…..bylo by dobré si přečíst další, v pořadí už 3. díl, který Vám, Vážení čitatelé prvopodstaty, vysvětlí, co jste asi nevěděli….

Opět připomínám, že text ve fialové barvě je můj komentář.

Tak jak neustále říkám, všemu je zásadně úplně jinak….

07:54

První díl najdete ZDE.

Druhý díl najdete ZDE.

Manipulace s mimosmyslovými vjemy

Zhruba v letech 1992 až 1996 jsem měl ordinaci pro hojení duše v centru Mnichova. Ta ordinace měla i seminární místnost, kterou jsem používal a pronajímal jsem ji také pro jiné semináře. Tím jsem se seznámil s velmi mnoha jasnozřivými lidmi a léčiteli z mnoha zemí. Mnozí byli velmi dobří, měli překvapivé výsledky. Měli ale problém – když chtěli pomoci Karin, nikdy nesvedli nic kloudného. Všiml jsem si dokonce určité jejich tendence prezentovat Karin jako co možno malou, hloupou a duchovně slabě rozvinutou bytost. „Moje energie jsou pro ni příliš silné“, říkali často. To samozřejmě lichotilo mému sebevědomí, ale Karin to ubíralo energii.

tm: Právě mnoho terapeutů, kteří se snaží různou energií působit na lidi, ani neví, jakou a odkut tuhle energii berou. Potom se začínají vymlouvat jak níže uvedeno…..

U jasnovidců, léčitelů a terapeutů všeho druhu jsme mohli mluvit o štěstí, když Karin energii aspoň nevzali. Neuměli jí pomoci a pak jí to otevřeně nebo jemnějším způsobem dali za vinu. „Zkus najít, proč chceš trpět!“ nebo „Proč tak lpíš na své destruktivitě?“, to byly některé jejich chytré výroky. Rád bych zde upozornil, především ženy, na to, že někteří lidé jsou pro reptiliány nebezpečnější než jiní a těm se vede hůř než jiným. Nenechte se odrovnat výroky o „rezonanci“ a o tom, že „jste si to zavinila sama“.

Pro všechny ty četné duchovní lidi tehdy existovalo hlavně konstruktivní nebe a, samozřejmě, cosi destruktivního bylo taky, ale toho se už přece brzy zbavíme. Já jsem tehdy tohle přesvědčení s nimi sdílel, ale díky mému soužití s Karin a díky intenzivním společným seděním jsme pomalu objevili jinou pravdu. Posbírali jsme materiál na potenciální knihu „Mafie duchů“, protože o reptiliánech jsme ještě nevěděli nic. Tehdy jsme se nesetkali se žádným jasnovidcem, léčitelem nebo jiným duchovním člověkem, který by o takové mafii něco věděl. My jsme ale zjistili velmi dobře, jak spolehlivě reptiliáni s jednotlivými osobami manipulují.

Dnešní vědění o reptiliánech a způsobech jejich práce nás však nechrání proti manipulaci s našimi mimosmyslovými vjemy. Snad jsme schopni svoje vjemy posuzovat trochu kritičtěji. Já se při hojivých nebo blastingových seděních snažím vytvořit intenzivní kontakt mezi dušemi. Věřím, že tak se dostanu na úrovně, jež jsou mimo dosah reptiliánů. Mám s tím dobré zkušenosti, ale žádný důkaz a také žádný protidůkaz

Jsou zde totiž metody mimosmyslového vnímání pomocí pomůcek a podle mé zkušenosti jsou velmi snadno ovlivnitelné a nedávají zaručené výsledky. Někdy dávají řadu výborných výsledků, zčásti i dlouhou dobu, aby se člověk do návnady (do repto-návnady) dobře zakousl.

Jednou jsem si vytiskl list papíru s čísly od 1 do 49 a hned se mi z nich kyvadlem podařilo zjistit čtyři výherní čísla pro tah sázkařské hry Lotto. Tento svůj zážitek jsem sdělil jedné své pacientce, aniž bych si byl z toho dělal hlavu. Od té doby jsem už kyvadlem nikdy nezjistil ani jediné výherní číslo hry Lotto a později jsem přišel na to, že závist té pacientky přivábila duchy, kteří pak moji práci s kyvadlem rušili. Znám lidi, kteří s pomocí svého kyvadla proplouvají životem, a je mi jich líto. Dělejte ověřitelné testy. Najděte v rozložených kartách karty esové. Ano – někdy se to podaří, ale příliš málokdy.

tm: Většina lidí, kteří pracují s kyvydlem ani nevědí, kdo jim s kyvadlem pohybuje.

