…..nechápu, jak může někdo chodit k lékaři a nechat si předepisovat nějaké „léky“, které léky nejsou. Dokonce mají více nežádoucích vedlejších účinků než nemoc, dá-li se nemocí nazvat, sama???? To mi prostě mozek nevere. Nebo z nás udělali dávno ovce či cvičené opice a já si toho nevšiml….

00:54

Pamatuji si, že v Německu museli stahovat z lek-aren od firmy BAYER údajný „lék“  LIPOBAY, který 100% odstraňoval cholesterol. Ano skutečně 100%. Lékaři si libovali jaké má výsledky a chlubili se tím. Do té doby, než všichni, kteří ho brali skončili v jiné dimenzi. Bylo to, jestli se nepletu, 16.000 lidí. Tak byl vynikající. Takže všichni zemřeli bez cholesterolu v krvi. Ohromný úspěch „farmacie“!!!!! ?????

Studie odhalila více než 300 utajovaných nežádoucích účinků léků na cholesterol

Nová studie zjišťuje, že chemická válka proti cholesterolu byla ospravedlňována statistickým podvodem a utajováním více než 300 nepříznivých zdravotních účinků zdokumentovaných v biomedicínské literatuře.

Raději jistota než toho litovat, že ano? Taková je logika definující moc, kterou má farmaceutická společnost na naši duši.

Možná i vaší mámě, tátovi, bratrovi či příteli doporučili léčbu na snížení cholesterolu, jen aby pomohli zlepšit jejich šance při možném úmrtí na selhání srdce.

Nedávné směrnice ve skutečnosti okruh potenciálních příjemců statinových léků ještě více rozšířily, takže se zdá, že jen velmi málo z nás tu ještě chodí s přijatelnými hladinami „kalu ucpávajícího arterie“ čili cholesterolu.

Jak je však možné, že se farmaceutické společnosti vyrábějící tyto léky tak uchytily? Jak přesvědčili lékaře, že jejich pacienti ty léky skutečně potřebují a potřebují je ihned?

Využívají skutečnosti, že nesledujete statistiky …

[wp_ad_camp_2]

 

Švindlování s údaji

Ukazuje se, že běžným trikem v lékařské literatuře je popularizace tvrzení okolo „snížení relativního rizika“, což může vytvářet zdání smysluplnosti, kdy se ukazuje nedůležitost „snížení absolutního rizika“.

Tímto způsobem pomocí statinů se léčí 100 lidí, aby z toho měl užitek jeden člověk, a změna počtu infarktů z 2 % na 1 % se prohlašuje za 50% snížení, namísto 1% zlepšení, jak to ve skutečnosti je.

Jedná se tedy o obyčejnou hru s čísly …

Možná by se to dalo stále kvalifikovat jako „raději mít jistotu, než toho litovat“, kdyby tyto léky nepatřily mezi nejtoxičtější chemické látky. Ty mají podle publikované literatury nejméně 300 nepříznivých zdravotních účinků, z toho nejméně 28 jasných příznaků toxicity, mezi které patří:

 • poškození svalů (myotoxicita): 80 studií
 • poškození nervů (neurotoxicita): 54 studií
 • poškození jater (hepatotoxicita): 32 studií
 • narušení endokrinního systému: 16 studií
 • vyvolání rakoviny: 9 studií
 • vyvolání cukrovky: 8 studií
 • kardiovaskulární poškození: 15 studií
 • způsobování vrozených vad (teratogenních): 11 studií

Kromě známé skutečnosti, že statinové léky zbavují tělo dvou základních živin – koenzymu Q10 a selenu – jsou také velmi myotoxické a neurotoxické.

Jelikož je srdce jedním ze svalů, který je nejvíce prostoupený nervy, kombinace těchto dvou druhů toxicity představuje „dokonalou bouři“ kardiotoxicity.

Je to nesmírná ironie, když uvážíme, jak se propagují „život zachraňující“ vlastnosti statinových léků na ochranu srdce.

[wp_ad_camp_2]

 

Záměr lhát

Rázná odborná zpráva od Diamonda a Ravnskova ničí jakékoliv přijatelné označení pro tyto prostředky snižující cholesterol, přičemž se zamýšlí nad výše uvedenými vedlejšími účinky.

Jasně uvádějí, že:

„Naším cílem v této zprávě je vysvětlit, jak byla vedena cholesterolová válka stoupenci využívajícími statistický podvod na vytváření zdání, že statiny jsou zázračné léky, přičemž skutečnost je taková, že jejich triviální přínos více převyšují jejich nepříznivé účinky.“

[wp_ad_camp_2]

 

Cholesterolový mýtus

Je lákavé podívat se do očí dnešnímu největšímu zabijákovi a říci: „KDO to udělal? Kdo je za to odpovědný?“

Rovněž je v souladu s naším vnímáním zdraví a pohody normální démonizovat raději přirozenou a vitální část naší fyziologie než se podívat na faktory životního stylu, včetně vládní podpory potravinových produktů způsobujících záněty.

