;

Vatikán, väčšina kráľovských rodín Európy, Britská kráľovská rodina, NATO, všetci predstavitelia západného sveta, lebo ak by sa nepodriadili kódexu pedofílie, satanizmu a vrážd, neboli by v pozíciách v akých sú….

 

 

Elita týchto satanistických sociopatov využíva veľmi úzku spoluprácu finančných inštitúcií a veľkých korporácií. Celý systém skorumpovali rovnako ako finančný systém, ktorý globálne elity používajú na ovládanie sveta. Nevedomé oklamané nič netušiace ľudstvo takto dovoľuje globálnej elite úplne ovládať všetky zdroje planéty. Vec sa má tak, že globálny finančný systém je ovládaný malou skupinou skorumpovaných, mocichtivých chorých ľudí, sústredených okolo súkromného vlastníctva amerického Federálneho rezervného systému, ktorí zakrývajú svoje zločiny vďaka ovládaniu médií.

Malá skupina osôb – väčšinou finančné inštitúcie a najmä centrálne banky – vyvíjajú obrovský tlak na medzinárodné ekonomiky zo zákulisia. Z 37 miliónov spoločností a investorov po celom svete je tzv. jedna “ super entita “ obyčajných 147 veľmi tesne k sebe priliehajúcich megakorporácií, ktoré riadia 40 % celej svetovej ekonomiky. Keď tím výskumníkov švajčiarskeho federálneho inštitútu technológie v Zürichu ďalej vymotal pavučinu vlastníkov oných “ super entít “ a ich 40 % podielu riadenia svetovej ekonomiky, ukázalo sa, že v skutočnosti menej ako jedno percento spoločností je schopné ovládať oných 40 %. Väčšina z nich boli finančné inštitúcie. V TOP 20 týchto spoločností sa vyskytla Barclays Bank, JPMorgan Chase & Co a The Goldman Sachs Group.

Globálne elity okrem megakorporácií riadia tiež nikým nevolené organizácie, ako Svetová banka, Medzinárodný menový fond, centrálne banky štátov ako napr. FED v USA. Týmto spôsobom dokážu riadiť všetok tok financií na celom svete.

Na vrchole tohto systému je Bank for International Settlements – Banka všetkých bánk.
Cieľom je kontrola. Chcú všetkých, politikov, celé vlády zotročiť pomocou dlhov. Chcú politikov závislých na ich štedrých finančných príspevkoch na kampane a vzhľadom k tomu, že elity vlastnia hlavné mainstreamové média, nikdy sa nedozvieme, ako zásadne zle náš systém funguje.

Máme systém “ neo – feudalizmu „, v ktorom je každý z nás a našich vlád zotročený dlhmi. Tento systém je riadený centrálnymi bankami a BIS ( Bank for International Settlements ), ktoré systematicky prevádzajú všetko bohatstvo pod krídla globálnych elít. To prečo väčšina ľudí nemá ani tušenie, že sa niečo také môže diať, je vďaka ovládaniu šiestich obrích mediálnych korporácií, ktoré kontrolujú viac ako 90 % zábavného a spravodajského priemyslu (v USA).

 

 

Teraz vysvetlím najhlavnejšie zbrane týchto chorých ľudí. Ich moc je len ilúzia, ktorou na nás pôsobia z pozadia. Hlavnou zbraňou akou bojuje Satan ich pán, ktorému slúžia je pôsobiť skryto a neviditeľne. Rotschildovci a všetci ostatní ilumináti sa tým riadia. V boji proti všetkým ľudom na svete využívajú čiernu mágiu, okultné sily, všetky prvky satanizmu ako aj okultné a obradné satanistické rituály. Celý svet riadia skryto zo svojich domov, skrze svojich nastrčených ľudí, ktorí sú zasvätení do celého diela. Títo ľudia sa priamo zodpovedajú Rotschildovcom. Sú však aj takzvaní pešiaci, ktorí robia zvyšok práce a tí už do celej problematiky zasvätení nie sú. Oni poznajú už len polovičnú pravdu alebo úplne prekrútenú. Pešiaci sú využívaní na finančné transakcie, kde figurujú ako biele kone, ale sú využívaní aj na špinavú prácu, zabíjanie, zastrašovanie, teroristické útoky, podplácanie. Pokiaľ sa pešiak na nič nepýta a nič mu nedochádza, tak jeho služby využívajú. Ak sa začnú diať problémy, okamžite ich zabijú MOSADOM a nahradia ich novými silami. Samozrejme nie všetky kroky dávajú robiť cudzím ľudom. Tie najdôležitejšie záležitosti z ich pohľadu prejednávajú len medzi sebou aj to len v kruhu najvyššie postavených iluminátov, ktorí majú v rodovej línii najvyššie postavenie.

