;

Starověké Řecko bylo slavné zrozením demokracie – první rozpoznatelné volby se odehrály v řeckých městských státech kolem 5. století před Kristem. Ale i tak ne všichni lidé, kteří měli v té době právo volebního hlasu, tak učinili. Bylo dokonce i speciální slovo, které popisovalo lidi, kteří volební hlas neměli.

A to slovo bylo: IDIOT

Význam slova se v průběhu let změnil, ale v té době byl za idiota považovaný někdo, kdo byl egocentrický a nevzdělaný; někdo, kdo se vůbec nezajímal o veřejný život a záležitosti ostatních. Idiotem byl někdo, kdo se narodil mimo systém a prostřednictvím vzdělání a zapojení do každodenního života se stal občanem.

Není vůbec pravdou, že všichni Řekové nebo dokonce všichni občané Athén byli povoláni k volebnímu hlasování, a není to pravda na mnoha úrovních.

 • Pouze muži (svobodní a rození Řekové a vlastníci majetku, později se dovolovalo volit také těm co se narodili rodičům, kteří pocházeli oba z Athén) se mohli stát občany.

 • Pouze občané mohli hlasovat.

 • Tito potenciálně hlasující občané byli však také omezeni pouze na ty, kteří nemají osobní nebo zděděnou známku (atimii) proti Řekům samotným a řeckému státu.

 • Kromě toho, co bylo dobré a platné v jednom období řecké demokracie, nemuselo být nutně dobré a platné v obdobích jiných.

 

 

„1275a: 22-23: Jednoduchá definice občana byla taková, že je to někdo, kdo se může účastnit soudnictví [tj. Sloužit jako soudce v soudním systému] a řídit se [tj. sloužit ve veřejné funkci, což zde znamená nejen úředníky se soudní pravomocí, ale také sloužící ve shromáždění, ale i v radách vládního systému, které mají tyto instituce]. „Stoa Project Aristotle

Aténští občané – muži se aktivně účastnili, ale hlasování bylo pouze částí toho, co se myslí demokracií.

 • Hovořit dobře a být fyzicky přítomen v komunálním životě bylo rozhodující.

 • Aténské shromáždění, které mělo 6000 občanů, rozhodovalo o většině otázek.

 • Občané-řečníci přesvědčovali své spoluobčany-voliče.

 • Samotné hlasování mohlo být prováděno zvedáním rukou, jak je vidět Aristofanově komedii Ecclesiazousai, kde Praxagora popisuje hlasování ve Shromáždění:

  Je to náročné; ale musí to být provedeno, tak, aby se, jak pravil volební protokol, ukázalo celé nahé na rameno.

 • Úředníci si vybrali vítěze na základě vizuálního odhadu většiny rukou. Určitě nepočítají natolik, aby se ujistili, že bylo 6000 rukou na 6000 diskrétních tělech. Někdy byly použity, při tajných volbách – malé, barevné kuličky – umístěné v urnách. 6000 nebyli všichni občané, ačkoli to byla velká část.

Těchto 6000 občanů sloužilo jako porota, která se setkávala něco kolem poloviny dnů v roce, přičemž každý z deseti kmenů poskytl požadovaný podíl členů.

Loterie vybrala 400 nebo 500 mužů pro třetí vládní skupinu, nazvanou boule.

 

 

Steven Kreis, ve své knize „Athénské původy přímé demokracie vysvětlují odkaz“ vysvětluje pojem “idiot”ve studentských novinách:

„V Aténách byl občan, který neměl oficiální postavení nebo nebyl obvyklým řečníkem ve shromáždění, označen jako idiotai.“

Což je velmi vzdálené od nazývání nevoličů „idioty”.

Idiotai se také používá k odlišení obyčejných lidí od chudých (penetes) a silnějších (dynatoi). Idiotai je také výraz, který se používá pro „nekvalifikovaného pracovníka.“

Zatímco nevíme, jaké jsou údaje o tehdejší populaci v Aténách, a to se časem měnilo, kdyby to bylo řekněme nějakých 30 000 mužských občanů, více než třetina z nich se občas aktivně zapojila do politiky. Kdybychom následovali aténský příklad, kdo by krmil, dům, oblékal, vzdělával a léčil rodiny politiků? Platba za dobu strávenou naplněním občanské povinnosti nejprve vůbec neexistovala. Aristoteles má ve své “Politice” několik pasáží vysvětlujících proč. Zde je jedna z nich:

„1308b: 31-33: Ve všech systémech vlády je nejdůležitější mít zákony a zbytek vládní správy tak uspořádané, aby soudci nemohli finančně profitovat ze svých kanceláří.“

Je tam pasáž z díla připsaného Aristotelovi v sekci o Solonovi, která pravděpodobně vedla k nápadu sloupkaře. Pochází z “Ústavy”, sekce 8:

Navíc, [Solon] viděl, že stát často podléhal vnitřním sporům, as tak zatímco mnozí z obyvatel, z naprosté lhostejnosti, přijali, co mohlo na zasedání vyvstat, učinil zákon s výslovným odkazem na tyto osoby, přičemž uznal, že se každý, kdo se v době nesmiřitelných občanských konfliktů nechopil zbraně v boji za jakoukoliv stranu konfliktu, měla by ztratit právo občana a přestat hrát jakoukoliv veřejnou roli ve státě.

 

 

Ačkoli to není poslední slovo, které by mohlo být řečeno k této otázce, moderní Američané nejsou jako klasičtí Atéňané. Nežijeme naše životy na veřejnosti a ani my všichni nechceme být političtí (ačkoli ani Sokrates neseděl v aténské radě). Nicméně požadují, abychom byli trestáni za to, že jsme:

 • nešli k volebním urnám a

 • a tajně hlasovali

jednou za 4 roky, přestože právě TO bylo to, co dělali v kolébce světové demokracie, a co dnes postrádají všechny vlády světa – protokol prastarého řeckého demokratického procesu.

pro tadesco přeložil Pedro | zdroj: 9

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading...

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.