…..symbolikou se řídí celý svět. Jenom slepci budou číst písmena, bylo kdysi řečeno vidoucími, a tak se stalo. Nacisté měli ale smůlu. Byla jim doporučena svastika levotočivá, ta destruktivní….

[wp_ad_camp_1]

1.jpg

Slovanské Svastiky byly používány našimi Předky na ochranu lidí, zvířat, polí, obydlí i hospodářských stavení před temnými silami.

Dodávaly sílu, harmonizovaly prostředí, umocňovaly léčitelské i jiné duševní a duchovní schopnosti.

Naši Předkové věděli, jak jsou mocné, a znali jejich velkou sílu. Proto je používaly jako Oberegy nošené na těle, ženy je vyšívaly na oblečení a na bytové dekorace, muži vyřezávali na domy, násady nářadí a vytepávali na zbraně a zbroj. Každá Svastika působí určitým způsobem. Velmi záleží na správném výběru a použití. Pokud vhodnou Svastiku použije člověk připravený přijmout její energetické působení, bude pracovat pro jeho blaho. Pokud ale stejnou Svastiku použije člověk nepřipravený, bude její působení značně oslabené nebo dokonce může její energie působit proti němu. Z toho vyplývá, že ne každý symbol je vhodný pro každého a že je velmi důležitý správný výběr pro daný účel a konkrétního jedince či rodinu.

Převzato a přeloženo z www.ramhat.ru včetně vyobrazení, proto si nepřisvojuji autorství textů ani vyobrazení, pouze autorství překladu – překlad Věra Ovečková.

[wp_ad_camp_1]

Агни (Огонь) – Oheň

%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%B8_%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C_1.jpg

Symbol Svatého Ohně Oltáře i Domácího Ohniště. Oberegový Symbol Vyšších Světlých Bohů, Ochraňující obydlí a chrámy, a také Starobylou Moudrost Bohů, to je Starodávné Slovansko – Árijské Védy.

Алтарник – Altarnik

%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1.jpg

Nebeský Vše-Rodový symbol Veliké Jednoty Světlých Rodů, obývajících Svargu Přečistou, Čertogi i Obydlí v Javi, Slavi i Pravi. Dávný symbol se zobrazuje na Oltářním kameni, blízko oltáře, na který se přináší Dary i konají Obřady Rodů Velké Rasy.

Боговник – Bogovnik

%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1.jpg

Zosobňuje věčnou sílu a ochranu Světlých Bohů člověku, který je na Cestě Duchovního vývoje a dokonalosti. Mandala se zobrazením tohoto symbolu pomáhá člověku poznat Prolínání a Jednotu Čtyř prvo-elementů.

Богодар – Bogodar

%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80_1.jpg

[wp_ad_camp_1]

Symbolizuje trvalou ochranu Nebeských Bohů, kteří darují lidem Prastarou Pravdivou Moudrost a Spravedlnost. Tento symbol je zvláště ceněnŽreci – Ochránci, kterým Nebeští Bohové svěřili chránit Nejvyšší Dar – Nebeskou Moudrost.

Вайга – Vajga

%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0_1.jpg

Sluneční Přírodní znak, kterým jsme zosobňovali Bohyni Taru. Tato Moudrá Bohyně chrání čtyři Vyšší Duchovní Cesty, po kterých jde člověk. Ale tyto Cesty jsou také otevřeny čtyřem Velikým Větrům, které se snaží narušit člověku dosažení jeho cíle.

Валькирия – Valkirija

%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F_1.jpg

Starodávný Obereg ochraňující Moudrost, Spravedlnost, Ušlechtilost a Čest. Je to znak obzvlášť uznávaný vojáky bránícími Rodnou Zem, svůj Starobylý Rod a Víru. Jako ochranný symbol jej používali Žreci pro zachování Véd.

Ведаман – Vedaman

%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD_1.jpg

Symbol Žrece – Ochránce, který chrání Starobylou Moudrost Rodů Veliké Rasy, neboť v této Moudrosti jsou uloženy Tradice Společnosti, Kultura vzájemných vztahů, Paměť o Předcích a Bozích – Ochráncích Rodů.

