Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Generál Mark Milley odvezen do GITMO
  Generál Mark Milley odvezen do GITMO

  Generál Mark Milley odvezen do GITMO

 • JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny
  JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny

  JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny

 • Okno do nového světa – osudové křižovatky
  Okno do nového světa – osudové křižovatky

  Okno do nového světa – osudové křižovatky

 • Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu
  Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu

  Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu

Související zprávy

 • Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….
  Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….

  Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….

 • Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21
  Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21

  Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21

 • Vtip, co není vtipem
  Vtip, co není vtipem

  Vtip, co není vtipem

 • Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…
  Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…

  Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…

Proroctví Irlmaiera a slepého pastýře

…..psal jsem o tom před 5 lety v okénku marného na osudu….

08:54

Proroctví Irlmaiera a slepého pastýře.

Samozřejmě si vůbec nepřeji aby pospisované skutečnosti nastaly (no na zlatý věk se těším, ale to zničení Prahy a českého národa si nepřeji, ani pomyslet), ale předpovědi jsou předpovědi…..
1.1. 2012 19:54 Bylo by dobré vědět následující data…..
Již několikráte jsem upozorňoval na důležitá proroctví z minulosti. Bylo by dobré se podívat na následující řádky, které mně poslal jeden ze čtenářů a poprosil o zveřejnění v marného okénku…..
Činím tak a podotýkám, že Alois Irlmaier měl vždy dost dobré trefy. Byl bych rád, kdyby se tato prorovtví nevyplnila…..
….až na zlatý věk…..
Zlatý věk nastane až poté, co bude zcela zničena Praha (proroctví Slepého
pastýře)
Vypukne jedna nová vojna, ktorá bude najkratšia ( „Vypukne“, znamená
neočakávane rýchlý začiatok, pričom „nová“ môže znamenať nový druh vedenia
vojny, ale to už hovoríme o tej velmi obávanej III. ). Český národ bude
touto vojnou zničený a všetko v krajine bude zasypané (Táto predpoveď sa
celkom zhoduje s predpoveďou Aloisa Irlmaiera a nieto čo dodať).
*4./ SLEPÝ PASTIER Z PRAHY (1320-1356)*
Ako jedno z najdôležitejších proroctiev platí aj proroctvo mladého
českého pastiera, ktoré kolujú už takmer 650 rokov v priestoroch čiech a
moravy. Vety, s ktorými si nikto dlho nevedel poradiť a nájsť pravý zmysel,
zrazu dostali v roku 1914 nejakú jasnejšiu podobu, pretože okolnosti, ktoré
viedli k I. Svetovej vojne, tento pražský jasnovidec celkom presne popísal
a vyznievali zarážajúco. O pôvode a osobnosti tohoto jasnovidca vieme len
velmi málo. V roku 1922 sa pokúsil farár Emanuel Jungmann predpovede tohoto
slepého mladíka z Prahy zverejniť, ale narazil na odpor českej „cenzúry“. V
roku 1924 sa objavilo už 2. Vydanie, ale tie pasáže, ktoré sa cenzurantom
nepáčili, vynechali. Farár Jungmann snoril a študoval v českých
