řad, úrovní zkušeností, komunit, kulturního prostředí, náboženského přesvědčení a přesvědčení o očkování. Společně jsme „Mounties 4 Freedom.“ Jsme jednotliví policisté, kteří se sjednotili v přesvědčení, že občané, včetně federálních zaměstnanců, by neměli být k lékařskému zákroku vakcinace nuceni.

NÁŠ POSTOJ

V srpnu 2021 kanadský premiér Justin Trudeau oznámil: „Federální státní zaměstnanci musí být plně očkováni“ a pro ty, kteří nemají lékařskou výjimku a přesto se rozhodnou nebýt očkováni, vzkázal: „Bude to mít následky.“

Od tohoto prohlášení bylo mnoha federálním zaměstnancům řečeno, že budou posláni domů bez nároku na plat za to, že odmítli podstoupit sporné lékařské ošetření. Sjednotili jsme se ve víře, že lidé by neměli být nuceni k léčbě COVID-19 tímto způsobem – mělo by jít o dobrovolné rozhodnutí. Jsme jednotní proti vynuceným lékařským zásahům proti Kanaďanům a proti diskriminaci těch, kteří uplatnili své právo na tělesnou autonomii. Věříme v demokracii, Kanadskou listinu práv a svobod a Ústavě. Nejde o to, zda by lidé měli nebo neměli být očkováni – jde o osobní volbu každého z nás.

Přeložila adri | Více na mounties4freedom.ca

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.