…..lidé v dnešní době dělají vše automaticky a to je velká chyba. Může Vás to stát dokonce to nejcennější, co vlastníte….

00:05

Dnešní témata: lékařské teploměry a cejch Šelmy, rozpoznávání, sociální kredit, podepisování.

Ve veřejných zařízeních (porodnice, nemocnice, domovy důchodců…) a také v soukromí se k měření teploty osob (novorozenců, pacientů, klientů) začaly nápadně rychle a pružně místo tradičních, levných a spolehlivých lihových teploměrů používat divné, jako laserová čtečka digitálního kódu vypadající, bezdotykové, zjevně drahé a asi i poruchové teploměry. Samozřejmě jen pro největší pohodlí a dobro tím dotčených. Teplota dotyčné osoby se zjistí tak, že osoba obsluhující ten teploměr jej zblízka „namíří“ (!) na čelo dotyčné osoby. Teploměr zřejmě obsahuje jakési na dálku pracující „tepelné čidlo“. Obsluhující osoba pak cosi na tom elektronickém přístroji „stiskne“ a bleskově (!) tak zjistí (na pidiobrazovčičce toho přístroje si přečte) tělesnou teplotu dotyčné osoby. Vkrádá se podezření, že je přitom možná na pokožku na čele té osoby laserem vypálen miniaturní, běžně neviditelný cejch Šelmy: číslo 666 v nějakém provedení, nejspíš asi jako obrázek čísla Šelmy v takzvaném QR kódu (https://cs.wikipedia.org/wiki/QR_k%C3%B3d). Nebo možná ještě také další, miniaturní, strojově čitelné sdělení o té dotyčné osobě, sloužící k jejímu rozpoznání, nebo třeba obsahující pokyny, za jakou je třeba ji považovat, jak s ní zacházet…?

 

[wp_ad_camp_2]

 

Rozpoznávání osob technickými prostředky už dosáhlo obludných rozměrů, to vše samozřejmě jen v našem nejlepším zájmu a pro naše naprosté a úplné dobro! A zadarmo: No, nekupte si to! Sítě těch přístrojů jsou vzájemně propojené, nebo spíš je to jedna nedílná síť. Když si například v běžné prodejně Drogerie DM, pod nenápadným dohledem sledovacích, asi televizních kamer, jen zběžně prohlédnete (ale třeba nekoupíte) určitý druh zboží a zase jen odejdete. A máte přitom na hlavě zimní čepici se štítkem a na tváři tři dny neholené vousy. Systém vás přesně pozná a hned, jak přijdete domů, už vám ve vašem osobním mikropočítači cílenými reklamami právě to a podobné zboží nabízí.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Dokonce to vypadá tak, že nejen pozná, co si prohlížíte, ale snad i to, co si myslíte, o co má váš mozek ve chvíli, kdy vás to sleduje, zájem. Vy třeba v tu chvíli máte povšechný zájem si nějaké takové zboží koupit… Ten systém totiž zřejmě umí nejen číst, ale dokonce bohužel taky řídit vaše myšlenky! A je zřejmě schopen – jak nám to na internetové stránce https://operationdisclosure.blogspot.com/ sdělují – nás ztotožnit, identifikovat nesčetnými způsoby: nejen podle otisků prstů a chodidel, podle obličeje, podle duhovky oka, podle chůze a pohybů, podle hlasu… Ale dokonce, na dálku, prý až z družic na stacionární oběžné dráze planety Země (pokud nějaká taková „oběžná dráha“ skutečně existuje?) podle jedinečných vzorců myšlení, které prý také identifikují jednu každou osobu jednotlivě. Podle těchto prý nezaměnitelných, nezměnitelných a nezfalšovatelných (a ovšem také neodstranitelných) „vzorců myšlení“ nás prý už vzápětí bude kdekoli poznávat a sledovat Kvantový peněžní systém (Quantum Financial System, QFS), který už prý plně funguje a bezprostředně se chystá (včera napsali jen: Get ready! Připravte se!) převzít celé peněžnictví planety a nahradit tím a zlikvidovat nynější peněžní systém. Ve spojení se všudypřítomnými sítěmi pro přenos údajů 5. generace (takzvané sítě 5G, budou mít vysílače a přijímače v každém přístroji, v každém stožáru osvětlení ulice…) nebude nikde v civilizovaném světě z toho „elektrického pekla“ úniku!