bibliotékach pričom došiel k presvedčeniu, že proroctvá slepého mladíka
boli po česky sádzané do tlače už v roku 1559. V roku 1602 sa dal nájsť
ešte jeden exemplár vo Wiedenskej dvornej bibliotéke. V roku 1678 bolo
rozširovanie týchto videní zakázané cirkevnou pospolitosťou. Už za svojho
života tento pražský mladík predpovedal pre rok 1347 velké zomierania. V
čechách skutočné zúril v tom roku mor. Vtedajšiemu českému panovníkovi
Václavovi, synovi Jána Lucemburského, pozdejšiemu královi Karolovi IV.,
napokon cisárovi Karolovi IV. predpovedal korunováciu na nemeckého cisára
samotným pápežom. V roku 1356 doviedli slepéhpastiera, či slepého madíka
pred cisára, ktorí bol týmito proroctvami velmi ovplyvnený a hlboko dojatý.
Proroctvá jednotlivo.:
1./ Jeden čas a ešte jeden čas a ešte pol času, bude nad čechami panovať
cudzí panovník.
2./ V jednej dobe, keď panovník nad čechmi bude dlhšie panovať ako 60
rokov, bude zavraždené knieža a vznikne velká vojna (Tu sa jedná o cisára
Františka Jozefa, ktorý vládol 68 rokov a 28.7.1914 bol rakúsky nástupca
trónu Ferdinand zavraždený, čo vyústilo do Prvej svetovej vojny. Toto bol
medzník zistenia významov týchto predpovedí, pretože až teraz „sadlo“ jedno
proroctiev, ktoré mohlo mať rozhodujúci význam výrokov tohoto mladíka).
3./ Potom padnú korunovaný pohlavári ako zrelé jablká zo stromu (Éra
Habsburgovcov sa skončila).
4./ Český lev už nebude nikdy poddaným ( Od 28.10.1918 panovali už len
českí panovníci).
5./ Dva národy budú žiť v čechách ( Nemecký usadlíci a češi).
6./ Časť vládnucého národa bude bažiť po živote toho druhého a nedožičí mu
žiadnu slobodu ( vládnucim národom sa rozumie národ český).
7./ Pokial nepríde velký mocnár ( Adolf Hitler – 1938, ktorému šlo o moc).
8./ Potom pražský páni vyhodia druhému národu slobodu von oknom, ale bude
príliš pozde (Prezident Hodža ponúkol sudetským nemcom autonómiu, ale to už
bolo velmi neskoro).
9./ Príde opäť k velkej vojne medzi všetkými národmi zeme ( prišla druhá
svetová vojna).
10./ Nemecko bude jedna velká hromada zrúcanín a ušetrené zostanú len
oblasti modrých kameňov ( 2. Svetová vojna nás stála 25 miliónov obetí, z
toho 7 miliónov len židov).
11./ Táto velká vojna sa bude končiť, keď budú kvitnúť čerešne (V Máji 1945
práve kvitli čerešne).
12./ Pokial dozrievajú čerešne, nechcel by som byť žiadny nemec ( Symbol
dozrievajúcich čerešní poukazuje na rýchlí spád udalostí ako skutočne v
1945 došlo k ukončeniu vojny, tak 1946 na vyhnanie sudetských nemcov, keď
počas dozrievania čeršní došlo k hromadným odsunom).
13./ Keď sa čeršne oberú, nechcel by som byť žiadnym čechom ( tu sa
zdôrazňuje moment obdobia – konca čerešní, ktoré je nielen prekrásnym
ročným obdobím, ale aj koncom určitých dianí v dejinách. Tu slepí pražský
mladík vypovedal túžbu nebyť čechom práve vtedy, keď sú čerešne činné. K
velkému prekvapeniu prídu tie čerešne ešte raz v prorockej vízii k slovu).
14./ Dvakrát bude Česká zem preosievaná.: prvý krát sa zvýši len tolko
nemcov, kolko sa vzmestí pod jeden košatý dub (Odsunutím boli sudetský
nemci velmi decimovaný).
15./ Opäť bude panovať český lev v Čechách, ale jeho lesk je na konci.
16./ V Čechách bude žiť už iba jeden národ (…národ slovanský).
