Vážený pane, vážená paní,

v tisku se stále častěji objevuje záměr brzy zavést nové mobilní technologie 5G do infrastruktur mobilních operátorů. V médiích se hovoří o vysokých rychlostech přenosu, obsloužení velkého množství zařízení, sdílení a rozšiřování inteligentní 5G sítě prostřednictvím klientských zařízení, ale už se neobjevují diskuze o parametrech těchto technologií nebo možných zdravotních problémech při jejích nadužívání.

V médiích ani v politickém spektru neznívají směrem k veřejnosti informace o vědecky podložených a zdokumentovaných zdravotních problémech souvisejících s již užívanými bezdrátovými technologiemi, ačkoliv řada zahraničních odborníků již déle upozorňuje na nutnou diskusi.

Z technických principů funkce technologie 5G vyplývá, že nasazením dojde k výraznější zátěži elektromagnetickým zářením na občany hlavně  ve větších městech – v ulicích, veřejných prostorách, obchodních centrech, ve více zastavěných oblastech. Milimetrové záření 5G technologie obtížně prostupuje budovami, pevnými materiály, takže bude nutné kvůli enormnímu množství přenášených dat pokrývat prostory větším množstvím pozemních stanic na 1km čtverečný než u starších technologií. U 5G vychází na každých 100-200 metrů minimálně jedna pozemní stanice o výkonu 200W, což  je zdraví škodlivé, pokud bychom stáli delší dobu v jejím perimetru, např. na ulici nebo v obchodním centru několik metrů od stanice.

 

[wp_ad_camp_2]

Již dávno před 5G koncepcí mezinárodní vědecké kapacity volaly po zastavení rozvoje bezdrátových technologií a po upuštění od budování nových pozemních stanic. Byly vydány desítky peticí a prohlášení na téma změny limitů a diskuzi na téma zdravotních problémů spojených s rozšiřováním technologií. Známá je např. Freiburská výzvahttp://freiburger-appell-2012.info/en/home.php?lang=EN, kterou podepsalo 3000 lékařů.

Současné bezpečnostní předpisy ohledně mikrovlnných technologií jsou založeny na zastaralé hypotéze, že ohřívání je jediným škodlivým efektem elektromagnetického záření. Stovky vědců dokázaly, že mnoho různých druhů akutních i chronických nemocí a zdravotních problémů způsobeno nevýhřevným účinkem („non-thermaleffect“) a z úrovně záření o několik řádů nižší, než odpovídá mezinárodním bezpečnostním předpisům. Čeští lékaři vědí o spojitosti mezi nadměrným vystavováním se radiofrekvenčnímu záření a poruchami srdečního rytmu, nervového systému, nárůstu neplodnosti a nádorových onemocnění.

Mobilní sítě, wifi a jiné bezdrátové technologie by měly být výrazně omezeny v místech, kde se sdružují děti, nemocní lidé, proto by bylo vhodné aplikovat výraznější limity na EMF ve školkách, školách, zdravotnických zařízeních a jiných veřejných prostorách.

Žádám, aby se naši volení zástupci zabývali primárně ochranou zdraví člověka a životního prostředí za přizvání nestranných odborníků a zástupců ze zdravotního sektoru a vznikala diskuse ohledně této problematiky veřejně.

Přikládám zde i znění přeložené petice, kterou podepsalo 27.000 osob po celém světě:

https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c0ad1c603ce643e38f9f489/1544212943443/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD+v%C3%BDzva+-+Zastavme+5G+projekt+na+Zemi+i+ve+vesm%C3%ADru.pdf

Děkuji.

zdroj: 9

 

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.