Bylo o mně účelově zveřejněno mnoho lží, a vlastněná či spřátelená média mého otce v nich pokračují.

Rád bych se proto v souhrnu bez spousty detailů vyjádřil k mému případu.

Ještě před sedmi lety jsem žil normální život jako většina mladých lidí. Měl jsem za sebou náročná studia a před sebou vysněnou kariéru pilota, přemýšlel jsem o budoucí rodině.

Můj otec mne však zatáhl do pasti, ze které jsem se dostal jen zázrakem. A není vyloučeno, že se na mne chystá další díl.

V mém případě došlo k brutálnímu zneužití psychiatrie podle sovětského vzoru. Jedná se o organizovaný zločin za účasti mého otce ve spolčení s dr. Cyrilem Höschlem, dr. Ditou Protopopovou, jejím manželem Petrem Protopopovem, některými policisty, státními zástupci, novináři a pravděpodobně dalšími osobami.

V r. 2015 jsem byl v plně normálním fyzickém i psychickém stavu vybržděn na D1 policejním autem, spoután a převezen sanitkou do psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě.

V úředním záznamu policie se uvádí: „Zjištěno hlídkou, že ve směru jízdy na Brno se nachází v pruhu pro pomalu jedoucí vozidla Škoda Octavia… Prověrkou vozidla bylo zjištěno, že osádku tvoří pouze muž, který seděl na místě řidiče.“

V usnesení soudu o nucené hospitalizaci o tři dny později se ale tvrdí: „Byl nalezen na krajnici dálnice D1, jak tam postával a choval se nepřiměřeně.“

Tolik alespoň na začátek některá prokazatelná fakta.

V policejních záznamech není třeba nic o tom, že jsem měl říct, že je v autě bomba, jak šířila média. Toto tvrzení se ale objevilo v lékařské zprávě z Havlíčkova Brodu.

Celá policejní verze události je zcela jiná než moje, včetně toho, že se měla odehrát podle tvrzení policie o několik desítek kilometrů blíže k Havlíčkovu Brodu, než tvrdím já: že to bylo nedaleko Průhonic (odkud je blízko do několika dalších psychiatrických léčeben, ale přes 100 km do Havlíčkova Brodu).

Chápu, že jde o mé tvrzení proti tvrzení několika dalších osob, proto to na tomto místě nebudu dále rozvádět.

Dle mého názoru nebyl Havlíčkův Brod vybrán náhodně. Pracovala tam předtím dr. Protopopová, a soudce rozhodující o mé detenci je bývalý člen KSČ.

Přestože jsem se policejnímu zásahu na D1 nijak nevzpouzel, pouze jsem byl naštvaný za vybrždění a trapné oslovení policistou (proto jsem si z něho vystřelil ve smyslu, že jsem George Clooney/Barack Obama), byl jsem do Havlíčkova Brodu dopraven v sanitce s policejními pouty, přikurtovaný na lehátku a úplně oblbnutý něčím, co mi píchla v sanitce zdravotní sestra.

Další injekci jsem dostal po ponižujícím zacházení v nemocnici, a po ní jsem se probral až za tři dny v NÚDZu v Klecanech.

Tam už jsem se ocitl ve spárech dr. Protopopové, a to na celé dva měsíce.

Z pobytu tam jsem zveřejnil několik dokumentů na facebooku a twitteru. Např. zápis z vizity psaný vlastní rukou dr. Höschla za deset dní od hospitalizace v NÚDZ, že doporučuje „za každou cenu navést na depotní antipsychotika“. Což znamená injekce do svalu, kdy se lék pomalu uvolňuje do organismu třeba měsíc.

Depotní injekce jsou ale doporučovány až při udržovací léčbě, kdy je stanovena diagnóza. Diagnózu schizofrenie, kterou stanovila dr. Protopopová mně, ale není možné určit dříve než za měsíc pozorováním chování pacienta (v USA je to šest měsíců).

Dalším dokumentem je můj „souhlas s dobrovolnou hospitalizací“, podepsaný po dvou měsících nedobrovolné hospitalizace, dva dny před propuštěním z NÚDZu.

Protopopová mi totiž řekla, že mě nepropustí, dokud souhlas nepodepíšu. Takže jsem nedobrovolně podepsal.

Zveřejnil jsem rovněž lékařskou zprávu Protopopové z r. 2018, kterou napsala po mém útěku do Švýcarska. Zpráva většinou vycházela z její propouštěcí zprávy z r. 2015.

Uvedla v obou dokumentech spoustu lží. Kromě vymyšlených informací o zdravotním stavu ze mne např. udělala dlouhodobého psychiatrického pacienta, přestože jsem nikdy k žádnému psychiatrovi nechodil a žádnou diagnózu neměl.

V r. 2015 tvrdila, že jsem před 5-6 lety i později ambulantně navštěvoval dr. Sikoru, objevily se u mne tehdy změny v chování atd.

Stejný údaj uvedla v r. 2018 („před 5-6 lety“), aniž by alespoň přičetla tři uplynulé roky.

