31. Kdo tedy okupuje Německou říši (císařství)?

Sami Němci!!!

Nikdo se již právoplatně nepodepisuje, všichni se odvolávají na své stupidní razítko s firemním logem své spolkové země! I když spolkové země (viz bod 18.) od roku 1990 neexistují.

32. Spolková republika Německo je rozpuštěna.

Malý šok pro údajné státní úředníky zde v zemi (Německo).

SRN byla rozpuštěna 12. července 2018 a dále již neexistuje. Vlastně spíš od 9. dubna 2018, v den, kdy bylo ukončeno 5-leté konkurzní řízení firmy USA Inc. (s.r.o.).

Jelikož se tak jako tak jednalo o americkou společnost, bylo tudíž od roku 1949 nemožné, aby tato společnost mohla nahrazovat svými zaměstnanci funkce státních úředníků.

Poté, co byla Spolková republika Německo 3. října 1990 vyškrtnuta ze seznamu členů OSN, tato SRN v podstatě již neexistuje.

Proto byla jako nástupce použita firma Deutschland – Germany – Německo.

33. Co to znamená pro údajné státní zaměstnance (úředníky)?

Že nejsou ničím jiným než zaměstnanci soukromoprávní struktury zločineckých společností, kteří musí nést plnou odpovědnost a záruku za vše, co udělají. Nikdy nebyli a nebudou státními zaměstnanci. Spolkový ústavní rozsudek číslo 1 BvR 147/52 ze dne 17. prosince 1953 hovoří, že veškeré státní zaměstnanecké poměry zanikly 8. května 1945. Tento rozsudek se udál 4,5 roku po vzniku NSR !!! Jak hloupý musí být člověk, aby to nepochopil.

Dokud se budou tvářit jako potřební a nepřítel ze všeho bude mít zisk a dokud bude možné udržet tento zločinný systém, budou se i vyplácet důchody.

Ale dlouho to tak již nezůstane. Každý, kdo zná Deagelův seznam, kdo ho viděl, tak ví, že tito vysloužilí blázni se nejspíš nedočkají konce roku 2025.

Je velmi pravděpodobné, že i po roce 1990 až dodnes skládali všichni úředníci v NSR přísahu. A to vlastně té společnosti, na kterou byl v roce 2013 podán návrh na konkurz a která od 12. července 2018 již neexistuje. To znamená, že všechna smluvní ujednání jsou tudíž neplatná. Oficiální status fuč, důchody fuč, všechno je fuč!

Avšak tito takzvaní státní zaměstnanci dluží miliardy a budou plně zodpovědní za každý ukradený cent – fenik.

Takto to bylo tímto systémem zamýšleno (viz bod 31).

34. Malá poznámka mimo:

Asi 3 týdny po mistrovství světa jsem četl článek o tom, že Rusko – Putin zmrazilo soukromý majetek ve výši 40 miliard euro, který Angela Merkelová schovala v Rusku.

V minulosti bych se něčemu takovému vysmál, ale teď už vím, že daňová loupež je tady v Německu zasmluvněná v zákonech jako dar a není to tudíž nic jiného než černé peníze okupantů.

Definitivně bezpečné, proto je IRS (americký daňový úřad) již velmi aktivní ve vyšetřování všech trestních oznámení souvisejících s rabováním maskovaných za daně.

Osobně bych se nedivil, kdyby se paní Merkelová brzy vzdala své funkce a údajně odešla do důchodu (Již se stalo, pozn. př.). Vzhledem k tomu, že zmrazených 40 miliard je bohužel pouze částí jejího majetku, neměla by být tato žena nijak zvlášť finančně postižena.

35. Ústava – říšské právo – rabování velezradou:

Vzhledem k tomu, že od roku 1990 opět platí říšské právo a ústavy 26 spolkových zemí, jsou tresty jasně definovány.

36. Na závěr ještě několik upozornění – rad – instrukcí:

Vše je vynucováno samotnými Němci a jejich kriminálním násilím. (viz bod 31.)

Nic a nikdo nemá žádný právní základ.

