Kabala je přitlačena ke zdi. Planetární osvobození se blíží a jsou ve strachu a v panice, poněvadž ztrácejí celosvětovou moc nad ovlivňováním finančního systému a geopolitiky. Množství a rozmanitost zločinů spáchaných Kabalou je obrovská. Soudní tribunál je nezbytný a nevyhnutelný. Solární observatoře po celém světě byly uzavřeny, aby se předešlo únikům fotografií galaktických flotil obíhajících kolem Slunce. Co ovšem tyto galaktické flotily dělají kolem slunce, zůstává tajemstvím.

[wp_ad_camp_2]

Až bude dosaženo planetárního osvobození, bude vyžadováno jubileum k zahájení přechodu, následované celosvětovou humanitární kampaní.

To je místo, kde RV (zhodnocení) přichází do hry spolu s kvantovým finančním systémem. Zimbabwe je katalyzátorem jubilea.

RV vyčistí zimbabwský státní dluh (prostřednictvím celosvětového splacení dluhopisů), který zemi umožní poskytnout prostředky potřebné pro kvantový finanční systém k plnému fungování.

Kabala v USA a v Kanadě dostala ultimátum k tomu, aby se vzdali nebo budou odhaleni. Zimbabwe v současné době čeká na výsledek tohoto ultimáta.

Historické události se uskuteční v září a říjnu.

Překlad tereza. Zdroj: 9

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.