Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Setkání dvojníků v OSN
  Setkání dvojníků v OSN

  Setkání dvojníků v OSN

 • Člověk a jeho život v Matrixu mezi bezduchými bio-roboty
  Člověk a jeho život v Matrixu mezi bezduchými bio-roboty

  Člověk a jeho život v Matrixu mezi bezduchými bio-roboty

 • Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen
  Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen

  Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen

 • JAG zatkl dalšího zločince ze CDC
  JAG zatkl dalšího zločince ze CDC

  JAG zatkl dalšího zločince ze CDC

Související zprávy

Těsně před koncem lidstva nám musejí říci pravdu!!!!!

….tak jak neustále říkám, okamžik se pomalu přiblížil a naplňuje se něco neuvěřitelného. Proto pro všechny pochybovače duté Země a těm, kteří si neumějí udělat jakékoliv vlastní důkazy, předkládám následující článek. Zapomeňte na učení ze všech škol. Všemu je úplně jinak…..

A vy si skutečně myslíte že tlak na ponorku v 500 metrů pod vodou na jižním pólu je takový tlak jak jste se učili ve škole????? A co tak nějaké anomálie o kterých vůbec nic nevíte???? Co když do 30 metrů stoupá tlak normálně a potom je konstantní?????

16:54

These official Nazi maps and documents confirm the existence of Agartha — an entire world inside our planet
via Ancient Code

One of the most interesting question many people have asked for centuries is whether there is a possibility that our planet is hollow?

For many years it was believed that the earth was hollow, but even though many have come up with theories, until 1968 there was no proof.

That year, pictures taken by a satellite orbiting Earth clearly showed a gaping hole located at the North Pole; enough evidence to support the hollow Earth theory according to many.

Snímek obrazovky 2015-12-15 v 16.45.54

We have read about the legendary stories about the Nazis who explored the Southern regions of our planet and even creating secret bases in Neuschwabenland.

Some also speak about Operation Highjump and Admiral Byrd’s journeys where extremely advanced airships were seen flying around and exploring new territories.

Not long ago, we discovered a map of the third Reich in which there are several secret passages depicted which were used by German U-Boats to access mysterious underground regions, as well as a complete map of both hemispheres and the mysterious kingdom of Agartha.

We have also come across a letter, supposedly written by Karl Unger, who was aboard the German U-Boat 209, commanded by Heinrich Brodda, in which he states that the crew had reached the interior of the Earth and that they did not consider coming back.

Snímek obrazovky 2015-12-15 v 16.49.35

And here’s a translation:

Snímek obrazovky 2015-12-15 v 16.50.00

The stories above are backed up by maps made by famous cartographer and artist Heinrich C. Berann for the National Geographic Society in 1966.

In that map, the Antarctic continent can be observed without its thick layer of ice.

But the most intriguing detail are the presence of underwater passages spanning across the entire continent and seem to converge at the exact location which is identified as the opening towards the Hollow Earth or Inner Earth.Snímek obrazovky 2015-12-15 v 16.52.43

Hitler was obsessed with mysticism and the inexplicable, he was very interested in UFO’s and ancient history, and many of his followers knew that and supported him.

Here are the official Nazi maps of the inner world:
Snímek obrazovky 2015-12-15 v 16.54.50
Snímek obrazovky 2015-12-15 v 16.55.29
Snímek obrazovky 2015-12-15 v 16.55.41

The possibility that the earth is hollow, and that it can be accessed through the North and South poles, and that secret civilizations flourish within it, has spurred the imagination of people through centuries.

It might just turn out to be true after all, that somehow, and somewhere, there is an access which leads to a completely different world, one that has been kept in secrecy for years.

You can read more on the subject here. The complete accounts on Agartha, including Admiral Byrd’s personal journal can be read here.

Zde překlad sora:
Oficiální mapy nacistů a dokumenty dokazují existenci Agarthy – celý svět uvnitř naší planety.

Jedna z nejzajímavějších otázek, kterou se zaobíralo mnoho lidí po celá staletí je „Je tu možnost, že naše planeta je dutá?“ Po mnoho let se věřilo, že Země je dutá, ale ačkoliv mnoho lidí přišlo s teoriemi, až do roku 1968 nebyl důkaz. Toho roku obrázky ze satelitu kroužícího nad Zemí jasně ukázaly obrovskou díru v oblasti Severního pólu; podle mnohých dostatečný důkaz podporující dutou Zemi.

Četli jsme o legendárních příbězích nacistů, kteří zkoumali jižní oblasti naší planety a dokonce vytvořili tajné základny v Novém Švábsku (Neuschwabenland). Někteří mluví o operaci Highjump a cestách admirála Byrda, který viděl extrémně pokročilé létající lodě prozkoumávající nová teritoria.