Jiným příkladem je kineziologie. Měli jsme to štěstí poznat mnoho kineziologů a díky tomu jsme zjistili, že každý kineziolog rád diagnostikuje svoje nejoblíbenější alergie. Taky rádi nacházejí ty nejnovější novinky, o kterých právě nedávno něco četli. Vždyť svalový test je přece důkaz, nebo ne? Bohužel každý test dokázal něco jiného. Mnozí kineziologové jsou příkladem člověka, který je silněji spjat se svou metodou léčení než se svými pacienty. Ale nejsou jediní svého druhu.

tm: Kineziologie samozřejmě funguje, ale nikoliv systémem, kterým se začala používat. V tomhle případě mohou nastat nepřesnosti. Je nutné dotyčné osobě otevřít dva kanály, aby byla úspěšná, řekl bych, 1000 %. Jinak ji testovací osoba může nechtě ovládat.

 

Virtuální srdeční čakra

Věděl jsem, že moje kadeřnice se zajímá o duchovno, a tak jsem jí včera při stříhání vlasů trochu vyprávěl o své práci. Když jsem se zmínil o „řešení traumat z minulých životů“, řekla: „já traumata z minulých životů nemám.“ Jiný tam přítomný člověk řekl totéž. Znovu mě přitom napadlo, jak velmi se většina lidí domnívá, že jejich nynější stav je zcela normální.

Co dohlédnu, nechodí po této planetě ani jediná bytost, která by nebyla traumatizovaná, včetně mne. Stav bez traumatu by odpovídal stavu, ve kterém podle mé představy je/byl Ježíš. Je-li někdo v takovém stavu – ozvěte se mi prosím. Ale nejde jen o vzestoupený, zduchovnělý, k osvícení směřující stav. Mluvím o lidech, kteří jsou schopni tě zcela a úplně procítit – všechny tvé city, tvé minulosti, tvoji možnou budoucnost, a přitom s tebou tak soucítit, že cítíš, jak z tebe padají tvá břímě, když taková osoba na tebe pohlédne.

[Mám tendenci věřit, že funkcí traumat je oddělovat duše jednu od druhé a od jejich původního zdroje (v originálu: Ursprung), aby tím vznikla jednotlivost. Je pravděpodobné, že jednotlivé bytí může vzniknout jen pomocí izolace. Oddělení duše z kolektivu duší je vždy bolestné, bolestnější než například odchod osoby z rodiny. Traumata slouží po dobu mnoha životů k udržení osoby v mezích jejího „já“, aby to „já“ se zase nerozplynulo ve skupinové duši, což by velmi rádo udělalo a možná by to také pociťovalo jako vykoupení. Já se ale domnívám, že to není smyslem toho, jak jsme utvořeni. Na základě toho by bylo možné reptiliány a jejich společníky považovat za nezbytné oddělovače duší. Zde vzniká otázka: „Jsou už v této funkci dávno přebyteční?“ ]

Traumata, pokud nebyla vyřešena, se energeticky vlečou z jednoho života do dalšího. Někdy zůstávají v pozadí a někdy se projevují velmi silně, i jako tělesný příznak. Traumata každopádně působí na srdeční čakru tak, že ji zavírají, že izolují. A to je onen smutný stav, v němž se všichni nacházíme. Ve svém srdci nalézáme mnoho bolesti a úzkosti. Většina lidí se kontaktu s nimi vyhýbá tím, že se zabývají něčím jiným.

Úběžník hlava

Mozek necítí. To platí i ve smyslu energetickém. City nemáme v hlavě. Můžeme sice myslet na něco hrozivého, ale strach potom přichází například z břicha, ne z hlavy. Můžeme myslet i na něco hezkého a tělo na to reaguje dobrými pocity.

