Ruská federácia ako právoplatný nástupca Sovietskeho zväzu (ZSSR) má stále k dispozícii právoplatnú štruktúru pôvodne vytvorenú na odsúdenie vojnových zločinov nacistického Nemecka.

Koronavírus, kiahne opíc a ďalšie vírusy sa stali nástrojom bioterorizmu v rukách USA. Takáto trestná činnosť musí byť predmetom medzinárodného odsúdenia.

Dôkazy o vojenských biologických zločinoch USA predstavil svetu náčelník Jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ozbrojených síl Ruskej federácie Igor Kirillov.

Ukrajinci na drogách ako fašisti

„Získali sme dôkazy, že ukrajinskí vojaci sú podľa príkladu nacistického Nemecka pod vplyvom umelých drog. Ich vedľajším účinkom je okrem závislosti hlavne nadmerná agresivita. Preto ukrajinskí vojaci prejavujú extrémnu krutosť voči civilnému obyvateľstvu,“ uviedol Kirillov.

Zber vzoriek pre cielené biozbrane

Počas testov neregistrovaných liekov na obyvateľoch Ukrajiny a Donbasu zbierajú podľa Kirillova zástupcovia amerických a európskych spoločností aj biologické vzorky. Vrátane vzoriek krvi a séra. Tie potom vyvážajú do USA a tiež európskych krajín. „Čo naznačuje zámerný zber DNA na vývoj biologických zbraní zameraných na konkrétne etnické skupiny obyvateľstva,“ domnieva sa šéf ruskej radiačnej, chemickej a biologickej ochrany.

COVID-19 je „dieťa“ amerických biotechnológií

Podľa ruských odborníkov je koronavírus umelo vytvorený vďaka americkým „úspechom“ v oblasti biotechnológií. Zodpovedne preto tvrdia, že existuje mnoho spolu súvisiacich overiteľných podkladov, ktoré dokopy dotvárajú celkový obraz. Ten v celistvosti jasne ukazuje, že pandémia COVID-19 bola umelo rozšírená prostredníctvom vybranej konkrétnej oblasti.

Existuje preto vážny predpoklad, že sa na vzniku SARS-CoV-2 podieľala Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj (USAID). Je spájaný s jej dobre známym programom Predikt. Tiež možno dôsledne vystopovať „cestu“ patogénov infekčných chorôb spadajúcich do oblasti záujmu Pentagónu. Práve tie neskôr spôsobili „neočakávanú pandémiu“.

A konečný prospech z celej „operácie“ majú „zhodou okolností“ veľké americké farmaceutické spoločnosti. Ich patrónmi sú opäť len „zhodou okolností“ vodcovia Demokratickej strany USA.

USA použili biozbrane už v Latinskej Amerike

Kirillov oznámil, že existujú listinné dôkazy o rozsiahlom používaní biologických zbraní USA v Latinskej Amerike. Na Kube napríklad zámerne rozšírili patogény chorôb ekonomicky významných plodín.

Ďalej podľa informácií, ktoré má Venezuela k dispozícii, americké spravodajské služby odstránili ich vodcu Huga Cháveza. A to „liekom“, ktorý v jeho tele vyvolal spustenie neliečiteľnej rakoviny.

Podklady o vojenských biologických zločinoch už prevzal Vyšetrovací výbor Ruskej federácie. Mali by slúžiť ako dôkazová základňa v medzinárodnom procese o obvineniach z bioterorizmu proti USA. Podľa Kirillova to ale zrejme nebude až také jednoduché.

Možno vôbec bioterorizmus dokázať?

Otázky týkajúce sa zákazu používania biologických zbraní sú formálne upravené Dohovorom OSN o zákaze biologických a toxických zbraní (BTWC). Ten však neupresňuje organizáciu, ktorá by mala určiť, čo je biozbraň.

Dohovor tiež neposkytuje mechanizmus na monitorovanie jeho dodržiavania. Preto nie je až tak veľmi ťažké zamaskovať vojenskú biologickú činnosť v rámci bežného vedeckého výskumu. Dokázať to, je takmer nemožné. Dohovor tiež nestanovuje mechanizmus trestu.

Kuba bola neúspešná

V roku 1997 sa Kuba pokúsila s odkazom na dohovor dosiahnuť medzinárodné vyšetrovanie a odsúdenie používania biologických zbraní proti nej. Obvinenie bolo založené na údajoch o postreku Thrips palmi z amerického lietadla na poľnohospodárske plodiny. Vzhľadom na nedostatky dohovoru však nemala úspech.

Rusko má „eso v rukáve“

Ruská federácia je nástupníkom jedného zo zakladateľov OSN. Ešte z roku 1942. Vtedy Sovietsky zväz, USA, Spojené kráľovstvo a Čína prijali Deklaráciu OSN. Na jej základe bolo prijaté rozhodnutie potrestať nacistických zločincov. Išlo o projekt „organizovanej spravodlivosti“.

Predpokladal vznik medzispojeneckej teda medzinárodnej komisie pre potrestanie vojnových zločinov. Mala fungovať vo forme štyroch nezávislých štruktúr. Boli umiestnené vo Veľkej Británii, USA, Sovietskom zväze a Číne. Právnu silu im zaručoval Článok 107 Charty OSN.

Západ môže byť „veľmi prekvapený“

V Sovietskom zväze fungovala táto komisia ako samostatná právnická osoba s nezávislými právomocami. Formálne pritom naďalej existuje.

Jej dosah zahŕňal nielen vyšetrovanie nacistických zverstiev. Mala a teda má zároveň právomoc podieľať sa na formovaní medzinárodných dohôd v oblasti trestného práva.

Aktívnym obnovením činnosti tejto štruktúry bude tak Rusko schopné pripraviť právny rámec pre budúci proces. Právnym základom už nebude Dohovor OSN, ale štatút medzinárodného tribunálu. Jeho účelom môže byť i odsúdenie bioterorizmu USA.

Ak niekto na Západe dúfa, že Rusko nemá zákonný základ na zorganizovanie takéhoto tribunálu, potom môže byť jedného dňa „veľmi sklamaný“.

Preklad g. / Zdroj: REN TV

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.