…..na žádost našich čtenářů jsme nechali přeložit první video o válce v podzemí, o které nemá nikdo ani ponětí. Druhý a třetí díl je v přípravě…..

17:54

Originál videa v angličtině: ZDE

Video v německé verzi: ZDE

Zkratka DUMBS – Deep Underground Military Bases System – Systém podzemních vojenských základen

 Tito zlí lidé se nevzdají bez boje. Budou nás chtít všechny stáhnout ke dnu s sebou jako zlobivé malé dítě, které se nechce podělit o hračku – když hračku nemůžu mít, tak ji radši rozbiju, nikomu ji nepůjčím. Takže o tohle budou usilovat. Budou chtít zničit tento svět a zabít nás všechny společně s nimi, protože pokud oni nemohou vyhrát, pak nemůže vyhrát nikdo, ani my. Proto jsem zde, proto jsem byl povolán Bohem a Bůh mi dal tuto možnost sloužit mu, mému národu a lidstvu, děkuji za to a jsem rád a vděčný, že mohu být prospěšný ostatním, děkuji.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

To, co uvidíte, bylo doteď skryto před veřejností a stálo mnoho životů dobrých lidí. Uvidíte to, co nám vlády nejvíce tají, prosím stáhněte si toto video a publikujte a šiřte jej dál, aby pravda vyšla najevo.

V tichosti připravovali něco velmi významného. Podívejte se na tyto dveře, které se nacházejí několik mil pod zemským povrchem, abyste si udělali obrázek o tom, co očekávají… 2012?

Mají pokročilý systém dopravy napojený na podzemní základny (DUMBS), který je schopen dosáhnout rychlosti přesahující Mach 1. V těchto základnách mají uskladněné obrovské množství jídla a zásob.

Pokud byste měli zájem o jakákoli další doplňující data, dávám vám (těm, kteří sledujete toto video) svolení mě kontaktovat na e-mailu [email protected] Abych se představil, jsem veterán, sloužil jsem přes dvacet let jako námořník na ponorce, měl jsem vysoké bezpečnostní prověrky a byl jsem zasvěcen do mnohého, „červenou pilulku“ jsem si vzal 22. srpna 1990.

Takže jsem dělal výzkum po dobu více než třiceti let a ujišťuji vás, že jsem mnoho nocí proplakal a nemohl jsem spát celé týdny z těch otřesných věcí, které jsem musel sledovat a vědět. To, co je normální pro mě, je zcela mimo chápání běžných lidí, technologie jsou mnohem více rozvinuté, než si myslíme. Rozumím, že je těžké tomu věřit.

Níže najdete nová odhalení DUMBS a podzemní války. Jde o dlouhou duchovní válku o přežití ráje na zemi a lidstva.

List Efezským 6:12 (z bible, pozn. překl.) říká „Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti vládcům, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním mocnostem zla v nebeské říši.“

Jsou čtyři fáze tohoto dlouhého duchovního boje mezi dobrem a zlem, neboli mezi zlými temnými silami, které se postavily proti božskému plánu jediného živoucího boha a proti těm, kteří se věnují službě jedinému živoucímu bohu. Čtyři fáze, které je nezbytné dokončit, abychom vyhráli tento boj proti silám zla, které sestoupily na zemi před mnoha staletími a zaútočily na lidstvo, jsou tyto:

První – odstranit zlo z prostoru kolem Země a udržovat v něm trvalou nadvládu.

Druhá – odstranit zlo z nebe nad Zemí a udržovat v něm trvalou nadvládu.

Třetí – odstranit zlo z povrchu Země a udržovat na něm trvalou nadvládu.

Čtvrtá – odstranit zlo z podzemí, ze všech tunelů, labyrintů, jeskyní a podzemních základen a udržovat v nich trvalou nadvládu.

Fáze jedna a dvě byly z většiny dokončeny Aliancí Q Patriots a bílými klobouky. Fáze tři dosáhla velkých pokroků za pomoci Q Aliance, zbývají poslední opevnění, což jsou zejména Čína, Írán a Izrael. V těchto zemích jsou nyní nejvyššími představiteli patrioti bílých klobouků. Vysoušení bažiny a odstraňování satanských horních vrstev pokračuje, probíhá i ve vládách jednotlivých zemí.