Před pár týdny ale potvrdil dr. Sikora mému právníkovi, že jsem nikdy jeho pacientem nebyl.

V r. 2018 pak vylepšila svou zprávu tím, že uvedla, že se u mne paranoidní schizofrenie začala projevovat už před cca 10 lety, tedy v r. 2008.

Možná to vyvěštila z křišťálové koule, se kterou měl otec jednou parádní číslo v „Čau lidi“. Odjinud totiž podobnou informaci získat nemohla.

V r. 2008 jsem studoval vysokou školu v USA a zrovna obdržel zdravotní průkaz pro piloty 1. třídy (tedy nejvyšší). Ten mě opravňoval až do r. 2013 i k převážení pasažérů.

Pak až do r. 2014 jsem každoročně procházel zdravotními prověrkami, ve společnosti Travel Service jsem létal jako kopilot Boeingu v letech 2011-14. Protopopová v lékařské zprávě taky lhala, že jsem tam dostal výpověď pro bizarní chování. Jenže výpověď jsem dal já sám.

Nový ředitel NÚDZu Winkler nedávno prohlásil, že se jejich ústav nemůže bránit mým nařčením kvůli lékařskému tajemství.

Proto jsem Protopopové doručil tento týden prohlášení o zbavení mlčenlivosti do podatelny ministerstva zdravotnictví.

Právě na MZ díky mému otci povýšila po odchodu z NÚDZu v r. 2018, když se objevila reportáž redaktorů Seznamu, kteří mě navštívili v Ženevě. A s pracovníky NÚDZu dále pracuje na reformě psychiatrické péče v ČR, jako tajemnice vládní Rady pro duševní zdraví, kde je předsedou můj otec.

Absurdní.

Těžko mohu vyvracet zdravotní záznamy sepsané jistě s velkou pečlivostí před několika lety za konkrétním účelem: vyrobit ze mě blázna.

Dnes již nikdo nepotvrdí s jistotou, zda kterýkoliv člověk prošel (nebo ne) třeba nějakou jednotlivou epizodou psychózy, kterou prochází v životě většina lidí.

Ovšem mohu nejen zpochybnit, ale i dokázat lži, na jejichž základě zfalšovala Protopopová za aktivní účasti Höschla (a nejen) mou zdravotní dokumentaci a vytvořila smyšlenou diagnózu.

Počátek mé nemoci nedatovala Protopopová do cca r. 2008 náhodou. Tehdy totiž došlo k předmětnému převodu akcií farmy Čapí hnízdo, na základě kterého je možné konkrétně hovořit o dotačním podvodu ve výši 2 mil. eur.

I tady se ale otec coby objednavatel mé diagnózy přepočítal: policie totiž později zjistila, že v době převodu akcií, který jsem měl v ČR podepsat, jsem byl v USA.

Jenže v době, kdy byl otec pouhým ministrem financí, mi právě zavlečením na Krym před volbami r. 2017 zabránili vypovídat na policii, která mne tehdy chtěla předvolat. Protopopová dokonce napsala, že nejsem schopen kvůli nemoci účasti na trestním řízení, a to pravděpodobně trvale (dokument jsem zveřejnil rovněž na sociálních sítích).

Na existenci dokumentu dr. Höschl asi zapomněl, protože letos tvrdil, že mi Protopopová napsala omluvenku jen na jeden konkrétní den. Stejně jako zapomněl na lékařské tajemství, když v reportáži pro Seznam potvrdil, že nepochybuje, že mám schizofrenii.

No a když se stal otec premiérem, zabránil už různými metodami mé další výpovědi, a to i ve Švýcarsku. Nemám pochyb, že i má pozdější hospitalizace tam byla organizována jen proto, aby opět mohla policie a státní zastupitelství dostávat „omluvenky“, že kvůli nemoci nemůžu vypovídat.

A na to, že jsem kvůli Čapímu hnízdu nemohl nic podepsat v ČR v době, kdy jsem byl v USA, se už premiéra nikdo zbytečně nevyptává. A je to.

Těžko mohli lékaři ve Švýcarsku předpokládat, že lékařská zpráva Protopopové z NÚDZ je vylhaná od začátku do konce. Záchranku na mě zavolala matka v létě 2018, kdy se po mně intenzivně začal shánět kpt. Nevtípil, vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo. Dal tehdy týden mému bývalému advokátovi Bartončíkovi (který byl ve střetu zájmů, protože byl i advokátem mého otce) na to, aby mu oznámil místo mého pobytu a sdělil, jestli vůbec vím o tom, že na mne policie chtěla dát vypracovat znalecké posudky z oboru psychiatrie a psychologie. Do té doby totiž žádný znalecký posudek neexistoval.

Vliv otce-manipulátora na matku nechci obšírně komentovat. Každý si mohl udělat obrázek už v listopadu 2018, když po návštěvě mého otce ve Švýcarsku přečetla prohlášení pro TV NOVA o tom, jak jsem nemocný. Každopádně matka švýcarským lékařům sdělila, že jsem se v Praze v NÚDZu léčil se schizofrenií, že nemůžu spát a jsem ve špatném psychickém stavu. Což částečně byla pravda, protože se u mne projevovaly vedlejší účinky těch vysokých dávek psychofarmak, která do mě cpali 2,5 roku Protopopovi.

