Jasněji nám to již říct nemohli. Zde máte jednoznačný důkaz o tom, koho ve skutečnosti uctívají křesťané, když se modlí k „Bohu“ a chodí do kostela. Není jím nikdo jiný než bytost, která je označována jako Světlonoš, Lucifer, Ďábel či Satan.

 

https://youtube.com/watch?v=dcpVrtv2t-M

 

[wp_ad_camp_2]

 

Papež František spolu s Vatikánem přestavili světu boha, kterého celou dobu uctíval. Lucifera. Podle papeže Františka a katolické církve je Lucifer (latinský název pro hvězdu jitřenku, v angličtině „The Morning Star“) stvořitelem světa a otcem Kristovým. Přinesl „světlo“ lidské rase.

Papež František prohlašuje Lucifera za Boha. Toto oznámení světu se uskutečnilo 27. dubna 2014 během ceremoniálu. Je bezprecedentní a mělo by ve světě vyvolávat obavy. Není náhoda, že první jezuitský papež učinil takové šokující prohlášení. Církev reorganizoval od chvíle, kdy se ujal papežského úřadu. Zatím řekl, že ateista může jít do nebe, dokud bude dělat dobré skutky. Také uvedl, že Ježíš je jenom člověk, který se modlí k otci a spolu s matkou Marií je prostředníkem mezi Bohem a člověkem. Toto je nové prohlášení, které bylo učiněno během mše a dalších obřadů:

„Jeho plamen žhne skrze vlastního syna jeho.

Kéž, pravím tobě, Lucifere, kterýž neznáš prostor ni čas,

Kristus je tvým synem, jež z mrtvých vstal

a vrhnul své světlo lidskému plémi

a žije a kraluje na věky věků.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.