Mimořádné opatření – nařízení pro operátory veřejných mobilních komunikačních sítí a banky.

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

I.
a)  Podnikatelům zajišťujícím veřejnou mobilní komunikační síť (dále jen „operátoři“) se nařizuje předat Ministerstvu zdravotnictví nebo pověřené krajské hygienické stanici (dále jen „příjemce“) výsledky zpracování provozně lokalizačních údajů souvisejících s provozem určeného telefonního čísla za stanovené období (dále souhrnně jen „údaje“) uživatele určeného mobilního telefonního čísla (dále jen „subjekt údajů“), a to v souladu s bodem II.

b)  Bankám se nařizuje předat příjemci údaje o době a místě použití elektronického platebního prostředku osob (dále jen „údaje“), které se nacházely v oblasti vydefinované příjemcem na základě údajů získaných dle bodu I písm. a), případně výsledky zpracování těchto údajů, a to v souladu s bodem II.

Celé nařízení lze přečíst ZDE.

Už celé roky píšeme, a pravidelní čtenáři tadesca to samozřejmě vědí, že mobilní telefon je váš osobní Big Brother a systém o vás získává mnoho dat. 

 

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.