;

Cizí loupeživá rasa, o které se v rozhovoru hovoří, není nikdo jiný než androidi, inteligentní stvoření 6 padlých andělů bez duše, kteří se snaží dobýt vnitřek planety (tedy náš svět). Zničili už takto mnoho světů. Ostatně, vše vám ukázali ve filmu Muži v černém 3. Doporučuji zhlédnout. 

raja


Anna:

„Dobrá, pojďme zpět k tomu proroctví o cizí rase. Co chtějí? Myslím… proč cestují tak daleko aby si podrobili Zemi?“

Dr. Anderson:

„Ta otázka se mi zdá zábavná. Promiňte, že se směji. Je to tím, že lidé nechápou, jak je Země zvláštní! Je opravdu zvláštní planetou. Má tak ohromnou rozmanitost druhů a složitý rozsah ekosystémů. Má hojnost a jedinečnost přirozených zdrojů. Její genetická knihovna je ekvivalentem galaktické zoo. Cizinci kteří přichází, si přejí vlastnit takovou planetu a zahrnout ji do svých kolonizačních plánů. Jak jsem již uvedl, je to umělá rasa. Jsou to druhy, jenž se dají klonovat a vyrábět víc a více obyvatelstva, aby sloužilo jejich kolonizačnímu programu. Přesto si přeje více rozmanitosti a země představuje příležitost k této rozmanitosti.“

Anna:

„A kde jsou teď?“

Dr. Anderson:

„Předpokládám, že přebývají ve svém domovském světě… podle našich vědomostí, ještě necestovali naší galaxií. „

Anna:

„Jak se ACIO, či Labyrinth Group dozví, kdy přijedou?“

Dr. Anderson:

„Jak jsem řekl, ACIO již shromáždila určité množství informací a také vybrala scénáře a intervenční body.“

Anna:

„Takže, jaký je plán?“

Dr. Anderson:

„Nejlogičtějším přístupem bude cestovat do času a prostoru, kde se zrodila příčinná myšlenka prozkoumat Mléčnou dráhu, a skrze MRP (Memory Restructure Procedure – procedura restrukturalizace paměti, pozn. překl.) vymazat tento okamžik z paměti této rasy. V podstatě, přesvědčit je, že ze všech těch úžasných obývaných galaxií, Mléčná dráha je tou nejhorší volbou. Labyrinth Group by jim vštípila paměť, která by je vedla k závěru, že naše galaxie není hodna seriozního průzkumu.“

Anna:

„Takže jejich cílem se stane nějaká jiná galaxie? Snesli bychom odpovědnost za jejich další dobyvatelské snahy? Nejsme potom pachatelé my sami?“

Dr. Anderson:

„Je to správná otázka, ale bohužel, neznám na ni odpověď.“

Anna:

„Proč bychom jim pomocí technologie MRP nemohli implantovat paměť, která nebude agresivní? Říct jim, aby nezkoušeli kolonizovat nové světy a nechovat se k nim, jako ke svému majetku?“

Dr. Anderson:

„Snad bychom mohli. Nevím, co se ve skutečnosti honí Fifteenovi hlavou. Nicméně důvěřuji jeho přístupu a účinnosti jeho metod.“

Anna:

„Dříve jste ale řekl, že se obáváte o svůj život… že Fifteen vás chce dostat i při tom, jak spolu mluvíme. Proč tak důvěřujete jeho smyslu pro etiku?“

Dr. Anderson:

„V případě Fifteena etika skutečně nehraje roli. Funguje na základě své vlastní etiky a já nepředpokládám, že mu plně rozumím. Ale zcela věřím v jeho poslání odvrácení naší kolonizace touto cizí rasou a jsem zcela přesvědčen, že vybere nejvhodnější intervenční bod s minimálním vlivem na všechny druhy této mimozemské rasy. Toto je jediná cesta, jak může získat BST. A on to ví.“

Anna:

„Jsme zpět u Boha, že?“

Dr. Anderson:

„Ano.“

Anna:

„Takže Bůh a Fifteen to vše spočítali?“

Dr. Anderson:

„Jestli máte na mysli nějakou jistotu, tak to ne. Ani není žádné spojenectví mezi Bohem a Fifteenem, přinejmenším já o něm nevím. Je to částí systému víry, který Labyrinth Group formulovala v průběhu cesty k vývoji BST. Je pro nás logické, že Bůh je vševědoucí a všemocný, protože působí jako pole univerzální mysli, která prostupuje všechen život, všechen čas, všechen prostor, všechnu energii… a všechnu existenci. Toto vědomí je nestranné a rozhodně je v takové pozici, že může věci popřít, nebo snad přesněji, odložit jejich získání.“

Anna:

„Jestliže Bůh existuje všude, jak říkáte, proč potom nezastaví tuto loupeživou mimozemskou rasu a neudrží ji na svém místě?“

Dr. Anderson:

„Opět správná otázka, ale neznám odpověď. Můžu jenom říct, že Bůh, ve kterého věřím já, je nestranný, jak jsem již řekl.

