Image: Research shows even “safe” levels of BPA exposure in the womb is detrimental to children; it contributes to neurodevelopment and gender development issues

Mnoho lidí si je vědoma skutečnosti, že BPA (bisfenol A) je škodlivá chemikálie, která se nachází v řadě výrobků, a má časté zastoupení ve složení plastových nádob. Nový výzkum však ukázal, že představuje mnohem rozsáhlejší nebezpečí, než se tvrdilo. Nedávné poznatky ze Státní univerzity v Severní Karolíně naznačují, že vystavení dítěte BPA v prenatálním období, dokonce i když se jedná o úroveň menší, než která je považována za „bezpečnou“, může mít pro nenarozené dítě katastrofální následky. Podle výzkumného týmu vedla i nízká hladina BPA v děloze ke změnám genové exprese. Vystavení dělohy BPA vedla konkrétně ke změnám ve vývoji nervového systému a sexuální diferenciace. Tyto závěry jsou přinejmenším důvodem k obavám.

[wp_ad_camp_1]
Podle aktuálního dokumentu FDA jménem No Observed Adverse Effect Level (NOAEL), který stanovuje nejvyšší dávku nebo expoziční koncentraci látky, při které není pozorován žádný statisticky významný nepříznivý účinek na organismus v porovnání s kontrolní skupinou, je bezpečná úroveň expozice BPA 50 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti za den. Zdá se však, že tato dávka není bezpečná pro všechny. Výzkumný tým se zaměřil na následky prenatální expozice BPA u potkanů, kdy byli potkani denně vystavováni dávce BPA od pouhých 2,5 až po 25 mikrogramů. Zjistili, že i při nejnižší expoziční koncentraci toxinu lze u plodu pozorovat negativní účinky na vývoj mozku.
.

Na výzkumu pracovaly Heather Patisaulová, profesorka biologie ze Státní univerzity v Severní Karolíně, společně s kandidátkou na Ph.D. Sheryl Arambulovou. Pár výzkumnic došel k závěru, že i nejtitěrnější množství BPA způsobilo u novorozenců změny v expresi několika hormonálních receptorů – včetně těch, které se týkají androgenu, estrogenu a oxytocinu. Amygdala je část mozku, která hraje podstatnou roli při emocionálních a stresových reakcích. Podle Arambulové jsou androgenní hormony rozhodující pro vytváření rozdílů mezi ženským a mužským mozkem.

[wp_ad_camp_1]

Kromě změn na hormonálních receptorech, byly po expozici BPA pozorovány také změny genů, které jsou nezbytné pro vývoj nervového systému a přenos synapsí. Předchozí výzkum profesorky Patisaulové rovněž odhalil, že expozice BPA vyvolává změny také v jiných oblastech mozku, konkrétně v hippokampu a hypotalamu. Její studie BPA se zaměřují především na mozek a chování, jsou součástí výzkumného konsorcia známého jako CLARITY-BPA. CLARITY-BPA je mnohostranná iniciativa zahrnující mnoho organizací zabývajících se BPA.

„V současné době máme k dispozici množství dat, která ukazují, že BPA může způsobovat změny v neurologickém vývoji plodu. Není pochyb o tom, že prenatální expozice BPA na úrovni, která je v současné době považována za bezpečnou, ovlivňuje v rozvíjejícím se mozku hlodavců hormonálně senzitivní genovou expresi, což naznačuje, že to, co považujeme za „bezpečné“ pro lidský mozek, bude pravděpodobně nutné přehodnotit. „ uvedla Patisaulová.
[wp_ad_camp_1]

Nemělo by být žádným překvapením, že by se těhotné ženy měly za každou cenu BPA vyhýbat. Předešlé výzkumy dlouhodobě poukazují na skutečnost, že tato toxická chemikálie se chová jako hormonálně aktivní látka (zasahuje do normálních funkcí endokrinního systému a může tak narušovat fyziologické funkce endogenních hormonů). Je známo, že děti, kojenci a vyvíjející se plody jsou na škodlivé účinky BPA náchylné nejvíce. V loňském roce výzkumníci v Dánsku také zjistili, že BPA je toxický už při mnohem nižších koncentraci, než stanovuje vláda.

