Většina lidí má mnohem větší pravděpodobnost, že se ocitnou dva metry pod zemí kvůli čemukoli jinému pod sluncem, než kvůli COVID-19.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) přišlo se zprávou, která by měla otřást politickým „vyprávěním,“ nicméně se opět jen přihodí na velkou hromadu životně důležitých dat a informací o viru, které se nedostávají na veřejnost. CDC se poprvé pokusilo nabídnout skutečný odhad celkové míry úmrtnosti na COVID-19, která je podle jeho nejpravděpodobnějšího scénáře 0,26 %. Úředníci odhadují úmrtnost 0,4 % mezi těmi, kteří vykazují příznaky, a mezi nakaženými zároveň předpokládají 35% míru asymptomatických (probíhajících bez příznaků) případů, což snižuje celkovou úmrtnost na infekci (IFR) na pouhých 0,26 % – téměř přesně ve výši, kterou před měsícem odhadovali vědci ze Stanfordu.

Až dosud jsme byli terčem posměchu, když jsme se domnívali, že míra úmrtnosti by byla tak nízká oproti odhadu Světové zdravotnické organizace 3,4 %, která pomáhala vyvolávat paniku a zahánět nás do karantén. Nyní CDC souhlasí s nižší mírou.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Navíc bychom nakonec mohli zjistit, že IFR je ještě nižší, protože mnohé studie ukázaly, že procento asymptomatických případů je daleko vyšší. Jednoduchá úprava asymptomatické míry z 35 % na 50 % by snížila úmrtnost na 0,2 % – tedy přesně na takovou míru úmrtnosti, kterou doktor John Ionnidis ze Stanfordské univerzity předpokládal.

Ještě důležitější však je, jak jsem již zmínil, že celková míra úmrtnosti je bezvýznamná, protože výsledná čísla jsou pokřivená. Vzhledem k tomu, že nejméně polovina úmrtí se týkala osob žijících v pečovatelských domovech, zpětný odhad by ukázal, že míra úmrtnosti na infekce obyvatel v pečovatelských domech nežijících by činila pouze 0,1 %, neboli 1 z 1000. A to zahrnujeme-li osoby všech věkových skupin a všech zdravotních stavů mimo pečovatelské domovy. Navíc téměř všechna úmrtí jsou spojena s dalšími komorbiditami (souběžným výskytem více poruch nebo onemocnění).

CDC odhaduje úmrtnost na COVID-19 u osob mladších 50 let na 1 z 5 000 u lidí s příznaky, což by bylo celkově 1 z 6 725, ale opět téměř všichni ti, kdo zemřou, mají specifické komorbidity nebo skryté zdravotní potíže. U lidí bez těchto vedlejších zdravotních problémů je pravděpodobnější, že zemřou při dopravní nehodě. A u školáků, jejichž životy, duševní zdraví a vzdělání nyní ničíme, je větší pravděpodobnost i zasažení bleskem.

Abychom to uvedli do souvislostí, jeden komentátor na Twitteru porovnal na základě údajů ze správy sociálního zabezpečení věkově rozdělenou úmrtnost na infekce ve Španělsku s průměrnou roční pravděpodobnosti úmrtí na cokoli jiného u stejných věkových skupin. Zvolil Španělsko, protože z žádného průzkumu v USA nemáme podrobný odhad míry infekční úmrtnosti pro všechny věkové skupiny. Víme však, že Španělsko si vedlo hůře než téměř jakákoli jiná země. Tato data ve skutečnosti pracují s IFR horní linie ve výši 1 %, což je zhruba čtyřnásobek toho, co odhaduje CDC pro USA, takže i kdyby nic víc, příslušná čísla pro USA budou nižší.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Být naživu představuje riziko, že v každém roce vašeho života zemřete. Normálně o tom nepřemýšlíme, protože pravděpodobnost je velmi malá.

Ukazuje se, že i když jste nakaženi COVID, vaše riziko úmrtí vůči běžnému není nijak zvýšené.

Jak vidíte, i ve Španělsku je úmrtnost mladistvých na COVID-19 velmi nízká a je výrazně nižší než celková roční pravděpodobnost úmrtí všech věkových skupin v daném roce. U dětí, navzdory jejich mladému věku, je 10 až 30krát vyšší pravděpodobnost úmrtí na jiné příčiny v kterémkoli daném roce.

Vzhledem k tomu, že roční míra úmrtnosti zahrnuje nesčetné příčiny úmrtí, a COVID-19 je jen jediným virem, stále dává tolik potřebnou perspektivu veřejné politiky, která je však zcela odtržena od reálného rizika všech lidí kromě těch nejstarších a nejchudších v zemi.

Mějte také na paměti, že tato čísla představují možnost vašeho úmrtí, jakmile jste již virem nakaženi, takzvanou úmrtnost na infekční onemocnění. Jakmile si spojíte šanci na nákazu virem spolu s možností úmrtí, zjistíte, že mnoho mladých lidí má vyšší šanci na úmrtí při zásahu bleskem.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Čtyři kanadští lékaři specializující se na oblast infekčních nemocí odhadují, že individuální úmrtnost na COVID-19 u osob mladších 65 let čítá 6 osob na 1 milion lidí (neboli 0,0006 %), což je „zhruba rovnocenné riziku úmrtí při nehodě motorového vozidla během stejného časového období.“ Tato čísla platí pro Kanadu, která zaznamenala méně úmrtí na jednoho obyvatele než Spojené státy; pokud však z rovnice vyjmete New York a okolní oblasti, obě země se ve výsledných číslech téměř shodují.

Pamatujte také, že mnoho úmrtí je spojeno se sebevražednými politickými rozhodnutími některých států o umístění pacientů s COVID-19 do pečovatelských domovů. Ohromných 62 % všech úmrtí na COVID-19 nastalo v šesti státech, které potvrdily, že tato opatření učinily, a to ačkoli tyto státy tvoří pouze 18 procent celkové národní populace.

Kvůli lži jsme zničili celou naši zemi a pozastavili demokracii, a tito lidé vyvolali vysokou míru paniky. Přiznají někdy vážné důsledky svých pochybení?

Pro tadesco přeložila Jena | Zdroj: 5

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.