Kapacita mozku je tak veliká, že v něm vznikají virtuální světy. Do těchto světů můžeme utíkat například, když se bojíme. Je pro nás výhodné, že si ve vlastní hlavě budujeme dobré světy. Například si hlavu naplníme náboženskými, mravními, duchovními poučkami. Proti tomu nelze nic namítat. Tyto programy řídí myšlení a chování. To znamená, že potkáváme lidi, kteří se chovají bezvadně z hlediska mravního, většinou pomáhají jiným lidem, rádi radí a velmi rádi mluví o lásce. Stále mnoho lásky, lásky, lásky. Člověk má dojem, že dotyčný má dobré srdce, ale je to člověk s virtuální srdeční čakrou v hlavě a s traumatizovaným srdcem v hrudi. Traumatizované srdce může někdy i prožít pár hodin v dobrém rozpoložení, ale většinu času se necítí dobře a vědomí toho se honí hlavou.

tm: Říkám, že o lásce hovořit je zcela zcestné. Posílání lásky a sluníček a srdíček hodně smrdí. Lásku můžete dotyčným pouze a jenom svým chováním a svými činny prokázat.

Virtuální srdeční čakra si přeje, aby byla ve svém konání utvrzována. Ráda by spoustě lidí pomáhala (šlechetní rytíři), nebo stále hledá obdiv za svoje chytré rady. Může se zvrátit až do fanatismu. Spokojenost přichází málokdy, kontakt s jinými je jen povrchní.

tm: To nejdůležitější je kontakt člověka s člověkem. To se počítá. Transfer přes internet je většinou v tomhle smyslu ztracený čas. Aspoň vidíte, co lidé dnes dělají.

Všichni patříme více nebo méně do této kategorie, takže to příliš neodmítejte. A svou virtuální srdeční čakrou jiným můžeme (ale nemusíme) i velmi ublížit. Například když potkáme ženu, která statečně brání svoji ženskou energii a jíž se kvůli tomu nevede dobře, rádi jí dobře radíme podle našeho nejnovějšího, spirituálního vědění. Zároveň s tím mohou tuto ženu na astrální úrovni napadat reptiliáni. Mohou potlačenou úzkost v našem srdci použít jako kanál a přistihnout tuto ženu v otevřeném, nebráněném stavu, protože ona přece očekává jen naši pomoc. Často také na ni přesouváme svoje vlastní strachy, aniž by to někdo zpozoroval. Aby se to mohlo stát, musí muž mít pozici, v níž má převahu (poradce, léčitel, jasnovidec, farář, šéf), kterou ta, jež hledá pomoc, uznává.

tm: Otevírání kanálů v lidské bytosti není na článek zde, dala by se o tom napsat celá kniha. Otevřené kanály u lidské bytosti jsou velice nebezpečné a způsobují někdy nevídané problémy.

Tento princip se neomezuje na muže a ženy. Je to jen typický příklad a děje se to tak často, až se mi z toho dělá špatně.

Kdybych měl dost času, mohl bych napsat ještě celou knihu plnou příkladů toho, jak jsou lidé cítící hlavou nepozorovaně používáni k vysávání energie žen. Základní princip toho je, že lidé jsou odděleni od svých citů a tím i sami od sebe a od jiných lidí. Pár hodin, které prosedíš u počítače, může stačit k tomu, aby tvé ženě ukradli energii.

Ochrana

Všichni jsme vlastně repto-agenti a jsme pro ženskou energii, tedy pro lidstvo, potenciálním nebezpečím (což je vlastně naše hloupost, jiní si za to nechají platit). A dokud nás reptoši v tomto nezhojeném stavu, který považujeme za normální, i nadále budou moci používat jako kanál, nemůžeme se také ani skutečně chránit. Techniky ochrany nemohou působit dlouhodobě, jinak bys také ani nikdy nebyl nucen konečně se uzdravit. To, že reptiliáni existují, tě nutí, aby ses úplně uzdravil. To je ta dobrá zpráva o reptiliánech.

