K popsání současného stádia diplomatického konfliktu mezi USA a Ruskem s vyhoštěním diplomatů a zadržením diplomatického majetku se zřejmě nejlépe hodí citát z románu Somerseta Maughama Divadlo: „Nikdy nedělej přestávku bez potřeby! A když už jsi udělal přestávku, tak ji natáhni, jak to jde! Čím větší herec, tím větší pauza!“

Vladimir Putin dal celému světu ukázkovou hodinu „Jak je třeba dělat pauzy“.

 

[wp_ad_camp_1]

 

Přesně sedm měsíců — právě tak dlouhá byla pauza, kterou Rusko udělalo na základě iniciativy prezidenta jako odpověď na demarche americké strany, když těsně před Novým rokem 2017 USA vyhostily ze země 35 ruských diplomatů a uzavřely přístup pracovníkům velvyslanectví k diplomatickému majetku.

Otázka, jestli bylo třeba dělat tuto pauzu nebo se neměla „ohrazovat zahrádka“ a bylo třeba okamžitě odpovědět podle obvyklých diplomatických pravidel (jak plánovalo MZV) — symetricky, se bouřlivě projednávala celých těch sedm měsíců a zřejmě se bude projednávat ještě velmi dlouho. Nakonec se ukázalo, že je to skutečně bezprecedentní případ a určitě se dostane do dějin světové diplomacie, a to pod názvem „Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“.

Diplomatické vztahy zemí jsou vždy o symetrii a zrcadlovosti, ale tentokrát i o rovnováze. Jestliže se diplomatické vztahy z nějakého důvodu ocitly v nerovnováze ve prospěch jedné ze stran a zůstaly v tomto poměru, není tak jednoduché vrátit je do rovnováhy, protože to naruší vzniklou situaci a bude třeba dělat kroky, které budou chápány jako nepřátelské a vyvolají odvetná opatření. Proto je situace, kdy diplomatické kroky podstatně měnící poměr sil formálně zapadají do rámce „zrcadlových opatření“, mimořádně složitá a vyžaduje zvláštní pozornost.

Rusko ztratilo přístup ke dvěma jednotkám svého diplomatického majetku — dvěma diplomatickým chatám.

 

[wp_ad_camp_1]

 

Odpovědělo zrcadlově, v každém případě, formálně — USA ztratily přístup k jednotkám svého diplomatického majetku. Je pravda, že místo dvou chat Moskva omezila Američanům přístup k jejich chatě a skladu. Zdálo by se, že je to maličkost, ale sklad na rozdíl od chaty, která má sloužit k odpočinku pracovníků velvyslanectví a jejich rodin, bezprostředním způsobem zajišťuje práci samotného velvyslanectví.

Je jasné, že to kritickým způsobem neovlivní fungování diplomatického úřadu, ale samozřejmě to způsobí určité nepříjemnosti. Ačkoliv kdo ví, co Američané uchovávají v tomto svém skladu?

USA vyhostily 35 ruských diplomatů. Je důležité si pamatovat, že Rusko dosud neodpovědělo na tuto demarche, ačkoliv nadále zdůrazňuje své právo na odvetná opatření.

Všechny nepřátelské diplomatické kroky USA (například to, že dosud nevydaly víza ruským diplomatům, kteří mají nahradit vyhoštěné) a celková politika USA v posledních měsících (včetně nového balíčku sankcí) umožnila Moskvě obrátit se k druhému bodu dvoustranných diplomatických vztahů — ke značné nerovnováze v početnosti pracovníků velvyslanectví ve prospěch USA.

Jak a proč k tomu došlo a kdy — v době SSSR nebo později — to už je otázka pro historiky. Důležité je to, že Rusko donedávna nemohlo jen tak porušit vzniklý status-quo, jelikož by to znamenalo nepřátelskou demarche a vyvolalo odvetná opatření USA. Vzhledem k tomu, že Washington překročil všechny meze, Moskva měla volné ruce k provedení kardinální změny v této otázce a návratu situace k symetrii.

 

[wp_ad_camp_1]

 

Nakonec Rusko navrhlo USA, aby uvedly početnost všech pracovníků velvyslanectví a konzulátů na ruskou úroveň.

To není vyhoštění. Rusko nezasahuje do vnitřní činnosti velvyslanectví, nepoukazuje na osoby a funkce. Prostě trvá na početní rovnováze diplomatických úřadů.

Samozřejmě to neochromí práci amerického diplomatického úřadu, ale vytvoří to značné problémy. Takový obrat událostí bude vyžadovat celkovou změnu personálního složení, značné zvýšení zátěže pro zbývající pracovníky a zrušení určitých činností velvyslanectví.

Měsíční lhůta na vyřešení tohoto úkolu (stejně jako dva dny na vyřešení všech problémů s ohromným skladem) — to není měkkost a slabost, jak se někteří domnívají, ale výsměch a humor.

Jestliže Washington za tento měsíc nepřijde k rozumu a nezačne se chovat normálně (alespoň na diplomatické linii), bude Moskva pokračovat ve „výchovné práci“. Například ze zbývajících 455 osob vyhostí 35 diplomatů a vybere podle svého vkusu nejcennější pracovníky.

Vždyť na tento zrcadlový krok má Rusko stále právo.

 

Zdroj: (1)

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.