17./ Vypukne jedna nová vojna, ktorá bude najkratšia ( „Vypukne“, znamená
neočakávane rýchlý začiatok, pričom „nová“ môže znamenať nový druh vedenia
vojny, ale to už hovoríme o tej velmi obávanej III. ).
18./ Český národ bude touto vojnou zničený a všetko v krajine bude zasypané
(Táto predpoveď sa celkom zhoduje s predpoveďou Aloisa Irlmaiera a nieto čo
dodať).
19./ Dvakrát bude Česká zem preosievaná.: druhý krát sa zvýši len tolko
čechov, kolko sa vzmestí len na jednu dlaň ruky.
20./ Ale nebude mier skôr v Európe, pokial z Prahy nezostanú len zrúcaniny.
21./ Zasa bude Praha zničená počas kvetu čerešní (Čerešne do tretice, ale
dokonca aj nejaká „inotaj“ – alegória, že nikto s tým nepočíta, pretože
vonkajšie symptomy, znamenia a predzvesti, tak nečakaný vstup tejto
udalosti nedajú pripustiť, nieto ešte predpokladať).
22./ Spadne na zem slnko a zem sa bude triasť ( …Tým mal prorok na mysli
iné slnko ako my poznáme).
23./ Tá pomsta prišla sponad velkej vody ( …To neznamená že je to z
Ameriky).
24./ Keď čerešne budú dozrievať nasledujúci krát (teda o presrok), vrátia
sa vyhnanci z Čiech smutný znovu ku svojmu Pánovi, ku svojim krosnám
(tkalcovská stolica) a ku svojim poliam (znovu nás prorok upozorňuje na čas
dozrievania čerešní, ako keby to mal byť pre český národ nejaký fenomenálny
čas. Ku „krosnám“, teda k tkalcovskému stolu – k ručnej práci, vráti sa
stredovek).
25./ Ale bude ich len velmi málo
26./ A títo „málo“ sa budú vzájomne opytovať.: Kde si bol zastrčený? A kde
ty?
27./ Sedliaci budú za pluhom práskať bičom a pritom budú hovoriť.: tu stála
Praha.
28./ Na svet príde nový vek, budú ho volať „ZLATÝ“ ( To tvrdí aj Alois
Irlmaier).
*5. / ALOIS IRLMEIER (1894-1959)*
Z povolania hľadač vody a studniar, bol jednoduchý a prostý muž z
Freilassingu, nie práve svätuškár, ale správneho kresťanského zmýšľania,
domnievali, že nebol až tak nadaný, aby svoje vízie a videnia mohol len tak
vymyslieť. Jeho fantázia bola skutočne obmedzená a bol vždy všetko iné ako
prefíkaný a lišiacky trhnutý. Ale mal veľký dar : bol hľadač vodných
prameňov a našiel každý podzemný tok spodnej vody.
Už v jeho období chlapčenskej mladosti zistil skúsenosťou, že mohol
vystopovať spodnú vodu. Keď sa ocitol v blízkosti zdroja prameňa alebo
podzemnému toku, tak mu začali vybrovať prsty. Na rukách mu vystúpili tučné
žily a prútik v rukách sa začal vzpierať na znak existencie podzamnej žily
vody, že ani cudzia ruka by nemohla zabrániť pohybu prútika. K tejto
mimoriadnej schopnosti potom dostal ešte ďalšiu : Predvídať udalosti.Aj čo sa budúcnosťi týka mal Irlmaier mnoho vízií. Videl tretiu
svetovú vojnu a ešte mnoho iných vecí vopred:
„Všetci volajú MIER, Schalom! A tu a vtedy sa to stane. Zrazu vzplanie nové
ohnisko vojny na blízkom východe, velké flotyly bytevných lodí stoja v
stredozemnom mori proti sebe a situácia je velmi napnutá.
Ale táto plamenná iskierka je vlastne vhodená do sudu s pušným prachom na
Balkáne. : Vidím „Veľkého“ padať, krvavá dýka je položená vedľa. – Potom
to ide jedna rana za druhou. Mohutné vojská pochodujú do Belehradu od
východu a posunú sa až po Taliansko. Hneď na to vyrazia tri pancierové šíky
