Všechno nejlepší k narozeninám Q+!
https://twitter.com/DanScavino/status/1404531449018163201

WOW! Dan Scavino znovu použil oblíbenou fotku anonů s Q, aby popřál Prezidentu trumpovi
https://t.me/QAnonJohn17/8975

Když byla fotka před lety poprvé zveřejněna, tak v názvu souboru bylo „automaticky“ vygenerováno DoItQ – Udělej to Q
https://t.me/stormypatriotjoe21/3002

Stormy Patriot Joe k tomu tehdy udělal video. Už jsem o tom před časem datovala.
https://t.me/stormypatriotjoe21/3000

***** **** ***** ****

 

[wp_ad_camp_2]

 

Audit v arizonské Maricopě má být během pondělí dokončen. Výsledky budou vyhlášeny za cca týden. Říká se, že chybí 2,1 milionu volebních lístků. Pokud se lístky nenajdou, bude chybět důkaz, že Joe Biden je legitimním vítězem voleb v Maricopě, a tamní zákonodárci budou muset zrušit certifikaci výsledků voleb.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/06/az-audit-hand-recount-will-complete-today-senate-president-karen-fann-wyoming-officials-tour-floor-rumblings-future-state-audits/

***** ****
Zajímavé postřehy Hammurabiho:

WATCH THE WATER- Sledujte vodu/Pozor na vodu (výrok Q) => viz foto z G7 z pláže a další fotky od Q s vodou v pozadí => G je sedmé písmeno abecedy => G7 = 77 => zrcadlo – myslete zrcadlově (Q) => voda zrcadlí nebe => událost na nebi

build back better (vybudovat znovu lepší; heslo Velkého resetu) = bbb = 666 (bbb také blood brain barrier = hematoencefalická membrána)
https://anonup.com/thread/5611991

***** **** ***** ****
Mark Zuckerberg (FB) píše už 27.2.2020 Faucimu, že je rád, že covid vakcína bude za 6 týdnů připravena k testům na lidech a nabízí pomoc.
https://anonup.com/thread/5648549

***** ****
Vtipné – na stránkách CDC visí článek z 5.5.2020 ohledně opatření proti pandemii chřipky, kde se v části Face Masks odkazuje na několik studií, podle nichž jsou roušky k ničemu.
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

***** ****
Probuďte se, je to všechno podle scénáře! (video, kde lékařky (?) propagují vakcínu)
https://anonup.com/thread/5650423

***** ****
Vypadá to, že nejen vpichy po covid injekcích, ale také maso z obchodu je magnetické (video)
https://anonup.com/thread/5649862

***** ****

Magnetismus vysvětlen? Britská lékařka: Experimentální „vakcíny“ Covid-19 a genocida
14.6.2021

(přepis 15-ti minutového videa, které najdete zde: https://www.notonthebeeb.co.uk/drt-genocide , zdroj viz níže)

Naléhavě sdílím následující hypotézu o tom, jak experimentální injekce Covid-19 mohou poškozovat a zabíjet, v naději, že by to mohlo nějakým způsobem pomoci zastavit tento pokus o masovou genocidu. Nevěřím, že se jedná o náhodu, a vysvětlím proč.

Jsem britská lékařka. Moje hypotéza je, že experimentální mRNA Covid-19 injekce obsahují magnetizovanou nanočástici připojenou k mRNA, která proniká hematoencefalickou bariérou a je poté přitahována k mozku, zejména ke středním strukturám. Dále vyslovuji hypotézu, že dvě věci pomáhají tomuto průchodu magnetizované mRNA do mozku: lokální teplotní účinky z EMF záření a z umělá síť, jako je hydrogel. Nyní vysvětlím, proč tuto hypotézu navrhuji.

Od dubna/května 2021 se po celém světě objevily tisíce zpráv o lidech, kterým byly podány experimentální injekce Covid-19 Pfizer BioNTech nebo Moderna, kteří nyní zjišťují, že konkrétní oblast, kde jim byla podána injekce do ruky, se stala magnetickou. Objevuje se řada nových vzorců, které je třeba naléhavě prošetřit. Všechny tyto vzorce se objevují a všechny, některé nebo žádné z nich můžou mít význam. Zdá se, že lidé, kteří dostali dvě injekce, mají vyšší tendenci k silnějšímu magnetismu než ti, kteří měli jednu. Zdá se, že účinek je v prvních několika týdnech až měsíci extrémně lokalizovaný a v určitém bodě nejsilnější, ale nemusí tomu tak být.

(čas 2:25) Účinek je spíše magnetický než kovový, protože je vidět, že neodymové magnety se převracejí, když je špatný pól proti pokožce a přilepí se, když je k pokožce namířen správný pól. Někteří pacienti mohou ve svém těle cítit tah, když se magnet lepí. Někteří jedinci – je to častější u těch, kteří měli dvě injekce – jsou natolik magnetičtí, že kovové předměty se přilepí na paže a zůstanou tam. Viděla jsem to osobně a chápu to tak, že existují případy předmětů velkých až jako příbory, které se lepí na některé pacienty.