Obecní policie, spolková policie, jiné bezpečnostní složky, atd. – jsou používány a drženy jako soukromá armáda tímto nepřátelským, zločinným systémem. Jejich jediným účelem je prosadit zločinné machinace ostatních společností silou zbraní.

Nižší úředníci a tzv. státní zaměstnanci ani nevědí, co dělají, věří, že to vše musí a že dělají správnou věc.

Ředitelé všech těchto mnoha malých subdodavatelů a vrchní management podepsali licenční smlouvy a dobře vědí, že vše, co dělají, je vysoce trestné. I přesto si svou kořistí dokážou řádně naplnit vlastní kapsy! Takhle to tady vypadá se všemi firmami!

Abyste nespadli do pasti právnických osob, je již vyzkoušeno to řešit vaším průvodním dopisem, že se ujímáte odpovědnosti za právnickou osobu a měli byste se zříct při vašich odpovědích oslovení pan – paní. Toto bylo předem připraveno jako obecné připojení pro právnické osoby. Stačí jednoduše napsat: vážení pracovníci (zaměstnanci) Maiere…. Müllere… Schmidte……

To, co se k nám již brzy blíží, může být mnohem horší než cokoli, co zde bylo předtím.

Oproti tomu by mohla být také 2. světová válka považována téměř za neškodnou.

V USA jsou již přípravy na vše v plném proudu. Také Američané jsou v sevření této malé moci (deepstate, cabala….), která usiluje o výhradní ovládnutí světa.

11. září nebyl teroristický útok.

Trump se tomu všemu podle dosavadních datací snaží zabránit a vše vypadá na to, že ho podporuje Putin.

Co je pravda a lež, můžeme nejdřív vědět pouze v budoucnu, pokud existuje.

Všechno zní naprosto neuvěřitelně, že se to už zdá neuvěřitelné. Pokud si ale uděláte vlastní průzkum a budete se řídit důkazy, uvidíte brutální realitu.

Aby člověk skutečně vše správně pochopil, musí se také vypořádat s dějinami Němců – Germánů a mnoha dějinnými falzifikacemi a překrucováními.

V podstatě je to všechno o víře, moci a vládě. Peněžní systém je pouze prostředkem k prosazení moci a ke zničení starých, dobrých systémů.

Ten, kdo se tím zabývá a má pochybnosti, pak také ví, kdo jako jediný z toho profituje a kdo nese zodpovědnost za všechno utrpení na tomto světě.

Můžeme tudíž na konec říct, že Výmarská republika a 3. říše byly jen soukromé komerční podniky. Pouze stát, státní soud se státními úředníky může vydávat právoplatné, právní předpisy. Právní platnost státních zaměstnaneckých poměrů a právních předpisů proto končí již v roce 1918, od té doby není právoplatné NIC!

Spojenci (zastupovaný DS, Cabalou, Chazary, atd…..) tento nesmysl vymysleli až 8. května 1945, aby mohli prezentovat 3. říši jako právoplatný státn. (Co nikdy nebyl!)

Kdyby někdo řekl pravdu, i ti nejhloupější by pochopili, že 2. světová válka nebyla nic jiného než ekonomická válka mezi komerčními podniky o nepřátelské převzetí území.

Kdyby byla vyřčena celá pravda, by to bylo osvobození říše (císařství), ale to se nikdy nechtělo!

Závěr: Situace kolem statusu Spolkové republiky Německo (BRD / SRN) musí být nyní všem jasná:

Svoboda je lidské právo a je nám dána narozením. Přijetím platných zákonů SHAEF získáváme svobodu do našeho vlastního života nazpět.

(Pozn. překl.: Podle toho, že česká armáda byla v roce 2017 ministrem obrany Stropnickým začleněna pod velení Bundeswehru, lze usuzovat, že jsme taktéž my pod velením SHAEF. Uvidíme, jak se všechno vyvine….. a kdo je vrchním velitelem naší armády, jestli prezident České republiky nebo vrchní velitel spojenecké armády SHAEF.)

Přeložil taras

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.