Ilumináti mali ľahkú prácu s ovládaním sveta pokiaľ neexistovali moderné technológie ako dnes. A pokiaľ neexistovali médiá. Na jednej strane im teraz urýchľujú moc aj postup ale na strane druhej je to aj ich záhubou. Pýtate sa prečo mali ľahkú prácu pred tým? Predsa preto, lebo v starých časoch ľudia nevedeli čo sa deje vo svete a maximálne existovala aká taká tlač, ale aj tú mali od prvej chvíle pod kontrolou.

Dnes je to už iné a ľudia ako my, máme prístup ku všetkým komunikačným prostriedkom aj sociálnym sieťamDnes majú stále ilumináti pod kontrolou médiá ale nemajú pod kontrolou pohyb a činnosti nás všetkých ľudí na svete. Nás je 7 miliárd a ich je málo. Neexistuje taká sila, aby zastavila 7 miliárd ľudí. Presne tu nastáva kľúčová záležitosť prečo sa snažia ilumináti za každú cenu znížiť masovo populáciu na celom svete len na miliardu alebo len 500 miliónov ľudí. Majú na to len jediný dôvod. Potrebujú dosiahnuť len také množstvo populácie, ktoré by dokázali pomocou vojska, polície, mikročipov, a iných prístrojov na ovládanie mysle mať pod svojou kontrolou. Oni potrebujú ľudí ale len malé množstvo. Tých zvyšných ľudí chcú úplne zotročiť a urobiť z nich svojich otrokov. Títo otroci by boli nimi úplne ovládaní. Plnili by len príkazy bez toho, aby odporovali a bez toho, aby premýšľali. To už by nebol život človeka ale život robota.

 

 

Teraz prichádza na rad, aby som vysvetlil podstatu peňazí, ktoré si tlačia zo vzduchu cez FED.
Peniaze pre iluminátov nie sú dôležité v tom zmysle, že by ich potrebovali. Oni ich nepotrebujú k luxusu a k užívaniu si hmotného zmyselného života. Oni majú totiž úplne všetko na čo si len pomyslia. Aj keby prestali existovať peniaze, aj tak by mali všetko čo sa im len zažiada. Majú pomocou peňazí za stáročia už vybudovanú neotrasiteľnú moc a dominantnú nadvládu. Okrem toho vlastnia nekonečné zásoby zlata a diamantov. Majú nerastné suroviny, ako ropu, plyn. Majú všetko k tomu, aby boli stále silní a bohatí aj bez papierových peňazí na akých sme závislí my obyčajní chudobní ľudia.

Ak niekto položí otázku, načo vlastne potom potrebujú toľko peňazí, ktoré si stále tlačia zadarmo, odpoveď je veľmi jednoduchá. Potrebovali tie všetky obrovské sumy peňazí len na to, aby mohli uskutočniť svoj chorý plán. Na ten plán a jeho uskutočnenie im nestačí jeden život. Sú si toho dobre vedomí a preto sa na tom chorom pláne podieľajú všetky generácie rodinných príslušníkov všetkých iluminátov. Ako rodiny Rotschilda, Rockefelera, Busha, Clintona a ďalších čo k ním patria. Cez peniaze si za stáročia vybudovali moc a silu akú majú dnes. Len skrze tieto peniaze si mohli kúpiť všetky média, aby ich mohli ovládať. Len skrze tieto peniaze mohli financovať všetky vojny, ktoré sa uskutočnili. Len skrze tieto peniaze si mohli vybudovať svoju armádu, ktorá ich ochraňuje. K tomu sa počíta sieť tajných služieb, kontrarozviedky, CIA, MOSAD, nájomní zabijaci. Okrem toho všetkého treba počítať aj platenie šialených vedcov, ktorí pre nich pracujú na šialených projektoch. Potom netreba zabudnúť na všetky koncerny od potravinárskeho, farmaceutického, zbrojárskeho, kozmetického a média. To všetko majú pod kontrolou a vlastnia to. Taktiež je dôležité spomenúť aj výskumy vesmíru a financovanie letov na Mesiac, Mars a iné objekty vo vesmíre, kde si vybudovali svoje základne. Myslím, že len blázon by po tomto všetkom nepochopil prečo majú absolútnu moc tu na Zemi.

