Bez větší mediální pozornosti prošla vládou novela zákona č. 141/1961 Sb. neboli trestního řádu. Ta přináší jen několik menších úprav, jedna se však poměrně zásadně dotýká fungování webů v případě řešení sporných situací. Upravený zákon již začal platit od 1. února 2019 a na jeho problematickou novinku týkající se webů nyní upozornil Wedos na svém blogu.

Odstavení webu na tři měsíce

Jako sporný se jeví § 7b, ve kterém se definují nové postupy v případě zajištění dat potřebných pro trestní řízení. Ten se dotýká všech provozovatelů webů, ať už obsahových nebo e-shopů. Pokud na ně někdo podá trestní oznámení, ať už z důvodu domnělého porušení zákona příspěvkem v diskuzi, podezřením z podvodu nebo třeba autorskoprávním sporem, může být web zničehonic až na tři měsíce odstaven. Dotýká se to pochopitelně i provozovatelů hostingů, kteří toto budou muset zajistit.

 

[wp_ad_camp_2]

Novela trestního řádu, § 7b:

(1) Je-li zapotřebí zabránit ztrátě, zničení nebo pozměnění dat důležitých pro trestní řízení, která jsou uložena v počítačovém systému nebo na nosiči informací, lze nařídit osobě, která uvedená data drží nebo je má pod svojí kontrolou, aby taková data uchovala v nezměněné podobě po dobu stanovenou v příkazu a učinila potřebná opatření, aby nedošlo ke zpřístupnění informace o tom, že bylo nařízeno uchování dat.

(2) Je-li to zapotřebí k zabránění pokračování v trestné činnosti nebo jejímu opakování, lze nařídit osobě, která drží nebo má pod svojí kontrolou data, která jsou uložena v počítačovém systému nebo na nosiči informací, aby znemožnila přístup jiných osob k takovým datům.

(3) Příkaz podle odstavce 1 nebo 2 je oprávněn vydat předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán. Policejní orgán potřebuje k vydání takového příkazu předchozí souhlas státního zástupce; bez předchozího souhlasu může být příkaz policejním orgánem vydán jen tehdy, jestliže nelze předchozího souhlasu dosáhnout a věc nesnese odkladu.

(4) V příkazu podle odstavce 1 nebo 2 musí být označena data, na která se příkaz vztahuje, důvod, pro který mají být data uchována nebo k nim má být znemožněn přístup, a doba, po kterou mají být tato data uchována nebo k nim má být znemožněn přístup, která nesmí být delší než 90 dnů. Příkaz musí obsahovat poučení o následcích neuposlechnutí příkazu.

(5) Orgán, který vydal příkaz podle odstavce 1 nebo 2, jej neprodleně doručí osobě, vůči které směřuje.

.

[wp_ad_camp_2]

Je logické, aby měly v případě právních sporů vyšetřovací orgány přístup k datům potřebným k vyřešení případu. Mohou si o ně oficiální cestou zažádat poskytovatele hostingu a ten, pokud je má, tak je poskytne. To je praxe fungují doposud. Typicky se jedná o zjištění údajů provozovatele webu.

Rozhodnout může policista

Nově se však pravomoci policie značně rozšiřují. Pokud by zveřejnění sporných dat znamenalo pokračování trestní činnosti nebo jejímu opakování, lze nařídit třetí straně, která tato data uchovává, aby k nim znemožnila veřejný přístup. Jinými slovy, je možné po provozovateli hostingu vymoci, aby web vypnul.

Jenže pravomoc k tomuto radikálnímu řešení bude mít i policista, který se bude domnívat, že věc nesnese odkladu a nemůže čekat, než mu odstavení webu schválí státní zástupce. V takovém případě může hostingu nařídit, aby daný web až na tři měsíce okamžitě odstavil.

Zástupci Wedosu ve svém blogovém příspěvku upozorňují, že je nové nařízení velmi snadno zneužitelné. Už nyní řeší velké množství právních sporů, kdy stojí mezi stěžovatelem a provozovatelem webu. Někdy jsou stížnosti oprávněné, jindy jde však o zjevné úmysly o poškození konkurence nebo o vyřizování účtů za slovní přestřelky v diskuzích. V takových případech nyní hrozí, že se bude třetí odstavec § 7b novely trestního řádu zneužívat.

„Je to srovnatelné, jako kdyby mohla Policie ČR najednou provádět domovní prohlídky jen na základě uvážení příslušníka. Případně jako kdyby mohla zavírat továrny a firmy až na 90 dní a to opět jen na základě uvážení jednoho příslušníka,“ popisují na svém blogu zástupci Wedosu.

[wp_ad_camp_2]

Dobrý záměr EU, nedobré české doplňky

První odstavec sporného § 7b zjevně vyplývá z usnesení Evropské rady z roku 2001 (viz články 16 a 17). Ačkoli se jedná o usnesení staré již 18 let, logicky a s nadhledem nastoluje základní principy řešení sporů týkající se elektronických dat. Že se mají uchovat a kdo k nim následně může mít přístup.

Možnost okamžitě odstavit web na tři měsíce jen na základě uvážení policejního orgánu je však už věc, která přišla z hlav českých zákonodárců.

V Poslanecké sněmovně pro novelu hlasovalo 159 přítomných poslanců, 9 se zdrželo a nikdo nebyl proti. Můžete se také podívat, jak vládní návrh procházel výbory a schvalováním až k publikaci ve Sbírce zákonů.

zdroj: 9

Já silně pochybuji, že by EU měla dobrý záměr. Není to nic neobvyklého, že čeští poslanci, z nichž většina má v hlavě jen vakuum, vymysleli rádoby dobrou a užitečnou věc. Teď stačí, že o politicích se bude psát nehezky a oni budou hned podávat trestní oznámení. Proto nikdo nehlasoval proti! No a dát policistovi takovou pravomoc, je vrchol arogantnosti. Všichni víme, že mafie uvnitř policie to může používat (zneužívat) proti nepohodlným lidem ….. 

 

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.