Ведара – Vedara

%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0_1.jpg

[wp_ad_camp_1]

Symbol Žrece – Ochránce Starobylé Víry PrvoPředků (Kalen-Inglingů), kteří chrání zářící Starodávnou Moudrost Bohů. Daný symbol pomáhá poznat i používat starodávné Znalosti pro blahodárný vývoj Rodů a Starobylé Víry Předchůdců.

Велесовик – Velecovik

%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_1.jpg

Nebeská symbolika, která se používala jako Ochranný obereg. Věří se, že s jeho pomocí je možné ochránit milovaného člověka před přírodním neštěstím, když se tento člověk nachází daleko od domova.

Всеславец – Vseslavec

%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86_1.jpg

 

Ohnivý ochranný symbol, ochraňující stodoly i domy před požáry, Rodinné Svazy – před Ohnivými spory a debatami, Starobylé Rody – před hádky a boji, vede všechny Rody k Harmoniii.

Гаруда – Garuda

%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_1.jpg

Nebeský Božský znak symbolizuje veliký Nebeský Ohnivý Kočár (Vajtman), na kterém Bůh Višeň putuje po Svarge Nejsvětější. Obrazně „Garudu“ nazývají ptáčkem létajícím mezi Hvězdami. „Garuda“ se zobrazuje na předmětech Kultu Boha Višna.

Грозовик – Grozovik

%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_1.jpg

Ohnivá symbolika na pomoc ovládání Přírodních Živlů a Počasí, a také je Gruzovik používán jako obereg, ochraňující před nepohodou domy i chrámy Rodů Velké Rasy.

Громовник – Gromovik

%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1.jpg

Nebeský symbol Boba Indry ochraňujícího Starobylou Nebeskou Moudrost Bohů, to je – Starodávné Védy. Obereg se zobrazoval na vojenských zbraních, brnění i výzbroji, a také nad vchody do tvrzí, aby vcházející se zlým úmyslem byl poražen Gromovníkem.

Дуния – Dunia

%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F_1.jpg

Symbol sjednocení Pozemského a Nebeského Živého Ohně. Jeho předurčení je ochraňovat Cestu Trvalé Jednoty Rodů. Proto všechny Ohnivé Oltáře pro provádění Bezkrevných obřadů přinášených pro slávu Bohů a Předků se stavěly v podobě tohoto symbolu.

[wp_ad_camp_1]

Духобор – Duchobor

%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_1.jpg

Symbolizuje počáteční vnitřní Oheň Života. Tento Veliký Božský Oheň zničí v člověku všechny lidské tělesné neduhy a bolesti Duše i Ducha. Daný symbol nanesli na látku, do níž zabalili nemocného člověka.

Духовная Свастика – Duchovnaja Svastika 

%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_1.jpg

Užívala nejvíce pozornosti od čarodějů, volchvů, vedúnů, symbolizovala Harmonii a Jednotu Těla, Duše, Ducha a Svědomí, a také Duchovní Sílu. Volchvové používali Duchovní sílu k ovládání přírodních prvků.

Духовная Сила – Duchovnaja Sila

%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_1.jpg

Stálý symbol Přeměny Ducha Člověka používaný pro zesílení a koncentraci všech Duchovních Vnitřních Sil Člověka, potřebných pro tvůrčí práci pro blaho potomků svých starých Rodů nebo svého Velkého Národa.

[wp_ad_camp_1]

Душевная Свастика – Duchovnaja Svastika

%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_1.jpg

Používala se pro koncentraci Vyšších Sil k vyléčení. Dyševní Svastiku měli právo zahrnout do ornamentů oděvů jenom Žreci, kteří se pozvedli na vysokou úroveň Duchovně-Mravní dokonalosti.

Дхата – Dchata 

%D0%94%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0_1.jpg

Božský Ohnivý znak symbolizující vnitřní i vnější strukturu člověka. Dchata představuje čtyři základní elementy, které byly darovány Bohy – Tvůrci a z kterých je vytvořen každý člověk Velké Rasy: Telo, Duše, Duch a Svědomí.

Зайчик – Zajčik

%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA_1.jpg

Sluneční symbol charakterizuje obnovení v životě Rodu. Věřilo se, že pokud si žena vezme pás s vyobrazením Zajčika v době těhotenství, bude rodit samé chlapce, nástupce Rodu.

Více zde: http://www.veraoveckova.cz/moudrost-predku/svastiky/

Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.