Eliseo Bertolasi referuje o konferenci euroskeptických stran pořádané Matteo Salvinim v Miláně, která měla za úkol sjednotit před volbami do EP všechny síly zdravého rozumu za záchranu tradiční Evropy.

[wp_ad_camp_2]

Italský místopředseda vlády a lídr pravicové strany „Liga severu“ Matteo Salvini uspořádal v Miláně konferenci pod heslem „Na cestě k Evropě zdravého rozumu! Národy zvedají hlavy“. Tuto iniciativu podpořily euroskeptické strany „Alternativa pro Německo“, konzervativní strana „Praví Finové“ a pravicová „Dánská lidová strana“. Marine Le Penová se akce nezúčastnila, nicméně Národní sdružení Marine le Penové přijalo podle Salviniho účast na programu aliančního uskupení.

I přes svoji nepřítomnost na konferenci vyjádřili také dalších významní potenciální spojenci svoji blízkost k pozicím vytvořené aliance, jako například maďarská strana „Fidesz“ nebo polské „Prawo i Sprawiedliwość“.

Salviniho parlamentní frakce

Ve svém úvodním slovu Salvini řekl, že plánují založit parlamentní skupinu „Evropská unie lidí a národů“ a zpochybnit tak moc centristických stran.Aliance doufá, že se stane největší skupinou v Evropském parlamentu a spojí všechny nacionalistické a dosud rozrůzněné politické síly do jediné fronty. Zástupci zúčastněných čtyř stran uvedli, že chtějí „reformovat Evropskou unii a Evropský parlament, aniž by je rozbíjeli“.

Jak Salvini oznámil, je ambiciózním cílem všech účastníků setkání vytvořit „největší, nejvlivnější a nejvýznamnější skupinu, která se zaměří na budoucnost příštího Evropského parlamentu. Vytváříme projekt, program, vizi Evropy na dalších padesát let.“

[wp_ad_camp_2]

„Dnes je pro mnoho občanů a mnoho národů Evropská unie noční můrou! Pracujeme na tom, abychom vrátili do centra pozornosti práci, rodinu, bezpečnost, ochranu životního prostředí a budoucnost mladých lidí. Nabízíme alternativní projekt pro Evropu. Je zřejmé, že dohoda mezi křesťanskými demokraty a socialisty nás přivedla do chudoby, nejistoty, otřesů a nebezpečí. Naše aliance hledí do budoucnosti. Budeme se rozšiřovat, přijímat všechna nová hnutí, s nimiž jsme dříve nikdy nespolupracovali. Sázíme na identitu, tradice, historii, jazyky.

Ztělesnění evropského snu já osobně vidím v zakládacích smlouvách, jako je například Maastrichtská smlouva, která odkazuje na plnou zaměstnanost, hospodářský a sociální blahobyt, respekt k identitě. V posledních letech evropská byrokracie všechny tyto cíle zradila. Mimochodem, v „evropském snu“, o němž mluvil papež Jan Pavel II., měly své místo různé entity, různé kultury, různé národy… Nemyslím si, že můžeme Jana Pavla II. podezřívat z nacionalismu, extremismu či populismu. Evropa má smysl, pokud uznává různé identity, různou historii a kulturu. Pokud jsou však jedinými cíli Evropské unie obchod, finance a čistě ekonomické kategorie, pak to není sen, ale noční můra, v níž žijeme,“ uvedl první místopředseda italské vlády.

Ekonomicky silná Evropa bez Turecka

Na zasedání se diskutovalo nejen o bezpečnosti, ale také o ekonomickém rozvoji. Salvini v odpovědích na otázky novinářů podal svůj recept na povzbuzení evropské ekonomiky:

„Ochrana Made in Europe, Made in Italy, Made in Germany, Made in Finland. Ochrana evropské produkce prostřednictvím revize některých obchodních dohod, které způsobily obrovské škody průmyslu, zemědělství, evropskému rybolovu. Orientace naspotřebitele a ochrana podnikatelů před padělky a nekalou soutěží.“

Salvini odsoudil ekonomické škody způsobené podporou, kterou Evropská unie poskytuje Turecku:

„Pro nás Turecko není a nikdy nebude Evropa. Nevím, na co ještě čekat, pokud jde o porušování lidských práv v této zemi. Evropská komise je podivná! Uvaluje sankce na maďarskou vládu, polskou vládu, rakouskou vládu, italskou vládu… a přitom v průběhu let vyčlenila miliardy eur zahraniční mocnosti, která tyto peníze využívá ke konkurování našim podnikům. Proces přistoupení Turecka k Evropské unii byl pozastaven. Ale nestačí ho pozastavit! Musí být zastaven!“

V polemice o sankcích proti Rusku potvrdil jejich zbytečnost a slíbil, že „budou předmětem zvláštní diskuse“ se všemi novými členy skupiny.

Nyní po ukončení této milánské akce se otevírá nová perspektiva pro příští evropské volby. Síť aliancí, kterou trpělivě tká italský místopředseda vlády, se může skutečně zhmotnit ve vítězství sil bojujících za suverenitu národů.

[wp_ad_camp_2]

Ve vítězství, které významně změní orientaci současné Evropské unie a otevře nové scénáře domácí i zahraniční politiky. Sám Salvini opakovaně hovořil o „zrození snu“ o nové Evropě a podle jeho názoru jsou dnes všechny předpoklady pro jeho splnění.

Jediná cesta

Otázka zní, zda dnes už není na jakékoliv podobné snění trochu pozdě. Evropští nadnárodní oligarchové mají pod palcem nejen evropské hospodářství, ale také myšlení Evropanů, které přivedli k morálnímu rozkladu. Ale zdá se, že idea reformy nereformovatelné EU již zakořenila ve valné části euroskeptické pravice (viz také Okamurova SPD). Nezbývá proto než doufat, že tento zvně sugerovaný omyl dojde rychlého prozření brzy po volbách, a pokud tyto strany opravdu získají vliv, přikročí záhy k cílevědomé práci na rozvratu a likvidaci EU jako takové a rozpuštění Evropského parlamentu.

Spojená Evropa má budoucnost pouze jako společenství suverénních národních států, které spolu obchodují a spolupracují při respektování evropského mezinárodního práva, které pojímá všechny národní státy jako sobě rovné a na němž se všechny evropské vlády dohodly.

Zdroj: 5, 9

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.