[wp_ad_camp_2]

 

 

V USA toto probíhá úspěšně a po volbách v roce 2020 nastanou rozsáhlé změny, začne hromadné zatýkání, vojenské tribunály a popravy těch, kteří budou shledáni vinnými za vlastizradu (podívejte se na proroctví Marka Taylora o zatýkání v Kongresu).

Čtvrtá fáze právě začala. Je to obrovská podzemní válka, do které byly povolány všechny složky americké armády. Speciální jednotky v první linii používají zbraně, které málokdo zná. Postupují skrze iluminátské démonické síly a rozsáhle propojené podzemní vojenské komplexy, které jsou spojeny po celé zemi dálnicemi a tunely využívajícími MAGLEVS (Magnetic Levitating Trains – vysokorychlostní vlaky využívající magnetické levitace), které jsou schopny vyvinout rychlost až 17,000 mil za hodinu a spojují veškerá zařízení, základny a podzemní vojenské základny po celém světě.

Podívejte se prosím na tento link: ZDE

Nadpis zní: Netypické cvičení: Masivní válečná hra námořních sborů se odehrává v 29 Palms

Šlo o společnou operaci mariňáků, námořnictva, speciálního komanda a Národní gardy, která byla zástěrkou pro vniknutí do podzemní vojenské základny v China Lake (Kalifornie). Tato základna se rozkládá od Presidio v San Franciscu, dolů přes tunely Ridgecrest až pod Los Angeles a od podmořských vstupů v Coos Bay až po China Lake. Později uvidíte, že celá základna je téměř zlikvidována, stále probíhají likvidační akce, je to téměř hotovo. Tím se vysvětlují požáry v Oakland Bay Bridge a v San Francisku na straně od Oacklandu, v Porter Ranch. Když některá z bytostí zemře, vznikne riziko infekce, proto byly založeny požáry, aby se prostory vyčistily.

Tato akce stále probíhá a je téměř hotová. Je to masivní operace, bylo nutné vyčistit všechny tunely a základny.

Tato první mapa zobrazuje hlavní základny nacházející se blízko povrchu dosahující hloubky až 80-90 mil. Mapa ukazuje všechny propojené DUMBS a prvotní obrovské DUMBS jako například ta, na kterou se mě ptal jeden člověk v Michiganu – tato základna probíhá pod jezerem Ontario, její tunely vedou od Hořejšího jezera (Lake Superior) kde mizí mnoho dětí, můžete se podívat, kudy vedou ty tunely – jsou momentálně čištěny.

[wp_ad_camp_2]

 

 

Tyto systémy tunelů vedou do Kanady, kde je obrovské sídlo satanistů. Nyní se podívejte na propojení Dulce, velkých základen v Novém Mexiku a oblasti 51 v Nevadě. Dále můžete vidět staré spojení do China Lake, které vede do tunelového systému Ridgecrest přes Sanford k San Francisku – Presidio a dále na sever od Coos Bay v Oregonu a přes Washington nahoru. V těchto místech nyní probíhá intenzivní práce, jak uvidíte v tomto videu.

Následující mapa ukazuje DUMBS ve střední hloubce, jsou to starší systémy. Bylo zjištěno, že pokud by pozdemní základny byly zaplaveny, zvedla by se hladina oceánu natolik, že by to mohlo vyvolat další dobu ledovou. Pokud se hladina zvedne příliš, dostanete se hlouběji do velkých oceánských proudů a když narušíte jejich proudění, narušíte celý světový ekosystém. Proto bylo rozhodnuto, že boj proběhne na souši a budou využity pokročilé technologie, což se stalo např. ve Twin Falls, kde byla vytvořena díra do části sopky v Yosemitech a došlo k zaplavení základny do velké hloubky.

