V souvislosti s volbou prezidenta začali dobrovolníci volebního štábu Pavla Fischera roztáčet vlastní, český Majdan. Nevěřil jsem, že je to možné, ale bohužel se to skutečně stalo a pokračuje dál. Aby tedy bylo jasné, o co se tady jedná a jak může vše případně skončit, zrekapitulujme si technologii a scénáře „barevných revolucí“. Přitom můžeme vycházet z historických zkušeností z již realizovaných akcí.
Nejprve je třeba říci, že „barevná revoluce“ je operace, jejíž významnou součástí je tzv. ceremoniální magie a nejedná se pouze o organizaci událostí a manipulaci s lidmi. Scénář „barevné revoluce“ má po několika opakováních již dobře zafixovanou matrici, takže již pouhý název je podle všeho způsobilý spustit odpovídající scénář, případně čerpat energii z již existujících egregorů.
Scénář asociovaný v matrici s pojmem „barevná revoluce“ obsahuje tyto základní prvky:
 • Nenávist
 • Masové rituály (podrobněji viz níže)
 • Zpochybnění výsledku voleb
 • Státní převrat
 • Násilí a zabíjení
 • Občanská válka

[wp_ad_camp_2]

Matrice barevné revoluce je výrazně destruktivní, obsahuje násilí a zabíjení. Energie nahromaděná v egregoru již v jeho počátečních fázích může být značná, proto si dobře rozmyslete případné individuální akce, abyste nepřišli k úrazu.

Magická složka „barevné revoluce“

Fáze 1 – vytváření egregoru

V první fázi magické operace se vytváří egregor a hromadí počáteční energie.
Konkrétní egregor „tyrkysové revoluce“ byl počat v lůně římskokatolické církve. Začal jako kampaň na podporu Pavla Fischera, kterou šířili a šíří dobrovolní aktivisté, zejména pomocí facebooku. O jiných sociálních sítích není autorovi nic známo, případné informace uvítáme.
Zapojení katolické církve není náhodné. Ze všech českých náboženských společenství (kromě pravoslavného) je nejobřadnější a její členové se v ceremoniálních událostech cítí „jako doma.“
Prvním symbolem egregoru se stala zkratka „PF 2018″ (Pavel Fischer 2018). Dalším symbolem je barva, a to tyrkysová (modrozelená). Později byla značka PF 2018 doplněna plným názvem: „Tyrkysová revoluce 2018″.
Energie egregoru se vytváří a doplňuje vybuzením emocí davu. Počáteční energie tohoto egregoru pochází, jak jinak, hlavně z nenávisti vůči prezidentu Miloši Zemanovi, a je živena notorickými pomluvami a urážkami.

Fáze 2 – posílení egregoru, aktivace davu

Do dalšího posilování egregoru je potřeba zapojit dav, který se sejde na jednom místě a vytvoří emoční energii. To se pravděpodobně poprvé uskutečnilo večer ve čtvrtek 10.1.2018 v Praze na Palachově náměstí. Z události existuje na facebooku krátký video záznam ve facebookové skupině Tyrkysová revoluce 2018.
Na videu jsou vidět všechny „povinné složky“ matričně-egregoriální ceremoniální magie: barva, obrazová symbolika (nápisy PF2018, symbol mávající ruky), píseň „Tyrkysová revoluce“, klátivý, rytmický společný pohyb.

[wp_ad_camp_2]

Fáze 3 – nasměrování egregoru

Po prvním kole prezidentské volby Pavel Fischer nepostupuje a již aktivovaný egregor se „přesměrovává“ na Jiřího Drahoše. Je to poměrně jednoduchá operace, v hysterii po prvním kole voleb to jde jako po másle. Příznivci všech ostatních protikandidátů se až na velmi řídké výjimky „nabalují“ na Jiřího Drahoše, rozdíly v profilu, programu či názorech nikoho nezajímají. Tím se vysvětluje, proč byli v kampani k prvnímu kolu všichni kandidáti nevýrazní a málo konkrétní – nevědělo se, kdo postoupí do druhého kola, a proto museli být všichni vzájemně zaměnitelní.
Díky facebooku, který ukazuje jenom příspěvky vašich „přátel“ proběhly tyto tři úvodní fáze zcela nenápadně a v podstatě nikdo mimo okruh katolické církve je nezaznamenal. Nicméně egregor vstupuje do veřejného prostoru s poměrně značnou silou. Podle počtu hlasů (zhruba 500.000) to vypadá, že za Fischera hlasovali téměř všichni katolíci s volebním právem. To je už od začátku velmi silný náboj.
Dosud jsme popisovali již proběhnuvší události. Nyní následuje popis dalších stupňů magické složky barevné revoluce, které podle „pravidel žánru“ teprve musejí přijít.