Za další bych rád napsal kapitolu o vhodných metodách hojení. Do té doby ale aspoň jedno doporučení pro začátek:

zkuste přijít na to, které triky jste si osvojili, abyste sobě a zbytku světa předstírali, že máte všechno zmáknuté. Za těmito triky najdete nejistotu, úzkost a bolest. Když jste smutní, jste své duši mnohem blíž (a jste více chráněni před reptoši), než když se zdánlivě radujete. Duše má v sobě mnoho smutku. Pokud by všichni Němci celý jeden týden proplakali, ten národ byl udělal obrovský krok kupředu.

tm: Zde s autorem nesouhlasím – s jeho pocity smutku. Ta nejdokonalejší ochrana každého člověka je právě štítná žláza, o které málo kdo ví, jak vlastně funguje a jak ochraňuje štítem celé lidské tělo. Musí být samozřejmě funkční. Nechat si vyoperovat štítnou žlázu je jako odevzdat veškerou ochranu lidského těla reptošům. Proto se nám snaží elita zničit umělým jódem celou štítnou žlázu. Štítná žláza ochraňuje i před radioaktivním zářením a mikrovlným zářením. Nesmíte si ale dávat mobily k hlavě. Tímhle ji totálně likvidujete. No, vymysleli to na lidstvo geniálně.  Zmiňované zhojení duše ja vytvoření dokonalé skořápky kolem celého těla.

Sexuální energie – nejoblíbenější pokrm reptiliánů.

tm: Slovo SEX je zakleto a zároveň prokletím člověka. Písmeno S znamená symbol bratrství hada- reptilů. Písmeno E jsou Poseidonovy vidle a znamená maximální energii a sílu. Písmeno X znamená, jestliže si ho rozdělíme vodorovně vejpůl, symbol ženy a muže. Jednoduše řečeno jednou větou: Bratrství hada-reptilů působí maximální energií a silou proti ženě a muži. Není dnes časopisu a myslím si ani dětského, kde by nebylo slovo SEX a nebo aspoň v symbolech zakódované. Proto nepoužívat slovo SEX, ale můžete ho nahradit přirozeným slovem milování, pomilovat se a podobně.

Jak už jsem řekl v několika komentářích – každý člověk má mužské a ženské energie. To je aspekt, o kterém jsem nepsal, protože jsem se snažil soustředit se na věci podstatné. Proto díky za vaše příspěvky toho se týkající. Téma „mužská a ženská strana člověka“ je téma velké a důležité. Když se (např. cestou hojení duše) pracuje na sblížení obou těchto stran, většinou se dělají obrovské pokroky.

Když jsem ale v předchozí verzi tohoto článku mluvil o ženské energii, myslel jsem tím něco jiného. Problémem bylo pojmenování – nyní pro speciální energii, kterou zde myslím, přijímám pojmenování „mateřská esence“.

Kupříkladu srdeční čakra potřebuje fyzické srdce/hrudník, čelní čakra potřebuje čelo/mozek, aby mohly plnit svůj úkol. Naše dolní energetická ústředí ale mají u muže a u ženy rozdílné tělesné orgány a plní tedy rozdílné energetické funkce.

[Čakru si představuju jako jakýsi konvertor energie, který umí převádět energie z duchovní úrovně do astrální a do reálné úrovně a naopak. Kromě toho má čakra kontakt a komunikuje s jinými čakrami v těle a také s čakrami jiných bytostí. Pravděpodobně toho umí ještě mnohem víc.]

[Druhá čakra bývá často nazývána čakra sexuální. tm: Raději bych ji nazval čakrou energetické výměny mezi mužem a ženou. Mně tento výraz připadá příliš jednostranný, protože tato čakra má ještě mnoho funkcí vedle sexuality.]

Žena má v oblasti druhé čakry dělohu a to je pro fungování této její čakry rozhodující. Úkolem dělohy je tvořit bezpečný prostor pro novou bytost, v němž tato může bez obav růst. Děloha skýtá vše – krev, kyslík, potravu, teplo – vše, co dítě potřebuje. Druhá čakra ženy má tytéž schopnosti. Pokud by fungovala správně, uměla by prostředí, ve kterém žijeme, změnit tak, že by bylo k dispozici vše, co potřebujeme. A ta žena by pro to nemusela dělat nic víc, než být ženou. Žádný muž a žádná žena by nemuseli tvrdě pracovat. Hodně tělesného kontaktu mezi ženou a mužem by ale mělo dobrý účinek.

