;

František contra Viganò

František k ubití pravdy o zločinech v církvi zneužívá dokonce i modlitbu

Arcibiskup Viganò ukázal na zločiny homosexuální lobby na nejvyšších místech v církvi a vyzývá k pravdivému pokání. František zneužívá papežský úřad a zločince kryje a podporuje. Hlavní povinností papeže je chránit víru a mravy. František víru a mravy autoritativně ničí. A to je zločin proti Bohu i proti církvi. Stáhl na sebe dle Gal 1,8-9 exkomunikaci, vyloučení z církve. Úřad okupuje nezákonně. Totéž potvrzuje papežská bula Pavla IV. „Cum Ex Apostolatus Officio“. Rezignace Františka je bezpodmínečně nutná, jinak proces obrody v církvi nenastane!

František dne 29. 9. 2018 vyzval věřící na celém světě, aby se v měsíci říjnu modlili za jednotu církve proti ďáblu, rozdělujícímu křesťanské společenství.

Kdo je podle Františka tím ďáblem? On a homosexuální lobby v církvi, anebo arcib. Vigano a ti, kdo žádají potrestání viníků a očistu církve? Odpověď je jednoznačná.

V čem spočívá jednota církve? V jednotě se zločiny, herezemi a amorálností? Ne! Jednota církve – Tajemného Těla Kristova – je jednota s hlavou, to je s Kristem. Tato jednota předpokládá pravověrné učení bez herezí a zachovávání Ježíšových přikázání. Ježíš řekl: „Ten mě miluje, kdo zachovává má přikázání.“ (J 14) Zachovávání Ježíšových přikázání je životním programem, jehož základem je pravdivé pokání. František pronáší zbožné fráze o pokání a o modlitbě, a přitom překrucuje evangelium, ruší Boží přikázání i morální normy a schvaluje morální zvrácenosti, dokonce gestem líbání nohou deviantům.

Kdo tedy rozděluje křesťanské společenství? František a homosexuální lobby v církvi, anebo arcib. Viganò, který usiluje o pravdivou očistu církve dle evangelia a apoštolského učení? Pokud se udržuje jednota za cenu krytí morálních zločinů a za cenu vzpoury proti Bohu a Jeho přikázáním, pak taková jednota je cestou ďáblovou! Je třeba se od ní radikálně oddělit a prosit sv. Michaela archanděla i svatou Bohorodičku o pomoc proti této ďábelské lsti, kterou si František vymyslel k zničení církve a k oklamání věřících. Arcib. Viganò prolomil pokrytecké myšlení, které v církvi krylo i ty nejhrubší proviny, a tím se Františkovy zločiny dostaly na světlo. František teď potřebuje jedno – změnit veřejné mínění v církvi a vrátit ho do starých kolejí. Proto neustále mantruje o ďáblu, za kterého nepřímo označuje arcibiskupa Vigana. Za svědectvím Vigana je Duch pravdy. František se hrubým očerňováním a ztotožňováním Ducha pravdy s ďáblem dopouští hříchu proti Duchu svatému!

František, který se vysmívá modlitbě růžence, vyhazuje ho do vzduchu a věší si ho na ucho jako náušnici, najednou vystupuje jako tradicionalista burcující k modlitbě. Dokonce ještě nabádá k exorciční modlitbě k sv. Michaelu archandělovi, která byla už po koncilu vyřazena. Zneužívá tím mentalitu křesťanů, aby vyzýváním k modlitbě zamaskoval zločiny, které má na svědomí.

Citace arcib. Vigana: „K rozhodnutí odhalit fakta … jsem se odhodlal po …. přibývajících zprávách o hrozných událostech s tisíci nevinnými a zničenými oběťmi včetně zmařených mladých kněžských a řeholních životů… To, co jsem hodlal vyjevit, se týkalo samého Petrova nástupce, … abych chránil církev… Papež věděl ode mne, jak zvrácený a ďábelský byl (kard.) McCarrick se svými záměry a jednáním, … místo opatření papež ustanovil McCarricka svým hlavním agentem pro řízení církve v USA…“

Toto je stručný výtah ze svědectví arcib. Vigana. Jak naň reaguje František? „Lidičky, ďábel! Rozděluje církev! Modlete se k sv. archandělu Michaelovi, aby nás chránil v boji proti Bohu a Božím přikázáním, aby nebyla homosexuální mafie rozdělena od křesťanského společenství a aby někdo nezačal konat pravdivé pokání!“ Tak toto je ten zvláštní „úmysl svatého otce“ na měsíc říjen!

Bůh dopustil, aby František okupoval úřad, aby katolíci dostali šok, probrali se a přešli z široké cesty aggiornamenta na úzkou cestu pravdivého pokání, která vede do života věčného. (srov. Mt 7,14) Není ale řešením, aby – když František odstoupí – ho nahradil takový prelát, jako je McCarrick, Schönborn či Marx…

Matka Boží šlape ďáblovi na hlavu a je přemožitelkou herezí. Kéž vyprosí církvi pravdivou obrodu, počínající abdikací Františka a očištěním církevních úřadů od nehodných prelátů! Proč? „Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla… a jeho služebníci se převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!“ (2Kor 11,13-15)

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

2. 10. 2018

Ne se vším mohu souhlasit, ale s podstatou článku ano. Papež František je tzv. bílý papež. Kdo má ale opravdu rozhodovací moc, je tzv. černý papež, což je hlava jezuitů. Dříve existoval ještě rudý papež, který byl hlavou iluminátů. Dnes je rudým papežem hlava jezuitského řádu, tedy černý papež. Papež František je tedy pouze mluvčím černého papeže a sám je členem jezuitského řádu, čímž ho nechci samozřejmě omlouvat. Ještě dodám, že černý papež tajně řídí i protestanty.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.