Tyto systémy jsou velmi hluboké a velmi staré, vznikly v dobách, kdy satanisté přišli na Zem. Zasahují do míst, kde vstoupil admirál Byrd – v Arktidě a na Sibiři. Jsou to velmi hluboké základny satanských bytostí a démonů. Proto dole na mapě vidíte napsáno „Wicca craft“, což znamená černá magie, satanismus, satanská magie, zaříkávadla, kletby a podobně, velmi temné zlo.

Takže boje v hloubi země jsou hrozné, ale dopravní spoje vedoucí pod oceány jsou odstaveny, byly zničeny výbuchem a zaplaveny. Takže satanisté již nemají vlaky MAGLEV k přepravě z kontinentu na kontinent.

Toto je poslední útočiště satanských iluminátských krevních linií Nephilim pocházejících od Kaina. Tyto boje dokládají ohně vychzející z kanálů, děr, odvodňovacích stok, poklopů kanálů v Kalifornii:

„V Porter Ranch je vidět oheň vycházející z poklopů na kanálech, nikdy předtím jsem nic takového neviděl,“ říká svědek.

Na Aljašce byl vyčištěn Brooks Range a dvě základny Delta Junction a Fort Greely, které se nacházejí ve stejné oblasti.

V Arizoně ve Fort Huachuca byla základna využívaná pro trénink inteligence a kontrolu mysli, výzkum genetiky v zajateckém táboře, kde byli zadržováni odpadlíci.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Luke Air Force je nyní pod kontrolou bílých klobouků, Gates Pass je také pod kontrolou bílých klobouků. Deala Mountain také.

Grand Wash Cliffs je stále pod kontrolou temné strany.

Green Valley.

Hualapai Mountains jsou pod kontrolou bílých klobouků.

Základny Rincon Mountains – jejich severní strana, Mount Lemmon, základna Page – vede až k Hoover Dam k vodní nádrži.

Safford, Santa Catalina, Sedona – zajatecký tábor nacházející se pod prokletým resortem v Boynton Canyon.

Komplex Wikieup – pod kontrolou bílých klobouků, ten byl nedávno objeven během čištění jiných míst.

Yucca Mountains (v Nevadě) – tento komplex je vidět když jedete po I-40 směrem do Kalifornie, je po pravé straně – uvidíte čtyři masivní kabely vražené do hory. Zde vidíte obrázek zařízení (v čase 13:18).

V Arkansasu se nachází základna v blízkosti Hardy a Cherokee Village, byla ovládnuta bílými klobouky během hurikánu Doria.

Pine Bluff 34°13.4‘ N 92°01.0‘ W až do 34.30‘ N. 92°30‘ W stále pod kontrolou temné strany.

Základna 29 Palms v Kalifornii je místo, kde začalo převzetí moci nad celým obrovským kalifornským systémem, jak jsme ukazovali na začátku v článku o 29 Palms. Nyní je tento systém pod kontrolou bílých klobouků. Byl označen jako vojenský prostor R2501, tedy byla to bezletová zóna. Jde o jihovýchod Ludlow.

China Lake bylo kompletně zneškodněno přes tunely Ridgecrest, bylo provedeno několik útoků pomocí taktických nukleárních zbraní, první výbuch o síle 6.4, druhý 7.1 a další 6.1. Kdo rozumí zemětřesení, ví, že počáteční otřes je nejsilnější, další otřesy jsou slabší, takže toto nebylo přirozené zemětřesení, je zřejmé, že šlo o záměr.

China Lake byla MK ultra základna, byl použit nukleární výbuch, který umožnil vstup a bylo nalezeny stovky vrstev ocelových podlaží s klecmi, ve kterých byly děti. Speciální jednotky vysvobodily 35.927 dětí z této základny. Byla to jedna z největších MK ultra základen na Zemi. Díky bohu za naše vojáky, jak říká Trump a Q, protože se jedná o obrovské množství dětí, které byly vystaveny hrozným situacím. Jsou zavřeny v klecích, jsou spuštěna světla a sirény a jsou týrány elektrickým proudem, což přetvoří jejich osobnost na MK ultra roboty.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Dále Darwin, 4 míle na západ od Darwinu jsou podzemní vojenské základny.

