Daňovým dlužníkem díky pojišťovně??? Snadno a rychle

Snižovali jste si daňový základ o uhrazené pojistné na životním pojištění? Dle stanovisek Ministerstva financí a oslovených daňových poradců je čerpání daňové výhody v případech neplatných pojistných smluv životního pojištění neoprávněné!!! Problém možné neplatnosti se přitom týká naprosté většiny smluv životního pojištění uzavřených v letech 2005 až 2013 (a mnohdy i novějších).

Co na to Finanční správa?

Finanční správa již problém řeší v rámci plošných akcí. Klienti pojišťoven, aniž by cokoli zavinili, se dozvídají zdrcující zprávu, že v souvislosti se svou životní pojistkou dluží státu peníze z neodvedených daní. A vysoké penále k tomu. S ohledem na stav státní pokladny lze očekávat, že Finanční správa v tomto svém tažení bude velmi pečlivá a osloví postupně všechny majitele neplatných pojistných smluv, a to včetně těch již ukončených!

Černý scénář pro zaměstnavatele…

Celá tato kauza způsobená pojišťovnami a nečinností ČNB má ještě jeden tragický rozměr. Ten se týká zaměstnavatelů, kteří v rámci zaměstnaneckých benefitů přispívali svým zaměstnancům často právě na smlouvy životních pojistek.

Pokud totiž zaměstnavatelé hradili příspěvky na neplatné pojistné smlouvy, pak neodvedli ve správné výši ani daně z příjmu, ani odvody plateb sociálního a zdravotního pojištění!!! Úřady mohou doměřit dlužné platby až 10 let zpětně a k tomu penále dosahující astronomických bezmála 20 % za každý rok prodlení. Zaměstnavatelé jednající v dobré víře tak sami sobě vrazili pořádnou kudlu do zad. A bohužel i svým zaměstnancům.

Je třeba věc řešit, dokud je ještě čas!

Každý zná někoho, kdo v minulosti uzavřel životní pojištění. Můžete to být Vy, někdo z rodiny, přátelé, kamarádi, spolupracovníci. Pojišťovny blokují všechny ze svého pohledu negativní informace, a proto je třeba o tomhle průšvihu neplatných životek mluvit s co největším počtem lidí ve svém okolí. Aby všichni dotčení dostali šanci svůj problém řešit.

Přijaté pojistné na neplatnou pojistnou smlouvu musí pojišťovna vrátit. A stejně tak musí nést zodpovědnost za škodu způsobenou nesprávným režimem úhrady daní a odvodů na sociální a zdravotní pojistné!

Nečekejte na nic, protože čas hraje jen ve prospěch pojišťoven. Stát nikomu z postižených spotřebitelů nepomůže, tak jako v žádné jiné velké kauze!!! Naopak, aktuálně jsme všichni svědky snahy vykleštit evropskou směrnici o hromadných žalobách s cílem upřít českým spotřebitelům i ty poslední šance využít tento institut ve svůj prospěch. Zkušenosti lidí z přístupu státu v kauzách H-systém, krachů kampeliček, Bohemia Energy, Volkswagen a spousty dalších, jsou přitom tristní. Každý si musel pomoci sám…

Vyčerpávající informace k problému neplatných smluv životního pojištění pro veřejnost uvolňuje například neziskový projekt Podvedení klienti ( www.podvedeniklienti.cz ), vč. aplikace k provedení jednoduchého testu platnosti pojistné smlouvy. Pomoc je možné též hledat u spotřebitelských organizací, v problému se již angažuje například Asociace občanských poraden ( www.obcanskeporadny.cz ). A s ohledem na své angažmá v akci Milostivé léto nepochybně disponuje potřebnými odborníky i Člověk v tísni ( www.clovekvtisni.cz )

V příštích kapitolách se mimo jiné dočtete:

  • o kauze Dynamik České pojišťovny
  • o pokusech pojišťoven znemožnit klientům obranu uzavíráním dodatků k problémovým smlouvám
  • o střetu zájmů ČNB a její roli v celé kauze problémových pojistek
  • jak finanční poradci a zprostředkovatelé dělají mrtvé brouky a nechávají své klienty v průšvihu kvůli obavě ze storen provizí
  • o zlobování legislativního procesu zákona o hromadném řízení

Zdroj: 1

Kapitola první ZDE

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.