Zdá se, že to, jak snadné je dostat na povrch pokožky tento magnetismus, se liší podle typu těla. Zatím se zdá být silnější u svalnatějších nebo štíhlejších lidí, zatímco u těch, kteří mají v pažích trochu více tuku nebo tukové tkáně, je slabší, ale opět, to jsou všechno malá čísla. Možná korelace se také dostala do souvislosti s předchozím očkováním proti chřipce, zejména ve stejném roce.

V tuto chvíli je důležité poznamenat, že došlo k rozsáhlé diskreditaci tohoto magnetismu v mainstreamových zpravodajských prostředcích, od BBC po Reuters. Lidé postižení tímto jevem jsou konfrontováni „kontrolory faktů“ a nazývají je podvodníky. Opravdu, už jen to, že k vám teď mluvím, by stačilo, aby mě taky nazvali jedním z nich.

Je také třeba poznamenat, že uvedené složky nezahrnují žádné kovy ani magnetické částice. Tato magnetická nanotechnologie však existuje a v posledních 5 nebo dokonce 15 letech byly provedeny rozsáhlé studie na zvířatech a buňkách in vitro. Zrovna tak data v době psaní tohoto článku, která jsou veřejně dostupná, ukazují, že společnosti Pfizer BioNTech a Moderna používaly při výrobě spike protein S-2 od společnosti Acrobiosystems a také ukazují diagram jejich mRNA s magnetizovanou nanočásticí na jednom konci, který byl použit při vývoji vakcíny Pfizer. Takže z této informace vyplývá, že nějakým způsobem může být některá magnetická vlastnost přenesena do těla během procesu injekcí mRNA.

Možná léčba rakoviny pomocí magnetických nanočástic v minulosti upozornila na možný problém s volnými radikály. Předpokládám, že tato magnetizovaná mRNA překračuje hematoencefalickou bariéru a z mnoha důvodů tam způsobuje škody.

Za prvé, při kontrole pasivních databází systému žlutých karet (pozn. systémy, kam se hlásí nežádoucí účinky vakcín), EudraVigilance a VAERS [Vaccine Adverse Event Reporting System] s ohledem na experimentální vakcíny Covid-19 je řada nežádoucích účinků velmi častá. Jedním z příkladů je Bellova obrna lícního nervu. Jde o paralýzu lícního nervu a způsobuje ochablost a svěšení na jedné straně obličeje. V době, kdy to čtu, jen ve Spojeném království, v systému žlutých karet, je 597 případů Bellovy obrny a také 387 případů, kdy byla označena jako „ochrnutí obličeje“. To jsou jen ty, které jsou hlášeny.

Většina pasivních systémů uvádí pouze 1–10% skutečného počtu vedlejších účinků. Je třeba poznamenat, že po očkování bylo hlášeno mnoho dalších vedlejších účinků, včetně kraniálních/hlavových nervů, které vycházejí z hlubokých středních struktur mozku, zejména mozkového kmene. Takže z naší hlavní mozkové kůry zde a z naší míchy, která vede nahoru, ten kousek, kde se uprostřed potkávají, se nazývá mozkový kmen. A odtud vychází všech 12 hlavových nervů.

První hlavový nerv, čichový, jeho poškození postihuje čich.
Hlavový nerv 2, zrakový: jeho poškození postihuje vidění.
Hlavový nerv 3: okohybný: jeho poškození postihuje oční víčka, zornice a čočku, tj. zaostřovací část oka.
Hlavový nerv 4, kladkový: jeho poškození postihuje pohled dolů a směrem k nosu.
Hlavový nerv 5, trojklanný: jeho poškození postihuje dotek, bolest a vnímání teploty na obličeji, stejně jako žvýkání.
Hlavový nerv 6, odtahovací: jeho poškození postihuje pohyby očí.
Hlavový nerv 7, jak již bylo zmíněno, lícní nerv: jeho poškození ovlivňuje výraz obličeje.
Hlavový nerv 8, sluchově rovnovážný: jeho poškození postihuje sluch a rovnováhu.
Hlavový nerv 9, jazykohltanový: jeho poškození ovlivňuje chuť v zadní části jazyka, dávivý reflex, polykání a některé aspekty řeči.
Hlavový nerv 10, bloudivý nerv: jeho poškození postihuje svaly uvnitř orgánů, jako je srdce, plíce a střeva, a za minutu k tomu řeknu víc.
Hlavový nerv 11, přídatný: poškození tohoto postihuje pohyb dvou velkých svalů krku – lichoběžníkový sval a zdvihač hlavy.
Hlavový nerv 12, podjazykový: poškození tohoto postihuje řeč, pohyby jazyka a polykání.

