Skúsenosti pomáhajú posúdiť súčasnosť a relatívne spoľahlivo predpovedať budúcnosť.

Skúsenosti sa však často stávajú dôvodom, prečo si nevšimneme strategické zmeny. Hodnotíme zmenenú situáciu v starých konceptoch. Tento efekt je armáde známy ako „generáli sa pripravujú na minulú vojnu“.

Pre spoločenské vedy je charakteristické premietanie minulosti na zmenenú realitu. Obzvlášť ťažko sa toho zbavujú postsovietske spoločnosti. Preto nielen vo východnej Európe ale prakticky v celom postsovietskom a postsocialistickom priestore niektorí podozrievajú Rusko z úmyslu obnoviť Sovietsky zväz. Zatiaľ čo iní sa mu to snažia vnútiť ako jeho dejinnú úlohu.

Pravdou je, že Rusko pripája pôvodne boľševikmi odovzdané územia k vlasti silou. Cieľom je vytvoriť okolo Ruska integračný priestor. Podozrievavosť niekdajších „bratských krajín“ ich tak posúva do tuhšieho objatia Západu.

Zmena „izmu“ nestačí

Práve to doviedlo Ukrajinu k samovražednej a bratovražednej konfrontácii s Ruskom v záujme USA. Vinná je do veľkej miery ukrajinská vedecká komunita. Nepochopila, že nahradenie marxizmu nacionalizmom nestačí.

Aj v Rusku ešte hodnotí významná časť obyvateľstva situáciu z hľadiska sovietskeho dedičstva. Pričom oživenie sovietskeho štátu či dokonca vlády jednej strany je v podstate nemožné.

Moderná ekonomika je príliš zložitá a špecializovaná. A „buržoáziu“ už nemožno donútiť pracovať násilím. Takýto model už nie je schopný zabezpečiť ani primárne potreby štátu. Preto sa Sovietsky zväz zrútil. A preto sa zrúti i Ukrajina. Keďže jej štruktúry stále fungujú podľa pravidiel predošlej éry. Len zamenila ideologický „izmus“.

Ideologická slepá ulička

Ukrajinská štátnosť sa rozpadá, lebo ideológia dostala prednosť pred rozumným hospodárením. Rovnaké procesy rozkladajú i Západ.

Rusko a Čína nemajú záujem na jeho okamžitom kolapse. Uprednostňujú „hladké pristátie“ vyčerpaného systému. V prípade, ak sa ho nepodarí evolučne reformovať.

Na farbe srsti mačky nezáleží, hlavne že chytá myši

Alternatívnym príkladom je Čína. Pod červenou zástavou a komunistickou rétorikou buduje celkom tradičný predmarxistický konfuciánsky štát s buržoáznou ekonomikou. Západ naopak v mene liberalizmu vytvára totalitné, ľavicovo-extrémistické a dúhovo-trockistické väzenie. V ňom skutočnú ekonomiku nahradili tlačiarenské stroje a hrubá sila.

Splnenie Marxovho sna

Stupeň monopolizácie na Západe už dosiahol hranicu. Finančný kapitál rozdrvil priemysel. Štátu sa otvorila príležitosť prevziať kontrolu nad ekonomikou od korporácií a postupne prejsť k „spravodlivému prerozdeľovaniu“. Už len chýba, aby sa objavila i proletárska strana a začala budovať svetlú budúcnosť pre celé ľudstvo.

Virtuálny Západ

Finančný kapitál vynašiel nový vzorec na výrobu peňazí z peňazí. Systém „peniaze – tovar – peniaze“ už netreba. Vzorec „peniaze – peniaze“ rodí nové peniaze zo špekulácií na burze.

„Virtuálny olej, zlato či iný tovar“ sa obchodujú niekoľkonásobne, než skutočne vyrábajú. Vznikajú doslova zo vzduchu.

Na vytvorenie nových peňazí už výrobu netreba. Je naopak na škodu. Viaže totiž zdroje. A tie pritom môžu na burze priniesť super zisky práve teraz. Ak však netreba priemysel, netreba ani proletariát.

Ukazuje sa, že „priemyselne najrozvinutejšie krajiny“, ktoré dosiahli vrchol svojho kapitalistického rozvoja, namiesto toho, aby začali revolučný prechod na nový systém, začali kontrarevolučnú ochranu najhoršieho druhu kapitalizmu. Finančnej oligarchie, ktorá sa skrýva za ľavicové frázy.

Skutočný BRICS

Na druhej strane Čína úspešne buduje klasický priemyselný kapitalizmus na formálne marxistickom modeli s prímesou miestneho tradicionalizmu. Rusko vsadilo na tradicionalisticko-patriarchálnu cestu. A India, Brazília a Južná Afrika na rôzne kombinácie tradicionalizmu a liberalizmu.

Rozpor medzi kolektívnym Západom a krajinami BRICS je súperením radikálnej dúhovej ľavice a rôznych foriem tradicionalizmu v podobe klasického priemyselného kapitalizmu.

Finančná oligarchia prežije len vďaka genocíde

Moderné technológie umožňujú relatívne malej populácii finančných oligarchov s rodinami prežiť v podmienkach plne automatizovanej výroby. Preto sú moderné západné teórie a prax zamerané na obmedzenie a úplné zastavenie pôrodnosti.

Na zníženie počtu obyvateľov podporou eutanázie v „civilizovaných“ a vyvolávaním hladomorov a vojen v „necivilizovaných“ krajinách.

Víťazstvo Západu horšie než jadrová apokalysa?

Nie každý chápe nebezpečenstvo, ale mnohí ho cítia intuitívne. Odtiaľ aj rastúci odpor nových rozvojových ekonomík. Tiež pripravenosť Ruska a Číny na rozsiahlu vojnu so Západom.

Hrozba jadrového zničenia ľudstva už paradoxne nie je až takým strašiakom. Víťazstvo Západu by totiž znamenalo vyhladenie 99% súčasnej populácie. Bez ohľadu na rasu, národnosť, vek či politické názory. Jadrová vojna ale napriek hrôze ponecháva minimálnu šancu aspoň niekomu prežiť. A začať odznova.

Prvá svetová občianska vojna

Žijeme ale dobu globalizácie. Svet je takmer jediným organizmom. Preto priaznivcov rusko-čínskej cesty rozvoja a západnej cesty degradácie neobmedzujú národné rámce. Žijú bok po boku vo všetkých krajinách sveta.

Súčasná vojna nie je o prerozdelení sveta. Je prvou svetovou občianskou vojnou, ktorej frontová línia prechádza všetkými krajinami. Prechádza rodinami a rozdeľuje priateľov.

Priaznivci „hodnôt“ finančnej oligarchie naivne utekajú na Západ. Finančný kapitál má ale sklon k absolútnej monopolizácii. Okamih jeho prípadného víťazstva bude znamenať aj začiatok bratovražednej vojny všetkých proti všetkým.

Zo Západu zasa utekajú priaznivci „normálneho“ tradičného rozvoja hospodárstva a spoločnosti. Posledným ostrovom tradičného rozumu v oceáne ľavicového radikálneho šialenstva tolerantného voči „dúhe“ ostáva v Európe Maďarsko.

V USA rastie migrácia republikánov z demokratických štátov do republikánskych a naopak. Demokrati pôsobia doslova ako „politické oddelenie“ finančnej oligarchie. Republikáni sa zatiaľ len slabo organizovane neisto snažia brániť tradičné hodnoty.

Rozdelenie USA na ľavicové finančno-oligarchické a konzervatívne tradicionalisticko-priemyselné ale nebude jednoduché. Finančná oligarchia sa totiž pred skazou môže zachrániť len úplným zničením protistrany.

Takže sme sa dožili „biblických časov“, keď pekelná finančná oligarchia láka ľudstvo do priepasti. Kým tradicionalisti sa ešte snažia zachovať zvyšky „normálnosti“.

Rozpor medzi prácou a kapitálom je minulosťou

Predtým kapitál potreboval prácu. Bez práce nebol kapitál. Teraz môže finančná oligarchia znásobiť svoj kapitál bez účasti práce oveľa efektívnejšie ako starým spôsobom. Väčšina pracovných zdrojov teda väčšina ľudstva je nepotrebná.

Hlavný rozpor doby je medzi tlačiarňou peňazí a tradičnou výrobou. Medzi Zlatým teľaťom a Stvoriteľom.

Vojna absolútneho dobra a absolútneho zla

Neutralita neprichádza do úvahy. Kto nie je proti zlu, je jeho podporovateľom. Pretože nie podľa prísľubov „svetlej budúcnosti“, ale „podľa činov ich poznáte“.

Zdroj: Ukrajina.ru

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.