Teraz to zhrniem do hlavných bodov v čom spočíva ich sila:
Tlačenie si peňazí z ničoho
Majú pod kontrolou všetky centrálne banky sveta, ktoré sú ich vlastníctvom a skrze tieto banky majú aj kontrolu nad štátmi, ich ekonomikou aj ich politikmi.
Ovládanie všetkých koncernov a kontrola nad ľudstvom, pretože sme závislí na nich a jeme len to čo nám oni vyrobia, obliekame si len to čo nám oni vyrobia, na tvár si dávame len to do čoho nám oni vyrobia, a dýchame vzduch ktorý nám tiež otrávili.
Média ovládajú a vlastnia a skrze média sú národy manipulované, klamané, dezinformované, držané pod kontrolou a v strachu.
Menia usporiadanie štátov a ich vlády tak často ako si bežný smrteľník mení ponožky. Tak isto menia režimy aj ideológie za ktorými vždy stoja len oni.
Majú pod kontrolou výskum a hlavne najväčšiu hrozbu ľudstva aká kedy existovala a to je CERN vo Švajčiarsku.

Teraz by malo byť aj tomu najsprostejšiemu človeku na svete už jasné, že my sme len otroci ich systému, ktorý vytvorili a majú celé ľudstvo úplne pod kontrolou. Z tohto existuje len jedná možnosť ako ich navždy zlikvidovať a odstaviť a tou možnosťou je zjednotiť všetkých bratov a sestry do jedného celku. Robiť osvetu po celom svete a každému prednášať o tom, v akom sme ohrození a ako to celé funguje. Potom je najdôležitejšie ich odstaviť od toku peňazí a zastaviť raz a navždy to, aby si tlačili peniaze. Treba zlikvidovať americký dolár, aby sa im rozpadol celý systém. Treba docieliť, aby politici, ktorí majú rozum a sú proti ním, prestali obchodovať v dolároch. Okrem toho treba zlikvidovať EÚ a NATO a to tak, že všetky štáty z tade vystúpia. Len vtedy ak by sa stalo všetko čo som povedal, len vtedy bude ich systém zničený definitívne. K tým peniazom to ukončím tým, že oni ich naozaj nepotrebujú len celú dobu boli ich nástrojom k tomu, aby toto všetko vybudovali. Ich skutočný cieľ je v jeden deň zničiť celý svet a celé ľudstvo vyhubiť. Presne kvôli tomu ich rodiny zasvätili celé svoje životy tomuto chorému Satanskému cieľu. To, že ich pán je Satan, to vie dnes už skoro každý informovaný človek. Pre nich je Satan všetkým tak ako pre nás veriacich Boh. Oni pre Satana urobia úplne všetko a k tomu podriadili svoje životy. Oni svoje životy ani nežili ani nežijú. Nemajú z toho života nič. Nerobia nič iné od rána do večera až dokým neumrú, len pracujú na tomto zvrátenom pláne. Oni nevedia, čo je to oddych a pokoj. Ich duše sú temné a špinavé, plné nenávisti a tmy. Ten kto nepozná pokoj a kľud nebude nikdy šťastný. Nemajú pokoja a nie sú nikdy spokojní. Stále sa im ich plán nepodarilo dokončiť a to ich zvnútra rozožiera ako rakovina. Ich bunky a celé telo vibruje v jednom kŕči. Vo vlastných telách si ilumináti vyvolali rozklad vnútorného prostredia. Zdravý človek vibruje v súlade s božím plánom a v harmónií s vesmírom. Oni nevibrujú s božím plánom ale proti božiemu plánu a prebieha u nich deštrukcia. Temnota, ktorá ich pohlcuje sa obracia proti ním samým.

