Byla jednou jedna velká knihovna, která byla vytvořena tak, aby obsahovala veškerou moudrost světa. Byla to Alexandrijská knihovna ve starověkém Egyptě. Knihovnu vytvořil Klaudios Ptolemaios, makedonský generál a nástupce Alexandra Velikého, vizionářského řeckého krále, který kromě toho, že byl dobyvatelem, byl také filozofem. Předpokládalo se, že Alexandrijská knihovna obsahuje veškerou moudrost a magii z celého světa. Pravděpodobně se žádné jiné knihovně nepodařilo získat více svazků z Alexandrijské velké knihovny, než právě Vatikánským tajným archivům (Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum).

[wp_ad_camp_2]

Vatikánské tajné archivy: nástupce Alexandrijské knihovny

Alexandrijská knihovna byla věnována Múzám, devíti bohyním všech magických umění a věd. Po démonizaci Starého náboženství se všechny tyto posvátné texty staly nezákonnými. Proto byla Alexandrijská knihovna zapečetěna křesťanským císařem Theodosiem I. v roce 391 n.l. Současně byly patriarchou Theofilem zakázány také starodávné chrámy v Alexandrii.


Podle Sokrata z Konstantinopole – starodávného historika – byly zničeny všechny pohanské chrámy, včetně Serapeum, které bylo součástí Velké knihovny.
250 let poté, v roce 642 n.l., byla Alexandrie dobyta muslimskou armádou ‘Amr ibn al-‘As. To, co zbylo z knihovny, muslimové vypálili, protože: „Pokud tyto knihy nesouhlasí s Koránem, nepotřebujeme je. A pokud jsou proti Koránu, zničte je.“

Co se stalo s knihami z Velké knihovny?

Je zřejmé, že byla spálena většina ze 400 000 starodávných svitků papyrusu. Předpokládá se však, že císaři, papežové, patriarchové a dobyvatelé – počínaje Juliem Caesarem – dokázali zachránit nejdůležitější knihy. Buď je kradli, nebo kopírovali.

 

Pokračování článku zde: Tajemství ukrytá v papežových tajných archivech ve Vatikánu

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.