Tento popis funkcí druhé čakry není z učebnice. Nemohu vám ani předložit důkazy. Mám jen vzpomínky na svoje minulé životy a také několik mých pacientů si při hojivých seděních na takové věci vzpomnělo. Na život bez nedostatku a beze strachu.

Před časem jsme udělali společné sedění s jednou velmi jasnozřivou dominikánskou přítelkyní, abychom tyto minulé doby prozkoumali. Dokázali jsme například vnímat scénu s několika domky, v každém z nich bydlel jeden lidský pár, který se intenzivně věnoval sexu. V mírné vzdálenosti od nich bylo mnoho dalších domků, celá vesnice. Konstatovali jsme, že ty páry byly hlavním zdrojem energie té vesnice. Dokud u nich bylo vše v pořádku, byly žně hojné, klima bylo vynikající, život všech byl příjemný. Samozřejmě tyto páry nebyly jediné, co dělaly sex, ale pravděpodobně v nich byly ženy schopné tvořit zvlášť silné energie. Tato scenérie byla také jen z jedné určité epochy na jednom určitém místě, ale myslím, že základní princip je tady dobře patrný.

tm: I když s minulými životy je to trochu jinak, nebudu to zde rozebírat. Jednou byly ukončeny a HOTOVO. Uvolněná ženská energie díky ženě, kterou miluje muž, je neuvěřitelně konstruktivní. Při mnoha milujících se párů ve vesnici může docházet k synergetickému efektu a tím k maximální hojnosti všeho. Ano lidé zde nemusejí „SKORO“ PRACOVAT. Tohle dnešní doba nepotřebuje, potřebují co nejvíce homo a lesbiček.

Muž je důležitý katalyzátor mateřské esence a také počínání dětí. O přesné energetické funkci muže vím zatím ještě příliš málo. Potřebovali bychom k tomu jiné okolnosti. Možná je hlavní úloha muže v tom, že přes svoji srdeční čakru zajišťuje spojení k nejvyšším hladinám duše, zatímco žena odpovídá hlavně za hmotné realizace. Je tedy možné, že pár spolupracuje jako energetické lezecké družstvo. Ale to jsou domněnky.

Já jen vím, že muž je často tím neutěsněným místem, přes které se reptiliáni dostávají k mateřské esenci, pokud ženu nemají pod kontrolou už předtím. Pokud žena přivolí k nějakému novému vztahu, znamená to pro ni určité energetické nebezpečí. Mnoho žen udělalo velmi špatné zkušenosti s muži, kteří je vysávali.

Tak a teď půjde o sex v roce 2006. (Tuto kapitolu jsem vlastně chtěl nazvat stručně Zkrat mezi hlavou a ocasem, ale myslím, že takový název by byl příliš jednostranný.) Mezi čakrami jsou přímé energetické spoje a mnoho spojů jde také ještě napříč. Například existuje energetické spojení mezi hlavou a druhou čakrou, které je podle mého dojmu (vlivem reptošů) příliš rozvinuté. Tento bypass (obtok) obchází čakry nacházející se mezi tím, především čakru srdeční. To např. u muže způsobuje, že na základě zrakového podnětu může dostat chuť na sex, aniž by ostatní čakry mohly prověřit, zda to je pro něj nebo pro ni dobré.

Sexuální činnost bez srdeční čakry je pro reptoše dobrým předpokladem k tomu, aby mohli krást mateřskou esenci. Tělesné násilí a duševní ponížení takový jejich výtěžek ještě zvyšují.

Sexuální představy, představy v hlavě působí na rozkoš muže i ženy. Odborníci prý zjistili, že sex se odehrává v hlavě – jsem se už taky dočetl. Sexuální fantazie oživují manželství, bla, bla, bla. Vznikl velký trh, který si přeje podněcovat naše fantazie a který má oslovovat především způsob, jakým vidí muži. Už vidíte, ke kterému nepříjemnému místu mířím. Chci vám vaši radost ze sexu očividně zkazit. Problémem je obcházení srdeční čakry, když impuls sexu přichází z hlavy. Můžeme předpokládat, že reptoši do tohoto detailu vložili hodně své práce. My děláme sex – oni jsou u toho. Ta nejrafinovanější kontrola myšlení.

tm: Pamatujte na to, že kdykoliv, když se žena s mužem miluje, nejste sami a jste pozorováni. Brutální myšlenka, že ano?????

