Protokol 17: Duchovenstvo (Clergy)

1) Právnické povolání dělá z lidí chladné a bezohledné jedince, kteří neznají žádné zásady lidskosti. Jejich profese je nutí dívat se na věci naprosto neosobně a jen z pozice zákonů. Advokáti se navíc naučili pohlížet na proces jen z hlediska svého prospěchu a málokdy jim jde o skutečnou obranu práva. Obvykle se snaží ze zištných důvodů dosáhnout osvobozujícího rozsudku a používají k tomu všech právnických triků. Tím znemravňují celý smysl zákonů. Proto důkladně omezíme okruh jejich činnosti a uděláme z nich výkonné úředníky státní moci. Advokáti budou mít přímý styk se svými klienty, stejně jako se soudci; jednotlivé soudní případy budou posuzovány pouze na základě výsledků předběžného vyšetřování. Jejich honorář nebude záviset na výsledku procesu. Tím se dosáhne objektivní, nestranné obhajoby, která nebude vycházet z očekávaných výhod, ale z právního přesvědčení. Tímto systémem se rovněž odstraní korupce, jež dosud umožňovala vítězství té straně, která víc zaplatila.

 

[wp_ad_camp_2]

 

2) Vynaložili jsme obrovské úsilí, aby se nám podařilo podkopat důvěru Nežidů v jejich duchovenstvo, které nám jinak bylo největší překážkou v naší cestě. Dosáhli jsme znamenitého úspěchu, protože vliv duchovenstva na lid den ode dne klesá.

3) Dnes je již prakticky všude uznána svoboda vyznání. Z toho plyne, že konečné zhroucení křesťanské víry je už jen otázkou několika roků. S ostatními denominacemi to bude ještě snadnější, ale zatím je předčasné o tom zde mluvit. Omezíme vliv duchovenstva do té míry, že v porovnání s minulostí bude prakticky nicotný.

4) Až přijde čas definitivně zničit papežství, ukáže lidu naše neviditelná ruka na papežský stolec. Kdyby však lid chtěl proti papeži vystoupit silou, zakročíme sami proti tomu pod záminkou, že není vhodné prolévat krev. Tímto úhybným manévrem totiž pronikneme do nejskrytějších vatikánských komnat, které neopustíme dříve, dokud zcela nezlomíme moc papežství.

 

[wp_ad_camp_2]

 

5) Potom se král Izraele stane pravým papežem světa, patriarchou internacionální církve.

6) Než bude mládež přechodného období vychovávána k naší pravé víře, nebudeme otevřeně útočit proti víře stávající, nýbrž ji budeme podrývat kritikou a zasé- váním pochybností a rozkolů. Všeobecně bude náš tisk zlehčovat a kritizovat vládní záležitosti, náboženské otázky a neschopnost Nežidů opovržlivým způsobem, který je našemu geniálnímu národu vlastní.

7) Naše vláda bude podobná indickému bohu Višnovi; stovky jejích rukou se budou dotýkat koleček sociálního stroje. Budeme o všem informováni i bez oficiální policie, kterou jsme Nežidům zřídili tak, že vládám vlastně jenom brání v přístupu k důležitým informacím. Podle našeho programu bude každý třetí poddaný špehovat ty ostatní z pouhého pocitu povinnosti prokázat státu tuto službu. Řemeslo udavače už potom nebude pokládáno za nečestné a opovrženíhodné. Budeme ovšem přísně trestat falešná udání, abychom předešli zneužívání tohoto práva.

8) Naši důvěrníci budou pocházet z nejvyšších i nejnižších vrstev. Budou se rekrutovat z řad požitkářských úředníků, nakladatelů, majitelů tiskáren, obchodníků, dělníků i služebnictva. Tato policie nebude mít žádné výkonné právo, ale pouze úlohu udavačů, informátorů a svědků. Prověřováním dodaných zpráv a vystavová- ním zatykačů bude pověřen zvláštní útvar policie. Vlastní zatčení bude vykonávat četnictvo nebo místně příslušná policie.

9) Kdo by však něco věděl o podezřelých politických věcech a neoznámil to, bude obžalován ze spoluúčasti. Stejně tak, jako jsou již dnes naši souvěrci povinni z vlastního popudu oznámit kahalu odpad od víry nebo činnost proti němu, budou v naší světové říši všichni poddaní povinni oznamovat provinilce stejným způsobem.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

10) Tak odstraníme každé zneužívání úřední moci, nespravedlnost a korupci, zkrátka všechny chyby, které jsme našimi teoriemi dostali do myšlení a jednání Nežidů. Jak jinak bychom totiž mohli dosáhnout svého cíle, vnést nepořádek a chaos do nežidovské státní správy? Důležitým pomocníkem jsou nám v tom právě státní úředníci. Musíme v nich podporovat jejich nejhorší vlastnosti, totiž sklony k zneužívání svěřené moci a k podléhání korupci, čímž potom nakazí dříve či později i ostatní.

zdroj: Protokoly sionských mudrcůstr. 44-46

Knihu můžete stahovat v češtině ZDE a ve slovenštině ZDE.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.