Ďakujem jirkovi, že nám do komentára vkladá denne zaujímavé a doplňujúce odkazy. Jeden z nich je aj na tento veľmi podnetný článok.

Na začátku příběhu o vytvoření nové generace biologických zbraní na Západě stojí za zmínku, proč jsme se ocitli v této situaci v roli obránců. Trofim Denisovič Lysenko je klíčová postava nesoucí přímou odpovědnost za to, že zpočátku Sovětský svaz a později Rusko zaostalo za západními zeměmi ve vývoji genetiky a příbuzných věd po celá desetiletí. Apoteózou jeho sabotážní činnosti bylo zasedání Akademie zemědělských věd v srpnu 1948, ve kterém byli nakonec všichni vědci z oblasti genetiky a biotechnologie likvidováni.

Stalin velmi respektoval Trofima Lysenka

Po zasedání následoval pověstný pokyn č. 1208 ze dne 23. srpna 1948 „O stavu výuky biologických disciplín na vysokých školách a o opatřeních na posílení biologických schopností s kvalifikovanými pracovníky Michurínských biologů“, který účinně zakázal výuku problematických disciplín, stejně jako revizi témat Ph.D. prácí.

[wp_ad_camp_2]

V té době nebylo možné obhájit výzkumnou práci, ve které by se nějakým způsobem daly najít stopy „buržoazní idealistické biologie“. Talentovaní vědci se buď přizpůsobili, odcházeli do jiných oblastí vědy, nebo skončili vědu a stali se hluchou opozicí. Často jsou celé oblasti genetiky, mikrobiologie a biotechnologie v rukou Trofima Lysenka, nebo jeho oblíbenců, po celá desetiletí.

Je div, že téměř 100% trhu biotechnologií v Rusku přímo závisí na Západu? Například ruské podniky zabývající se hlubokým zpracováním pšenice a produkce aminokyseliny lysinu, která je pro zemědělství nepostradatelná, jsou zcela závislé na dovozu specifických kmenů bakterií. Co dělat v případě embarga? Nic, jen zavřete výrobní linku: v současné době nejsou domácí vědci a technologové schopni zajistit odpovídající náhradu. Není pro nikoho tajemstvím, že vojenské technologie jsou vždy a všude založeny na úrovni rozvoje vědeckých kompetencí státu. Není možné, že většinu biotechnologických výrobků dovážíme, ale v oblasti biologické obrany, jsme vůdci. Bohužel je to dané.

Z Západní průlom

V současné době se zdá, že biologické zbraně procházejí renesancí. Každý zná biologické prostředky zbraní třetí třídy, které prošly pokročilými postupy využívajícími metody genomiky a proteomiky. Tento trend se stal selektivitou akcí virů a bakterií, které jsou schopny „odlišit“ národy a rasy od sebe navzájem. Genetika se naučila jasně rozlišit na genetické úrovni několik desítek etnických skupin, a to samozřejmě nemůže přesáhnout pozornost armády. Jaké je hlavní nebezpečí nové generace zbraní?

Zaprvé, jeho aplikace se dá poměrně snadno skrýt, první příznaky nemoci se mohou projevit na dlouhou dobu.

Za druhé, příznaky onemocnění budou atypické pro nepřátelský zdravotnický personál, což komplikuje léčbu a prevenci.

Za třetí, bude extrémně obtížné identifikovat biologické činidlo v důsledku změny genotypu.

[wp_ad_camp_2]

Rusko nyní čelí dvěma problémům – vytvoření účinné biologické zbraně nové generace a vývoji prostředků ochrany proti podobným útokům.

Slavný britský Porton Down

Nyní je asi 20 zemí světa schopno provádět výzkum v oblasti vojenské biologie na nejvyšší technologické úrovni. Nesporným lídrem v tomto seznamu jsou Spojené státy. V USA je silný vědecký základ, který umožňuje práci s nebezpečnými infekčními chorobami, z nichž mnohé se nacházejí mimo zemi.

Japonsko zaostává za Američany. Specialisté, kteří nedávno zahájili program práce se skupinou vysoce rizikových flavivirů. Jedná se o virus dengue, japonskou a klíšťovou encefalitidu, stejně jako virus žluté zimnice, vyznačující se vysokou mortalitou a stabilitou ve stavu aerosolu.

V Kanadě, biologické obranné otázky (číst: biologické zbraně) jsou řešeny u Suffield centra pro studia obrany.

Spojené království již mnoho desetiletí provádí relevantní biologický výzkum v Centru pro chemický a mikrobiologický výzkum v Portonu Down.

Německo zaostává, kdy biotechnologie nikdy nebyla upřednostněna. Nyní probíhají profilové studie ve Spolkové republice Německo ve Vědeckém výzkumném ústavu ochranných technologií a ochrany před zbraněmi hromadného ničení (Münster) a na Mnichovské akademii zdravotnictví Bundeswehr.

[wp_ad_camp_2]

I Írán se snaží něco udělat v oblasti vojensko-biologických témat. Podle odborníků byli tedy Íránci na konci roku 2000 připraveni vypustit balistické rakety vybavené antraxem, slintavkou a kulhavkou a biotoxiny. Se současnou úrovní vývoje domácích léčiv a biotechnologií musíme pouze odhadnout, v jaké fázi vývoje ruská vojenská biologie v současné době stojí.

G Genetika dvojího užití

„Asi před dvěma lety v Americe se začalo uvolňovat téma vytváření některých laboratoří, kde by se prováděly experimenty, které by vyžadovaly lidi, kteří patřili výhradně do slovanské rasy. Vzpomínáme si, kolik milionů lidí zemřelo na mor ve středověku, kolik milionů lidí zemřelo na tyfus. A nyní se Američané domnívají, že mohou vyrobit geneticky modifikované viry, které budou účinné na jednu rasu. “

[wp_ad_camp_2]

Takové komentáře minulý rok vyslovil profesor Akademie vojenských věd, amerikanista Sergej Sudakov.

Biologické zbraně – jedno z nejkontroverznějších děl vědců

Vědci v amerických obranných agenturách si jsou dobře vědomi toho, že modifikace virů a dalších biologických činitelů, které vytvářejí, musí být testovány v podmínkách „pole“. Toto dogma bylo vyšlechtěno v militaristickém Japonsku. Oddělení 731, vedené Shiro Ishii a Kitano Masadzem, dosáhlo působivých výsledků v podobných studiích, z nichž většina byla převzata Američany po válce. Nyní každý chápe, že vytvoření etnicky selektivní zbraně je jen polovina bitvy. Je nezbytné ověřit praktickou účinnost novinky možná nejdůležitější, v dalším osudu těchto zbraní. Kde jsou záruky, že po virech nebo bakteriích, které decimovaly populaci celé oblasti, nezmutují na nové kmeny, které již nebudou mít etnickou specifičnost, a virulentní zůstanou? Tváří v tvář epidemii bude takový proces vyžadovat měsíce, ne-li roky. Pro takové případy jsou v blízkosti regionu vyžadovány rozsáhlé studie s potenciálním využitím nových zbraní.

Spojené státy neočekávaně dbaly na zdraví obyvatel zemí jako Ukrajina, Gruzie, Arménie, Kazachstán, Moldavsko, Ázerbájdžán, Uzbekistán a Tádžikistán. Oficiálním důvodem takové pozornosti bylo zajištění biologické bezpečnosti těchto republik. Současně Američané nemohou přinést věrohodné statistiky potvrzující potřebu takového zásahu. Všechny tyto regiony jsou z epidemiologického hlediska poměrně prosperující, dlouhodobě se nevyskytly velké nákazy infekčních nemocí. Jediné, co mají společné, je pouze jedna věc – blízkost Ruska. Veškerá práce u hranic naší země není financována Ministerstvem zdravotnictví, ale Ministerstvem obrany USA. Většina studií je prováděna za zavřenými dveřmi a pouze částečně řízena hostitelským státem.

Mezi hlavní cíle lokalizace centrálních referenčních laboratoří mimo území Spojených států a v blízkosti Ruska je možné shromažďovat informace, včetně statistických informací, o endemických patogenech a jejich cestách. Je také nemožné vyloučit chování biodiverzity na území Ruské federace – vypuknutí afrického moru prasat v letech 2012–2013 na jihu naší země je velmi podobné plodům těchto aktivit.

Vypuknutí afrického moru prasat v Rusku 2012-2013 by mohlo být jednou z prvních biologických provokací Pentagonu

Na území republik bývalého Sovětského svazu mohou být stále cenné pro Západ výsledky rozvoje biologických zbraní, které se stávají dalším cílem organizace těchto laboratoří. Není náhoda, že kazachstánská laboratoř Pentagonu je předána vůdcům Kanatzhan Alibekov, který byl v minulosti důležitým funkcionářem sovětského programu pro vývoj zbraní hromadného ničení Biopreparat. Nachází se v Almaty, v Kazachstánu vědecké centrum pro karanténu a zoonotické infekce pojmenované po M. Aykimbaeva.

Výzkumný pracovník v Kazachstánu vědecké centrum pro karanténu a zoonotické infekce pojmenované po M. Aykimbaeva

Nakonec má smysl dávat diametrálně opačný názor na skutečné příčiny aktivit amerických vojenských biologů v blízkosti hranic Ruska. Doktor biologických věd, specialista v oblasti bioinformatiky, Michail Gelfand vyloučil možnost sběru ruského genetického materiálu pro vytvoření etnicky řízené zbraně.

[wp_ad_camp_2]

Podle vědce chtějí Američané oddělit mutace, které způsobují náchylnost k nemoci, z čistě historické stopy. „Tohle je nějaká nechutná lež. Taková zbraň neexistuje. Lidé jsou příliš podobní, aby vytvořili specifickou zbraň proti nějaké rase, “komentoval Michail Gelfand teorii biologických zbraní nové generace.

Zdá se, že opakované pokusy Pentagonu koupit vzorek RNA (ribonukleová kyselina) Rusů jsou mírovou iniciativou?

Doktor biologických věd Michail Gelfand

Jedním ze směrů ruského projektu „Noemova archa“ je sbírka lidských biomateriálů ve všech částech světa.

Doufejme, že pro reakci Ruska v oblasti takového vývoje dává multi-miliardový projekt dolaru „Noemova archa“, realizovaný na Moskevské státní univerzitě od konce roku 2014. V rámci projektu je vytvořen depozitář, ve kterém se mimo jiné ukládá neživý materiál (krev, plazma, výsledky biopsie atd.) Mnoha etnických skupin Země.Také zachránil výsledky studií genotypů. Živé somatické, kmenové, zárodečné buňky jsou odděleně skladovány a studovány a v budoucnu budou zmrazovat lidské tkáně. Zdá se, že vedení země stále věnovalo pozornost našemu zpoždění v této oblasti.

Na základě materiálů z otevřených zdrojů

Autor: Evgeny Fedorov

Použité fotografie: manshuq.com, wikipedia.com, gazeta.ru

Zdroj: 9

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.