Princip „jsem vzrušený – chci sex“ nelze doporučit. Doporučeníhodný je okamžik, kdy si se svým partnerem/se svou partnerkou dobře rozumíš; když vůči sobě vzájemně pociťujete úctu/uznání. Prohlubujte nejprve spojení se srdeční čakrou. Ulehněte například vedle sebe, hruď vedle hrudi, a vzájemně se prociťujte – tím myslím pociťujte svoje city, nejen svoje těla. Pokuste se vtahovat do sebe pocity svého protějšku. Takové spojení je hojivé, to znamená, mohou se při něm uvolňovat blokády. Všechny čakry navážou spojení s partnerem/s partnerkou. Sex se pak dostaví úplně samovolně. Když to zvládnete dobře, mohou se při takovém sexu objevovat úplně nové energetické jevy.

Bohužel se obávám, že v takovém případě reptoši hned (obvykle do dvou až tří dnů) udělají protiopatření. Ale to by neměl být důvod v tom nepokračovat. Je třeba to překonat. Budou určitě ještě víc usilovat o to, aby vás rozdvojili. Bude zase použito tisíc jemných metod, jak zesměšnit ženu. Buďte ve střehu – manipulují s vašimi vjemy. Je možné, že na vás vrhnou nemoc. Je také možné, že k vám pošlou jiné osoby, jež mají vyvolat váš vzájemný nesoulad. I „dobré přátele“ lze takto obrátit. Nebylo by špatné, kdybyste takové věci poslali na Fórum, aby se jejich metody odhalily.

Obrácený zákon rezonance

Když se tedy přiblížením k mateřské esenci chcete zdvihnout na vyšší energetickou úroveň, nebo když se dostanete příliš blízko k určitým pravdám, pak jste napadáni. Pak se objeví problémy. Duchovní zákon rezonance, který je v normálním případě oprávněný, pozbude platnost:

máte problémy, protože jste na správné cestě, ne proto, že tady ještě máte pár nevyřešených karmických rezonancí.

Přesně v tuto chvíli se obvykle vynořují pronašeči spirituálních mouder a vykládají vám, že vším jste si vinni sami. Aniž by to postřehli, sílu vám ještě uberou. V tomto boji proti reptošům o naši vlastní svobodu platí: kdo chce osvobodit mateřskou esenci, bude mít problémy. Kdo se pouze vydal po cestě spirituálního osvícení, tomu se může dařit velmi dobře, čímž může sobě i jiným ukazovat, že jeho cesta je správná. Ale dobře se mu vede proto, že pro reptiliány není žádným nebezpečím.

Nádrže energie

Nádrže sexuální energie

Asi před 25 lety jsem žil v Caracasu a setkal jsem se tam s jedním mladým mužem, s nímž jsem si jednou večer dlouho vyprávěl o duchovnosti. Oba jsme měli velmi zajímavé zkušenosti. Pozdě večer mi vyprávěl, že přišel o otce a že se k mnoha mužům cítil být přitahován. Ó jé a to řekl zrovna mně! V tu chvíli bych se byl býval rád stal neviditelným. Tělesné vztahy s muži pro mě byly spíš odstrašující. Ten hoch se chtěl se mnou na rozloučenou obejmout a já toho nebyl schopen.

Když jsem pak byl ve svém pokoji sám, děly se vskutku divné věci. Cítil jsem, jak na mě působí jakási energie. V této energii byly homosexuální představy kombinované s velkou sexuální rozkoší. Cítil jsem vzrušení. Tu noc jsem byl nějakou dobu s těmito energiemi propojen. Věděl jsem, že s tím vlastně nemám co do činění, a cítil jsem v sobě také boj probíhající na úrovni nevědomí. Za dvě hodiny to bylo pryč. Měl jsem pocit, že kdybych byl býval toho hocha objal, abych mu prokázal laskavost, pak by tato homosexuální energie byla té noci ještě silnější.