Fáze 4 – nasměrování nashromážděné negativní energie

Až do druhého kola volby bude nashromážděná negativní energie využita k masovému hysterickému útoku na Miloše Zemana s cílem způsobit mu kolaps a smrt. Na egregor se postupně napojují nekatolíci, kteří sdílejí podporu Drahoše.
Tato fáze začala hned v pondělí ráno. Dovolíme si jedovatou poznámku: kdyby se objevila taková záplava sdílení a příspěvků na Facebooku ve prospěch Zemana, okamžitě bychom se dočetli ve všech českých i zahraničních médiích, že je to práce „placených prokremelských trolů.“
Pokud Zeman přežije následující dva týdny a bude zvolen, energie bude nasměrována na zpochybnění výsledku voleb. Zasáhne slabé články. Poctiví lidé, kteří by za normálních okolností podle pravdy potvrdili, že volby byly v pořádku, začnou říkat neuvěřitelné věci. Zhysterizovaný dav bude všemu věřit, protože emoce již dávno převážily nad racionálním uvažováním.

Fáze 5 – rituální lidská oběť

Příprava: zahraniční (ale i naše) média začínají informovat o „obavách z násilného vývoje“, „obavy z nasazení ozbrojených složek proti protestujícím“ a podobně. Přitom k násilí samotnému zatím nikde nedochází, ale zprávy v médiích se je snaží předstírat nebo vyprovokovat. Někdy i vymyšlenými zprávami o násilných střetech.
V této fázi je potřeba za každou cenu zabránit vzniku násilí, a to tím, že nebudete nikam chodit a nebudete se nikde zapojovat do žádných „debat“.
Následujícím povinným prvkem ceremoniální magie je již samotná rituální lidská oběť. Může se jednat o cokoliv – přímé zabití, nehoda (ušlapání, dopravní nehoda) i například fiktivní mrtvola (všeobecně známý „student Šmíd“ Petra Uhla z listopadu 1989).
Poté, co v roce 2017 dostaly Bílé přilby Oscara za natáčení „dokumentárních filmů“, můžeme v tomto směru očekávat velmi kvalitní „produkci.

[wp_ad_camp_2]

Fáze 5 – další hromadění energie

Po rituální oběti následuje čas rituálního truchlení. Je to čas velkého emočního vypětí, zpěvu smutečních písní, hymny, případně vzniku nových egregoriálně matričních symbolů (respektive magičtí operátoři mohou zapojit do procesu takové matričně-egregoriální symboly, které vhodně posílí zamýšlený vývoj scénáře). Je možné, že se v tuto chvíli objeví symbolika svatého Václava.

Fáze 6 – přechod do aktivní fáze násilí

Po úspěšném nahromadění energie ve fázích 4 a 5 dojde v poslední fázi k rozpoutání násilí, chaosu (s úmyslem vyvolat „řízený chaos“) a architekt celého projektu začne realizovat konečné cíle, o kterých v této chvíli můžeme jen spekulovat.
Jiří Malý, Aliance národních sil

[wp_ad_camp_2]

Pojďme si nejprve zrekapitulovat nejdůležitější prvky scénáře:
 • Využívá ceremoniální magie k vytvoření a posilování egregoru
 • „Identifikátorem“ egregoru a spouštěčem matrice jsou barva a slovo „revoluce“
 • Hlavním zdrojem energie jsou negativní emoce – nenávist, pocit křivdy, touha po pomstě, konfrontace, konflikt
 • Konečným nebo průběžným cílem scénáře je rozpoutání násilí a zabíjení
 • Hlavními událostmi scénáře jsou:
  • Opakující se davová shromáždění
  • Utvrzování se v nenávisti, očerňování skutečného nebo domnělého protivníka
  • Odmítnutí výsledku demokratických voleb
  • Rituální lidská oběť
  • Vyvolání konfliktu velkého rozsahu
V dalším textu občas použijeme slovo „majdan“ namísto „barevná revoluce“ nebo „tyrkysová revoluce“, protože je to stručnější.