Dále Deep Springs je nyní pod kontrolou bílých klobouků.

Fort Irwin byl zajatecký tábor, kdyby Hillary zvítězila, nechala by tam lidi zavřít.

Dále pod kontrolou bílých klobouků je základna Edwards Air Force Base.

Pod kontrolou temné strany je stále základna George Air Force Base.

Helendale je pod kontrolou bílých klobouků, byla to základna pro rozvoj technologií a tajných projektů. Los Angeles – Highway 14 směrem k Edwards Air Force Base po Palmdale – je pod kontrolou bílých klobouků, šlo o základnu pro iluminátské tajné projekty. Základna je poblíž Tehachapi Mountains, údajně je 42 podlaží hluboká, je využívána pro hi-tech letecký výzkum.

Mount Shasta. Mnoho lidí žijících v této oblasti vídá neustále různé úkazy, je to obrovská základna určená pro pokročilý vesmírný výzkum, geneticé experimenty, výzkum zbraní využívajících záření. Je to nejhlouběji umístěná základna, přes 800 mil hluboko.

Základna Kern River, vyhloubená v hoře vedle vodní elektrárny blízko Bakersfieldu v Kalifornii.

Základna Napa Valley je nyní pod kontrolou bílých klobouků, tady byli odchytáváni lidé, kteří šli do údolí Napa odebírat vzorky vína. Přihlásili se a když neměli příbuzné nebo lidi, kteří by je postrádali, byli uneseni a odvlečeni do podzemí na tomto místě. Základna byla využívána pro věznění – zotročování bílých a kontrolu mysli, přímou satelitní komunikaci, laserovou komunikaci, iluminátskou vládu (deep state). Byla umístěna v Oakville Grade na ploše 87 akrů.

Základna Norton Air Force je nyní pod kontrolou bílých klobouků.

Další základna Quincy.

Poblíž Palmdale je základna Palmdale, základna McDonnel Douglas zvaná také Uano, je vidět z Three Sisters Hills. Zabývá se hi-tech leteckým výzkumem.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Presidio je obrovský systém, který vede pod celým San Franciskem, přes přístav do Oacklandu. Byl to areál FEMA (Federal Emergency Management Agency, Federální agentura pro zvládání krize a živelních pohrom, založil ji Zbigniew Brzezinski r. 1978 pozn. překl.) a DOD (Department of Defence, Ministerstvo obrany) pro místní kancelář regionu IX. Tato základna byla zneškodněna vypálením podzemí, což bylo vidět jako oheň směrem k Porter Ranch.

Základna San Bernardino je nyní pod kontrolou bílých klobouků, nacházela se pod celým údolím San Bernardino, byla zneškodněna pomocí taktických nukleárních zbraní, což vyvolalo dvě zemětřesení o síle 4,5 a 3,2. I zde je zřejmé, že následné otřesy se takto neprojevují. Podívejte se, kolik je v oblasti podzemních základen.

Základna Santa Barbara bude vyžadovat více času a úsilí, než se do ní dostaneme, přístup je obtížný kvůli velmi tvrdým minerálům, jsou o něco měkčí než diamanty. Základna je stále pod kontrolou Deep Statu.

Santa Rosa je také pod kontrolou Deep State. Je to centrum západního pobřeží. Co se tam odehrává je přísně tajné, víme, že je to klíčové místo pro komunikaci, ale zjevně slouží mnohým dalším účelům.

Komplex Sierra Nevada je hluboko položená vojenská základna.

Tehachapi Ranch v kaňonu Tehachapi byl dokončen v září 1995. Nazývá se základna šesti bezbožných.

Komplex Trona je nyní pod kontrolou bílých klobouků, nachází se několik mil severozápadně od Trony, přímo pod Argus Peak. Tato základna byla postavena v 60. letech, byla zneškodněna spolu s China Lake. Stejně tak je pod kontrolou bílých klobouků základna Benicia.

[wp_ad_camp_2]

 

 

Základna Catalina Island je stále pod kontrolou temné strany.

Základna Chocolate Mountains.

