Gréta Thunbergová je tváří projektu, za nímž stojí komerční zájmy. Takto okomentoval činnost 16leté švédské ekologické aktivistky známý ruský moderátor Vladimír Solovjov.

„Je zřejmé, že probíhá manipulace světovým míněním. Je také zřejmé, že za tím stojí vážné obchodní zájmy. A čí zájmy to jsou, se dozvíme brzy“, slíbil Solovjov na svém kanále Telegram.

[wp_ad_camp_2]

Podívejme se proto trochu zevrubněji na činnost této dívenky. Gréta Thunbergová ve svém pondělním vystoupení v OSN obvinila světové lídry ze lži a „krádeže dětství“. Podle jejího mínění současní politici ignorují problém klimatických změn a ekologického ohrožení ve prospěch hospodářského růstu. „Mládež začíná chápat vaši zradu. Oči všech budoucích generací jsou upřeny na vás. A jestli nás oklamete, slibuji: neodpustíme vám to“, prohlásila aktivistka.

Svůj první samostatný protest uspořádala Gréta v srpnu roku 2018 u švédského parlamentu. Požadovala po vedení země, aby splnilo Pařížskou dohodu o klimatu. Přesto, že právě Švédsko je v ekologii nejaktivnější zemí na světě, Grétě se to stále zdá málo.

Aktivistka kritizuje ekologické Švédsko. Proti USA však neprotestuje

Je ale zvláštní, že Gréta ani jednou neprotestovala například u ambasády USA, země, která vystoupila z Pařížské konvence a odmítá kdejakou, nejen klimatickou dohodu, jestliže není zrovna v souladu s jejími ekonomickými zájmy a je schopná zaplevelit zbytek světa, jen když to pro Ameriku bude výhodné. Pro USA je zájem světa nepodstatný, ale to Grétě evidentně nevadí.

Gréta pak odmítla chodit do školy o pátcích kvůli ekoaktivitám a iniciovala akci „Pátky pro budoucnost“, k níž se zanedlouho připojili školáci i z jiných zemí. Následně to přerostlo do stejnojmenného hnutí. Je zvláštní, že ji ani nenapadlo začít pořádat akce o víkendu. Důvodů pro to může být hned několik, ale ti, co za Grétou stojí vědí naprosto určitě, že „bojovníků“ za ekologii by v osobním volnu citelně ubylo.

[wp_ad_camp_2]

Gréta je darem z nebes pro PR aktivisty

Připomeňme, že Grétě byla diagnostikována onemocnění, jako je Aspergerův syndrom, obsedantně kompulzivní porucha (OCD) a selektivní mutismus. Ani jedno z onemocnění není o sníženém intelektu jako takovém. Naopak, někteří jedinci jsou mimořádně inteligentní. Problém je však ve způsobu komunikace a sociální inteligenci. Nemocní Aspergerovým syndromem jsou navíc snadno manipulovatelní, a právě tento faktor je zřejmě třeba u Gréty brát v úvahu především.

U Gréty lze předpokládat herecké a výrazové nadání. Její matka je operní zpěvačka a otec i dědeček jsou herci, dědeček navíc režisér. Pro organizátory jejího „piáru“ mohla být určitě zajímavá také skutečnost, že jejím předkem byl první člověk, který spočítal skleníkový efekt oxidu uhličitého, nositel Nobelovy ceny za chemii – Svante Arrhenius. Pro nepřesnost svých výpočtů a nezohlednění důležitých faktorů byl sice kritizován svými kolegy už v době uveřejnění svého tvrzení; pro žraloky v oblasti PR to je ovšem zcela nepodstatná „maličkost“.  A že byla inteligentní dívčina doslova „nobelevským objevem“ pro PR žraloky, není pochyb. Bude proto zajímavé vědět, kdo a proč stojí za zneužitím malé Gréty. Vždyť které dítě by nechtělo upoutat pozornost celého světa, když mnozí z nich nejsou s to upoutat pozornost vlastních rodičů?

Neméně zajímavé bude zjištění, od čeho měla Gréta nevědomky odpoutat světovou pozornost v čase, kdy konflikty doslova otřásají státy i národy po celé planetě. A to může být nebezpečnější a po čertech rychlejší, než globální oteplování.

[wp_ad_camp_2]

—————————————-

Aspergerův syndrom (AS) patří mezi poruchy autistického spektra. Vyznačuje se především potížemi v komunikaci a sociálním chování, které jsou v rozporu s průměrným až nadprůměrným intelektem a řečovými schopnostmi (pasivní slovní zásoba bývá velmi bohatá, vývoj řeči není opožděn). Emoční a sociální inteligence je snížena, stejně jako schopnost porozumět běžným společenským situacím. V důsledku špatného rozpoznávání záměrů a úmyslů ostatních mohou být nositelé této poruchy v dětském věku snadno manipulováni, protože se z toho jejich okolí pokusí těžit.(Wikipedie)

[wp_ad_camp_2]

Obsedantně-kompulzivní porucha (lat. sedo sedět, doslova posedlost; lat. compello, compulsum pohánět), zkratkou OCD (z angl. obsessive-compulsive disorder) je duševní porucha. Hlavním rysem jsou opakované vtíravé myšlenky a nutkavé činy. (Wikipedie)

Selektivní mutismus je poněkud neznámou a zdánlivě vzácnou patologií. Můžeme jej definovat následovně: přestože je někdo schopen mluvit a také to v určitých situacích nebo s určitými lidmi běžně dělá, v jiných situacích nebo s jinými lidmi to nedokáže. Nejedná se o organickou dysfunkci, protože subjekt mluvené řeči rozumí a je schopen mluvit. Postižení mohou být dospělí i děti, nicméně běžněji se tato porucha vyskytuje u dětí. (Wikipedie)

Zdroj: 9

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.