V roce 2015 oznámila švýcarská společnost Climeworks zahájení prací na výstavbě prvního komerčního zařízení pro zachytávání škodlivého CO2 přímo ze vzduchu. Ačkoli je první zařízení tohoto druhu teprve ve zkušebním provozu, jeho tvůrci již plánují výstavbu dalších 750 000 podobných stanic.

Přestože výstavba první stanice pro zachytávání CO2 ze vzduchu na světě trvala necelé dva roky, její vývoj probíhal bez ustání posledních devět let. Výsledkem usilovného vývoje je zařízení, umístěné nedaleko švýcarské metropole Curych, přímo na střeše spalovny komunálního odpadu společnosti KEZO. To filtruje okolní vzduch znečištěný zplodinami ze spalovny skrze speciálně vyvinuté filtry pro zachytávání CO2. Při nasycení filtrů jsou pomocí tepla převáděného ze zmíněné spalovny komunálního odpadu filtry zahřáty. Během tohoto procesu se zachycené CO2 z filtrů uvolňuje a putuje potrubím do nedalekých skleníků společnosti Gebrüder Meier. V těchto sklenících bude přivedené CO2 využito pro zvýšení produkce zeleniny. Prozatím je zlepšení odhadováno o významných 20 %.

Velké náklady a velké cíle
Cílem tohoto projektu je stanovení konkrétních finančních nákladů na provozování podobné technologie. Climeworks uvádí, že stanice by měla být schopna ročně zachytit asi 900 tun CO2. Na zachycení a přivedení jedné tuny CO2 do skleníků se zeleninou je přitom zapotřebí mezi 1 800–2 500 kWh tepelné a 350–450 kWh elektrické energie. Jedná se ovšem o hrubý odhad tvůrců zařízení. Přesná čísla budou uvedena až po jeho delším provozu.

I když je výstavba i provoz podobného zařízení skutečně nákladným krokem, jen výroba zařízení vyjde na 3 miliony eur, plánuje společnost Climeworks do budoucna vybudovat 750 000 podobných zařízení. Jen tak bude schopna naplnit svůj cíl snížení množství CO2 v atmosféře o jedno procento do roku 2025.

Švýcaři nejsou jediní
Nejsou to ale jen Švýcaři, kteří se snaží aktivně filtrovat vzduch od oxidu uhličitého, zařízení na podobné bázi funguje již od roku 2015 v kanadské oblasti Squamish v Britské Kolumbii. Zde společnost Carbon Engineering provozuje zařízení, které pomocí soustavy několika desítek „větráků“ filtruje vzduch skrze tekutinu, která je schopna pohltit až 80 % CO2. Tato kapalina je následně využívána při výrobě kapalné podoby uhlovodíku, který může sloužit jako biopalivo. Mimochodem, s tímto využitím CO2 počítají do budoucna i Švýcarští výzkumníci.

 

 

Zdroj: 1

 

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.