Odborně se jim říká psychoaktivní léky. Patří mezi ně prášky na uklidnění, bolest, nespavost či antidepresiva. A na drogové scéně mají na svědomí více úmrtí než klasické zakázané drogy typu heroin, pervitin či kokain. Vyplývá to z čerstvé zprávy Ústavu zdravotnických informací. Podle ní loni lékaři zjistili 89 přímých drogových úmrtí. To je o tři méně než rok předtím.    

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Z toho 40 lidí zemřelo po užití nelegálních drog a těkavých látek. „Psychoaktivní léky byly příčinou předávkování ve 49 případech,“ konstatuje ve své zprávě ÚZIS.

Velká část těchto úmrtí samozřejmě může připadat na vrub sebevraždám. „Zajímavé je to i z hlediska věkové skladby,“ říká psycholog Ivan Douda ze Střediska prevence a léčby drogových závislostí Drop In. Šestnáct úmrtí v důsledku psychoaktivních léků, tedy téměř třetina, bylo například u lidí starších 64 let. „Tam může jít o bilanční sebevraždy nebo ti lidé prostě neuhlídali dávkování,“ dodává Douda.

Podle dalších odborníků však Češi těmto lékům hromadně propadli a jsou na nich často závislí. Podle nedávného vyjádření národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové se počet lidí, kteří přehnaně berou sedativa a hypnotika, blíží desetině dospělé populace. „Jde především o benzodiazepiny a takzvaná Z–hypnotika, například zolpidem,“ řekla Vedralová.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Počet osob zneužívajících sedativa a hypnotika byl v Česku odhadnut na 885 tisíc. Z toho největší podíl tvoří osoby zneužívající alprazolam, například Neurol, a zolpidem, kde kraluje Stilnox.

„V roce 2018 zůstal počet smrtelných předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami nadále na nízké úrovni,“ konstatuje se dále ve zprávě ÚZIS. Oproti roku 2017 došlo ke snížení počtu předávkování opioidy. Počet předávkování pervitinem mírně vzrostl.

V regionálním srovnání došlo k největšímu počtu „drogových“ úmrtí v Praze. Bylo jich tam sedmnáct. Na druhém místě je Olomoucký a na třetím Jihomoravský kraj. Regiony Ústecký a Moravskoslezský, které jsou často zmiňovány jako případy, kde bývá nejvíce sociálně vyloučených lokalit, jsou na tom naopak docela dobře.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

V Ústeckém kraji jako jediném dokonce nedošlo k vůbec žádnému úmrtí, což je překvapivé. Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti je totiž nejvíce problémových uživatelů návykových látek v Praze a v tomto kraji. Na třetím nejhorším místě je Liberecký kraj.

V Česku je podle monitorovacího střediska téměř padesát tisíc problematických uživatelů návykových látek. Hlavní drogou je pervitin, který jako primární užívá 34,7 tisíce z nich.

zdroj: denik.cz

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.