Zpráva číslo 3858:

Co se stane, když 90 % médií je ovládáno a vlastněno pouze šesti korporacemi?

Co se stane, když jsou právě tyto korporace ovlivňovány a kontrolovány politickou ideologií?

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Co se stane, když zprávy již nebudou předpojaté?
Co se stane, když zprávy přestanou být spolehlivé a nezávislé?
Co se stane, když zprávy již nebudou důvěryhodné?
Co se stane, když se zprávy jednoduše stanou prodlouženou rukou politické strany?

Skutečnost se stává fikcí? A fikce skutečností? Pravda lží a lež pravdou?
Kdy se zprávy stávají propagandou?

Vytváření identity?

Jak najde průměrný člověk, který je pod neustálým finančním tlakem a stresem (záměrně), čas na průzkum a rozeznání fikce?
Většina lidí je náchylná uvěřit tomu, kdo je mocný a sedí za velkou značkou „NEWS“ (zprávy)?

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Mají lidé (lidská psychika) tendenci následovat „většinový / mainstreamový pohled“ ve strachu, že jinak budou izolováni anebo že se jim budou lidé vyhýbat?
„Mainstream“ určuje z určitého důvodu dominující trend v mínění veřejnosti. Pokud většina lidí věří ‚x‘, pak ‚x‘ musí být pravda.

Proč „mainstreamoví“ mediální šéfové v různých organizacích vždy používají stejná klíčová slova a fráze? Je to koordinované? Kým? Existuje zde vnější subjekt dávající pokyny?

Počítají s tím, že lidé [lidská psychika] jsou více náchylní věřit něčemu, co slyší znovu a znovu a znovu z různých „důvěryhodných“ zdrojů?
Ohrožení intelektuální svobody?

Umožnila by kontrola nad těchto institucí / korporací hromadnou kontrolu nad názorem populace u požadovaného tématu?
Číst znovu – strávit.
Umožnila by kontrola nad těmito institucemi / organizacemi hromadnou kontrolu nad hlediskem populace: požadované téma?

Logicky se zamyslete.
Proč po volbách v roce 2016 Demokraté a mediální korporace zahájili [koordinovaný a plánovaný] rozvratný útok, jehož cílem bylo vytvořit klam? A to ohledně údajné nezákonnosti voleb, dále pak atentát na charakter prezidenta USA skrze sexismus, rasismus, a další „ismy“ ?

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Volby 2016 před a po…
Proč byly násilné [maskované] teroristické skupiny, jako je Antifa, okamžitě vytvořeny / financovány?
Proč byly tyto skupiny byly pověřeny okamžitým zastrašováním / ukončením jakékoli události a shromáždění na podporu POTUS (President of the United State of America).
Proč byly okamžitě organizovány pochody na umlčení příznivců Presidenta?

Proč byly okamžitě organizovány pochody, které rozdělovaly lidi podle pohlaví, rasy a dalších hledisek?

Když ovládáte páky šíření zpráv, ovládáte příběh. Kontrola příběhu = moc.
Když jste slepí, co vidíte?

Chtějí vás rozdělit.
Rozdělit podle náboženství.
Rozdělit podle pohlaví.
Rozdělit podle politické příslušností.
Rozdělit podle  společenské třídy.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Když jste rozděleni, naštvaní, jste ovladatelní, a zaměřujete se na ty „jiný,“ ale nikoliv na ty, co vás ovládají, oni jsou ti zodpovědní.
Rozděleni jste slabí.
Rozdělená společnost nepředstavujete žádnou hrozbu pro jejich kontrolu a ovládání.

Když se „informace bez dogmatu“ stanou SVOBODNÉ a TRANSPARENTNÍ, stanou se hrozbou pro ty, kteří se pokoušejí ovládat příběh a / nebo „stáj“ [kde jsou chovaná zvířata – ovce].

Když jste vzhůru – probuzení, stojíte mimo stáj („skupinové myšlení“) a máte „svobodné myšlení.“

„Svobodné myšlení“ je filozofický pohled, kdy vlastní názory by měly být utvářeny spíše na základě logiky, rozumu a empirismu, než na základě autority, tradice, odhalení nebo dogmatu.

TOTO PŘEDSTAVUJE JASNÉ A SOUČASNÉ NEBEZPEČÍ PRO REPUBLIKU SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH ZALOŽENOU NA ÚSTAVĚ.
Q

Přeložila tereza | Zdroj: 540

 

 

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.