severne od Dunaja bleskovým prepadom do západného Nemecka v smere Rýn –
bez akejkoľvek výstrahy. Stane sa to tak nečakane, že obyvateľstvo bude v
divej panike utekať smerom na západ.
Mnoho áut upchá ulice, keď obyvatelia predsa len zostali doma, alebo
zutekali polnými cestami! Čo na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách
prekážka rýchlopostupujúcim pancierovým jednotkám je prevalcované tankami.
Povyše Regensburgu nevidím už žiadny most cez Dunaj. Z velkého Frankfurtu
nezostalo takmer nič. Porýnie bude spustošené, ale viac zo vzduchu.
Bleskovo prichádza pomsta cez velkú vodu. Hneď nato, prepadá žltý drak
Aljašku a Kanadu. Ale nedostane sa ďaleko.
Dvaja muži zavraždia jedného vyššie postaveného. Sú podplatený
inými ľuďmi. Jeden z vrahov je černoch menšej postavy, ten druhý je vyšší
svetlejších vlasov.Myslím, že je to na Balkáne, neviem to presne povedať. A
stala sa tretie vražda. Potom je VOJNA. Na inom mieste povedal Irlmeier.:
Východom slnka prichádza vojna a ide to strašne rýchlo.
Vidím prichádzať tri útočné línie.:
Ten spodný „červ“ sa ťahá od Čiech cez les. Pater Norbert Backmund doplnil
predpoveď, – ich ciel je Porýnie, po ústne sprostredkovanej výpovedi
Irlmeiera.unaj nepriatel neprekročí, ale uhýba smerom na severozápad, v
údolí Naab (Naabtal) v Oberpfalzi vidí Irlmeier ich hlavný stan. Mesto
Landau an der Isar ťažko trpí jednou „zablúdenou Bombou“.
Ten druhý „červ“ tiahne direkt cez Sachsen na západ, ten tretí „červ“ sa
tiahne od severovýchodu k juhovýchodu. Rusi tiahnu deň a noc, ich cielom je
Porýnie, kde sa nachádza tak vela vysokých pecí a stojí vela komínov.
Ale potom vidím našu Zem ako guľu, na ktorej predomnou lietajú biele
holuby, množstva ako piesku. A potom prší žltý prach v jednej línii. Zlaté
mesto (Praha) bude zničené a tu sa to začne. Ako žltá čiara – línia sa
tiahne hore až k mestu v zátoke. Bude jasná noc, keď ju začnú vrhať.
Pancierové vozidlá ešte stále idú, ale tí, čo v nich sedia, celkom
očerneli. Tam, kde to spadne nežije vôbec nič, žiadny strom,, žiadny krík,
žiadna tráva a žiaden dobytok. Všetko zvädne a sčerná. Domy ešte stoja. Čo
to je, neviem a neviem o tom nič povedať. Je to velmi dlhá línia a kto sa
snaží cez ňu prejsť, zomrie. Všetci, čo sú tam, nad líniou, nemôžu ísť sem,
a všetci, čo chcú ísť tam, nemôžu. Potom tam vo vedení armády niečo zlyhalo
a všetci musia utekať na sever. Všetko čo mali pri sebe odhadzovali. Žiadny
z nich sa nevráti späť už nikdy.Vo verzii podla Athura Huebschera povedal Irlmeier.: Ide to velmi rýchlo.
Od Dunaja až k morskému pobrežiu panuje hrôza a zdesenie. Dvom velkým
sprievodom uprchlíkov sa ešte podarilo prekročiť rieku. Tretí sprievod je
stratený a je nepriateľom obklúčený, potom prišli tie biele holuby a zrazu
začal padať z neba žltý dážď. Je to jedna velmi dlhá línia. Od Zlatého
mesta (Praha) až hore k velkej vode k jednej zátoke. V tomto pásme línie
pošlo všetko. Tam, v tejto línii je jedno mesto len kopou kamenia. Meno
mesta nesmiem povedať.
V ďalšej výpovedi Irlmeiera.: Roj holubov vzlieta z piesku. Dve svorky
dosiahli priestor bojov zo západu na juhozápad… Eskadra sa obracia na
sever a odrezala tretiemu „červu“ postup. Od východu sa to hemží pásakmi
(tankami). Ale v pásakoch sú už všetci mŕtvy, aj napriek tomu pásaky rolujú
ďalej a po čase sa sami zastavujú a ostávajú stáť. Aj tu zvrhli letci svoje
čierne skrinky. Explodovali skôr ako sa dotkli zeme a rozprskli žltý, alebo
zelený dym, či prach. Čo bolo pod tým, všetko pošlo, či človek, zviera,
alebo rastlina. Jeden rok nesmie nikto do tohoto priestoru vstúpiť,
beztoho, aby sa nevystavoval životnému nebezpečiu. Na Rýne bol útok
bezpodmienečne odrazený. Z tých troch vojnových ťahov, sa už nevráti žiaden
vojak domov.
Ďalej Irlmeier hovorí.: Na hlavný vojenský stan zhodili niečo dole, vidím
na nejakom kopci kostol, ktorého oltár pozerá na sever a ten kostol horí.
Juhovýchodné Bavorsko bude chránené pod rúškom ochrankine Frau Altoetting.
Tu sa nedostane žiadny. Mešťania utekajú na vidiek k usadlíkom, aby si
vzali kravku z maštale od tých, čo nie sú žiadny polnohospodári a nemajú
žiadne pracovné sily k hospodáreniu.
Vidím zánik troch miest. Jedno na juhu kleslo do bahna, iné na severe pošlo
dolu pod vodu a tretie je nad vodou. Mesto so železnou vežou (Paríž), je
zničené, vlastný obyvatelia ho zapálili. V krajine čižmy (Taliansko)
vypukla revolúcia. Myslím, že je to náboženská vojna, lebo povraždili vela
duchovných. Za pápežom vidím jeden zakrvavený nôž. Len velmi málo zostane z
tých, čo nestihnú utiecť. Pápež im ale unikne a utečie preoblečený za vodu.
Po krátkom čase sa ale navráti, keď sa obnoví pokoj. Pásmo Álp bude zo
severu a z juho čiastočne zatiahnuté do konfliktu, ale východná časť je v
pokoji. Kraje na severnom pobreží až po Belgiu sú ťažko skúšané vodnými
príbojmi. More je velmi nepokojné a vlny sú až do výšky domu, vzniká pena,
ako keby voda vrela. Ostrovy pred pobrežím zmiznú z povrchu a klíma sa
zmení. Časť Anglie zmizne, keď spadne tá vec do mora, ktorú tam zhodí ten
letec. Čo to je, ja neviem. Počas, alebo na konci tejto vojny vidím na nebi
znamenie, ukrižovaného s ranami a všetci to budú vidieť. Ja som to videl už
tri krát, príde to, určite.
Na jar 1959 vypovedal Irlmeier toto.: Tma bude jedného dňa počas vojny.
Potom sa spustí krupobitie ľadovca s hromami a bleskami a zemetrasenie bude
lomcovať Zemou. Vtedy nechoďte von z domu! Svetlá nebudú svietiť okrem
sviečok, elektrický prúd prestane fungovať. Kto sa nadýcha toho prachu,
dostane kŕč a zomrie. Neotvárejte okná a zastrite ich čiernym papierom.
Všetká voda vystavená tomuto prachu bude otrávená a všetká nezabezpečená
strava, ktorá nie je v uzavretých konzervách. Žiadna potrava v pohároch a
flašiach, nevydržia to. Nepite žiadne mlieko. Kúpte si pár konzeriev, ryžu
a strukoviny.Chlieb a múka vydržia, vlhké splesnie, ako mäso – okrem
zabaleného v plechovkách. Vonku zúri smrtelný prach a zomiera velmi veľa
ľudí. Rieky a toky budú mať tak málo vody, že sa bude dať ľahko prejsť na
druhú stranu. Domáce zvieratá kapú, tráva zožlkne a vyschne, mŕtvy ľudia
celkom ožlknú a sčernajú. Po troch dňoch je po všetkom. Vietor odoženie
tieto oblaky smrti smerom na východ. Ale hovorím ešte raz.: Nechoďte von,
nepozerajte von oknom, nechajte horieť posvätené sviečky, alebo voskovice.
A modlite sa. Počas tejto tmy (noci) zomrie viac ľudí, ako v oboch
svetových vojnách dohromady.