Nízký cholesterol není jen problém, ale kvůli důležité roli, kterou hrají lipidy v integritě buněčné membrány, tvorbě hormonů a imunitě, člověka vystavuje i riziku virové infekce, rakoviny a duševního onemocnění.

Malý přínos obecně toxických, xenobiotických, chemických statinových léků se ukázal být jen statistickou manipulací. Diamond s Ravnskovem například objasňují, že:

 • Testování léku crestor versus placebo s názvem JUPITER měl u léčené skupiny za následek zvýšený počet smrtelných srdečních infarktů, což se zamaskovalo zkombinováním fatálních a nefatálních infarktů.
 • Při testu ASCOT bylo u přípravku lipitor použito k vytvoření tiskové zprávy přehnané 36% snížení rizika, při přímém užívání toto číslo dosahovalo relativního snížení rizika od 3 do 2 %.
 • Studie HPS vyřadila před zahájením pokusu (který také demonstroval 1% zlepšení) 26 % účastníků, takže lidi se závažnými vedlejšími účinky byli ze studie později úředně vyloučeni).

Zatím žádná studie neprokázala jakoukoliv spojitost mezi mírou snížení cholesterolu a popisovanými výslednými přínosy z hlediska snížení absolutního rizika.

Nicméně vedlejší účinky jsou v těchto výrazech nejen vždy přítomny, ale také minimalizovány technikou dělení všeobecně známých vedlejších účinků na množství různých kategorií kvůli minimalizaci očividného výskytu.

Tyto vedlejší účinky jsou skutečné a všeobecně známé a patří mezi ně „zvýšený počet případů rakoviny, zákalů, cukrovky, kognitivní poruchy a muskuloskeletálních poruch“.

Jejich studie se zaměřuje na tři hlavní nepříznivé účinky, z nichž všechny vás zřejmě dostanou do kategorie „mrzí mě, že jsem si myslel, že bude lepší mít jistotu než toho litovat“.

[wp_ad_camp_2]

 

Mají statiny souvislost s rakovinou?

Statisticky významné zvýšení výskytu rakoviny bylo zjištěno v minimálně čtyřech pokusech a všemi autory bylo jednoduše odmítnuto jako bezvýznamné, když prohlásili, že se neví o „žádném známém potenciálním biologickém základě“.

Může to být tím, že autoři stále uvažují o rakovině jako o genetické časované bombě, která nijak nesouvisí s mitochondriální dysfunkcí, ztrátou lipidové integrity či expozicí organismu vlivům prostředí.

Vedle statisticky významných zvýšeních výskytu rakoviny a úmrtí v některých pokusech je minimální kardiovaskulární přínos zastiňován úmrtností na rakovinu.

V jednom z dlouhodobých pokusů se zjistilo, že u žen užívajících statiny více než deset let došlo k zdvojnásobení výskytu duktálního a lobulárního karcinomu prsu.

To znamená, že se vám mírně sníží riziko úmrtí v důsledku kardiovaskulárního onemocnění (i to neplatí vždy), ale zároveň se mnohem více zvýší riziko úmrtí na rakovinu. To není tedy žádná výhra.

Jedná se o jeden z mnoha důvodů, proč by ženy neměly být nikdy léčeny těmito léky.

[wp_ad_camp_2]

… a myopatií

Jako jeden ze známějších vedlejších účinků statinů se v literatuře zastíralo i postižení svalů a související bolest, tedy myopatie.

Navzdory až 40% výskytu myopatie během prvních měsíců léčby výzkumníci zaznamenávají pouze pacienty, u kterých se svalové příznaky objevily spolu s desetinásobným zvýšením krevní jednotky zvané kreatinkináza (CK) normálním pro dvě jednotky (ne 9,9, ne 8násobným a ne pro jednu jednotku).

Studie z roku 2006 v časopise Journal of Pathology vlastně zjistila, že statinová léčba způsobuje ultrastrukturální poškození skeletálního svalu u pacientů bez myalgie.

To naznačuje, že svalové poškození související se statiny je možná univerzální, i když většinou subklinický problém z pohledu milionů korun, které se na ně vynakládají.

[wp_ad_camp_2]

 

… a dysfunkcí centrálního nervového systému

Spojitost nízkého cholesterolu se sebevraždami u mužů, depresí, včetně poporodní psychózy a kognitivní dysfunkce, není vytoužený cíl průměrného psychiatrického pacienta, což znamená poloviny populace.

Ukazuje se, že 25 % z celkového množství cholesterolu nacházejícího se v lidském těle je lokalizováno v mozku, většina z něj v myelinové pochvě, která obaluje a izoluje nervy:

„Odhaduje se, že až 70 % mozkového cholesterolu se spojuje s myelinem. Jelikož z myelinu se může skládat až polovina bílé hmoty, není překvapením, že mozek je na cholesterol nejbohatší orgán těla.