Death Valley (Údolí smrti) – vstup do systému Údolí smrti byl v hoře Paramint na spodním okraji poblíž Windgate Pass na dně opuštěné šachty.

Základna Lancaster je používaná pro konstrukci letadel, antigravitační techniku, tajná plavidla, testování, je 42 pater hluboká.

Komplex Lawrence-Livermore byla nově vybudovaná laboratoř, stála 1,2 bilionů dolarů. Byla určena k výzkumu lidského genomu, chromozomu 19. Chromozom 19 je klíčový pro klonování. Snažili se odstranit zvláštnosti, které se vyskytovaly u klonů. Klony nevypadaly zcela stejně jako lidé (např. ušní lalůčky měly přirostlé k hlavě). Laboratoř byla využívána i pro laserová zařízení.

Komplex Moreno Valley.

Komplex Mount Lassen – nyní pod kontrolou bílých klobouků.

Needles komplex.

Palmdale komplex byl určený ke konstrukci nových letadel a k antigravitačnímu výzkumu. Momentálně je likvidován, není ještě zcela pod kontolou bílých klobouků. O tom svědčí zmíněné video o ohni pod poklopy kanálů v Kalifornii.

Základna Tehachapi 42 pater hluboká, základna Ukiah.

Kokoweef Peak – staré hornické město, pod nímž byla základna, je nyní pod kontrolou bílých klobouků.

[wp_ad_camp_2]

 

 

Další lokality v Coloradu:

Základna Alamosa, člověk žijící v té oblasti mi říkal, že je tam vidět mnoho černých helikoptér speciálních jednotek, základna je zcela vyčištěná.

Základna Books Cliffs je stále pod kontrolou temné strany.

Základna Boulder byla vyčištěna, bylo to ústředí pro EMC (electro-magnetic mind control, elektromagnetické ovládáni mysli). Mělo být použito na lidech v momentě, kdy bychom byli propojeni nanovlákny, nanotechnologiemi a chytrým prachem, který dávají do vakcín, vzduchu a vody. Využívali by toho jak u otroků MK ultra, tak skrze smartphony a smart zařízení, které by z nás udělaly jejich otroky. Tato základna sloužila ke genetickým experimentům, geologickým experimentům, k rozvoji pokročilých technologií pro konstrukci tunelů a podzemních staveb.

Pod kontrolou bílých klobouků je dále Colorado Springs, což je součást obrovského systému od Colorado Springs, NORAD (North American Aerospace Defense Command, Severoamerické velitelství protivzdušné obrany společné pro USA a Kanadu) a FEMA. V komplexu pracovaly stovky lidí, zahrnuje 4,5 kubických mil podzemních jeskyní a 45 podzemních ocelových budov, koleje, tisíce satelitů, raketových střel, podmořských vstupů a mnoho dalšího. Zařízení NORAD ovládalo otroky MK ultra s naprogramováním ALEX, JANUS, ALEXUS, které sloužilo k jejich opětovnému svolání zpět po nukleární válce, kterou měla vyvolat Hillary.

Temná strana má stále mnoho robotů. Bylo mi sděleno, že 6 milionů jich bylo osvobozeno ze základen, byly jim odstraněny implantáty a podstupují psychologickou léčbu, jsou z nich odstraňováni démoni, kteří je ovládali a dostávali se do nich při týrání. Tito lidé nevědí, že jsou součástí programu.

Zařízení NORAD má 1278 mil podzemních cest, které jsou nyní čištěny a kontrolovány Aliancí.

KONEC CCA 26:03

Preklad videa od 23 min.

 

A potom je tu pevnosť Fort Collins, ktorá ešte nie je kompletne vyčistená. Ďalej DIA Denver komplex, ktorý pozostáva z 5 budov a hlavné dve budovy majú 70 poschodí! Pod týmto komplexom je doslova 8 veľkých miest pod sebou pod mestom Denver. Ďalšie mestá majú v priemere 22 míľ! Toto je masívny komplex. Všetko je pod zemou prepojené vysoko rýclostnými vlakmi. Tieto zariadenia mali byť použité ako útočisko pre elity v ich pripravovanej nukleárnej 3. svetovej vojne. Tento podzemný komplex bol taktiež určený na separáciu osôb (ľudská farma). Ak by ste sa tam boli pozrieť, je zjavné, že tento komplex bol určený na držanie ľudí vnútri a nie udržaní ľudí od tohto komplexu. Je tam vidno ako rôzne potrubia vedú do zeme.