To bylo poprvé, co jsem byl schopen vnímat energii jako nádrž energie. Taková nádrž je jako zhuštěná energie představ a pocitů, které lze při intenzivním kontaktu těžko odolat. Nádrže sexuální energie působí zvlášť snadno, protože jsou energeticky nabity rozkoší a lačností. Vzniká závislost, drogová náruživost. Další nádrže sexuální energie existují pro sadisticko-masochistický sex, pro sex s dětmi atd.

Pozor, netvrdím, že všechny neobvyklé sexuální praktiky jsou napojeny na nádrže sexuální energie. Měl jsem např. pacientku, která ve svém právě předcházejícím životě byla mužem. Na muže prostě neměla chuť. Cítila se pochopitelně přitahována k ženám, na které ale reagovala i její srdeční čakra. Homosexualitu tedy není nutné považovat za nebezpečnou zásadně, nýbrž jen tehdy, když je přes nádrž sexuální energie sdružena s náruživostí. Rovněž na skupinovém sexu není v zásadě nic vadného. Byly doby, kdy byl spíš obvyklý. A dnes jsou skupiny, které fungují harmoničtěji než mnohá manželství.

Nádrže energie náboženství a spirituality

Další nádrž energie jsem objevil u reiki. Je vytvořena z kupy, ze soustředěné léčivé energie. K této nádrži se lze připojit pomocí příslušných k tomu nabízených technik a zasvěcení. Člověk se tím skutečně dostane k léčivé energii, ale ta není od „boha“, jak se o ní tvrdí, nýbrž je kradená. Je to hromada energií mnoha duší, z nichž se tato energie nějak nasává. Možná ta krádež probíhá pomocí oněch zasvěcení. Takže zasvěcencům reiki se krade jejich životní energie a část z ní se jim zase dává zpět jako energie léčivá. Tento princip se používá u mnoha léčitelských technik a v mnoha náboženstvích. Šlo jen o to, že nejdřív jsem si toho všiml u reiki. Některé lidi jsem z jejich zasvěcení vysvobodil a z nich spadlo velké břímě. Nechtěl bych zde také každého, kdo dělá reiki, označit za nebezpečného, ale já osobně bych se nedal léčit ani těmi nejmilejšími reikisty.

tm: Při zasvědcení se Vám zhmotní kamínek v játrech pomocí kterého Vás pak ovládají a kradou energii. Jediná možnost je se ho zbavit jaterní očistou.

Zcela typické, nebezpečné prohlášení týkající se reiki a jiných technik třeba (reconection) zní : „Jsem jen kanál“. Léčivá energie má na pacienta téci pouze rukama. Zbytek těla léčitele má zůstat zcela mimo léčení. Už vidíte, že to odporuje tomu, co říkám já. Za prvé – je nutné být zcela v kontaktu s pacientem, aby se zabránilo cizímu vlivu. A za druhé – božský zdroj (Ursprung) je jak známo uložen v člověku samém, a proto by hojivá energie měla téci skrz vlastní duši, tedy měla by citelně protékat vlastním tělem hojitele.

Pro mě je nejúžasnějším zážitkem jedna nádrž energie Vatikánu, kterou jsme jednou objevili ve spolupráci s naší dominikánskou přítelkyní. Odhalili jsme mnoho podlaží pod zemí, nevím, zda reálných, nebo astrálních, v nichž jsou zajaty části duší. Například jsme tam potkali části duší čarodějnic a čarodějů, kteří byli usmrceni v době inkvizice. Tam dole stále ještě je velký potenciál astrální energie. Objevili jsme, že jeho využitím byla například realizována zjevení panny Marie. Také zjevení Fatimy bylo produkováno odtamtud. Nemám ponětí, co dalšího s tím lze podniknout. (Vúdú v Africe a u nás na ostrově Haiti pracuje stejným způsobem, se zajatými částmi duší.) Tuto nádrž reptiliáni přísně střeží. Všude jsme se setkávali s ještěry, kteří nás napadali, a bolelo to. Věříme, že jsme některé části duší osvobodili, nevíme ale, kolik jich tam dole ještě je. Část prakticky každého z nás, kdo byl inkarnován ve středověku, může vězet tam dole.

Další a konečné pokračování zítra v 7:54

tm

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.