 

[wp_ad_camp_2]

 

Z četných známek je také vidět, že v této zemi (Česká republika) už na mnoha místech, například tam, kde se shromažďují peníze a manipuluje se s nimi, personál dostává informace (na plochu své počítačové obrazovky, kterou vy jako zákazník nevidíte) o vás, o vaší potenciální nebezpečnosti pro něj a hlavně pro ty peníze. Takže veškeré informace o vás jsou nejen shromažďovány a dlouhodobě uchovávány, ale také důkladně, stále a podle různých hledisek tříděny a vyhodnocovány. A na základě jejich vyhodnocování je vám přidělován sociální kredit, tedy váš statut „ve společnosti“, třeba jako osoby, která potenciálně může spáchat trestný čin: přepadnout pobočku banky nebo čerpací stanici pohonných hmot, v níž se právě nachází… A personál s vámi tam jednající informace o tom vidí možná ještě dřív, než dojdete k přepážce! Jen ještě zatím, možná, nejsou tyto informace používány rovnou a viditelně proti vám, k nějakému vašemu zřejmému pronásledování a trestání!

 

[wp_ad_camp_2]

 

Podepisování a souhlas: způsob podepisování dokumentů se mnohde bizarně změnil! Na jedné straně prý například soudci nepodepisují jimi vynesené rozsudky vlastnoručně, tedy právoplatně. Na rozsudku jménem republiky není na místě pro podpis soudce napsáno jeho vlastní rukou jeho celé jméno a jeho celé příjmení, není tam jeho vlastnoruční podpis, ale jen jeho různé zkomoleniny, které jeho jménem nejsou. A jsou pouze vytisknuty strojem, skutečný podpis chybí! (Například místo „Emil Novák“, tam stojí „E. Novák“, nebo třeba „E. Novák.“, Tedy podepsal nikoli soudce „Emil Novák“, ale jakýsi imaginární, v rejstříku soudců neexistující „E tečka pomlčka Novák“, nebo „E tečka pomlčka Novák tečka“. Takové dokumenty prý mají nepravý, falešný podpis a jsou prý neplatné a dokonce žalovatelné.)

 

[wp_ad_camp_2]

 

Na druhé straně, například když žádáte o vyhotovení svého osobního průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je k tomu sice bezvýhradně vyžadován váš „vlastnoruční podpis“, ale ve skutečnosti se musíte podepsat pisátkem (špičatou hůlkou) nikoli na dokument, který údajně podepisujete, nýbrž na jakousi elektronickou dotykovou plochu, která tento váš „podpis“ „převezme“ a uloží jej kamsi do elektronické paměti… Nemáte tedy kontrolu nad tím, který dokument a s kterým informačním obsahem podepisujete! Tak se „podepisujete“ u přepážky v bance, na poště, v „zásilkovně“… Ale tento váš „podpis“ je pak přece možné použít kdykoli a kdekoli a na cokoli! Možná už jste tedy mnohokrát podepsali souhlas se svým rozsudkem smrti (jen ještě blahovolně nebyl vykonán), nebo s přijetím cejchu Šelmy…

[wp_ad_camp_2]

 

Dokonce také podepisování skutečných dokumentů vyhotovených na papíru vlastnoručním podpisem pomocí psacího nástroje je ošidné! Například u notáře nebo do matriky, nebo doma na smlouvu o ručení, o úvěru, o pojištění… Podle doporučení světa znalých je nejlépe třeba k tomu mít a s sebou si přinést svoje vlastní plnicí pero, naplněné nesmazatelným inkoustem. Nepodepisovat tedy důležité dokumenty libovolnou, při té příležitosti vám předloženou (podstrčenou) psací pomůckou, například nějakou propisovací tužkou. Jde o to, aby váš podpis na tom, co chcete podepsat, byl trvalý a neodstranitelný. Podle mé mlhavé vzpomínky nás takto kdysi dokonce poučili v základní devítileté škole, ve vyučovacím předmětu Občanská nauka. Ale byli jsme tehdy ještě děti a úměrně svému věku a nezralosti jsme tomu nerozuměli, respektive jsme to zapomněli. Ale my jsme tenkrát, v polovině 50. let minulého století, skutečně ještě psali inkoustem. Mlhavě si vzpomínám, že to byl inkoust na láhvi, ve které se kupoval v Papírnictví, označený slovy „Školní inkoust“. To byl běžný, laciný inkoust, který se jakž takž dal i vyprat, když jsme si jím potřísnili oblečení. Ten speciální, úřední, úplný inkoust, kterým jsou asi napsána naše tehdejší Školní vysvědčení, se tuším jmenoval Atrament (to slovo se uchovalo ve slovenštině), možná taky tuš (to nevím určitě) a byl právě nesmývatelný. Aby totiž někdo nemohl dodatečně, bez vašeho souhlasu a vědomí, váš vlastnoruční podpis z nějakého dokumentu třeba Zmizíkem snadno odstranit a nahradit ho třeba nějakým úplně jiným podpisem. No a samozřejmě nikdy nic nepodepisujte žádnou, natož svou vlastní krví!

Kocour Mourek, 4. únor 2019

Ano na zčátku pod nadpisem byla myšlena Vaše duše…..

[wp_ad_camp_2]

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.