Vévodové z Lichtensteinu jsou odvěkými zrádci Čech, Moravy a Slezska a jejich majetek v našich zemích byl vlastně jejich odměnou za tyto zrady. Lichtensteinové poprvé zradili 26.8.1278 a v bitvě na Moravském poli se postavili na stranu Habsburků proti českému králi Přemyslu Otakaru II. V roce 1618 svoji zradu českého krále zopakovali, a v bitvě na Bílé Hoře (1621) se opět postavili na stranu Habsburků. Po bitvě byl Karel I. z Lichtensteinu za své věrné služby Habsburkům jmenován: královským místodržícím v Čechách a předsedou soudu nad českou a moravskou vlasteneckou šlechtou.

[wp_ad_camp_2]

Stál také za popravou českých a moravských pánů na Staroměstském náměstí, a byl členem tzv. Konsorcia. Jeho členové znehodnotili českou měnu ražbou „dlouhé mince“ s podvodně nízkým obsahem stříbra, a z výtěžků tohoto podvodu si od habsburského císaře levně nakupovali panství šlechticů a majetky osob, které posílali na popraviště, do vězení a nebo do exilu! České a moravské země muselo v důsledku činnosti této Lichtenštejnské bandy opustit na sto tisíc lidí! Ze ztráty téměř 2/3 inteligence se Český a Moravský národ vzpamatovával po celá staletí, a katoličtí fanatici a germanizátoři tak měli na dlouhou dobu volnou ruku pro svá řádění.

Od roku 1945, po zabavení majetku Lichtensteinů na území Československa, se tento rod vytrvale snaží získat svůj majetek zpět. Tato jejich snaha vyvrcholila v prosinci 2018, kdy tento rod podal řadu žalob na český stát o navrácení zabaveného majetku s odůvodněním, že Lichtensteinové nebyli Němci a majetek jim byl zabaven neoprávněně. Podle HN Lichtensteinové žádají navrácení celkem 60 000 hektarů (tedy 600 čtverečních kilometrů, nebo si tuto plochu můžete představit jako obdélník o šířce 20 a délce 30 kilometrů) převážně lesů! Taky chtějí Lednicko-Valtický zámecký areál zapsaný na seznamu Unesco a řadu dalších hradů a zámků, i s obrazy atd. Tímto soudním sporem s Českou republikou jenom Lichtensteinové potvrdili, že jsou rozenými zrádci a notoricky nedrží slovo. V roce 2009 totiž předchozí vládnoucí Lichtenstein Hans Adam II. (na obrázku) podle iDnes oznámil, že nebudou chtít zabavený majetek soudní cestou zpět a vše nechají historikům a historii!

 

[wp_ad_camp_2]

V díle 202 jsme odhalili, že Mikuláš Minář (Milion chvilek) a řada dalších pro-uprchlických, anti-babišovských a anti-zemanovských aktivistů, byli od roku 2016 skrytě podporováni mimo jiné také nadací spolufinancovanou Lichtensteiny. Tato zdánlivá náhoda se změní v podezření, jakmile si uvědomíte, že načasování útoku Lichtensteinů na ČR (2018) je podivuhodně stejné s aktivizací Mikuláše Mináře a spol. (2018). Podezřele stejná je i aktivizace Pražské kavárny. Ta podporuje, jak Milion chvilek v jeho tažení proti vládě ČR, ale také současně rozšiřuje lži o Lichtenštejnské kauze! Za jednoduchý příklad stačí uvést známý dezinformační web Pražské kavárny Forum-2000. Ten se zapojil v prosinci 2019 do útoku Milionu chvilek na vládu ČR Andreje Babiše, který měla přijet podpořit do ČR ve dnech 27. a 28. února 2020 významná německá zastánkyně zrušení Benešových dekretů, Monika Hohlmeier, najatá Pražskou kavárnou. Z uniklých e-mailů piráta Peksy a lidovce Zdechovského s tajemnicí výboru CONT parlamentu EU Torrensovou, které jsme zveřejnili v našich pořadech 193 a 177, vyplývalo, že v této podvratné akci Pražské kavárny má hrát klíčovou roli Johana Hovorková, citovaná v uniklých e-mailech, jako „obzvláště osvědčená anti-babišistka“ z webu Forum-2000. A opravdu Johana Hovorková na webu Forum-2000 slavnostně vytroubila 18.12.2019 nejen původně plánovaný útok Moniky Hohlmeier, ale i 16.1.2020 nový útok na vládu ČR Andreje Babiše, který po prozrazení prvního plánu dostala za úkol uskutečnit Viola von Cramon-Taubadel, členka rodiny pruské Junkerské šlechty vysídlené z Polska v důsledku 2. světové války a tzv. „Bierutových dekretů“ (polská obdoba Benešových dekretů).

Stejně jako v případě „útoku na Babiše“ troubila na webu Forum 2000 do útoku Hovorková, troubil na stejném webu 8.9.2019 dezinformace ve prospěch Lichtensteinů jeho šéfredaktor, přední pražský „kavárník“ Pavel Šafr, a to v případě tzv. Lichtenštejnské restituční kauzy. Jeho nesmysly si můžete přečíst a porovnat je se společnou zprávou: amt_fuer_auswertige_angelegenheiten_vaduz_2015.pdf Úřadu pro zahraniční vztahy Lichtenštejnska a České vlády. Nutno poznamenat, že zpráva vznikla zásluhou předchozího Lichtenštejnského vládce Hanse Adama II., který restituce odmítal, jak jsme uvedli výše. Zejména důležité jsou pasáže od strany 38. Ty jednoznačně prokazují německou národnost Lichtensteinů, i jejich porozumění pro politiku Adolfa Hitlera i skutečnost, že byli říšskými a protektorátními občany německé národnosti, ale vždy jednali podle toho, jaké občanství jim přinášelo prospěch!

 

[wp_ad_camp_2]

K uvedené kauze lze ještě poznamenat, že se již zřejmě do práce pustila i česká justiční mafie, neboť vydala ve věci první nepřímý a zatím nepravomocný rozsudek proti Českému státu.

Celá kauza „Lichtenstein“ prokazuje těsné sepětí Pražské kavárnyMilionu chvilek a Německých starých revanšistických i nových elitářských struktur a ukazuje, že se společně neštítí jakýchkoliv dezinformací vůči české veřejnosti, aby dosáhli svých konečných cílů – demontáže české státní suverenity, neomezeného dovozu uprchlíků, zrušení Benešových dekretů, likvidace svobody projevu, zničení českého, moravského a slezského národního cítění, zničení tradičních křesťanských hodnot, a nastolení nevolené vlády bruselských úředníků, řízených novými evropskými vůdci z Berlína a Paříže! Tyto struktury, ačkoli neustále nahlas křičí – chyťte zloděje (Putina), svou činností ve skutečnosti potichu a trvale podkopávají euro-atlantické spojenectví a hodnoty, jak bylo třeba ukázáno v díle 203, kdy jsme Vám ukázali, jak Německo a Francie tajně jednali s Íránem, aby obešly sankce USA uvalené na Írán za jeho jaderný program!

Zdroj: 9

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.