Boli zničené dve laboratória dvoma vedcami, ktorí preto obetovali životy ešte v roku 2012 preto, aby zastavili Deep State od ich plánov, ktoré si vyžadovalo totálne zničenie Pina Boulevard. Tieto laboratória ležali priamo pod Pina Boulevard. Tí ľudia čo žijú v Koloráde zažili v danom čase zemetrasenie o sile 4,7 na richterovej stupnici. Po zemetrasení Pina Boulevard bola obnovená do pôvodného stavu s tým rozdielom, že pod zemou bola vybudovaná železnična trať, ktorá spojila DIA Denver s Washington D.C. Sú tam hektáre pôdy, ktoré sú oplotené a je tam použitý ostnatý drôt, ktoré poukazujú na to, aby ľudí udržali vo vnútri komplexu. Je tam veľa komínom, ktoré slúžia na chladenie, ventilovanie podzemných častí a vypúšťanie dymu z krematórii.

Komplex DIA Denver je oveľa masívnejší ako mesto na povrchu, dokonca spolu s ich prímestkými časťami! Bolo zamyšľané aby to bol nový D.C. komplex. Toto je práve miesto, kde sa skryl Obama v roku 2012 keď si “myslel”, že svet zničí obrovský asteroid. Toto všetko bolo pripravené pre elity a Deep State. Mali tam dva nukleárne reaktory, ktoré to všetko zásobovali energiou a všetko to bolo previazané s Teslovou voľnou energetickou mriežkou. Bolo tam jedlo pre 1 milión ľudí na 150 rokov! Mali tam veľké jazero v priemere niekoľko míl, flóru a faunu a zvieratá a všetko ostatné aby to doslova vyzeralo presne ako 7 hviezdičkový luxusný rezort. Celý tento komplex siahá do hĺbky 88,3 míľ. Pri všetkých vstupoch a všade je svastika, démonicke nástenné maľby, sochy chrličov (gargoyl), Anubisová socha, vlajka na ktorej sa píše „Nový svetový poriadok.”

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Základňa pod horou Grand Mesa je pod kontrolou Bielych klobúkov.

Delta zariadenie pod údolim San Juan je pod kontrolou Bielych klobúkov.

Základňa vzdušných síl Flacon Air Force kde je satelítna kontrola je pod kontrolou Bielych klobúkov.

Centrálna dáta banka Deep State je blízko jazera západne od Denveru, ktorú používali ako zberňu dát pre „Nový svetový poriadok” v tejto časti sveta. Tiež to je pod kontrolou Bielych klobúkov.

Údolie Gordon Valley, ktoré je západne od Fort Collins je tiež pod kontrolou bielych klobúkov.

Je ešte nejaká základňa pri Floride.

Pri Atlante sú 3 podzemné komplexy. Všetky sú v okolí hory Kennesaw a sú poprepájané vysokorýchlostnými vlakmi a všetky dráhy vedú k základni vzdušných síl Dobbins.

Do dvoch mesiacoch od zvolenia Hillary Clinton chceli odpáliť nukleárne hlavice z ponoriek pri pobreží Severnej Kóreii čo by vyzeralo ako útok od Ruskej federácie.

Po tom, čo by bola Hillary Clinton zvolená, videli by sme buď červené alebo modré bodky v správe, ktorú by ste dostali buď ako poštou alebo emailom.

Červený zoznam znamenal, že sa vás proste zbavia.

Modrý zoznam znamenal, že ste schopný tréningu a použitia ako malý poslušný otrok.

Boh žehnaj vojakom, ktorý sa rozhodli zbaviť náš svet satanistických monstier a vrátiť ľudstvo na správnu cestu.

Pro tadesco přeložila hani a niki

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.