[wp_ad_camp_2]

Z výše uvedeného stručného výčtu lze odvodit některé zásady a praktické rady, jak vzdorovat scénáři barevné revoluce.
 1. Veškerá opatření proti majdanu musí působit zejména v informační rovině.
 2. Zapomeňte na jakoukoliv formu násilí, konfliktu nebo konfrontace. To jsou zdroje, ze kterých egregor čerpá energii. Nezapojujte se do hádek. Nepřete se, zejména ne o podružnostech.
 3. Zrovna tak se nesnažte s „majdanisty“ souhlasit. Vhodný postoj je opatrné váhání, protějšku dá možnost zapochybovat. Pokud je váš protějšek příliš militantní nebo vyloženě agresivní, nenápadně se ztraťte.
 4. Základním pravidlem odporu je „nedělat vlny“. Nevyvolávat konflikty, zbytečně nešířit informace o těchto akcích mezi lidi, kteří o nich zatím nevědí a nelze předpokládat, že by mohli nějak užitečně majdanu čelit. Informace šiřte uvážlivě mezi stejně smýšlejícími lidmi, ale nerozhlašujte je velkým skupinám, které neznáte. Výsledek by mohl být opak toho, čeho chceme dosáhnout, což je utlumení majdanu, aby se nemohl rozvinout až do případného krvavého scénáře.
 5. K realizaci scénáře majdanu budou nutné nejrůznější provokace. Proto je důležité, aby (pokud možno) každá falešná informace mohla být vyvrácena. Pokud uvidíte někde v ulicích, jak nějaký štáb natáčí zinscenovanou scénku (například na rohu ulice se sejde 12 lidí, aby štáb mohl zblízka natočit „masovou demonstraci“), natočte pohled zdálky, který zachytí celý kontext situace, a podobně. Pokud se objeví úplně falešné fotografie, najděte na internetu originální zdroj a demaskujte dezinformaci. Například celá řada snímků „zraněných syrských dětí“ byla, jak se dodatečně ukázalo, pořízena jindy a jinde, například v Egyptě, Iráku, několik let zpátky.
 6. Jakmile začnou média šířit zprávy o „obavách z násilí“, nejlepší, co můžete udělat, je zůstat doma a nemíchat se do jakýchkoliv shromáždění davu, organizovaných ani náhodných. Kdo by chtěl v takové situaci pořizovat foto a video dokumentaci v terénu, musí si počínat s nejvyšší obezřetností.
 7. Egregor tohoto majdanu se zrodil v lůně římskokatolické církve. Věřící katolíci mají zakázáno zabývat se magií a samozřejmě mají zakázáno uctívat Satana. Vhodně načasovaný poukaz na to, že davové rituály na náměstích mají charakter satanistické magie, odkaz na jiné „barevné revoluce“ kde došlo k lidským obětem může alespoň některé zviklat v přesvědčení, že chozením na tyto akce „dělají bohulibou věc.“ Většina z nich si nebude připouštět, že se jedná o magii. Pokud to nepochopí, nemá cenu je za každou cenu přesvědčovat, ale i tak si potichu trvejte na svém.
 8. Sdílejte mezi sebou všechny novinky, ale nepropadejte hysterii ani panice. Všechno dělejte v klidu a s láskou.
 9. Pokud budete chtít působit na účastníky majdanu, se kterými se setkáte, nevyvolávejte konfrontaci tím, že jim budete „cpát“ informace, které nepřijmou. Je nutné postupovat buď formou otázek nebo (vy, kdo jste mistři v komunikaci) použít pokročilejší komunikační techniky k zasetí potřebné informace nebo pochybností.
 10. Monitorujte facebook, ale „nedělejte vlny“. Pokud byste se výrazně vměšovali do skupiny „Tyrkysová revoluce“, organizátoři by ji mohli uzavřít a tím by se zkomplikovalo její sledování.
Zdroj: 1, 2, 3
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.