Nedávno jsme objevili mapu 3. říše, ve které je zakresleno několik tajných průchodů, které používali německé ponorky k dosažení záhadných podzemních oblastí, stejně jako kompletní mapu obou hemisfér a záhadného království Agarthy. Také jsme nalezli dopis, zřejmě psaný Karlem Ungerem, který byl na palube německé ponorky 209, řízené Heinrichem Broddem, ve kterém uvádí, že posádka dosáhla vnitřku Země a nezvažovali návrat.

Oficiální instrukce nacistů k dosažení Agarthy:
PONOŘIT SE V BODU SE SOUŘADNICEMI: PŘESNÝ PRŮSEČÍK: 68 STUPŇŮ JIŽNÍ ŠÍŘKY A 1 STUPEŇ VÝCHODNÍ DÉLKY, DO HLOUBKY 460 METRŮ.
Přesně splnit tyto pokyny!
1. Ponořit se. Od bodu ponoření polovinou plné rychlosti, 10 stupňů šikmo k pravoboku, sklon k přídi, úhel sklonu 5 stupňů. Vzdálenost 188 mořských mil. Předepsaná hloubka – 500 metrů. (Protože se jede v koridoru, je tlak na těleso lodi při manévrování nepodstatný.)
2. Vynořit se. Zatížit vyvážením zádě, úhel vynořování 23 stupňů, směr 22 stupňů šikmo k levoboku. 190 metrů nahoru. Vzdálenost 75,5 mořských mil.
3. Obtížný manévr! Vynořit se. Zatížit vyvážením zádě, úhel vynořování 41 stupňů. Jízda – rovně. 110 metrů nahoru, vzdálenost 21,5 mořských mil. Pak směr 8 stupňů šikmo k pravoboku až do vynoření na hladině v jeskyni. Vzdálenost 81 mořských mil.
4. Jízda na hladině uvnitř jeskyně směrem 8 stupňů šikmo k pravoboku. Vzdálenost 286 mořských mil.
5., 6. Obtížný manévr! Se sklonem k přídi, úhel sklonu 45 stupňů. Do hloubky 240 metrů, vzdálenost 60 mořských mil. Pak směrem 20 stupňů šikmo k levoboku, přičemž se pokračuje v ponořování až do hloubky 310 metrů až k vjezdu do koridoru. Po značce 310 metrů pokračovat v ponořování se sklonem k přídi. Úhel ponořování 7 stupňů do hloubky 360 metrů. Vzdálenost 70 mořských mil. Dále směrem 31 stupňů šikmo k pravoboku do hloubky 380 metrů.
7. Ponořit se. Sklon k přídi, úhel ponořování 22 stupňů. 100 metrů směrem nahoru směrem 26 stupňů šikmo k levoboku. Vzdálenost 43 mořských mil.
8. Vynořit se. Vyvážit záď. Úhel vynořování 45 stupňů, rovně, až se znovu objeví světlo. Změny magnetických pólů. Na pohyby střelek kompasů a měřicích přístrojů nedbat!
9. Plavba do Agarty. Plavba na maximální výkon (poznámka tm: z důvodů silného protiproudu nutnost maximálního výkonu strojů). Plavba neustále rovně než spatříte „světlo“. Změny magnetických pólu!  Pohyby magnetických střelek kompasů a zaměřovacích přístrojů (tm: naváděcích přístrojů do cíle všichni CPT věděli co to znamená) nebrat v úvahu.
(Další pokyny ve svazku č. 3. Otevřít až po připlutí do Agarty!)

Příběhy uvedené výše jsou podloženy mapami známého kartografa a umělce Heinricha C. Beranna z National Geographic Society v roce 1966. Na mapě je zobrazena Antarktida bez tlusté vrstvy ledu. Fascinujícím detailem je přítomnost podvodních průchodů po celém kontinentu, které se sbíhají do místa označovaného jako vstup do duté Země, do vnitřní Země.

Hitler byl posedlý záhadami a nevysvětlitelnem, zajímal se o UFO a starověkou historii a mnoho z jeho věrných to vědělo a podporovali ho.
Možnost, že Země je dutá a že může být vstup skrze severní a jižní pól, že uvnitř žijí tajemné civilizace, podbízelo představivost lidí po staletí. Může to být pravda, že nějak, nějkde, tyto vstupy vedou do kompletně odlišného světa, takového, který byl držen v tajnosti po mnoho let.

zdroj: http://humansarefree.com/2015/07/nazi-maps-and-documents-to-agartha.html

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
16 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře