Protokol 14: Bůh (God)

1) Až my budeme pány světa, nestrpíme žádné jiné náboženství než našeho jediného Boha, s nímž je spjat náš osud, protože jsme vyvolený národ a náš osud je osudem celého světa. Z toho důvodu zničíme každé jiné náboženství. Jestliže tím dáme vznik novým bezbožníkům, tento přechodný jev nemůže zhatit náš plán. Bude sloužit jako výstraha příštím generacím, které přijmou mosaické učení, vedoucí nás k panství nad celým světem. Potom můžeme představit onu tajemnou pravdu,
na níž spočívá celá síla naší víry.

[wp_ad_camp_2]

 

2) Při každé příležitosti budeme uveřejňovat pojednání, v nichž budeme srovná- vat naši požehnanou vládu s těmi dřívějšími. Přednosti míru, vybojovaného staletými boji a nepokoji, dají vyniknout blahodárnému charakteru naší vlády. Bezohledně budeme v nejživějších barvách vytýkat chyby, kterých se nežidovské vlády během svého panování dopouštěly. Tím vyvoláme takovou nechuť vůči nim, že lidé dají dobrovolně přednost míru v našem poddanství před vychvalovanou svobodou. A to tím spíše, že je svoboda krutě mučila, vzala jim podmínky existence a nakonec je vydala napospas dobrodruhům, kteří si s ní nevěděli rady. Zcela zbytečná střídání vlád a systémů, k nimž jsme je podněcovali, abychom rozvrátili jejich státní správu, je natolik unaví, že budou raději od nás snášet jakákoli ponížení, než aby byli znovu vrženi do dřívějších otřesů a bídy.

Budeme obzvláště důrazně poukazovat na chyby, jichž se nežidovské vlády dopouštěly a jimiž působily lidstvu staletá utrpení. Všechny jejich projekty sociální- ho pokroku byly totiž jen utopiemi, a Nežidé nezpozorovali, že všechny takové plány pokaždé jen zhoršily a nikoli zlepšily všeobecné vztahy lidí.

 

[wp_ad_camp_2]

 

3) Síla našich zásad a opatření spočívá v tom, že vyniknou jako výrazný kontrast k svrženému řádu a společenským poměrům.

4) Naši filosofové budou vykládat o všech nedostatcích křesťanského náboženství, ale neřeknou nic o pravém smyslu naší víry, protože ji kromě našich lidí stejně nikdo nepochopí. A naši lidé toto tajemství nikdy neprozradí.

 

[wp_ad_camp_2]

 

5) V takzvaných pokrokových zemích jsme podnítili vydávání bezvěreckých, špinavých a opovrženíhodných knih. Po převzetí moci tuto literaturu ještě nějaký čas připustíme, aby tak vynikl kontrast mezi ní a učením našich autorit. Naši Mudrci, vychovaní k vedení Nežidů, připraví přednášky, pojednání a články, jimiž získáme vliv na jejich ducha tak, abychom jej mohli řídit nám vyhovujícím směrem.

zdroj: Protokoly sionských mudrcůstr. 38-39

Knihu můžete stahovat v češtině ZDE a ve slovenštině ZDE.

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.