Možno mnohí z čitateľov pri výpočte násilných deliktov páchaných v prostredí pôsobenia Katolíckej cirkvi počuli z úst jej zástancov to známe, že Katolícka cirkev nespáchala nijaké zločiny. Katolícku cirkev riadi Duch svätý. Katolícka cirkev je jedna svätá, všeobecná a apoštolská. Zločiny v prostredí Katolíckej cirkvi nikdy nepácha Katolícka cirkev ako inštitúcia, ale slabí a hriešni jednotlivci. Inkvizíciu zneužívali „slabí a hriešni“ jednotlivci… Zhýralý život pápeža Alexandra VI. bol zlyhaním „slabého a hriešneho“ jednotlivca a nie inštitúcie. Iniciovanie genocídy Katarov pápežom Inocentom III. bolo konaním pápeža ako „slabého a hriešneho“ jednotlivca a nie konaním Katolíckej cirkvi ako inštitúcie … Takýchto vysvetlení zločinov, ktoré sa diali v prostredí Katolíckej cirkvi je nespočetné množstvo…

[wp_ad_camp_2]

Kódex kánonického práva (ďalej len „CIC“) o Katolíckej cirkvi hovorí, citujem: „Táto Cirkev, ustanovená a usporiadaná na tomto svete ako spoločnosť, jestvuje v katolíckej cirkvi, spravovanej nástupcom Petra a biskupmi v spoločenstve s ním (kánon 204 § 2 CIC).“ Čiže sama Katolícka cirkev o sebe hovorí, že je SPOLOČNOSŤOU. Toto označenie Katolíckej cirkvi má svoje veľmi hlboké korene, zasväteným dáva veľký zmysel a chápajúcim veľa vysvetľuje. Zamyslel sa niekto z čitateľov nad tým, ako bolo možné, že v roku 1986 prijali pozvanie pápeža Jána Pavla II. na stretnutie v Assisi všetky možné náboženstvá a „izmy“ z celého sveta? Bolo to práve kvôli charakteristike Katolíckej cirkvi ako SPOLOČNOSTI.

Pápež bol najvyššou kompetentnou autoritou tejto spoločnosti a všetci pozvaní to jednoducho akceptovali. Táto SPOLOČNOSŤ má za sebou veľmi dlhé dejiny, oveľa dlhšie ako nejaké dve tisícročia. Vysvetlím to na príklade. V roku 1905 niekto založil v Nemecku akciovú spoločnosť. Tá mala svoje meno, sídlo, akcionárov, členov predstavenstva, členov dozornej rady, konkrétne podnikateľské aktivity a samozrejme aj svoj číselný identifikátor v podobe identifikačného čísla osoby (IČO). Predstavme si, že v roku 1946 táto spoločnosť zmenila svoje meno, preniesla svoje sídlo do USA, zmenila svoje stanovy, svojich akcionárov, členov predstavenstva a členov dozornej rady. Dokonca zmenila aj predmet svojho podnikania. To čo ju spájalo s pôvodnou akciovou spoločnosťou bolo iba IČO, čiže nejaký číselný identifikátor.

[wp_ad_camp_2]

V roku 2011 sa udiala opäť takáto rozsiahla zmena a akciová spoločnosť preniesla svoje sídlo do Číny. Opäť zostal iba číselný identifikátor, ktorý ju identifikoval ako spoločnosť založenú v roku 1905 v Nemecku. Takto to bolo aj so SPOLOČNOSŤOU. Kto čítal Slovansko-árijské védy vie, že je v nich spomínaná vesmírna vojna, ktorú viedli svetlé sily s temnými silami. Viacerí čitatelia určite poznajú aj skutočnosť, že naša Zem bola vývojovým laboratóriom. Teraz si predstavte, že v rámci dohody pri urovnaní spomínanej vesmírnej vojny prešla naša Zem (ako vývojové laboratórium) pod správu temných síl. Temné sily vytvorili v tomto laboratóriu funkciu SPRÁVCU. Týmto správcom sa stala práve SPOLOČNOSŤ. Stalo sa to cca pred 18 300 rokmi.

SPOLOČNOSŤ pôsobila v čase a v čase aj zakladala rôzne svoje „dcérske spoločnosti“. Pôsobením v čase sa však veľa krát menila (tak ako v opisovanom príklade s akciovou spoločnosťou). Stále jej však zostávala jej „číselná“ charakteristika, vďaka ktorej mohla byť identifikovaná ako SPOLOČNOSŤ. Posledná príprava takejto veľkej premeny SPOLOČNOSTI sa udiala v 12. storočí, pričom vlastná premena prebiehala od začiatku 13. storočia (vyhlásenie križiackej výpravy proti Katarom pápežom Inocentom III.) do  16. storočí (premenu zavŕšil do Tridentský koncil). Z tejto premeny vzišla SPOLOČNOSŤ v podobe v akej ju poznáme dnes – ako Katolícku cirkev. Všetky ostatné náboženstvá a „izmy“, ktoré sa v roku 1986 zúčastnili stretnutia v Assisi mali svoj pôvod niekde v čase odvodený práve od SPOLOČNOSTI prostredníctvom jej priamych, odvodených alebo nástupnických „dcérskych spoločností.“ Ak by to tak nebolo, tak spomínané stretnutie v Assisi by sa nikdy neuskutočnilo.

[wp_ad_camp_2]

Takže teraz vieme čo je to SPOLOČNOSŤ a akú má svoju dnešnú podobu. Je to podoba dnešnej Katolíckej cirkvi, pričom aj ona sama sa k tejto skutočnosti hlásil (kán. 204 § 2 CIC). Ako sa človek stane drobným akcionárom tejto SPOLOČNOSTI, teda ako sa človek stane jej členom? Jednoducho – krstom: Do Kristovej cirkvi sa človek včleňuje krstom… (kán. 96 CIC).“, pričom Čisto cirkevné zákony zaväzujú pokrstených v katolíckej cirkvi, alebo do nej prijatých, ktorí dostatočne používajú rozum. A ak právo neurčuje niečo iné, zavŕšili siedmy rok života. (kán. 11 CIC).“ Všetci Akcionári (členovia) tejto spoločnosti sú oficiálne navzájom rovnocenníMedzi všetkými veriacimi na základe ich preporodenia v Kristovi existuje z hľadiska dôstojnosti a činnosti opravdivá rovnocennosť,… (kán. 208 CIC).“

Sepsal PP

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.