Protokol 2: Války a dohled

Války budou rozpoutány z ekonomických důvodů. Národy dostanou naši peněžní pomoc.

Našim milionům ostražitých očí (špionů a pozorovatelů) a naší mezinárodní agentuře (MI6) budou válčící strany vydány napospas.

Vnitrostátní práva budou smetena našimi mezinárodními právy a budeme vládnout zadluženým státům.

Jsme vychováváni od dětství k tomu, abychom vládli záležitostem celého světa. Budeme si vybírat vládní činitele pro servilní poslušnost, tyto jednoduché pěšce v naší hře.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 


Zavedeme destruktivní vzdělávání. Intelektuálové naučí všechny „falešným informacím vědy“, které naši agenturní specialisté chytře spojili za účelem vzdělávání svých myslí ve směru, jakým chceme. Darwinismus, marxismus, Nietzsche-ismus.

Média vytvoří nespokojenost a budou nepostradatelná. Prostřednictvím tisku získáme moc ovlivňovat a zároveň zůstat „ve stínu.“ Díky tisku jsme shromáždili zlato z oceánů krve a slz.

přeložila tereza | zdroj: 9

Při pohledu na naše vrcholné politiky to platí na 1 000 %. 

Níže je nezkrácená verze z knihy Protokoly sionských mudrců. Knihy můžete stahovat ZDE(CZ) a ZDE(SK).

1) Pro naše záměry je bezpodmínečně nutné, aby války nepřinášely územní zisky. Tím sklouznou na hospodářskou rovinu a donutí státy uznat moc našeho panství. Válčící strany budou za tohoto stavu věcí vydány napospas naší mezinárodní agentuře, těm milionům očí, které neomezuje žádná hranice. Pak budou mezinárodní práva nadřazena právům národů podobně, jako občanské právo každého státu upravuje poměr poddaných mezi sebou.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

2) Činitelé, které zvolíme pro jejich otrockou poslušnost, nebudou ve skutečnosti rozumět vyššímu státnickému umění. Stanou se šachovými figurami ve hře našich Mudrců a geniálních poradců i odborníků, vychovávaných od mládí k vládě nad celým světem. Vy již víte, že tito odborníci si při studiu dějin a pozorování událostí osvojili vědomosti, potřebné k vládě podle našich plánů. Nežidé naproti tomu se při svém rozhodování nenechávají vést znalostmi a nestranným posuzováním dějin, ale pouze teoretickými vědomostmi, kterým chybí kritické uvažování nad výsledkem. Proto s nimi vůbec nemusíme počítat. Necháme je, aby se určitý čas ještě bavili a žili v naději na nové zábavy. Jen ať i nadále věří, že jsou pro ně nejdůležitější věcí teoretické zákony, které jsme jim předložili. Jejich slepou víru v tyto zákony v nich ještě utvrdíme pomocí našeho tisku. Nežidovská inteligence bude hrdá na své vě- domosti a sama uvede do praxe všechny vědecké teorie, které sestavili naši náhončí, aby vedli ducha Nežidů směrem, který nám vyhovuje.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

3) Nemyslete si, že toto tvrzení jsou jen prázdná slova. Vzpomeňte na úspěch, jaký nám přinesly teorie Darwina, Marxe a Nietzscheho. Demoralizující vliv těchto teorií je vám již dnes zcela zřejmý.

4) Je nutné počítat s povahou, vlastnostmi a moderními duchovními směry národů. Jen tak se můžeme vyvarovat chyb v politice a veřejné správě. Vítězství naší soustavy, jejíž dílčí aspekty musíme přizpůsobovat povaze národa v němž působíme, by nebylo korunováno úspěchem, kdyby se neopíralo o soulad vztahů minulosti k přítomnosti.

5) Tisk je v současných státech velmoc, která ovládá veřejné mínění. Jeho úlohou je poukazovat na zdánlivě oprávněné požadavky a stížnosti lidu, rozdmychávat nespokojenost a nenápadně tlumočit naše intence.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

6) Tisk je zosobněním takzvané svobody. Ale vlády nežidovských států nedoká- zaly využít jeho veliké moci, a proto padl do našich rukou. Tiskem jsme dosáhli obrovského vlivu, a přitom jsme zůstali ukryti v pozadí.

7) Díky tisku jsme ve svých rukou shromáždili zlato, i když nás to stálo mnoho slz a krve v našich řadách. Ale každá oběť z naší strany vyváží před Bohem tisíce Nežidů.

 

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.