Na Švýcarskou agenturu pro léčivé přípravky bylo podáno trestní oznámení jménem šesti osob, které údajně poškodila vakcína proti Covidu. Tým právníků a vědců vypracoval rozsáhlou důkazní zprávu a zveřejnil přibližně 1200 důkazů. Tvrdí, že společnost Swissmedic vytvořila riziko pro veřejné zdraví, které výrazně převyšuje riziko SARS-CoV-2.

Tvrdí, že agentura povolila nové léky pro genovou terapii, přestože nikdy nebyly splněny minimální normy vyžadované zákonem. Uvádějí, že chybí důkazy o účinnosti vakcín, že nebyla minimalizována rizika spojená s jejich schválením a že nebylo chráněno zdraví spotřebitelů. V důsledku toho byla podle nich veřejnost uvedena v omyl neúplnými a nepravdivými informacemi o skutečném poměru rizik a přínosů takzvaného očkování.

Trestní oznámení bylo podáno 14.7.2022, ale úřady na něj nereagovaly. Právníci proto uspořádali 14. listopadu, tedy o čtyři měsíce později, tiskovou konferenci.

 

Poukazují na to, že tyto mRNA preparáty nejsou vakcíny, že neovlivnily pozitivně průběh pandemie ani nezabránily úmrtím a že postupem času stále více skupin dostávalo varovné signály, které společnost Swissmedic ignorovala. Právníci požadují, aby bylo pozastaveno povolení všech mRNA „vakcín“ a aby bylo zahájeno trestní řízení proti odpovědným osobám ve společnosti Swissmedic. První kantonální řízení proti očkujícím lékařům již bylo zahájeno.

Švýcarská média o těchto trestních oznámeních hojně, i když stručně, informovala. Téma nežádoucích účinků očkování se stále častěji objevuje i na veřejnoprávním SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) – ve zprávách se objevila informace, že 38 % nežádoucích účinků je klasifikováno jako „závažné“. Kromě myokarditidy byly zaznamenány i další nežádoucí účinky, jako je reaktivace viru a možnost závažných komplikací.

Swissmedic je švýcarský dozorový orgán pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, který je srovnatelný s britským úřadem Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Všechny zdravotnické výrobky musí být před uvedením na trh ve Švýcarsku schváleny tímto orgánem. Výrobky mohou být uvedeny na trh pouze tehdy, pokud byla dostatečně posouzena a schválena jejich kvalita, bezpečnost a účinnost.

Od ledna 2021 do listopadu 2022 bylo agentuře předloženo 16 212 hlášení nežádoucích účinků vakcín proti Covid-19 ve Švýcarsku. V hodnocení agentura zjistila, že celkový pozitivní poměr přínosů a rizik zůstal zachován. Potvrdila se klasifikace 38 % jako závažných. Mimo jiné bylo zjištěno několik negativních rysů, včetně myokarditidy, vedlejších účinků bivalentních vakcín a různých menstruačních poruch. Podle názoru společnosti Swissmedic nebyly tyto skutečnosti dostatečné k tomu, aby změnily deklarovaný pozitivní poměr přínosů a rizik.

Společnost TCW již dříve informovala, že v listopadu 2021 obdržely domácnosti ve Švýcarsku od zdravotnických úřadů leták, který vyzýval všechny obyvatele, aby se přihlásili k očkování proti Covidu 19. Text obsahoval ujištění jako „Vakcína proti Covidu 19 je velmi účinná a zabraňuje závažným komplikacím a úmrtím“ a „Závažné nežádoucí účinky jsou velmi vzácné. Očkování je bezpečné“. A pro uklidnění občanů přišla zásadní věta: „Vážné komplikace a utrpení způsobené nemocí jsou mnohem častější než závažné vedlejší účinky vakcíny“. Dvě strany A3 se stoprocentní jistotou.

Touto důvěrou otřásá graf obsažený v podáních, která soudu předložili švýcarští právníci z advokátní kanceláře Kruse Law, v němž je podrobně popsán výskyt rizikových faktorů spojených s „vakcínami“ od prosince 2020 na konkrétní časové ose.

Poznámka: Comirnaty, Spikevax = švýcarské značky vakcín

Zjištěných 16 faktorů je následujících:

1. nedostatečné testování na zvířatech, neprovedení základního výzkumu.
2. omezené schválení, dva týdny místo obvyklých 12 týdnů.
3. odmítnutí kontrolní skupiny, klinické studie jsou prakticky bezcenné.
4. toxická kontaminace, první náznaky ve schvalovací dokumentaci.
5. lipidové nanočástice, potenciálně karcinogenní, poškozující plodnost, poškozující plod.
6. opožděné účinky, náznaky možných neurologických a autoimunitních onemocnění.
7. podezření na komorbiditu – 42 086 nežádoucích účinků, 1 200 úmrtí.
8. registrační studie, nedostatek důkazů o účinnosti u dospívajících.
9. zfalšované údaje, zjištěné v klíčové studii Comirnaty.
10. klinické studie přípravku Comirnaty – 46 úmrtí (1,5 %) v postmarketingové fázi.
11. Adolescenti: šestkrát vyšší riziko myokarditidy než u závažného případu Covid.
12. podezřelé případy ve Švýcarsku, EU, USA: 13 632 úmrtí; 1 095 777 nežádoucích příhod.
13. poplašné zprávy: 128 publikací se zdravotními problémy; 223 s poruchami srážlivosti krve; 7 s možným úmrtím.
14. schválení výrobce: bezpečnostní profil pro těhotné a kojící ženy není znám.
15. EU, USA: 2 177 mrtvě narozených dětí v důsledku Comirnaty; 810 mrtvě narozených dětí v důsledku Spikevaxu.
16. plodnost mužů, počet spermií 150 dní po druhém očkování o 15,9 % nižší než předtím.

Tolik k pozitivnímu poměru rizika a přínosu!

Zdroj: Corona Anzeige, vikendi.net, Převzato z UNCUT-NEWS

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.