Myslím, že umožňuje svému stvoření vyjádřit se, jak si samo přeje. V nejvyšší úrovni, kde Bůh působí, mají všechny věci svůj účel… dokonce i agresivní druhy, které si podmaňují jiné druhy a planety. Byla to Fifteenova víra, že Bůh neřídí nic, ale rozumí všemu ve své univerzální mysli. Pamatujete si, když jsem mluvil o galaktické mysli?“

Anna:

„Ano.“

Dr. Anderson:

„Jsou planetární mysli, sluneční mysli, galaktické mysli a jediná universální mysl. Univerzální mysl je mysl Boha. Každá galaxie má kolektivní vědomí, neboli pole vědomí, které je nahromaděním vědomí druhů, které jsou přítomny v galaxii. Univerzální mysl vytváří prvotní matrici pro každou galaxii, která se vztahuje k její galaktické mysli, nebo-li složenému vědomí. Tato počáteční matrice vytváří predispozici k tomu, aby bylo semeno genetického kódu rozseto uvnitř galaxie. My, Labyrinth Group, věříme, že Bůh navrhnul genetický kód každé galaxie s jiným uspořádáním, či zvyklostmi.“

Anna:

„A proč je tomu tak?“

Dr. Anderson:

„Takto je různorodost šířena vesmírem, co naopak umožňuje Bohu zakusit širší kontinuum života.“

Anna:

„Proč je to tak důležité?“

Dr. Anderson:

„Protože Bůh rád experimentuje a vynalézá nové cesta prožívání života ve všech jeho rozměrech. To může být velice dobře smyslem vesmíru.“

Anna:

„Víte, že mluvíte jako kazatel? Mluvíte, jako by to byli úplné samozřejmosti, ale zatím je to jenom víra…?“

Dr. Anderson:

„Ano, je to víra, ale víra je důležitá, nemyslíte?“

Anna:

„Nejsem si jista… Myslím, že moje víra se mění každý den. Není stabilní, či zakotvená v nějaké hluboké pravdě, která je konstantní, jako kamenné podloží, nebo něco podobného.“

Dr. Anderson:

„Dobře, to je v pořádku… Myslím, že se mění. Labyrinth Group vyvinula velmi specifický soubor věr – některé z nich byly založeny na našich zkušenostech, jako výsledek Corteánské technologie zdokonalování inteligence, některé byly založeny na studiu starých textů a některé byly propůjčené z našich kontaktů s mimozemšťany.“

Anna:

„Takže se my chystáte říct, že naši přátelští sousedé mimozemšťané jsou náboženští fanatici?“

Dr. Anderson:

„Ne…ne, nemyslím, že by nás chtěli obracet na svou víru, my jsme se jednoduše ptali a oni ji vztahovali na nás. Jak jsme je slyšeli, zdála se nám, že je to spíše jako věda, než náboženství. Myslím, že to je povahou více vyvinutých druhů… nakonec objeví, že věda a náboženství se sblíží a stane se z nich kosmologie. Ten druh pochopení vesmíru, ve kterém žijeme, také způsobuje že porozumíme sami sobě – což je smyslem náboženství i vědy, nebo by alespoň mělo být.“

Anna:

„Dobrá, stává se to trochu moc filosofickým na můj vkus. Můžeme se opět věnovat Tvůrcům křídel? Jestliže, jak říkáte, existuje galaktická federace, která vládne v Mléčné dráze, jakým činitelem jsou Tvůrcové v této federaci?“

Dr. Anderson:

„Jsem dojat povahou vašich otázek. A přeji si abych vám mohl odpovědět, ale zde opět neznám odpověď. Předpokládal bych, že Federace a Tvůrcové pracují v souladu a mají vzájemný prospěšný vztah. Ale nejsem si…“

Anna:

