Protokol 23: Poslušnost

1) Abychom lid přivykli poslušnosti, musí být veden ke skromnosti. Proto musí být omezena výroba luxusního zboží. Tím obnovíme morálku, zkaženou honbou za marnivostmi.

2) Budeme znovu podporovat řemeslnou výrobu, která tak podlomí sílu velkoprůmyslu. Je to nutné již proto, že majitelé továren často, třeba i nevědomě, popouzejí dělníky proti vládě.

 

[wp_ad_camp_2]

 

3) Lid, zabývající se řemeslnou výrobou, nezná žádné přerušení práce, je svázán se stávajícím společenským zřízením, a proto podporuje vládu, pro níž je nezaměstnanost největším nebezpečím. Jakmile přejde moc do našich rukou, přestane také nezaměstnanost hrát svoji dosavadní úlohu.

4) Opilství bude zakázáno zákonem jako zločin proti lidské důstojnosti, protože vlivem alkoholu klesá člověk na úroveň zvířete.

5) Ještě jednou opakuji, že lid poslouchá slepě jen silnou a zcela nezávislou moc, která se s mečem v ruce brání sociálním nátlakům. K čemu by byl panovník s andělskou duší? Lid v něm naopak musí vidět zosobnění síly a moci.

6) Nynější vlády živoří uprostřed námi znemravnělé společnosti, která popírá i Boží autoritu a z níž šlehají plameny anarchie. Náš panovník bude muset nejdříve uhasit tento sžíravý plamen, a bude-li to třeba, zničit společnost za cenu krveprolití, aby ji mohl znovu vybudovat v podobě dobře organizované armády, která bude uvědoměle bojovat proti každé nákaze, jež by mohla ohrozit státní organismus.

 

[wp_ad_camp_2]

 

7) Posláním našeho Bohem vyvoleného panovníka je zničit všechny zlé síly, které se rodí z ducha zvířecího a nikoli lidského, z pudů a ne z inteligence. Tyto síly v současné době triumfují krádežemi a násilnostmi, které provádějí ve jménu svobody a práva. Zničily veškerý sociální řád, aby mohl z jeho trosek povstat trůn krále židovského. Ale jejich úloha skončí v tom okamžiku, kdy se náš panovník ujme vlády. Potom budou odklizeny z jeho cesty, aby mu nepřekážely.

8) Teprve pak budeme moci říci lidu: Děkujte Bohu a skloňte se před tím, na jehož čele je znamení Prozřetelnosti a jehož hvězdu řídí sám Bůh, aby jen on a nikdo jiný vás vysvobodil z moci hříchu a zla.

Zdroj: Kniha – Protokoly sionských mudrcůstr. 53-54

Knihu můžete stahovat v češtině ZDE a ve slovenštině ZDE.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.