Další výzkum prokázal, že vystavování se BPA během dětství může snížit biologickou rozmanitost střev. To může vést k zánětům a nemoci.

Zdá se, že nebezpečné účinky látky BPA se u dětí rozšiřují též o různé orgánové systémy – což vyvolává ještě větší obavy. Výzkumy se jednoznačně shodují na tom, že denní dávka BPA považovaná vládou za „přijatelnou“, zjevně bezpečná není. Existuje však mnoho způsobů, jak eliminovat potenciální expozici BPA. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak se vyhnout BPA, je odstranění plastových lahví. Zbavení se plastových nádob na potraviny je klíčovým krokem pro těhotné ženy i děti. Potravinám, které byly znovu ohřívány v plastových nádobách, by se mělo rovněž vyhýbat.

[wp_ad_camp_1]

Překlad: raja, Zdroj: 1

Využití

BPA se používá jako monomer při výrobě polykarbonátů, a ty se využívají při výrobě např. CD a DVD, kojeneckých lahví, barelů na vodu, sportovních pomůcek, plastových příborů, dóz na potraviny, ale také ve stomatologii, stavebnictví, elektronice nebo medicíně. Používá se také pro výrobu termocitlivých papírů, na které se tisknou například některé jízdenky, účty v obchodech nebo stvrzenky v bankomatech. (účtenky jsou jedovaté, myjte si ruce, pokud na ně sáhnete.)

Jeho celosvětová produkce činí kolem tří milionů tun ročně a roste.

Avšak pro jeho škodlivost je v některých aplikacích nahrazován, např. bisfenolem S (BPS), který ale také může představovat riziko pro reprodukci.

[wp_ad_camp_1]

Škodlivost

Při pokusech na zvířatech se ukázalo, že vystavení bisfenolu A během nitroděložního vývoje ovlivňuje vývoj prsní tkáně plodu a zvyšuje riziko výskytu rakoviny prsu v pozdějším věku, a také způsobuje úbytek spermií u mužů.

 

Srovnání bisfenolu A a estrogenu na strukturním vzorci. Estrogenní receptory bisfenoly od estrogenu nerozliší.

Vedou se polemiky, zda BPA způsobuje onemocnění srdce nebo cukrovku,jelikož při těchto nemocech je často prokázána vyšší hladina BPA.  Výzkum prováděný u mužských zaměstnanců továren vystavených vysokým koncentracím BPA ukázal, že měli čtyřikrát vyšší frekvenci problémů s erekcí a sedmkrát častěji problémy s ejakulací.

Bisfenol A má negativní účinky na imunitní systém člověka a činí jej náchylnějším k nemocem.

[wp_ad_camp_1]

Bisfenol A je stále nejhojnějším bisfenolem, a proto byly proti němu směřovány regulace (FDA: 2012), nicméně stejné či vyšší riziko představují i ostatní bisfenoly – což je pro veřejné zdraví zásadní, jelikož od té doby, co je veřejnost s toxickými efekty BPA obeznáměnější, obsah ostatních bisfenolů ve výrobcích stoupá.

Bisfenol A je nalezitelný v moči 93 % Američanů a v 82 % textilu. Nejčastěji dochází k expozici skrze plastové obaly potravin, uzávěry plechovek, kuchyňské nádobí z Tetrapacku (BPA je nejčastější složkou polykarbonátů). BPA se také používá v epoxidové pryskyřici, ze které pochází např. laminát.

Toxická dávka je 5 mg/kg, letální 40 mg/kg. Absorbance z textilu je zanedbatelná, v potravinách byla natolik vysoká, že v roce 2010 FDA označila látku za nebezpečnou. Roku 2011 FDA zakázala jejich použití v kojeneckých lahvích a firmy začaly nálepkovat své produkty jako BPA free. Účtenky jsou produkty, které sice nejsou v kontaktu s potravinami a regulacemi dosud zasaženy nebyly, avšak z výzkumů na měření hladiny BPA u pokladních před a po směně vyplývá, že za rok může být díky nim vystavena až 90,52 mg/kg BPA. Bisfenoly bývají totiž zastoupeny i v papíru, ze kterého jsou pro lepší odolnost vyráběny magazíny nebo právě účtenky.

[wp_ad_camp_1]

Zdroj: 2

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.