„Jestliže můžete používat svou techniku vzdáleného vidění k odposlouchávání cizích mimozemských ras v jiné galaxii, proč nemůžete pozorovat Tvůrce a Federaci?“

Dr. Anderson:

„Vlastně jsme tuto technologii na Tvůrce Křídel zkoušeli. To bylo jednou z prvních věcí, co jsme udělali. Ale nedosáhli jsme ničeho. Ve skutečnosti, bylo to poprvé, kdy byla tato naše technologie úplně neúčinná. Předpokládali jsme, že Tvůrcové vyvinuli nějakou formu zabezpečení, která zabraňuje vzdálenému vidění. Ale nebyli jsme si jisti, jestli je tomu skutečně tak.

Pokud jde o Federaci, je plně v obraze, pokud se týče této naší technologie, a ve skutečnosti je nemůžeme tajně špehovat, protože oni jsou schopni ihned zjistit tuto formu naší přítomnosti. Takže z úcty k jejich soukromí a spoléhajíce se na jejich činnost, jakživ jsme nepoužili tuto metodu na Federaci… snad s výjimkou jednoho, nebo dvou pokusů.“

Anna:

„Musíte mi prominout, doktore, těžko se tomu všemu věří. Zabředli jsme v tomto rozhovoru do stovek různých předmětů a já se opět vracím zpět k základní otázce: Proč? Proč by to vesmír stanovil takto a nikdo na Zemi o tom nevěděl? Proč tyhle tajnosti? Snad si někdo myslí, že my lidé jsme tak hloupí, že bychom to nepochopili? A kdo tedy je ten „někdo“?“

Dr. Anderson:

„Bohužel, je tady mnoho spiklenců, kteří mají zájem udržet tuto životně důležitou informaci v utajení před veřejností, takže co se dostane na veřejnost, je již vskutku zředěno k nepoužitelnosti. Rozumím vašemu pocitu marnosti. Říkám vám jenom, že jsou lidé, kteří vědí o těchto věcech, ale pouze Fifteen ví o širší realitě, které jsme se dnes večer v rozmluvě dotkli. Jinými slovy, je pár lidí v armádě, vládě, tajné síti, NSA, CIA, atd., jenž znají část celku, ale nechápou celek. Nemají ty znalosti, aby se postavili před média a vysvětlili, co se děje. Bojí se, že by mohli být shledáni slabými skrze fakt, že znají pouze útržkovité informace o tom, co se děje. Je to jako příběh o třech slepcích, kteří drží každý jinou část slona a každý si myslí něco jiného.

Fifteen odepře sdělit své poznání médiím a veřejnosti, jelikož nechce být viděn jako spasitel lidstva – další mesiáš. A zvláště nechce být považován za nějakého šílence, který by měl být pod zámkem, nebo ještě hůře, zavražděn, protože by zůstal nepochopen. Okamžik, kdy by odhalil to co ví, by znamenal ztrátu jeho soukromí a ohrozilo by to objevení BST. A to nikdy neudělá.

Většina lidí, kteří vědí o této širší realitě, se bojí předstoupit před pohled veřejnosti, kvůli možnosti zesměšnění. Musíte přiznat, že široká veřejnost je vylekaná z toho, čemu nerozumí a tím zabijí posla, který nese pro ně poselství.“

Anna:

„Ale proč nedostaneme alespoň částečnou pravdu o obraze reality, mimozemšťanech a Federaci? Někdo, média, nebo vláda, nebo někdo další zadržuje tyto informace. Jako třeba příběh, který jste mi vyprávěl o Marťanech. Jestliže je to pravda a Clinton o tom ví, proč nám to není řečeno?“

Dr. Anderson:

„Moje cyničtější část by odpověděla: Proč sledujete televizi šest hodin denně? Proč krmíte své mysli výhradně názory jiných? Proč věříte vašim politikům? Proč spoléháte na své vlády? Proč podporujete ničení ekosystémů a společnosti a vlády, které toto ničení způsobují?

Vidíte, protože celé lidstvo umožňuje, aby se tyto věci děly, protože máte pásku přes oči, protože je snadnější přidělovat informace a upřímit vaši pozornost na světské události, jako jsou zprávy o počasí a o Hollywoodu.“

Anna:

„Říká se vám to snadno, vám, který máte neobyčejné IQ. Ale pro ty z nás, s průměrnou inteligencí, co máme dělat, abychom se dostali k informacím… o této větší realitě?“

Dr. Anderson:

„Nevím. Čestné slovo, ale nevím. Nečiním si nároky mít tyto odpovědi. Ale, lidé by měli být omnoho náročnější na své vlády a také na média. Protože média se velkou mírou podílejí na této ohromné manipulaci a ani si neuvědomují, jak se stanou pěšáky ukrývání informací.