Koncentrace cholesterolu v mozku, a konkrétně v myelinu, je v souladu se základní funkcí vztahující se k vlastnostem jeho membrány.“

[wp_ad_camp_2]

Velmi zranitelná na poškození statiny je konkrétně buněčná membrána:

„Buněčná membrána je 8 nanometrů tlustá magická nebeská brána, přes kterou pomocí fosfolipidů a jejich polynenasycených mastných kyselin procházejí informace, živiny a buněční poslové.

Cholesterol a nasycený tuk poskytují nenahraditelnou pevnost v rovnováze s ostatními složkami membrány. Bez nich by se membrána stala porézní (děravou).

Cholesterol podporuje produkci žlučových kyselin nenahraditelných při rozkladu a absorpci zkonzumovaných esenciálních potravinových tuků.“

[wp_ad_camp_2]

 

Zvýšené riziko sebevražedných myšlenek

Projevem této na tuku založené interference mohou být i nepříznivé behaviorální a kognitivní účinky.

Diamon s Ravnskovem uvádějí:

„Také se zjistilo, že nízká hladina cholesterolu v krvi slouží jako biologický marker velké deprese a sebevražedného chování, zatímco vysoký cholesterol před těmito stavy chrání.“

V Davisonové a Kaplanové studii je výskyt sebevražedných sklonů u dospělých s poruchami nálady asi 2,5krát vyšší u těch, kteří užívají statiny.

Několik studií navíc ukázalo, že nízký cholesterol souvisí s nižší úrovní kognitivních funkcí a Alzheimerovou chorobou a že vysoký cholesterol před tím chrání.

Recenzní článek s názvem Neuropsychiatrické nepříznivé příhody související se statiny: epidemiologie, patopsychologie, prevence a management se zabývá stavem literatury na rozhraní mezi duševním zdravím a kontrolou cholesterolu.

Ačkoli článek odmítl silný signál na znepokojující psychiatrické nepříznivé příhody, dospěl k následujícím závěrům:

[wp_ad_camp_2]

Zjištění č. 1

Ve všech případových studiích a národních registrech osob užívajících statinové léky se uváděly silná podrážděnost, vražedné impulzy, výhrůžky, násilí za volantem, deprese a agrese, paranoia, odcizení a antisociální chování; zhoršení kognitivních a paměťových schopností; poruchy spánku a sexuální dysfunkce.

Zní vám to jako nákupní seznam narychlo vyjmenovaných vedlejších účinků na konci reklamy na nějaký lék?

Roli těchto všudypřítomných léků by měl zvážit každý, kdo měl nebo má psychiatrické příznaky.

[wp_ad_camp_2]

 

Zjištění č. 2

Silnější signál byl u lipofilních statinů – simvastatinu a atorvastatinu.

Dává to smysl z pohledu mechaniky, neboť tyto léky pronikají do mozku a nedostatek mozkového cholesterolu má za následek bipolární poruchu, silnou depresi a schizofrenii.

Statiny: Opravdu nestojí za poškození zdraví

Žádné z těchto zjištění ani jejich zatajování by samozřejmě nemělo být překvapující, neboť, jak se říká, „neexistuje žádný oběd zdarma“ a lidé mají ve zvyku harmonizovat lidské zdraví pomocí optiky modelu – tabletka na každou nemoc.

Táhneme za tuto pavučinu a očekáváme, že vytáhneme jen jedno vlákno.

Tento pohled by byl méně znepokojující, kdyby nesloužil jako základ pro léčebnou praxi, o níž rozhodují lékařské komise, z nichž většina je intenzivně navázána na farmaceutický průmysl.

Průmysl, který jen za posledních pět let vyplatil za obvinění v občanských a trestních sporech 19,2 miliardy dolarů.

Když tedy příště uslyšíte, že vám lékař doporučuje zásah na snížení cholesterolu, řekněte mu, že to 1% riziko podstoupíte a vyhnete se tak rakovině, kognitivní dysfunkci, myopatii či cukrovce.

A potom si jděte dát omeletu ze tří vajec SE žloutky.

[wp_ad_camp_2]

 

Kniha o cholesterolu a cévách

Na naší stránce jsme téma cholesterolu a ucpávání cév zpracovali podrobněji v podobě e-knihy.

Její českou verzi najdete ZDE a slovenskou verzi zase ZDE.

V knize se dozvíte, co je skutečnou příčinou ucpávání cév, jak si udržet optimální hladinu cholesterolu v krvi bez léků, jak si vyčistit cévy od usazených nánosů cholesterolu a mnoho dalších užitečných informací.

Zdroj: kellybroganmd.com, Zpracovala: Vylectese.cz

 

[wp_ad_camp_2]
Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.