Šestý, sedmý, devátý, desátý a dvanáctý hlavový nerv vznikají ve velmi těsné blízkosti mozkového kmene, který sedí mezi vrcholem míchy a hlavním mozkem, jak bylo zmíněno.

Chtěla bych trochu podrobněji vyzdvihnout bloudivý, desátý nerv, protože má tak dalekosáhlé a složité funkce. Poškození může způsobit emocionální poruchy, včetně úzkosti a deprese, potíže s dýcháním a polykáním, změny srdeční frekvence a krevního tlaku, vedoucí i k omdlívání a mdlobám. Poškození může také ovlivnit trávení, s opožděnou schopností trávit jídlo, zvracení, nevolnost, pálení žáhy a hubnutí nebo přibývání na váze. Může být cítit extrémní mravenčení např. v prstech na rukou a nohou.

To mě vede k mé hypotéze, že radiace z EMF o nízkých úrovních může směrovat tam, kde k tomuto poškození dojde. Ačkoli význam malého zvýšení teploty, ke kterému dochází uvnitř mozku s použitím mobilních telefonů a dalších mobilních zařízení byl diskutován, panuje shoda, že s použitím mobilních zařízení dochází v mozku k velmi malému nárůstu teploty. Mnoho faktorů ovlivňuje, jak významná je tato expozice, od toho, jak tlustá je lebka, až po to, jak velký vývoj probíhá v mozku, takže děti a starší lidé mohou být více ohroženi.

Účinky EMF se neomezují pouze na teplo. Existují studie na zvířatech a buňkách, které se také zabývají změnami iontových kanálů, demyelinací a autofagií. EMF záření je od roku 2011 zařazeno na seznam možných karcinogenů IARC (odkaz v článku), což je Mezinárodní agentura WHO pro výzkum rakoviny.

Když jsou mobilní zařízení připojena k uším, buď vzdáleně pomocí Bluetooth nebo pomocí elektrických kabelů, toto záření jde přímo z jednoho ucha do druhého a místo setkání mezi těmito dvěma ušima resp. mezi vnějšími zvukovody je ve skutečnosti součástí tohoto mozkového kmene, ta část přesně uprostřed je pons/Varolův most a z části pons mozkového kmene vychází sedmý hlavový nerv, lícní nerv. Je možné, že tento nerv a ostatní hlavové nervy jsou poškozovány v místě svého původu EMF interagující s magnetickými nanočásticemi? Tohle je moje hypotéza. Neprohlašuji to jako fakt, ale musím tuto hypotézu uvést.

Dalším problémem je, že se objevují důkazy, že tyčinky na Covid-19, jak na PCR tak k rychlotestům, mohou být kontaminovány hydrogelem. Pokud tomu tak je, pak když jsou tyto tyčinky strčeny hluboko do něčího nosohltanu, dost na to, aby v mnoha případech způsobily povrchové trauma, pak tento hydrogel může být také přitahován k těmto magnetickým a elektrickým polím. Vlastní magnetická snímací žláza těla, epifýza, je také hluboko v mozku, a je možné, že kombinace hydrogelu, EMF záření a magnetizované mRNA je smrtící trio, které vede ke zničení hlubokých mozkových struktur.

Vlastnosti magnetického hydrogelu jsou také zkoumány již nějakou dobu. Není to nová technologie. Toto jsou jen hypotézy, ale jsou nesmírně znepokojivé. S dalším prosazováním Covid-19 očkovacího programu po celém světě, nyní už i pro děti, které jsou ve srovnání s dospělými ohroženy SARS-Cov-2 jen mírně, jak můžeme povolit další injekce, aniž by byl tento problém plně prošetřen?

Nyní jde také o děti. Z nejsilnějších vědecky podložených argumentů se zdá, že SARS-Cov-2 byl vytvořen uměle. To z něj dělá biologickou zbraň. Ať už se do oběhu se dostala náhodně nebo záměrně, stále je něco, co je vyrobeno člověkem a škodí – biologická zbraň. Jak můžeme potom věřit tomu mezinárodnímu farmaceutickému průmyslu, který byl jakýmkoli způsobem zapojen do vytváření biologické zbraně, aby poté navrhl lék?

Nesmíme k tomu být slepí jen protože si neumíme představit, že by lidé mohli chtít druhým ubližovat. VELICE MALÝ POČET LIDÍ TAK ČINÍ. A dokonce větší počet lidí dovoluje a usnadňuje, aby k této újmě docházelo, protože NEMOHOU ČELIT MOŽNOSTI, ŽE BY OSTATNÍ MOHLI ZPŮSOBOVAT ÚJMU, A TAK SE TAKÉ Z NICH STÁVAJÍ TI, KDO UBLIŽUJÍ. Zvažte prosím tuto hypotézu a tuto sérii hypotéz.

*****

Zdroj, kde je také možné stáhnout pdf přepisu v angličtině, němčině a francouzštině:
https://forlifeonearth.weebly.com/vaxxines–genocide.html

Vybrala a přeložila melda

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.