V Rusku vypukne revolúcia a občianska vojna. Mŕtvol je tak veľa, že už sa
nedajú odpratávať z ulíc. Kríž sa bude znovu ctiť. Ruský národ znovu verí v
Boha. Tí najvyšší medzi politickými stranami spáchajú sebevraždy a krvou
bude zmytá vina. Vidím červenú masu, zmiešanú so žltými tvárami, to je
všeobecná vzbura a hrozné vraždenie.
Ďalšia Irlmeierova výpoveď.: Tá trojdňová tma je stále bližšie. Vidím tri
deviatky, no neviem povedať čo to znamená. Tretia deviatka prinesie mier.
Potom sa bude Kríž znovu ctiť. Keď sa to všetko skončí, príde mier a dobré
časy. Tie zákony, ktoré prinášajú deťom smrť (prerušenie tehotenstva)
prestanú platiť po ich zrušení. Vidím chudého vyciveného starého dedka ako
nášho kráľa. Na lúkach kvitnú kvety, keď sa vráti pápež z vyhnanstva
(exilu).
Keď sa zjesenieva, schádzajú sa ľudia v pokoji. Najprv trpia hladom, ale
potom sa im dostane tolko poživne, že budú všetci najedený. Ľudia bez
pozemkov sa sťahujú znovu do prírody na vidiek, kde vznikla vyprahlá púšť a
každý môže sídliť kde sa mu krajina zapáči, kolko stačí obrobiť. Ľudí je
málo, a Kramár (obchodník) stojí predo dvermi a hovorí.: Kúp si niečo, bo
zahyniem.
Vplyvom zmeny klímy budú u nás sadené vinice a budú rásť južné ovocia, je
ovela teplejšie ako teraz. Po tej velkej katastrofe, príde jedno dlhé a
šťastné obdobie. Kto to zažil, tomu sa vodí dobre.
Prostredníctvom katastrofy, alebo niečoho podobného tiahnu tí Rusi zrazu na
sever.
Okolo Kolína sa rozohní posledný boj. Po víťazstve bude korunovaný cisár
prchajúcim Pápežom.
Ako dlho to všetko trvá? Vidím tri čiarky, ale či sú to tri dni, tri týždne
či tri mesiace – neviem.
Vidím tri deviatky, tá tretia deviatka prináša MIER.
Ľudia musia znovu začínať tam, kde začínali ich starý otcovia.
Dokonalá bouře – Perfect storm
dokonce už i někteří Američané pochopili, co se děje … tohle popisuje
například profesor na Universitě v Berkeley Robert Reich … z fatální
chyby jejich systému se stává fatální chyba celé tzv. západní demokracieDokonalá bouře nastává, když se spojí 3 podmínky, jejichž setkání je téměř
nemožné …nicméně my všichni to máme tady okolo nás i v Čechách… pro
jistotu je kritických podmínek ještě více – 4 :
1/Bezprecedentní koncentrace kapitálu a bohatství v několika málo rodinách nahoře
2/Rekordní množství kapitálu přelévajícící se v šedé zoně spekulací a
globálních finančních machinací
3/Neustále narůstající nasranost široké veřejnosti
4/Cynismus vlády zvyšující daně a likvidující veřejné a sociální služby pro
občany
http://readersupportednews.org/opinion2/279-82/3651-the-perfect-storm
***********
Takže se dostáváme do stejné / ale mnohem fantasmagoričtější /situace jako
koncem 80-tých let minulého století před pádem tehdejšího režimu … tehdy
to byli Ruští politikové, ekonomové a novináři, kteří hlásali
neudržitelnost komunistického systému zatímco v Čechách byla kritika režimu
do poslední chvíle hrdelní zločin …V říjnu 2010 nás moudře poučují
Američané Fareed Zacharija, Celente aj. hvězdy Fora 2000 zatímco česká
média, politikové zleva i zprava a ekonomové např. v NERVu budou
vychvalovat hroutící se systém do horoucích pekel …
Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
16 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře