Téměř všechny děti a dospívající mají v těle zbytky plastů. Ukazuje to studie Spolkové agentury pro životní prostředí. U některých látek je zátěž pro zdraví znepokojující.

Plasty jsou nezbytnou součástí každodenního života. Řeč zde není o sáčcích nebo plastových talířích, ale o předmětech, na které se jako na plasty často nedíváme: oděvy z více vrstev, potravinové obaly, prací prostředky nebo krémy. Každý přichází s těmito látkami do přímého tělesného kontaktu nebo jsou ve vzduchu v místnosti.

[wp_ad_camp_2]

V letech 2003 až 2017 Spolková agentura pro životní prostředí zkoumala, která rezidua těchto plastů lze detekovat v krvi a moči dětí a dospívajících. Výsledek: určitým plastovým zbytkem je každé čtvrté dítě ve věku od 3 do 5 let tak silně zatíženo, že je to ze zdravotního hlediska na pováženou. Celkově mají téměř všechny děti v těle plastové zbytky.

Příčina nemocí

„Rozložené produkty u jedenácti z patnácti sledovaných plastových přísad byly nalezeny v moči u 97 % všech dětí, což je samozřejmě dramatické a takové látky do dětského těla nepatří,“ říká mluvčí pro životní prostředí z parlamentní frakce Zelených Bettina Hoffmannová. „Tyto látky působí rušivě na hormony a mohou být příčinou civilizačních chorob (obezita, poruchy plodnosti, rakovina a vývojová opoždění).”

Schvalování chemikálií upravuje Evropská unie. Ačkoli právní předpisy EU regulují chemické látky poměrně přísně, to, co je na trhu povoleno, se z hlediska Zelených nedaří změnit. „Proces udělování licencí může někdy trvat dlouho a odebrání látek z trhu může trvat roky a poté vstupují do hry náhražky, které mají často stejné škodlivé vlastnosti.“

[wp_ad_camp_2]

Chudší rodiny jsou postiženy silněji

Spolková agentura pro životní prostředí také zkoumala dětské prostředí: zda žijí na rušné ulici, zda se doma kouří, jaké výrobky často používají v každodenním životě (např. silné čisticí prostředky nebo změkčovadla), nebo z jakých látek jsou závěsy a koberce. Výsledek: v chudších rodinách bývá prostředí více zatěžující a děti mají v těle více plastových zbytků než děti v rodinách s vyšším sociálním statutem.

Z pohledu Zelených musí politika jednat. Spotřebitelům nestačí snaha vyhnout se plastům. „Ve skutečnosti se před tím nikdo z nás opravdu nemůže chránit, nevíme, kde jsme těmto látkám vystaveni, takže tvůrci politik musí zajistit, aby byla posílena zásada předběžné opatrnosti a aby tyto látky ani nevstoupily na trh,“ říká Hoffmannová.

Jak důležité je, aby byly nebezpečné látky staženy z trhu co nejdříve, ukazuje další výsledek dlouhodobé studie Spolkové agentury pro životní prostředí. Zbytky olova nebo dlouho zakázaného pesticidu DDT jsou v těle dětí stále detekovatelné – i když v období 2003 až 2017 se zátěž výrazně snížila.

Zákaz škodlivých látek je proto účinný. Často však trvá několik desítek let, než látky skutečně zmizí.

Zdroj: 1

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.