Pravdou ve skutečnosti je, že nikdo není vinen. Od úsvitu lidstva existovali elitáři. Vždy byli ti, kteří byli agresivnější a mocnější a vládli slabším druhům. Je to základní struktura, která pak plodí utajování informací a děje se to v každé oblasti společnosti, včetně náboženství, vlád, armády, vědy, školství a obchodu.

Nikdo nestanovil stejné podmínky této hry pro všechny. Byly navrženy proto, aby umožnili volbu svobodné vůle a reality, založené na prioritách jednotlivce. A ti, kteří mají duševní kapacitu zkoumat tato tajemství, jenž jsou za tajemstvími, tito obvykle najdou kusy této větší reality, jak jste řekla. Tato realita není úplně skryta… jsou knihy a jednotlivci a dokonce proroctví, které potvrzují mnohé z toho, co jsem dnes večer říkal. Tyto informace jsou lehce dostupné každému, kdo chce porozumět tomuto většímu vesmíru, ve kterém žijeme.

Tak, toto odpověď na vaši otázku: „co bychom měli dělat jinak?“: Já bych četl a studoval. Investoval bych čas k učení se o tomto větším vesmíru, vypnul bych televizi a odpojil se od médií. To je přesně to, co bych udělal…“

Anna:

„Možná je to vhodná chvíle, abychom dnešní sezení ukončili. Jestliže tedy nemáte co k tomu dodat.“

Dr. Anderson:

„Pouze jedinou věc, a to je, že pokud někdo bude číst toto interview, prosím dělejte tak s prázdnou myslí. Jestliže přinesete sebou mysl plnou učenosti, výchovy a názorů, pro samou argumentaci neuslyšíte nic z toho, co jsem říkal. A já nemám zájem hádat se s kýmkoliv. A také nemám zájem kohokoliv přesvědčovat o tom, co jsem řekl. Budu žít, i když se nenajde nikdo, kdo by mi uvěřil.

Tvůrcové Křídel postavili velkolepou časovou schránu své kultury. Přeji si, abych mohl lidi vzít na původní místo schrány, aby stanuli před každou z dvaceti tří komor a na vlastní oči viděli tyto obrazy na zdech. Kdybyste to udělali, pochopili byste, že umění může být portálem, který přenese duši do jiné dimenze. Tyto obrazy disponují určitou energií, která nemůže být přenesena v pouhých fotografiích. Je třeba postavit se uvnitř těchto komor a cítit smysluplnou povahu této časové schrány.

Myslím, že kdybych to pro vás mohl udělat, uvěřili byste všemu, co jsem vám řekl.“

Anna:

„Mohl byste mne vzít na toto místo?“

Dr. Anderson:

„Ne. Bohužel, bezpečnostní systém, který obklopuje toto místo, je velice složitý, a toto místo je neviditelné, pro všechny záměry a účely. Jediné, co mám, jsou mé fotografie…“

Anna:

„Řekl jste, že kdybych šla na to místo, neviděla bych nic?“

Dr. Anderson:

„Plášťová technologie není pouhým pojmem. Byla vyvinuta před více jak deseti lety. Používá se v daleko větší míře, než jak si lidé uvědomují. Nemluvím však o rozředěné technologii stealth, mluvím o schopnosti zakrytí existující reality, která má být ukryta, novou konstrukcí jiné reality.

Například, mohla byste jít přímo ke vchodu jeskyně Ancient Arrow a neviděla byste nic, co by vypadalo jako vchod nebo otvor. Pro pozorovatele by to byla rovná zeď, nebo kámen. A měl by všechny vlastnosti kamene – strukturu, tvrdost, atd., ale bude to jenom konstrukce reality, která je navrstvena v mysli pozorovatele. Ve skutečnosti, ten vchod tam je, ale nemůže být pozorován, protože mysl byla podvedena promítnutou konstrukcí reality.“

Anna:

„Takže není způsob, jak vejít do této jeskyně a zkoumat časovou schránu… tedy, opět nám, obyčejným lidem, je bráněno vidět důkaz. Vidíte, důvod, proč se tomu těžko věří, je, že se nic nedá dokázat!“