 

Za celú svoju existenciu vyhubili všetky štáty, etniká aj kmene genocídami a človek, ktorý žije dnes ani netuší aké rozvinuté civilizácie zanikli kvôli nim. Dnes môžete darmo hľadať na mape tieto štáty, etniká a kmene. Nie je nikde o nich ani zmenka. Satanisti ovládajú všetko a pretože majú média v moci každú stopu aj zmienku vymažú z povrchu Zeme. Naopak robia z ľudí debilov. Učia ich cez školy a cez média totálne sprostosti. Všetko sú to nimi vymyslené, prevrátené, prekrútené klamstvá alebo veci, ktoré sa nikdy nestali. Vymazali celú našu históriu a takto zmizli celé naše dejiny. Naučili národy oslavovať chorých ľudí, ktorý im v minulosti pomáhali alebo oslavujú ľudí, ktorý im pomáhajú teraz v súčasnosti. Ak sa niekto opýta ako to myslím? Poviem príklad. Nevedomí naprogramovaní ľudia robia to čo sa im ukáže a povie. Nezamýšľajú sa nad tým ako to vôbec je. Nekladú žiadne otázky. Nezisťujú si žiadne iné zdroje. Neporovnávajú myslenie iných ľudí. Vidia len jedným smerom. Ani doľava ani doprava. Majú klapky na očiach a vymyté vypláchnuté mozgy. Idem ku konkrétnemu príkladu. A ním sú náboženstvá. My prebudení vieme, že náboženstvá  sú čisté zlo a slúžia iba na zámienku pre vojny a genocídy. Okrem toho slúžia na rozdeľovanie ľudí. Hlavne však na programovanie a totálnu odovzdanosť čím dosiahnu poslušnú tupú masu národov, ktoré sa miesto boja sami vzdajú a ako keby sa sami na tácke ponúknu so slučkou na krku.Takéto masy národov sú bezmocné a nepoznajú cestu von z tejto bludnej cesty. Na konci tejto cesty je len smrť. Ale smrti však predchádza týranie, bezmocnosť, zúfalstvo, beznádej, nešťastie, plač. Idem však k veci. Všetci fanatický naprogramovaní akože krestania  uznávajú Cyrila a Metoda. Až do teraz ich majú za svätých. A veria až do bodky každému slovu čo im Vatikán o nich povedal. Pritom fakty a realita sú úplne opačné ako im povedali a ako ich naprogramovali. Tí dvaja boli asi tak svätí ako Talianska mafia Camorra alebo Ndrangheta, ktorú riadi Vatikán, jezuiti a hlavne čierna šľachta. Cyril a Metod ani neboli kresťania. Boli to satanisti. Konkrétne chazari. Pomáhali kráľovi Bulanovi v chazarskej ríši s projektom genocídy všetkých Slovanov. Báchorky večerníčkového kostolného typu a satanisticlej biblie sú umelé prefabrikáty vytvorené satanistami na vypláchnutie mozgov už aj tak dosť hlúpym tupým odovzdaným masám, aby boli ešte viac tupí ako už sú. Títo všetci ľudia na svete, ktorí sadli na lep Vatikánu a sami seba nazývajú veriacimi a kresťanmi sú v skutočnosti úbohé nevedomé bytosti, ktoré ani vo sene netušia kam chodia a koho počúvajú. Ak by každý človek na svete vedel pravdu akú viem ja nikdy v živote by nevyznával ani jediné náboženstvo, ani jedinú sektu, ani jediné hnutie. Pretože všetky sú umelo vytvorené stále tými istými a to sú satanisti a globálne elity. Všetci majú spoločný cieľ. Vyznávajú satana teda padlých démonov. Obetujú rituálne ľudí na celom svete.. Kradnú deti a ľudí. Robia na nich krvavé ohavné veci, jedia ich, pijú ich krv, odbavujú sa na nich, znásilňujú ich, týrajú a mučia. Jediný kto tieto ohavnosti a genocídy národov ako aj Slovanov dokáže zastaviť je Rusko ako celok. Ruská federácia na čele z milujúcim Putinom je jediná sila, na Zemi, ktorá ich zlikviduje a zastaví.

 


Všetci nevedomí ľudia, ktorí sú závislí na médiách a systéme poznajú len jediný zdroj informácii a to je tam. Preto ani nesnívajú o tom, že pravdu sa tam nikdy nedozvedia. Takto im satanisti dávajú do obehu len presne také informácie aké potrebujú. Satanisti cez média, ktoré ovládajú a vlastnia démonizujú rad radom všetky štáty, ktoré im stoja v ceste k vyhubeniu sveta. Hlavne démonizujú aj vodcov tých štátov ako je napríklad Putin. Pred ním to boli konkrétne Husejn, Kadáfi, Miloševič, ktorých nemilosrdne zvrhli a popravili. Asad, Orbán a kopa iných to zažíva teraz v súčasnosti a majú šťastie, že ešte nevydýchli.

 

 

Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading...

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.