Bojoval jsem s tím sám bez jakékoliv pomoci po útěku do Švýcarska, ale rozhodně jsem nebyl ve stavu, který potřeboval hospitalizaci.

Utekl jsem ze Slovenska autobusem v lednu 2018 po výhrůžkách Protopopova, že mě s otcem dají zavřít natrvalo, a poté, co jsem žádal v několika e-mailech z Ukrajiny českou policii o pomoc. Ta ale místo mě kontaktovala otce, a ten za mnou poslal Protopopova.

Mé oznámení mimo jiné o únosu na Krym policie nejdřív uzavřela, pak po reportáži Seznamu v listopadu 2018 znovu otevřela, aby ho letos odložila. A to na základě zcela nepravdivých údajů, což jsem rovněž zveřejnil.

Teď mne konečně vyzvala policie ve věci mého oznámení z ledna 2018 k výslechu, ale ve výzvě je uvedeno: předmětem podání vysvětlení je NP (neznámý pachatel) – zavlečení do ciziny. Já jsem ale podával oznámení na konkrétního pachatele Petra Protopopova, který jednal na přání mého otce.

Během hospitalizace ve Švýcarsku jsem měl obavy v nemocnici cokoliv vysvětlovat o kriminálním pozadí mého případu, jen abych se brzy dostal ven. Otec má totiž dlouholeté obchodní kontakty i ve Švýcarsku.

Švýcarští lékaři tedy neměli příčinu proč zpochybňovat mou nemoc, když jsem ji nezpochybňoval ani já, natolik jsem se cítil bezmocný. Přesto se pozastavili nad diagnózou Protopopové „paranoidní schizofrenie“, a sami u mne stanovili diagnózu „schizofrenie simplex“ (jednoduchá).

Možná jsem přece jen měl tehdy zabojovat a snažit se vysvětlit jim situaci. Ale neměl jsem tehdy dostatek informací, ani žádné zázemí, nikoho, kdo by mi mohl pomoci.

Cítil jsem se v bezvýchodné pasti.

Mohl bych pokračovat popisováním dalších podrazů, jako je nasazení na mě už během hospitalizace v NÚDZu manžela Protopopové Petra Protopopova doslova jako bachaře. Z toho udělala oficiálně a zcela neoprávněně „klíčového pracovníka, kouče, komunitního pracovníka“… jak ho nazývala ona, policie i média.

Dvakrát v ČR odsouzeného zloděje aut, který měl do r. 2014 trvalé bydliště v Moskvě, a jako můj „opatrovník“ najednou získal nejen trvalé bydliště v Praze, ale stal se i zaměstnancem Agrofertu se služebním autem, platem, důvěrníkem mého otce, manželem náhlé političky ANO a dnes šéfky reformy psychiatrie v ČR, operující miliardami.

To, že mu manželka vyzradila lékařské tajemství a dovolila mu zneužívat zdravotní informace o mně, je v celém případu už jen „nepodstatný“ detail.

Hodně dalšího jsem popsal již v rozhovorech a částečně je to zdokumentováno v Otevřeném dopisu dr. Höschlovi zde:

https://co-je-s-andrejem-babisem-mladsim.webnode.cz/andrej-babis-jr-v-chapadlech-protopopove-hoschla-a-nejen/

Chystám se podniknout kroky nejen vůči Protopopové a NÚDZu, i když chápu, s kým a čím mám tu čest.

Nemám chuť vyvracet názory, že se nemstím, ani mi nejde o účast v předvolební kampani.

Prostě to tak vyšlo, že se našli lidé, kteří mi zrovna letos a pro mne snad ještě včas otevřeli oči, a dali motivaci k dalšímu životu.

Nemůžu bohužel udělat více pro to, aby se něco podobného nestalo s někým z vás. Vím o dalších případech, kdy se tady lidem děje skutečné bezpráví, krutě ničící životy. Přál bych vám, abyste se tomu dokázali postavit včas, aby nikdo nemusel cítit bezmoc, kterou jsem donedávna prožíval já.

Obávám se, že spousta lidí v Česku pořád podceňuje situaci, ve které se vaše země nachází, a co za monstra ji vlastně už ovládají.

P. S.: Samozřejmě mi s češtinou někdo pomáhá. Ale snad už jsem měl možnost dokázat, že mi psychofarmaka úplně nezatemnila mozek, i když snaha tady byla, a jsem schopen se samostatně vyjadřovat. Mimochodem, žádné „léky“ (v mém případě spíše jedy) už neberu.

A včera mi bylo po vícero konzultacích řečeno soudním znalcem v oboru psychiatrie, působícím v zahraničí na významné vedoucí pozici, že před ním sedí zcela zdravý člověk. Myslel tím mne.

Andrej Babiš ml.

Zdroj: Forum24

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.