Dr. Anderson:

„Ale není důkaz důkazem pouze pro svého držitele? Jinými slovy, co je důkazem pro vás, nemusí být pro jiné a opačně. Není to cesta všech náboženství a dokonce vědy? Vědci si nárokují vlastnictví důkazu té, či oné teorie a po několika letech, jiný vědec dokáže nesprávnost předtím uznávané teorie. A toto běží pořád dokola.“

Anna:

„Takže co je vaší pointou?“

Dr. Anderson:

„Důkaz není absolutní. A není ani objektivní. To, co hledáte, je zkušenost, která je trvalá a dokonalá ve svém vyjádření pravdy. A taková zkušenost, jestliže skutečně existuje, nemůže být vlastněna a ovládána jakoukoliv tajnou sítí, či elitní organizací, nebo galaktickou federací.

Mohla byste mít tuto zkušenost absolutního důkazu zítra, a hned příští den by se začala pochybnost plížit pořád dál a dál, do běhu týdnů a měsíců a tento absolutní důkaz pravdy, který zdánlivě vlastníte… by stal pouze vzpomínkou. Možná, že ani ne silnou vzpomínkou, protože tato již byla zaštípena silnou pochybností…

Ne, Nemohu vám, či někomu jinému dát absolutní důkaz. Mohu vám pouze říct, co vím, že je pravda pro mne a zkusit se podělit o to tak přesně, jak jenom vím, s kýmkoliv, koho to zajímá. Mám menší zájem zkoušet vykládat kosmologii vesmíru, než dostat příběh o Tvůrcích Křídel a jejich časové schránce do pozornosti veřejnosti. Veřejnost by měla vědět o tomto příběhu. Je to objev nesrovnatelného významu a měl by být sdílen.“

Anna:

„Uvědomujete si, že jste ze mne udělal posla této zprávy? Požádal jste mne, abych byla tou, kdo se podrobí veřejnému zkoumání a podezřívání a musí snést všechen ten posměch…“

Dr. Anderson:

„Nežádám vás, abyste dělala cokoliv proti své vůli, Anno. Jestliže nikdy neprovedete nic s materiály, které jsem vám dal, pochopím to. Jediné, o co vás žádám je, abyste mi je vrátila, pokud se rozhodnete nezveřejnit je. Jestliže bych vykročil jako posel kupředu já, ztratil bych svou svobodu. Jestliže to uděláte vy, tento příběh může odstartovat vaši kariéru a to pouze děláte svou práci. Nejste poslem, jste přenašečem… médiem.

Musíte ale udělat to co považujete za nejlepší. Pochopím vaše rozhodnutí, ať bude jakékoliv.“

Anna:

„Dobrá, je načase to zabalit. Nechci působit dojmem, že jsem úplně nevěřící. Ale jsem novinářem a je mou odpovědností, abych prozkoumala historii, než ji zveřejním. A s vámi to nemohu udělat. To, co mi říkáte, jestliže to je pravda, je ta největší historie, která kdy byla vykládána. Nemohu ale vzít ji do médií – přinejmenším do společnosti, pro kterou pracuji, protože by to nikdy nezveřejnili. Není důkaz – není příběh.“

Dr. Anderson:

„Ano, chápu. Ale ukázal jsem vám některé z technologií ACIO a fotografie lokality, takže tyto musí platit jako důkaz.“

Anna:

„Pro mne důkazem jsou, ale nepotvrzují to množství vašich tvrzení z dnešního večera. Třebaže vím, že tato Holografická fraktální objektová technologie, kterou jste mi ukázal, není natolik neobvyklá, či zvláštní. V takových věcech nejsem dobrým soudcem. A kdybych i byla, určitě to nepotvrdí existenci galaktické federace, anebo Tvůrců Křídel.“

Dr. Anderson:

„Dobrá… snad máte pravdu… měli bychom ukončit tuto rozmluvu. Slíbil jsem vám několik schůzek, než odjedu. Můžeme pokračovat zítra večer?“

Anna:

„Ano.“

Dr. Anderson:

„Děkuji vám za váš zájem o můj příběh. Anno… vím, zní to podivínsky a neohrabaně, ale alespoň vy jste se zdržela toho, abyste mne odepsala jako šílence. A za to máte mé díky. Dobrou noc Anno.“

Anna:

„Dobrou noc.“

 

Konec schůzky


Zdroj: 1
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading...

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.