Pokud by přijela na Slovensko morální osobnost, jako byl např. prezident Trump nebo jako je premiér Maďarska Orbán, masmédia by vytvořila atmosféru odporu, až nenávisti. Pokud má však přijet pseudopapež Bergoglio, který tvoří jednotu s nejvyššími elitami a prosazuje jejich program vedoucí ke zničení křesťanství i k redukci lidstva, bude všemi masmédii jednohlasně opěvován. Budou použity nejrůznější triky k ovlivnění lidské psychiky a citů. Církevní média se budou předhánět s mainstreamovými, kdo vypustí větší bublinu a vyvolá větší popularitu. Samozřejmě o podstatných věcech, které se týkají tohoto falešného papeže, se bude statečně mlčet.

Bergoglio přijíždí v čase, kdy je na Slovensku vyvíjen mimořádný tlak na celoplošnou experimentální vakcinaci, kterou skuteční odborníci radikálně odsuzují jako nepřípustnou. Bergoglio je nejen zastáncem, ale i velkým propagátorem této nebezpečné vakcinace. On je v medicíně analfabet, a přesto suverénně tvrdí, že kdo vakcínu nepřijme, ohrožuje druhé a dopouští se prý dokonce hříchu. Ve skutečnosti opak je pravdou. On je lhář a svým tvrzením se dopouští velmi těžkého hříchu. Razí heslo „Vakcína pro všechny“, a tím se vůbec neodlišuje od takové vlády, která vede národ k totální sebe-likvidaci.

Upřímní lidé na Slovensku bojují proti diskriminačnímu zákonu, který chce pod rouškou zdraví prosadit povinnou vakcinaci. Pokud by skutečně byl Bergoglio Svatým otcem, tedy pravdivým papežem, bránil by lid před takovým bezprecedentním bezprávím. On ho naopak bude buď mlčením schvalovat, anebo přímo otevřeně prosazovat. Co pomůžou všechny jeho zbožné fráze a srdceryvná kázání, když v praxi prosazuje sebezničení národa?

Bylo by třeba, aby alespoň alternativní média publikovala, kdo Bergoglio je. Je třeba mít jasno, že je neplatný papež, že se dopustil zločinů proti víře a morálce, a to modlářství s Pačamamou, které je popřením prvního přikázání Desatera, za což je vyloučení z církve. Znesvětil chrám svatého Petra. Dále otevřeně schvaluje sňatky homosexuálů i s adopcí dětí pro ně. Tím ruší jednak šesté přikázání a jednak je to zločin proti dětem – proti lidskosti. Prosazuje islamizaci pod heslem: „Islamisty do každé farnosti, na každé poutní místo, do každého kláštera“ – to je program tzv. Svatého otce, program zničení křesťanství a násilné islamizace. Mnohodětné rodiny zesměšňuje a napomíná, že nemají rodit děti jako králíky, a na druhé straně prosazuje mnohodětné islámské rodiny do Evropy s odůvodněním, že Evropa je neplodná žena. Líbání nohou transsexuálovi na Zelený čtvrtek je gesto, kterým schvaluje transsexualismus a dává příklad k negativnímu následování.

Nikdy se nevyslovil proti zvěrstvu mrzačení nezletilých operacemi změny pohlaví. Mlčí jako hrob, a naopak v Irsku v roce 2018 napomínal rodiče, že mají děti podporovat v této dezorientaci a vytvářet jim i doma podmínky, aby se na démony zvrácenosti otevíraly a nechaly se následně mrzačit. Na setkání mládeže v Panamě nechal předvést heretickou scénku, hrubě urážející tajemství vtělení a Pannu Marii i Ducha svatého. S veselou tváří vyjádřil zvednutím palce svůj nadšený souhlas s touto hrubou urážkou. Na cestě z Panamy prosazoval sexuální výchovu ve školách, což je ve skutečnosti morální devastace, a tím podrazil nohy katolickým rodičům, kteří čekali, že se jich zastane a podpoří je v boji proti této systematické demoralizaci dětí.

V Amoris laetitia popírá existenci objektivně platných morálních norem i Božích přikázání. Na dubia čtyř kardinálů i na korekci mnoha teologů vůbec neodpověděl, ale prakticky už zavedl na mnoha místech svaté přijímání pro rozvedené a tím jim brání ve spasitelném pokání. Nad svým pracovním stolem má obraz Jidáše a už několikrát se vyjádřil, že Jidáš je prý spasený, přestože Ježíš jasně pověděl, že je synem zatracení (Jan 17,12).

Další jeho herezí je tvrzení, že křesťanství a pohanské kulty, které uctívají démony, jsou prý vůlí Boží. Pravdou je, že nejsou vůlí Boží. To dokazují všichni misionáři i Ježíšovo slovo hlásat evangelium všem národům (Mt 28,19). 

Je možno ukazovat na další zločiny, ale církevní masmédia budou statečně mlčet a budou vytvářet jenom náboženskou euforii a mantrovat vznešené tituly jako „nástupce svatého Petra“, „zástupce Krista“, které se však na Bergoglia jako na apostatu v žádné případě nevztahují! Heretik, který se postavil proti Bohu a proti Kristu, nemůže být hlavou církve! On je okupant a z církve se vyloučil. Toto ale církevní a mainstreamová masmédia nepřiznají. Budou to zamlčovat a tahat za nos zbožné a neinformované katolíky. Bergoglio na Slovensko stahuje prokletí, a to hlavně na ty, kteří se mu otevřou skrze lživé manipulace církevních médií.

Byzantský katolický patriarchát

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.